Open reading frame for HAGRID 9 (ATM) for HAGRID 9 (ATM)


Gene information

HGNC symbolATM
Common nameATM serine/threonine kinase

Open reading frame for HAGRID 9 (ATM)

Open reading frame for HAGRID 9 (ATM) source (RefSeq)NM_000051
Sequence length9171 bp

Sequence

   1 ATGAGTCTAG TACTTAATGA TCTGCTTATC TGCTGCCGTC AACTAGAACA TGATAGAGCT
  61 ACAGAACGAA AGAAAGAAGT TGAGAAATTT AAGCGCCTGA TTCGAGATCC TGAAACAATT
  121 AAACATCTAG ATCGGCATTC AGATTCCAAA CAAGGAAAAT ATTTGAATTG GGATGCTGTT
  181 TTTAGATTTT TACAGAAATA TATTCAGAAA GAAACAGAAT GTCTGAGAAT AGCAAAACCA
  241 AATGTATCAG CCTCAACACA AGCCTCCAGG CAGAAAAAGA TGCAGGAAAT CAGTAGTTTG
  301 GTCAAATACT TCATCAAATG TGCAAACAGA AGAGCACCTA GGCTAAAATG TCAAGAACTC
  361 TTAAATTATA TCATGGATAC AGTGAAAGAT TCATCTAATG GTGCTATTTA CGGAGCTGAT
  421 TGTAGCAACA TACTACTCAA AGACATTCTT TCTGTGAGAA AATACTGGTG TGAAATATCT
  481 CAGCAACAGT GGTTAGAATT GTTCTCTGTG TACTTCAGGC TCTATCTGAA ACCTTCACAA
  541 GATGTTCATA GAGTTTTAGT GGCTAGAATA ATTCATGCTG TTACCAAAGG ATGCTGTTCT
  601 CAGACTGACG GATTAAATTC CAAATTTTTG GACTTTTTTT CCAAGGCTAT TCAGTGTGCG
  661 AGACAAGAAA AGAGCTCTTC AGGTCTAAAT CATATCTTAG CAGCTCTTAC TATCTTCCTC
  721 AAGACTTTGG CTGTCAACTT TCGAATTCGA GTGTGTGAAT TAGGAGATGA AATTCTTCCC
  781 ACTTTGCTTT ATATTTGGAC TCAACATAGG CTTAATGATT CTTTAAAAGA AGTCATTATT
  841 GAATTATTTC AACTGCAAAT TTATATCCAT CATCCGAAAG GAGCCAAAAC CCAAGAAAAA
  901 GGTGCTTATG AATCAACAAA ATGGAGAAGT ATTTTATACA ACTTATATGA TCTGCTAGTG
  961 AATGAGATAA GTCATATAGG AAGTAGAGGA AAGTATTCTT CAGGATTTCG TAATATTGCC
 1021 GTCAAAGAAA ATTTGATTGA ATTGATGGCA GATATCTGTC ACCAGGTTTT TAATGAAGAT
 1081 ACCAGATCCT TGGAGATTTC TCAATCTTAC ACTACTACAC AAAGAGAATC TAGTGATTAC
 1141 AGTGTCCCTT GCAAAAGGAA GAAAATAGAA CTAGGCTGGG AAGTAATAAA AGATCACCTT
 1201 CAGAAGTCAC AGAATGATTT TGATCTTGTG CCTTGGCTAC AGATTGCAAC CCAATTAATA
 1261 TCAAAGTATC CTGCAAGTTT ACCTAACTGT GAGCTGTCTC CATTACTGAT GATACTATCT
 1321 CAGCTTCTAC CCCAACAGCG ACATGGGGAA CGTACACCAT ATGTGTTACG ATGCCTTACG
 1381 GAAGTTGCAT TGTGTCAAGA CAAGAGGTCA AACCTAGAAA GCTCACAAAA GTCAGATTTA
 1441 TTAAAACTCT GGAATAAAAT TTGGTGTATT ACCTTTCGTG GTATAAGTTC TGAGCAAATA
 1501 CAAGCTGAAA ACTTTGGCTT ACTTGGAGCC ATAATTCAGG GTAGTTTAGT TGAGGTTGAC
 1561 AGAGAATTCT GGAAGTTATT TACTGGGTCA GCCTGCAGAC CTTCATGTCC TGCAGTATGC
 1621 TGTTTGACTT TGGCACTGAC CACCAGTATA GTTCCAGGAG CGGTAAAAAT GGGAATAGAG
 1681 CAAAATATGT GTGAAGTAAA TAGAAGCTTT TCTTTAAAGG AATCAATAAT GAAATGGCTC
 1741 TTATTCTATC AGTTAGAGGG TGACTTAGAA AATAGCACAG AAGTGCCTCC AATTCTTCAC
 1801 AGTAATTTTC CTCATCTTGT ACTGGAGAAA ATTCTTGTGA GTCTCACTAT GAAAAACTGT
 1861 AAAGCTGCAA TGAATTTTTT CCAAAGCGTG CCAGAATGTG AACACCACCA AAAAGATAAA
 1921 GAAGAACTTT CATTCTCAGA AGTAGAAGAA CTATTTCTTC AGACAACTTT TGACAAGATG
 1981 GACTTTTTAA CCATTGTGAG AGAATGTGGT ATAGAAAAGC ACCAGTCCAG TATTGGCTTC
 2041 TCTGTCCACC AGAATCTCAA GGAATCACTG GATCGCTGTC TTCTGGGATT ATCAGAACAG
 2101 CTTCTGAATA ATTACTCATC TGAGATTACA AATTCAGAAA CTCTTGTCCG GTGTTCACGT
 2161 CTTTTGGTGG GTGTCCTTGG CTGCTACTGT TACATGGGTG TAATAGCTGA AGAGGAAGCA
 2221 TATAAGTCAG AATTATTCCA GAAAGCCAAC TCTCTAATGC AATGTGCAGG AGAAAGTATC
 2281 ACTCTGTTTA AAAATAAGAC AAATGAGGAA TTCAGAATTG GTTCCTTGAG AAATATGATG
 2341 CAGCTATGTA CACGTTGCTT GAGCAACTGT ACCAAGAAGA GTCCAAATAA GATTGCATCT
 2401 GGCTTTTTCC TGCGATTGTT AACATCAAAG CTAATGAATG ACATTGCAGA TATTTGTAAA
 2461 AGTTTAGCAT CCTTCATCAA AAAGCCATTT GACCGTGGAG AAGTAGAATC AATGGAAGAT
 2521 GATACTAATG GAAATCTAAT GGAGGTGGAG GATCAGTCAT CCATGAATCT ATTTAACGAT
 2581 TACCCTGATA GTAGTGTTAG TGATGCAAAC GAACCTGGAG AGAGCCAAAG TACCATAGGT
 2641 GCCATTAATC CTTTAGCTGA AGAATATCTG TCAAAGCAAG ATCTACTTTT CTTAGACATG
 2701 CTCAAGTTCT TGTGTTTGTG TGTAACTACT GCTCAGACCA ATACTGTGTC CTTTAGGGCA
 2761 GCTGATATTC GGAGGAAATT GTTAATGTTA ATTGATTCTA GCACGCTAGA ACCTACCAAA
 2821 TCCCTCCACC TGCATATGTA TCTAATGCTT TTAAAGGAGC TTCCTGGAGA AGAGTACCCC
 2881 TTGCCAATGG AAGATGTTCT TGAACTTCTG AAACCACTAT CCAATGTGTG TTCTTTGTAT
 2941 CGTCGTGACC AAGATGTTTG TAAAACTATT TTAAACCATG TCCTTCATGT AGTGAAAAAC
 3001 CTAGGTCAAA GCAATATGGA CTCTGAGAAC ACAAGGGATG CTCAAGGACA GTTTCTTACA
 3061 GTAATTGGAG CATTTTGGCA TCTAACAAAG GAGAGGAAAT ATATATTCTC TGTAAGAATG
 3121 GCCCTAGTAA ATTGCCTTAA AACTTTGCTT GAGGCTGATC CTTATTCAAA ATGGGCCATT
 3181 CTTAATGTAA TGGGAAAAGA CTTTCCTGTA AATGAAGTAT TTACACAATT TCTTGCTGAC
 3241 AATCATCACC AAGTTCGCAT GTTGGCTGCA GAGTCAATCA ATAGATTGTT CCAGGACACG
 3301 AAGGGAGATT CTTCCAGGTT ACTGAAAGCA CTTCCTTTGA AGCTTCAGCA AACAGCTTTT
 3361 GAAAATGCAT ACTTGAAAGC TCAGGAAGGA ATGAGAGAAA TGTCCCATAG TGCTGAGAAC
 3421 CCTGAAACTT TGGATGAAAT TTATAATAGA AAATCTGTTT TACTGACGTT GATAGCTGTG
 3481 GTTTTATCCT GTAGCCCTAT CTGCGAAAAA CAGGCTTTGT TTGCCCTGTG TAAATCTGTG
 3541 AAAGAGAATG GATTAGAACC TCACCTTGTG AAAAAGGTTT TAGAGAAAGT TTCTGAAACT
 3601 TTTGGATATA GACGTTTAGA AGACTTTATG GCATCTCATT TAGATTATCT GGTTTTGGAA
 3661 TGGCTAAATC TTCAAGATAC TGAATACAAC TTATCTTCTT TTCCTTTTAT TTTATTAAAC
 3721 TACACAAATA TTGAGGATTT CTATAGATCT TGTTATAAGG TTTTGATTCC ACATCTGGTG
 3781 ATTAGAAGTC ATTTTGATGA GGTGAAGTCC ATTGCTAATC AGATTCAAGA GGACTGGAAA
 3841 AGTCTTCTAA CAGACTGCTT TCCAAAGATT CTTGTAAATA TTCTTCCTTA TTTTGCCTAT
 3901 GAGGGTACCA GAGACAGTGG GATGGCACAG CAAAGAGAGA CTGCTACCAA GGTCTATGAT
 3961 ATGCTTAAAA GTGAAAACTT ATTGGGAAAA CAGATTGATC ACTTATTCAT TAGTAATTTA
 4021 CCAGAGATTG TGGTGGAGTT ATTGATGACG TTACATGAGC CAGCAAATTC TAGTGCCAGT
 4081 CAGAGCACTG ACCTCTGTGA CTTTTCAGGG GATTTGGATC CTGCTCCTAA TCCACCTCAT
 4141 TTTCCATCGC ATGTGATTAA AGCAACATTT GCCTATATCA GCAATTGTCA TAAAACCAAG
 4201 TTAAAAAGCA TTTTAGAAAT TCTTTCCAAA AGCCCTGATT CCTATCAGAA AATTCTTCTT
 4261 GCCATATGTG AGCAAGCAGC TGAAACAAAT AATGTTTATA AGAAGCACAG AATTCTTAAA
 4321 ATATATCACC TGTTTGTTAG TTTATTACTG AAAGATATAA AAAGTGGCTT AGGAGGAGCT
 4381 TGGGCCTTTG TTCTTCGAGA CGTTATTTAT ACTTTGATTC ACTATATCAA CCAAAGGCCT
 4441 TCTTGTATCA TGGATGTGTC ATTACGTAGC TTCTCCCTTT GTTGTGACTT ATTAAGTCAG
 4501 GTTTGCCAGA CAGCCGTGAC TTACTGTAAG GATGCTCTAG AAAACCATCT TCATGTTATT
 4561 GTTGGTACAC TTATACCCCT TGTGTATGAG CAGGTGGAGG TTCAGAAACA GGTATTGGAC
 4621 TTGTTGAAAT ACTTAGTGAT AGATAACAAG GATAATGAAA ACCTCTATAT CACGATTAAG
 4681 CTTTTAGATC CTTTTCCTGA CCATGTTGTT TTTAAGGATT TGCGTATTAC TCAGCAAAAA
 4741 ATCAAATACA GTAGAGGACC CTTTTCACTC TTGGAGGAAA TTAACCATTT TCTCTCAGTA
 4801 AGTGTTTATG ATGCACTTCC ATTGACAAGA CTTGAAGGAC TAAAGGATCT TCGAAGACAA
 4861 CTGGAACTAC ATAAAGATCA GATGGTGGAC ATTATGAGAG CTTCTCAGGA TAATCCGCAA
 4921 GATGGGATTA TGGTGAAACT AGTTGTCAAT TTGTTGCAGT TATCCAAGAT GGCAATAAAC
 4981 CACACTGGTG AAAAAGAAGT TCTAGAGGCT GTTGGAAGCT GCTTGGGAGA AGTGGGTCCT
 5041 ATAGATTTCT CTACCATAGC TATACAACAT AGTAAAGATG CATCTTATAC CAAGGCCCTT
 5101 AAGTTATTTG AAGATAAAGA ACTTCAGTGG ACCTTCATAA TGCTGACCTA CCTGAATAAC
 5161 ACACTGGTAG AAGATTGTGT CAAAGTTCGA TCAGCAGCTG TTACCTGTTT GAAAAACATT
 5221 TTAGCCACAA AGACTGGACA TAGTTTCTGG GAGATTTATA AGATGACAAC AGATCCAATG
 5281 CTGGCCTATC TACAGCCTTT TAGAACATCA AGAAAAAAGT TTTTAGAAGT ACCCAGATTT
 5341 GACAAAGAAA ACCCTTTTGA AGGCCTGGAT GATATAAATC TGTGGATTCC TCTAAGTGAA
 5401 AATCATGACA TTTGGATAAA GACACTGACT TGTGCTTTTT TGGACAGTGG AGGCACAAAA
 5461 TGTGAAATTC TTCAATTATT AAAGCCAATG TGTGAAGTGA AAACTGACTT TTGTCAGACT
 5521 GTACTTCCAT ACTTGATTCA TGATATTTTA CTCCAAGATA CAAATGAATC ATGGAGAAAT
 5581 CTGCTTTCTA CACATGTTCA GGGATTTTTC ACCAGCTGTC TTCGACACTT CTCGCAAACG
 5641 AGCCGATCCA CAACCCCTGC AAACTTGGAT TCAGAGTCAG AGCACTTTTT CCGATGCTGT
 5701 TTGGATAAAA AATCACAAAG AACAATGCTT GCTGTTGTGG ACTACATGAG AAGACAAAAG
 5761 AGACCTTCTT CAGGAACAAT TTTTAATGAT GCTTTCTGGC TGGATTTAAA TTATCTAGAA
 5821 GTTGCCAAGG TAGCTCAGTC TTGTGCTGCT CACTTTACAG CTTTACTCTA TGCAGAAATC
 5881 TATGCAGATA AGAAAAGTAT GGATGATCAA GAGAAAAGAA GTCTTGCATT TGAAGAAGGA
 5941 AGCCAGAGTA CAACTATTTC TAGCTTGAGT GAAAAAAGTA AAGAAGAAAC TGGAATAAGT
 6001 TTACAGGATC TTCTCTTAGA AATCTACAGA AGTATAGGGG AGCCAGATAG TTTGTATGGC
 6061 TGTGGTGGAG GGAAGATGTT ACAACCCATT ACTAGACTAC GAACATATGA ACACGAAGCA
 6121 ATGTGGGGCA AAGCCCTAGT AACATATGAC CTCGAAACAG CAATCCCCTC ATCAACACGC
 6181 CAGGCAGGAA TCATTCAGGC CTTGCAGAAT TTGGGACTCT GCCATATTCT TTCCGTCTAT
 6241 TTAAAAGGAT TGGATTATGA AAATAAAGAC TGGTGTCCTG AACTAGAAGA ACTTCATTAC
 6301 CAAGCAGCAT GGAGGAATAT GCAGTGGGAC CATTGCACTT CCGTCAGCAA AGAAGTAGAA
 6361 GGAACCAGTT ACCATGAATC ATTGTACAAT GCTCTACAAT CTCTAAGAGA CAGAGAATTC
 6421 TCTACATTTT ATGAAAGTCT CAAATATGCC AGAGTAAAAG AAGTGGAAGA GATGTGTAAG
 6481 CGCAGCCTTG AGTCTGTGTA TTCGCTCTAT CCCACACTTA GCAGGTTGCA GGCCATTGGA
 6541 GAGCTGGAAA GCATTGGGGA GCTTTTCTCA AGATCAGTCA CACATAGACA ACTCTCTGAA
 6601 GTATATATTA AGTGGCAGAA ACACTCCCAG CTTCTCAAGG ACAGTGATTT TAGTTTTCAG
 6661 GAGCCTATCA TGGCTCTACG CACAGTCATT TTGGAGATCC TGATGGAAAA GGAAATGGAC
 6721 AACTCACAAA GAGAATGTAT TAAGGACATT CTCACCAAAC ACCTTGTAGA ACTCTCTATA
 6781 CTGGCCAGAA CTTTCAAGAA CACTCAGCTC CCTGAAAGGG CAATATTTCA AATTAAACAG
 6841 TACAATTCAG TTAGCTGTGG AGTCTCTGAG TGGCAGCTGG AAGAAGCACA AGTATTCTGG
 6901 GCAAAAAAGG AGCAGAGTCT TGCCCTGAGT ATTCTCAAGC AAATGATCAA GAAGTTGGAT
 6961 GCCAGCTGTG CAGCGAACAA TCCCAGCCTA AAACTTACAT ACACAGAATG TCTGAGGGTT
 7021 TGTGGCAACT GGTTAGCAGA AACGTGCTTA GAAAATCCTG CGGTCATCAT GCAGACCTAT
 7081 CTAGAAAAGG CAGTAGAAGT TGCTGGAAAT TATGATGGAG AAAGTAGTGA TGAGCTAAGA
 7141 AATGGAAAAA TGAAGGCATT TCTCTCATTA GCCCGGTTTT CAGATACTCA ATACCAAAGA
 7201 ATTGAAAACT ACATGAAATC ATCGGAATTT GAAAACAAGC AAGCTCTCCT GAAAAGAGCC
 7261 AAAGAGGAAG TAGGTCTCCT TAGGGAACAT AAAATTCAGA CAAACAGATA CACAGTAAAG
 7321 GTTCAGCGAG AGCTGGAGTT GGATGAATTA GCCCTGCGTG CACTGAAAGA GGATCGTAAA
 7381 CGCTTCTTAT GTAAAGCAGT TGAAAATTAT ATCAACTGCT TATTAAGTGG AGAAGAACAT
 7441 GATATGTGGG TATTCCGGCT TTGTTCCCTC TGGCTTGAAA ATTCTGGAGT TTCTGAAGTC
 7501 AATGGCATGA TGAAGAGAGA CGGAATGAAG ATTCCAACAT ATAAATTTTT GCCTCTTATG
 7561 TACCAATTGG CTGCTAGAAT GGGGACCAAG ATGATGGGAG GCCTAGGATT TCATGAAGTC
 7621 CTCAATAATC TAATCTCTAG AATTTCAATG GATCACCCCC ATCACACTTT GTTTATTATA
 7681 CTGGCCTTAG CAAATGCAAA CAGAGATGAA TTTCTGACTA AACCAGAGGT AGCCAGAAGA
 7741 AGCAGAATAA CTAAAAATGT GCCTAAACAA AGCTCTCAGC TTGATGAGGA TCGAACAGAG
 7801 GCTGCAAATA GAATAATATG TACTATCAGA AGTAGGAGAC CTCAGATGGT CAGAAGTGTT
 7861 GAGGCACTTT GTGATGCTTA TATTATATTA GCAAACTTAG ATGCCACTCA GTGGAAGACT
 7921 CAGAGAAAAG GCATAAATAT TCCAGCAGAC CAGCCAATTA CTAAACTTAA GAATTTAGAA
 7981 GATGTTGTTG TCCCTACTAT GGAAATTAAG GTGGACCACA CAGGAGAATA TGGAAATCTG
 8041 GTGACTATAC AGTCATTTAA AGCAGAATTT CGCTTAGCAG GAGGTGTAAA TTTACCAAAA
 8101 ATAATAGATT GTGTAGGTTC CGATGGCAAG GAGAGGAGAC AGCTTGTTAA GGGCCGTGAT
 8161 GACCTGAGAC AAGATGCTGT CATGCAACAG GTCTTCCAGA TGTGTAATAC ATTACTGCAG
 8221 AGAAACACGG AAACTAGGAA GAGGAAATTA ACTATCTGTA CTTATAAGGT GGTTCCCCTC
 8281 TCTCAGCGAA GTGGTGTTCT TGAATGGTGC ACAGGAACTG TCCCCATTGG TGAATTTCTT
 8341 GTTAACAATG AAGATGGTGC TCATAAAAGA TACAGGCCAA ATGATTTCAG TGCCTTTCAG
 8401 TGCCAAAAGA AAATGATGGA GGTGCAAAAA AAGTCTTTTG AAGAGAAATA TGAAGTCTTC
 8461 ATGGATGTTT GCCAAAATTT TCAACCAGTT TTCCGTTACT TCTGCATGGA AAAATTCTTG
 8521 GATCCAGCTA TTTGGTTTGA GAAGCGATTG GCTTATACGC GCAGTGTAGC TACTTCTTCT
 8581 ATTGTTGGTT ACATACTTGG ACTTGGTGAT AGACATGTAC AGAATATCTT GATAAATGAG
 8641 CAGTCAGCAG AACTTGTACA TATAGATCTA GGTGTTGCTT TTGAACAGGG CAAAATCCTT
 8701 CCTACTCCTG AGACAGTTCC TTTTAGACTC ACCAGAGATA TTGTGGATGG CATGGGCATT
 8761 ACGGGTGTTG AAGGTGTCTT CAGAAGATGC TGTGAGAAAA CCATGGAAGT GATGAGAAAC
 8821 TCTCAGGAAA CTCTGTTAAC CATTGTAGAG GTCCTTCTAT ATGATCCACT CTTTGACTGG
 8881 ACCATGAATC CTTTGAAAGC TTTGTATTTA CAGCAGAGGC CGGAAGATGA AACTGAGCTT
 8941 CACCCTACTC TGAATGCAGA TGACCAAGAA TGCAAACGAA ATCTCAGTGA TATTGACCAG
 9001 AGTTTCAACA AAGTAGCTGA ACGTGTCTTA ATGAGACTAC AAGAGAAACT GAAAGGAGTG
 9061 GAAGAAGGCA CTGTGCTCAG TGTTGGTGGA CAAGTGAATT TGCTCATACA GCAGGCCATA
 9121 GACCCCAAAA ATCTCAGCCG ACTTTTCCCA GGATGGAAAG CTTGGGTGTG A
Download sequence as FASTA