Open reading frame for HAGRID 207 (HDAC2) for HAGRID 207 (HDAC2)


Gene information

HGNC symbolHDAC2
Common namehistone deacetylase 2

Open reading frame for HAGRID 207 (HDAC2)

Open reading frame for HAGRID 207 (HDAC2) source (RefSeq)NM_001527
Sequence length1467 bp

Sequence

   1 ATGGCGTACA GTCAAGGAGG CGGCAAAAAA AAAGTCTGCT ACTACTACGA CGGTGATATT
  61 GGAAATTATT ATTATGGACA GGGTCATCCC ATGAAGCCTC ATAGAATCCG CATGACCCAT
  121 AACTTGCTGT TAAATTATGG CTTATACAGA AAAATGGAAA TATATAGGCC CCATAAAGCC
  181 ACTGCCGAAG AAATGACAAA ATATCACAGT GATGAGTATA TCAAATTTCT ACGGTCAATA
  241 AGACCAGATA ACATGTCTGA GTATAGTAAG CAGATGCATA TATTTAATGT TGGAGAAGAT
  301 TGTCCAGCGT TTGATGGACT CTTTGAGTTT TGTCAGCTCT CAACTGGCGG TTCAGTTGCT
  361 GGAGCTGTGA AGTTAAACCG ACAACAGACT GATATGGCTG TTAATTGGGC TGGAGGATTA
  421 CATCATGCTA AGAAATACGA AGCATCAGGA TTCTGTTACG TTAATGATAT TGTGCTTGCC
  481 ATCCTTGAAT TACTAAAGTA TCATCAGAGA GTCTTATATA TTGATATAGA TATTCATCAT
  541 GGTGATGGTG TTGAAGAAGC TTTTTATACA ACAGATCGTG TAATGACGGT ATCATTCCAT
  601 AAATATGGGG AATACTTTCC TGGCACAGGA GACTTGAGGG ATATTGGTGC TGGAAAAGGC
  661 AAATACTATG CTGTCAATTT TCCAATGTGT GATGGTATAG ATGATGAGTC ATATGGGCAG
  721 ATATTTAAGC CTATTATCTC AAAGGTGATG GAGATGTATC AACCTAGTGC TGTGGTATTA
  781 CAGTGTGGTG CAGACTCATT ATCTGGTGAT AGACTGGGTT GTTTCAATCT AACAGTCAAA
  841 GGTCATGCTA AATGTGTAGA AGTTGTAAAA ACTTTTAACT TACCATTACT GATGCTTGGA
  901 GGAGGTGGCT ACACAATCCG TAATGTTGCT CGATGTTGGA CATATGAGAC TGCAGTTGCC
  961 CTTGATTGTG AGATTCCCAA TGAGTTGCCA TATAATGATT ACTTTGAGTA TTTTGGACCA
 1021 GACTTCAAAC TGCATATTAG TCCTTCAAAC ATGACAAACC AGAACACTCC AGAATATATG
 1081 GAAAAGATAA AACAGCGTTT GTTTGAAAAT TTGCGCATGT TACCTCATGC ACCTGGTGTC
 1141 CAGATGCAAG CTATTCCAGA AGATGCTGTT CATGAAGACA GTGGAGATGA AGATGGAGAA
 1201 GATCCAGACA AGAGAATTTC TATTCGAGCA TCAGACAAGC GGATAGCTTG TGATGAAGAA
 1261 TTCTCAGATT CTGAGGATGA AGGAGAAGGA GGTCGAAGAA ATGTGGCTGA TCATAAGAAA
 1321 GGAGCAAAGA AAGCTAGAAT TGAAGAAGAT AAGAAAGAAA CAGAGGACAA AAAAACAGAC
 1381 GTTAAGGAAG AAGATAAATC CAAGGACAAC AGTGGTGAAA AAACAGATAC CAAAGGAACC
 1441 AAATCAGAAC AGCTCAGCAA CCCCTGA  
Download sequence as FASTA