Open reading frame for HAGRID 43 (NCOR1) for HAGRID 43 (NCOR1)


Gene information

HGNC symbolNCOR1
Common namenuclear receptor corepressor 1

Open reading frame for HAGRID 43 (NCOR1)

Open reading frame for HAGRID 43 (NCOR1) source (RefSeq)NM_006311
Sequence length7323 bp

Sequence

   1 ATGTCAAGTT CAGGTTATCC TCCCAACCAA GGAGCATTCA GCACAGAACA AAGTCGTTAT
  61 CCTCCTCACT CTGTCCAGTA TACATTTCCC AACACCCGCC ACCAGCAGGA GTTCGCAGTC
  121 CCTGATTATC GTTCCTCTCA TCTTGAAGTG AGTCAGGCAT CACAGCTTTT GCAGCAACAG
  181 CAGCAGCAAC AGCTTCGAAG GCGACCTTCC TTGCTTTCAG AATTTCACCC AGGTTCTGAC
  241 AGGCCTCAAG AAAGGAGAAC TAGTTATGAA CCGTTTCATC CAGGCCCATC CCCAGTGGAT
  301 CATGATTCAC TGGAATCGAA GCGACCACGT CTGGAACAGG TTTCTGATTC TCATTTTCAG
  361 CGTGTCAGTG CTGCGGTTTT GCCTTTAGTG CACCCGCTGC CAGAAGGGCT GAGGGCTTCT
  421 GCAGATGCTA AGAAGGATCC AGCATTCGGA GGCAAACATG AAGCTCCATC CTCTCCAATT
  481 TCGGGGCAAC CATGTGGAGA TGATCAAAAT GCTTCACCTT CAAAACTCTC AAAGGAAGAG
  541 TTAATACAGA GTATGGATCG TGTAGATCGA GAAATTGCAA AAGTAGAACA GCAGATCCTT
  601 AAACTGAAAA AGAAACAACA ACAGCTTGAA GAAGAGGCAG CTAAACCTCC TGAGCCTGAG
  661 AAGCCCGTGT CCCCTCCTCC TGTGGAGCAG AAACACCGCA GTATTGTCCA AATTATTTAT
  721 GATGAGAATC GGAAAAAAGC AGAAGAAGCT CATAAAATTT TTGAAGGTCT TGGCCCAAAA
  781 GTTGAACTGC CACTGTATAA CCAGCCATCA GATACCAAGG TGTACCATGA GAACATCAAG
  841 ACAAACCAGG TGATGAGGAA AAAACTCATT TTATTTTTTA AAAGAAGAAA TCATGCAAGA
  901 AAACAAAGGG AACAAAAAAT CTGCCAGCGT TATGATCAGC TCATGGAGGC ATGGGAGAAA
  961 AAAGTGGACA GAATAGAAAA TAATCCTCGG AGGAAAGCTA AAGAAAGCAA AACAAGGGAA
 1021 TACTATGAAA AGCAGTTTCC AGAAATTCGA AAACAAAGAG AACAGCAAGA AAGATTTCAG
 1081 CGAGTTGGGC AGAGGGGAGC TGGTCTTTCA GCCACCATTG CTAGGAGTGA GCATGAGATT
 1141 TCTGAAATTA TTGATGGGCT CTCTGAGCAG GAGAATAATG AGAAACAAAT GCGGCAGCTC
 1201 TCTGTGATTC CACCTATGAT GTTTGATGCA GAACAAAGAC GAGTCAAGTT CATTAACATG
 1261 AATGGGCTTA TGGAGGACCC TATGAAAGTG TATAAAGATA GGCAGTTTAT GAATGTTTGG
 1321 ACTGACCATG AAAAGGAGAT CTTTAAGGAC AAGTTTATCC AGCATCCAAA AAACTTTGGA
 1381 CTAATTGCAT CATACTTGGA GAGGAAGAGT GTTCCTGATT GTGTTTTGTA TTACTATTTA
 1441 ACCAAGAAAA ATGAGAATTA TAAAGCCCTC GTCAGAAGGA ATTATGGGAA ACGCAGAGGC
 1501 AGAAACCAGC AAATTGCTCG ACCCTCGCAA GAAGAAAAAG TAGAAGAAAA AGAAGAGGAT
 1561 AAAGCAGAAA AAACAGAAAA AAAAGAAGAA GAAAAGAAAG ATGAAGAGGA AAAAGATGAA
 1621 AAAGAAGACT CCAAAGAAAA TACCAAGGAA AAGGACAAGA TAGATGGTAC AGCAGAAGAA
 1681 ACTGAGGAAA GAGAGCAAGC CACACCCCGG GGGCGAAAGA CTGCCAACAG TCAGGGCCGC
 1741 CGTAAGGGCC GGATCACCAG GTCCATGACA AACGAAGCTG CAGCTGCCAG TGCTGCAGCC
 1801 GCAGCGGCTA CTGAAGAGCC CCCACCACCT CTGCCACCGC CACCAGAACC CATTTCTACA
 1861 GAGCCTGTGG AGACCTCTCG ATGGACAGAA GAAGAAATGG AAGTTGCTAA AAAAGGTCTA
 1921 GTAGAACATG GTCGTAACTG GGCAGCAATT GCTAAAATGG TGGGAACGAA AAGTGAAGCT
 1981 CAATGTAAAA ACTTCTATTT TAACTATAAA AGGCGACACA ATCTTGACAA CCTCTTACAG
 2041 CAGCATAAAC AGAAAACTTC ACGAAAACCT CGTGAAGAGC GAGATGTGTC TCAATGTGAA
 2101 AGTGTCGCTT CCACTGTTTC TGCTCAGGAG GATGAAGATA TTGAAGCCTC CAATGAAGAA
 2161 GAAAATCCAG AAGACAGCGA AGTTGAAGCT GTCAAGCCCA GCGAGGACAG TCCTGAAAAT
 2221 GCTACTTCTC GAGGAAACAC AGAACCTGCG GTTGAGCTTG AGCCCACCAC GGAAACTGCA
 2281 CCCAGTACAT CTCCCTCCTT AGCAGTTCCA AGTACAAAAC CAGCTGAAGA TGAAAGTGTG
 2341 GAGACCCAGG TGAATGACAG CATCAGTGCT GAGACAGCAG AGCAGATGGA TGTAGATCAG
 2401 CAGGAGCACA GTGCTGAAGA GGGTTCTGTT TGTGATCCCC CACCCGCTAC CAAAGCTGAC
 2461 TCTGTGGACG TTGAAGTGAG GGTGCCAGAA AACCATGCAT CTAAAGTTGA AGGTGATAAT
 2521 ACCAAAGAAA GAGACTTGGA TAGAGCCAGT GAGAAGGTGG AACCTAGAGA TGAAGATTTG
 2581 GTGGTAGCTC AGCAAATAAA TGCCCAAAGG CCCGAGCCCC AGTCAGACAA TGATTCCAGT
 2641 GCCACGTGCA GCGCTGATGA GGATGTGGAT GGAGAGCCAG AGAGGCAGAG AATGTTTCCT
 2701 ATGGACTCAA AGCCTTCACT GTTAAACCCC ACTGGATCTA TACTCGTCTC ATCTCCGTTA
 2761 AAACCAAATC CACTGGATCT GCCACAGCTT CAGCATCGAG CTGCTGTTAT CCCACCAATG
 2821 GTATCCTGCA CCCCATGTAA CATACCAATT GGAACCCCAG TGAGCGGCTA TGCTCTCTAC
 2881 CAGCGACACA TTAAAGCAAT GCATGAGTCA GCACTCCTGG AGGAGCAGCG GCAGAGACAA
 2941 GAACAGATAG ATTTGGAATG TAGAAGTTCT ACAAGTCCAT GTGGCACATC CAAGAGTCCA
 3001 AACAGAGAGT GGGAAGTCCT TCAGCCTGCT CCACATCAAG TGATAACTAA TCTCCCTGAA
 3061 GGCGTTCGGC TTCCGACAAC TCGACCAACC AGGCCACCGC CCCCTCTCAT CCCGTCATCC
 3121 AAAACCACAG TGGCTTCAGA AAAACCATCT TTTATAATGG GAGGCTCCAT CTCACAGGGA
 3181 ACACCAGGCA CTTATTTGAC TTCTCATAAT CAGGCTTCCT ACACTCAAGA AACACCCAAG
 3241 CCGTCAGTGG GATCTATCTC TCTTGGACTG CCACGGCAAC AGGAATCTGC CAAATCAGCT
 3301 ACTTTGCCCT ACATCAAGCA GGAAGAATTT TCTCCCCGAA GCCAAAACTC ACAACCTGAG
 3361 GGTCTGTTGG TCAGGGCCCA ACATGAAGGT GTAGTCAGAG GTACCGCAGG AGCCATACAA
 3421 GAAGGAAGTA TAACTCGGGG AACTCCAACC AGCAAAATTT CAGTGGAGAG CATTCCATCC
 3481 CTACGGGGCT CTATCACTCA GGGCACCCCG GCTCTGCCCC AGACTGGCAT ACCAACAGAG
 3541 GCTTTGGTGA AGGGGTCCAT TTCGAGAATG CCCATTGAAG ACAGCAGTCC TGAGAAAGGC
 3601 AGAGAGGAAG CTGCATCCAA AGGCCATGTT ATTTATGAAG GCAAAAGTGG ACATATCTTG
 3661 TCATATGATA ATATTAAGAA TGCCCGAGAA GGGACTAGGA GTCCAAGAAC AGCTCATGAA
 3721 ATCAGTTTAA AGAGAAGCTA TGAATCAGTG GAAGGAAATA TAAAGCAAGG GATGTCAATG
 3781 AGGGAGTCTC CTGTATCAGC ACCGTTAGAG GGGCTGATAT GCCGAGCATT ACCCAGGGGG
 3841 AGTCCTCATT CTGACCTCAA AGAAAGGACT GTATTGTCTG GCTCCATAAT GCAGGGGACA
 3901 CCAAGAGCAA CAACTGAAAG CTTTGAAGAT GGCCTTAAAT ATCCCAAACA AATTAAAAGG
 3961 GAAAGTCCTC CCATACGAGC ATTTGAAGGT GCCATTACCA AAGGAAAACC ATATGATGGC
 4021 ATCACCACCA TCAAAGAAAT GGGGCGTTCC ATTCATGAGA TTCCAAGGCA AGATATTTTA
 4081 ACTCAGGAAA GTCGGAAAAC TCCAGAAGTG GTCCAGAGCA CACGGCCGAT AATTGAGGGT
 4141 TCCATTTCCC AGGGCACACC AATAAAGTTT GACAACAACT CAGGTCAATC TGCCATCAAA
 4201 CACAATGTCA AATCCTTAAT CACGGGGCCT AGCAAACTAT CCCGTGGAAT GCCTCCGCTG
 4261 GAAATTGTGC CAGAGAACAT AAAAGTGGTA GAACGGGGAA AATATGAGGA TGTGAAAGCA
 4321 GGCGAGACCG TGCGTTCCCG GCACACGTCA GTGGTAAGCT CTGGCCCCTC CGTTCTTAGG
 4381 TCCACACTGC ATGAAGCTCC CAAAGCACAA CTGAGCCCTG GGATTTATGA TGACACCAGT
 4441 GCACGGAGGA CCCCTGTGAG TTATCAAAAC ACCATGTCCA GAGGCTCACC CATGATGAAC
 4501 AGAACTTCTG ATGTTACAAT TTCTTCTAAC AAGTCTACCA ATCATGAAAG GAAATCGACA
 4561 CTGACCCCTA CCCAGAGGGA AAGTATCCCA GCGAAGTCTC CAGTGCCTGG GGTGGACCCT
 4621 GTCGTGAGCC ACAGTCCGTT TGATCCCCAT CACAGAGGCA GCACTGCAGG CGAGGTTTAT
 4681 CGGAGCCACC TGCCCACGCA CTTGGATCCA GCCATGCCTT TTCACAGGGC TTTGGATCCT
 4741 GCAGCGGCTG CTTACCTGTT TCAGAGACAG CTTTCACCAA CTCCAGGTTA CCCAAGTCAG
 4801 TATCAGCTTT ACGCAATGGA GAACACAAGA CAGACAATCT TAAATGATTA CATTACCTCA
 4861 CAACAGATGC AAGTGAACTT GCGTCCAGAT GTGGCCAGAG GACTCTCCCC AAGAGAGCAG
 4921 CCACTGGGTC TCCCATACCC AGCAACGAGA GGAATCATTG ACCTGACCAA TATGCCTCCA
 4981 ACAATTTTAG TGCCTCATCC AGGGGGAACA AGCACTCCTC CCATGGACAG AATCACTTAT
 5041 ATTCCTGGTA CACAGATTAC TTTCCCTCCC AGGCCGTACA ACTCTGCTTC CATGTCTCCA
 5101 GGACACCCAA CACACCTTGC AGCTGCTGCA AGTGCTGAGA GGGAACGGGA ACGGGAGCGG
 5161 GAGAAGGAGC GGGAGCGGGA ACGGATTGCT GCAGCTTCCT CCGACCTCTA CCTGCGGCCA
 5221 GGCTCAGAAC AGCCTGGCCG ACCTGGCAGT CATGGATATG TTCGCTCCCC TTCCCCTTCA
 5281 GTAAGAACTC AGGAGACCAT GTTGCAACAG AGACCCAGTG TTTTCCAAGG AACCAATGGA
 5341 ACCAGTGTAA TCACACCTTT GGATCCAACT GCTCAGCTAC GAATCATGCC ACTGCCTGCT
 5401 GGGGGCCCTT CAATAAGCCA AGGCCTGCCA GCCTCCCGTT ACAACACTGC TGCGGATGCC
 5461 CTGGCTGCTC TTGTGGATGC TGCAGCTTCT GCACCCCAGA TGGATGTGTC CAAAACAAAA
 5521 GAGAGTAAGC ATGAAGCTGC CAGGTTAGAA GAAAATTTGA GAAGCAGGTC AGCAGCAGTT
 5581 AGTGAACAGC AGCAGCTAGA GCAGAAAACC CTGGAGGTGG AGAAGAGATC TGTTCAGTGT
 5641 TTATACACTT CTTCAGCCTT TCCAAGTGGC AAGCCCCAGC CTCATTCTTC AGTAGTTTAT
 5701 TCTGAGGCTG GGAAAGATAA AGGGCCTCCT CCAAAATCCA GATATGAGGA AGAGCTAAGG
 5761 ACCAGAGGGA AGACTACCAT TACTGCAGCT AACTTCATAG ACGTGATCAT CACCCGGCAA
 5821 ATTGCCTCGG ACAAGGATGC GAGGGAACGT GGCTCTCAAA GTTCAGACTC TTCTAGTAGC
 5881 TTATCTTCTC ACAGGTATGA AACACCTAGC GATGCTATTG AGGTGATAAG TCCTGCCAGC
 5941 TCACCTGCGC CACCCCAGGA GAAACTGCAG ACCTATCAGC CAGAGGTTGT TAAGGCAAAT
 6001 CAAGCGGAAA ATGATCCTAC CAGACAATAT GAAGGACCAT TACATCACTA TCGACCACAG
 6061 CAGGAATCAC CATCTCCCCA ACAACAGCTG CCCCCTTCTT CACAGGCAGA GGGAATGGGG
 6121 CAAGTGCCCA GGACCCATCG GCTGATCACA CTTGCTGATC ACATCTGTCA AATTATCACA
 6181 CAAGATTTTG CTAGAAATCA AGTTTCCTCG CAGACTCCCC AGCAGCCTCC TACTTCTACA
 6241 TTCCAGAACT CACCTTCTGC TTTGGTATCT ACACCTGTGA GGACTAAAAC ATCAAACCGT
 6301 TACAGCCCAG AATCCCAGGC TCAGTCTGTC CATCATCAAA GACCAGGTTC AAGGGTCTCT
 6361 CCAGAAAATC TTGTGGACAA ATCCAGGGGA AGTAGGCCTG GAAAATCCCC AGAGAGGAGT
 6421 CACGTCTCTT CGGAGCCCTA CGAGCCCATC TCCCCACCCC AGGTTCCGGT TGTGCATGAG
 6481 AAACAGGACA GCTTGCTGCT CTTGTCTCAG AGGGGCGCAG AGCCTGCAGA GCAGAGGAAT
 6541 GATGCCCGCT CACCAGGGAG TATAAGCTAC TTGCCTTCAT TCTTCACCAA GCTTGAAAAT
 6601 ACATCACCCA TGGTTAAATC AAAGAAGCAG GAGATTTTTC GTAAGTTGAA CTCCTCTGGT
 6661 GGAGGTGACT CTGATATGGC AGCTGCTCAG CCAGGAACTG AGATCTTTAA TCTGCCAGCA
 6721 GTTACTACGT CAGGCTCAGT TAGCTCTAGA GGCCATTCTT TTGCTGATCC TGCCAGTAAT
 6781 CTTGGGCTGG AAGACATTAT CAGGAAGGCT CTCATGGGAA GCTTTGATGA CAAAGTTGAG
 6841 GATCATGGAG TTGTCATGTC CCAGCCTATG GGAGTAGTGC CTGGTACTGC CAACACCTCA
 6901 GTTGTGACCA GTGGTGAGAC ACGAAGAGAG GAAGGGGACC CATCACCTCA TTCAGGAGGA
 6961 GTTTGCAAAC CAAAGCTGAT CAGCAAGTCA AACAGCAGGA AATCTAAGTC TCCTATACCT
 7021 GGGCAAGGCT ACTTAGGAAC GGAACGGCCC TCTTCAGTCT CCTCTGTACA TTCAGAAGGG
 7081 GATTACCATA GGCAGACGCC AGGGTGGGCC TGGGAAGACA GGCCCTCTTC AACAGGCTCA
 7141 ACTCAGTTTC CTTATAACCC TCTGACTATG CGGATGCTCA GCAGTACTCC ACCAACACCG
 7201 ATTGCATGTG CTCCCTCTGC GGTGAACCAA GCAGCTCCTC ACCAACAGAA CAGGATCTGG
 7261 GAGCGAGAGC CTGCCCCACT GCTCTCAGCA CAGTACGAGA CCCTGTCGGA TAGTGATGAC
 7321 TGA   
Download sequence as FASTA