Open reading frame for HAGRID 286 (PIK3CA) for HAGRID 286 (PIK3CA)


Gene information

HGNC symbolPIK3CA
Common namephosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit alpha

Open reading frame for HAGRID 286 (PIK3CA)

Open reading frame for HAGRID 286 (PIK3CA) source (RefSeq)NM_006218
Sequence length3207 bp

Sequence

   1 ATGCCTCCAC GACCATCATC AGGTGAACTG TGGGGCATCC ACTTGATGCC CCCAAGAATC
  61 CTAGTAGAAT GTTTACTACC AAATGGAATG ATAGTGACTT TAGAATGCCT CCGTGAGGCT
  121 ACATTAATAA CCATAAAGCA TGAACTATTT AAAGAAGCAA GAAAATACCC CCTCCATCAA
  181 CTTCTTCAAG ATGAATCTTC TTACATTTTC GTAAGTGTTA CTCAAGAAGC AGAAAGGGAA
  241 GAATTTTTTG ATGAAACAAG ACGACTTTGT GACCTTCGGC TTTTTCAACC CTTTTTAAAA
  301 GTAATTGAAC CAGTAGGCAA CCGTGAAGAA AAGATCCTCA ATCGAGAAAT TGGTTTTGCT
  361 ATCGGCATGC CAGTGTGTGA ATTTGATATG GTTAAAGATC CAGAAGTACA GGACTTCCGA
  421 AGAAATATTC TGAACGTTTG TAAAGAAGCT GTGGATCTTA GGGACCTCAA TTCACCTCAT
  481 AGTAGAGCAA TGTATGTCTA TCCTCCAAAT GTAGAATCTT CACCAGAATT GCCAAAGCAC
  541 ATATATAATA AATTAGATAA AGGGCAAATA ATAGTGGTGA TCTGGGTAAT AGTTTCTCCA
  601 AATAATGACA AGCAGAAGTA TACTCTGAAA ATCAACCATG ACTGTGTACC AGAACAAGTA
  661 ATTGCTGAAG CAATCAGGAA AAAAACTCGA AGTATGTTGC TATCCTCTGA ACAACTAAAA
  721 CTCTGTGTTT TAGAATATCA GGGCAAGTAT ATTTTAAAAG TGTGTGGATG TGATGAATAC
  781 TTCCTAGAAA AATATCCTCT GAGTCAGTAT AAGTATATAA GAAGCTGTAT AATGCTTGGG
  841 AGGATGCCCA ATTTGATGTT GATGGCTAAA GAAAGCCTTT ATTCTCAACT GCCAATGGAC
  901 TGTTTTACAA TGCCATCTTA TTCCAGACGC ATTTCCACAG CTACACCATA TATGAATGGA
  961 GAAACATCTA CAAAATCCCT TTGGGTTATA AATAGTGCAC TCAGAATAAA AATTCTTTGT
 1021 GCAACCTACG TGAATGTAAA TATTCGAGAC ATTGATAAGA TCTATGTTCG AACAGGTATC
 1081 TACCATGGAG GAGAACCCTT ATGTGACAAT GTGAACACTC AAAGAGTACC TTGTTCCAAT
 1141 CCCAGGTGGA ATGAATGGCT GAATTATGAT ATATACATTC CTGATCTTCC TCGTGCTGCT
 1201 CGACTTTGCC TTTCCATTTG CTCTGTTAAA GGCCGAAAGG GTGCTAAAGA GGAACACTGT
 1261 CCATTGGCAT GGGGAAATAT AAACTTGTTT GATTACACAG ACACTCTAGT ATCTGGAAAA
 1321 ATGGCTTTGA ATCTTTGGCC AGTACCTCAT GGATTAGAAG ATTTGCTGAA CCCTATTGGT
 1381 GTTACTGGAT CAAATCCAAA TAAAGAAACT CCATGCTTAG AGTTGGAGTT TGACTGGTTC
 1441 AGCAGTGTGG TAAAGTTCCC AGATATGTCA GTGATTGAAG AGCATGCCAA TTGGTCTGTA
 1501 TCCCGAGAAG CAGGATTTAG CTATTCCCAC GCAGGACTGA GTAACAGACT AGCTAGAGAC
 1561 AATGAATTAA GGGAAAATGA CAAAGAACAG CTCAAAGCAA TTTCTACACG AGATCCTCTC
 1621 TCTGAAATCA CTGAGCAGGA GAAAGATTTT CTATGGAGTC ACAGACACTA TTGTGTAACT
 1681 ATCCCCGAAA TTCTACCCAA ATTGCTTCTG TCTGTTAAAT GGAATTCTAG AGATGAAGTA
 1741 GCCCAGATGT ATTGCTTGGT AAAAGATTGG CCTCCAATCA AACCTGAACA GGCTATGGAA
 1801 CTTCTGGACT GTAATTACCC AGATCCTATG GTTCGAGGTT TTGCTGTTCG GTGCTTGGAA
 1861 AAATATTTAA CAGATGACAA ACTTTCTCAG TATTTAATTC AGCTAGTACA GGTCCTAAAA
 1921 TATGAACAAT ATTTGGATAA CTTGCTTGTG AGATTTTTAC TGAAGAAAGC ATTGACTAAT
 1981 CAAAGGATTG GGCACTTTTT CTTTTGGCAT TTAAAATCTG AGATGCACAA TAAAACAGTT
 2041 AGCCAGAGGT TTGGCCTGCT TTTGGAGTCC TATTGTCGTG CATGTGGGAT GTATTTGAAG
 2101 CACCTGAATA GGCAAGTCGA GGCAATGGAA AAGCTCATTA ACTTAACTGA CATTCTCAAA
 2161 CAGGAGAAGA AGGATGAAAC ACAAAAGGTA CAGATGAAGT TTTTAGTTGA GCAAATGAGG
 2221 CGACCAGATT TCATGGATGC TCTACAGGGC TTTCTGTCTC CTCTAAACCC TGCTCATCAA
 2281 CTAGGAAACC TCAGGCTTGA AGAGTGTCGA ATTATGTCCT CTGCAAAAAG GCCACTGTGG
 2341 TTGAATTGGG AGAACCCAGA CATCATGTCA GAGTTACTGT TTCAGAACAA TGAGATCATC
 2401 TTTAAAAATG GGGATGATTT ACGGCAAGAT ATGCTAACAC TTCAAATTAT TCGTATTATG
 2461 GAAAATATCT GGCAAAATCA AGGTCTTGAT CTTCGAATGT TACCTTATGG TTGTCTGTCA
 2521 ATCGGTGACT GTGTGGGACT TATTGAGGTG GTGCGAAATT CTCACACTAT TATGCAAATT
 2581 CAGTGCAAAG GCGGCTTGAA AGGTGCACTG CAGTTCAACA GCCACACACT ACATCAGTGG
 2641 CTCAAAGACA AGAACAAAGG AGAAATATAT GATGCAGCCA TTGACCTGTT TACACGTTCA
 2701 TGTGCTGGAT ACTGTGTAGC TACCTTCATT TTGGGAATTG GAGATCGTCA CAATAGTAAC
 2761 ATCATGGTGA AAGACGATGG ACAACTGTTT CATATAGATT TTGGACACTT TTTGGATCAC
 2821 AAGAAGAAAA AATTTGGTTA TAAACGAGAA CGTGTGCCAT TTGTTTTGAC ACAGGATTTC
 2881 TTAATAGTGA TTAGTAAAGG AGCCCAAGAA TGCACAAAGA CAAGAGAATT TGAGAGGTTT
 2941 CAGGAGATGT GTTACAAGGC TTATCTAGCT ATTCGACAGC ATGCCAATCT CTTCATAAAT
 3001 CTTTTCTCAA TGATGCTTGG CTCTGGAATG CCAGAACTAC AATCTTTTGA TGACATTGCA
 3061 TACATTCGAA AGACCCTAGC CTTAGATAAA ACTGAGCAAG AGGCTTTGGA GTATTTCATG
 3121 AAACAAATGA ATGATGCACA TCATGGTGGC TGGACAACAA AAATGGATTG GATCTTCCAC
 3181 ACAATTAAAC AGCATGCATT GAACTGA  
Download sequence as FASTA