Open reading frame for HAGRID 61 (BRCA1) for HAGRID 61 (BRCA1)


Gene information

HGNC symbolBRCA1
Common namebreast cancer 1, early onset

Open reading frame for HAGRID 61 (BRCA1)

Open reading frame for HAGRID 61 (BRCA1) source (RefSeq)NM_007294
Sequence length5592 bp

Sequence

   1 ATGGATTTAT CTGCTCTTCG CGTTGAAGAA GTACAAAATG TCATTAATGC TATGCAGAAA
  61 ATCTTAGAGT GTCCCATCTG TCTGGAGTTG ATCAAGGAAC CTGTCTCCAC AAAGTGTGAC
  121 CACATATTTT GCAAATTTTG CATGCTGAAA CTTCTCAACC AGAAGAAAGG GCCTTCACAG
  181 TGTCCTTTAT GTAAGAATGA TATAACCAAA AGGAGCCTAC AAGAAAGTAC GAGATTTAGT
  241 CAACTTGTTG AAGAGCTATT GAAAATCATT TGTGCTTTTC AGCTTGACAC AGGTTTGGAG
  301 TATGCAAACA GCTATAATTT TGCAAAAAAG GAAAATAACT CTCCTGAACA TCTAAAAGAT
  361 GAAGTTTCTA TCATCCAAAG TATGGGCTAC AGAAACCGTG CCAAAAGACT TCTACAGAGT
  421 GAACCCGAAA ATCCTTCCTT GCAGGAAACC AGTCTCAGTG TCCAACTCTC TAACCTTGGA
  481 ACTGTGAGAA CTCTGAGGAC AAAGCAGCGG ATACAACCTC AAAAGACGTC TGTCTACATT
  541 GAATTGGGAT CTGATTCTTC TGAAGATACC GTTAATAAGG CAACTTATTG CAGTGTGGGA
  601 GATCAAGAAT TGTTACAAAT CACCCCTCAA GGAACCAGGG ATGAAATCAG TTTGGATTCT
  661 GCAAAAAAGG CTGCTTGTGA ATTTTCTGAG ACGGATGTAA CAAATACTGA ACATCATCAA
  721 CCCAGTAATA ATGATTTGAA CACCACTGAG AAGCGTGCAG CTGAGAGGCA TCCAGAAAAG
  781 TATCAGGGTA GTTCTGTTTC AAACTTGCAT GTGGAGCCAT GTGGCACAAA TACTCATGCC
  841 AGCTCATTAC AGCATGAGAA CAGCAGTTTA TTACTCACTA AAGACAGAAT GAATGTAGAA
  901 AAGGCTGAAT TCTGTAATAA AAGCAAACAG CCTGGCTTAG CAAGGAGCCA ACATAACAGA
  961 TGGGCTGGAA GTAAGGAAAC ATGTAATGAT AGGCGGACTC CCAGCACAGA AAAAAAGGTA
 1021 GATCTGAATG CTGATCCCCT GTGTGAGAGA AAAGAATGGA ATAAGCAGAA ACTGCCATGC
 1081 TCAGAGAATC CTAGAGATAC TGAAGATGTT CCTTGGATAA CACTAAATAG CAGCATTCAG
 1141 AAAGTTAATG AGTGGTTTTC CAGAAGTGAT GAACTGTTAG GTTCTGATGA CTCACATGAT
 1201 GGGGAGTCTG AATCAAATGC CAAAGTAGCT GATGTATTGG ACGTTCTAAA TGAGGTAGAT
 1261 GAATATTCTG GTTCTTCAGA GAAAATAGAC TTACTGGCCA GTGATCCTCA TGAGGCTTTA
 1321 ATATGTAAAA GTGAAAGAGT TCACTCCAAA TCAGTAGAGA GTAATATTGA AGACAAAATA
 1381 TTTGGGAAAA CCTATCGGAA GAAGGCAAGC CTCCCCAACT TAAGCCATGT AACTGAAAAT
 1441 CTAATTATAG GAGCATTTGT TACTGAGCCA CAGATAATAC AAGAGCGTCC CCTCACAAAT
 1501 AAATTAAAGC GTAAAAGGAG ACCTACATCA GGCCTTCATC CTGAGGATTT TATCAAGAAA
 1561 GCAGATTTGG CAGTTCAAAA GACTCCTGAA ATGATAAATC AGGGAACTAA CCAAACGGAG
 1621 CAGAATGGTC AAGTGATGAA TATTACTAAT AGTGGTCATG AGAATAAAAC AAAAGGTGAT
 1681 TCTATTCAGA ATGAGAAAAA TCCTAACCCA ATAGAATCAC TCGAAAAAGA ATCTGCTTTC
 1741 AAAACGAAAG CTGAACCTAT AAGCAGCAGT ATAAGCAATA TGGAACTCGA ATTAAATATC
 1801 CACAATTCAA AAGCACCTAA AAAGAATAGG CTGAGGAGGA AGTCTTCTAC CAGGCATATT
 1861 CATGCGCTTG AACTAGTAGT CAGTAGAAAT CTAAGCCCAC CTAATTGTAC TGAATTGCAA
 1921 ATTGATAGTT GTTCTAGCAG TGAAGAGATA AAGAAAAAAA AGTACAACCA AATGCCAGTC
 1981 AGGCACAGCA GAAACCTACA ACTCATGGAA GGTAAAGAAC CTGCAACTGG AGCCAAGAAG
 2041 AGTAACAAGC CAAATGAACA GACAAGTAAA AGACATGACA GCGATACTTT CCCAGAGCTG
 2101 AAGTTAACAA ATGCACCTGG TTCTTTTACT AAGTGTTCAA ATACCAGTGA ACTTAAAGAA
 2161 TTTGTCAATC CTAGCCTTCC AAGAGAAGAA AAAGAAGAGA AACTAGAAAC AGTTAAAGTG
 2221 TCTAATAATG CTGAAGACCC CAAAGATCTC ATGTTAAGTG GAGAAAGGGT TTTGCAAACT
 2281 GAAAGATCTG TAGAGAGTAG CAGTATTTCA TTGGTACCTG GTACTGATTA TGGCACTCAG
 2341 GAAAGTATCT CGTTACTGGA AGTTAGCACT CTAGGGAAGG CAAAAACAGA ACCAAATAAA
 2401 TGTGTGAGTC AGTGTGCAGC ATTTGAAAAC CCCAAGGGAC TAATTCATGG TTGTTCCAAA
 2461 GATAATAGAA ATGACACAGA AGGCTTTAAG TATCCATTGG GACATGAAGT TAACCACAGT
 2521 CGGGAAACAA GCATAGAAAT GGAAGAAAGT GAACTTGATG CTCAGTATTT GCAGAATACA
 2581 TTCAAGGTTT CAAAGCGCCA GTCATTTGCT CCGTTTTCAA ATCCAGGAAA TGCAGAAGAG
 2641 GAATGTGCAA CATTCTCTGC CCACTCTGGG TCCTTAAAGA AACAAAGTCC AAAAGTCACT
 2701 TTTGAATGTG AACAAAAGGA AGAAAATCAA GGAAAGAATG AGTCTAATAT CAAGCCTGTA
 2761 CAGACAGTTA ATATCACTGC AGGCTTTCCT GTGGTTGGTC AGAAAGATAA GCCAGTTGAT
 2821 AATGCCAAAT GTAGTATCAA AGGAGGCTCT AGGTTTTGTC TATCATCTCA GTTCAGAGGC
 2881 AACGAAACTG GACTCATTAC TCCAAATAAA CATGGACTTT TACAAAACCC ATATCGTATA
 2941 CCACCACTTT TTCCCATCAA GTCATTTGTT AAAACTAAAT GTAAGAAAAA TCTGCTAGAG
 3001 GAAAACTTTG AGGAACATTC AATGTCACCT GAAAGAGAAA TGGGAAATGA GAACATTCCA
 3061 AGTACAGTGA GCACAATTAG CCGTAATAAC ATTAGAGAAA ATGTTTTTAA AGAAGCCAGC
 3121 TCAAGCAATA TTAATGAAGT AGGTTCCAGT ACTAATGAAG TGGGCTCCAG TATTAATGAA
 3181 ATAGGTTCCA GTGATGAAAA CATTCAAGCA GAACTAGGTA GAAACAGAGG GCCAAAATTG
 3241 AATGCTATGC TTAGATTAGG GGTTTTGCAA CCTGAGGTCT ATAAACAAAG TCTTCCTGGA
 3301 AGTAATTGTA AGCATCCTGA AATAAAAAAG CAAGAATATG AAGAAGTAGT TCAGACTGTT
 3361 AATACAGATT TCTCTCCATA TCTGATTTCA GATAACTTAG AACAGCCTAT GGGAAGTAGT
 3421 CATGCATCTC AGGTTTGTTC TGAGACACCT GATGACCTGT TAGATGATGG TGAAATAAAG
 3481 GAAGATACTA GTTTTGCTGA AAATGACATT AAGGAAAGTT CTGCTGTTTT TAGCAAAAGC
 3541 GTCCAGAAAG GAGAGCTTAG CAGGAGTCCT AGCCCTTTCA CCCATACACA TTTGGCTCAG
 3601 GGTTACCGAA GAGGGGCCAA GAAATTAGAG TCCTCAGAAG AGAACTTATC TAGTGAGGAT
 3661 GAAGAGCTTC CCTGCTTCCA ACACTTGTTA TTTGGTAAAG TAAACAATAT ACCTTCTCAG
 3721 TCTACTAGGC ATAGCACCGT TGCTACCGAG TGTCTGTCTA AGAACACAGA GGAGAATTTA
 3781 TTATCATTGA AGAATAGCTT AAATGACTGC AGTAACCAGG TAATATTGGC AAAGGCATCT
 3841 CAGGAACATC ACCTTAGTGA GGAAACAAAA TGTTCTGCTA GCTTGTTTTC TTCACAGTGC
 3901 AGTGAATTGG AAGACTTGAC TGCAAATACA AACACCCAGG ATCCTTTCTT GATTGGTTCT
 3961 TCCAAACAAA TGAGGCATCA GTCTGAAAGC CAGGGAGTTG GTCTGAGTGA CAAGGAATTG
 4021 GTTTCAGATG ATGAAGAAAG AGGAACGGGC TTGGAAGAAA ATAATCAAGA AGAGCAAAGC
 4081 ATGGATTCAA ACTTAGGTGA AGCAGCATCT GGGTGTGAGA GTGAAACAAG CGTCTCTGAA
 4141 GACTGCTCAG GGCTATCCTC TCAGAGTGAC ATTTTAACCA CTCAGCAGAG GGATACCATG
 4201 CAACATAACC TGATAAAGCT CCAGCAGGAA ATGGCTGAAC TAGAAGCTGT GTTAGAACAG
 4261 CATGGGAGCC AGCCTTCTAA CAGCTACCCT TCCATCATAA GTGACTCTTC TGCCCTTGAG
 4321 GACCTGCGAA ATCCAGAACA AAGCACATCA GAAAAAGCAG TATTAACTTC ACAGAAAAGT
 4381 AGTGAATACC CTATAAGCCA GAATCCAGAA GGCCTTTCTG CTGACAAGTT TGAGGTGTCT
 4441 GCAGATAGTT CTACCAGTAA AAATAAAGAA CCAGGAGTGG AAAGGTCATC CCCTTCTAAA
 4501 TGCCCATCAT TAGATGATAG GTGGTACATG CACAGTTGCT CTGGGAGTCT TCAGAATAGA
 4561 AACTACCCAT CTCAAGAGGA GCTCATTAAG GTTGTTGATG TGGAGGAGCA ACAGCTGGAA
 4621 GAGTCTGGGC CACACGATTT GACGGAAACA TCTTACTTGC CAAGGCAAGA TCTAGAGGGA
 4681 ACCCCTTACC TGGAATCTGG AATCAGCCTC TTCTCTGATG ACCCTGAATC TGATCCTTCT
 4741 GAAGACAGAG CCCCAGAGTC AGCTCGTGTT GGCAACATAC CATCTTCAAC CTCTGCATTG
 4801 AAAGTTCCCC AATTGAAAGT TGCAGAATCT GCCCAGAGTC CAGCTGCTGC TCATACTACT
 4861 GATACTGCTG GGTATAATGC AATGGAAGAA AGTGTGAGCA GGGAGAAGCC AGAATTGACA
 4921 GCTTCAACAG AAAGGGTCAA CAAAAGAATG TCCATGGTGG TGTCTGGCCT GACCCCAGAA
 4981 GAATTTATGC TCGTGTACAA GTTTGCCAGA AAACACCACA TCACTTTAAC TAATCTAATT
 5041 ACTGAAGAGA CTACTCATGT TGTTATGAAA ACAGATGCTG AGTTTGTGTG TGAACGGACA
 5101 CTGAAATATT TTCTAGGAAT TGCGGGAGGA AAATGGGTAG TTAGCTATTT CTGGGTGACC
 5161 CAGTCTATTA AAGAAAGAAA AATGCTGAAT GAGCATGATT TTGAAGTCAG AGGAGATGTG
 5221 GTCAATGGAA GAAACCACCA AGGTCCAAAG CGAGCAAGAG AATCCCAGGA CAGAAAGATC
 5281 TTCAGGGGGC TAGAAATCTG TTGCTATGGG CCCTTCACCA ACATGCCCAC AGATCAACTG
 5341 GAATGGATGG TACAGCTGTG TGGTGCTTCT GTGGTGAAGG AGCTTTCATC ATTCACCCTT
 5401 GGCACAGGTG TCCACCCAAT TGTGGTTGTG CAGCCAGATG CCTGGACAGA GGACAATGGC
 5461 TTCCATGCAA TTGGGCAGAT GTGTGAGGCA CCTGTGGTGA CCCGAGAGTG GGTGTTGGAC
 5521 AGTGTAGCAC TCTACCAGTG CCAGGAGCTG GACACCTACC TGATACCCCA GATCCCCCAC
 5581 AGCCACTACT GA  
Download sequence as FASTA