Open reading frame for HAGRID 185 (PIK3R1) for HAGRID 185 (PIK3R1)


Gene information

HGNC symbolPIK3R1
Common namephosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 1 (alpha)

Open reading frame for HAGRID 185 (PIK3R1)

Open reading frame for HAGRID 185 (PIK3R1) source (RefSeq)NM_181523
Sequence length2175 bp

Sequence

   1 ATGAGTGCTG AGGGGTACCA GTACAGAGCG CTGTATGATT ATAAAAAGGA AAGAGAAGAA
  61 GATATTGACT TGCACTTGGG TGACATATTG ACTGTGAATA AAGGGTCCTT AGTAGCTCTT
  121 GGATTCAGTG ATGGACAGGA AGCCAGGCCT GAAGAAATTG GCTGGTTAAA TGGCTATAAT
  181 GAAACCACAG GGGAAAGGGG GGACTTTCCG GGAACTTACG TAGAATATAT TGGAAGGAAA
  241 AAAATCTCGC CTCCCACACC AAAGCCCCGG CCACCTCGGC CTCTTCCTGT TGCACCAGGT
  301 TCTTCGAAAA CTGAAGCAGA TGTTGAACAA CAAGCTTTGA CTCTCCCGGA TCTTGCAGAG
  361 CAGTTTGCCC CTCCTGACAT TGCCCCGCCT CTTCTTATCA AGCTCGTGGA AGCCATTGAA
  421 AAGAAAGGTC TGGAATGTTC AACTCTATAC AGAACACAGA GCTCCAGCAA CCTGGCAGAA
  481 TTACGACAGC TTCTTGATTG TGATACACCC TCCGTGGACT TGGAAATGAT CGATGTGCAC
  541 GTTTTGGCTG ACGCTTTCAA ACGCTATCTC CTGGACTTAC CAAATCCTGT CATTCCAGCA
  601 GCCGTTTACA GTGAAATGAT TTCTTTAGCT CCAGAAGTAC AAAGCTCCGA AGAATATATT
  661 CAGCTATTGA AGAAGCTTAT TAGGTCGCCT AGCATACCTC ATCAGTATTG GCTTACGCTT
  721 CAGTATTTGT TAAAACATTT CTTCAAGCTC TCTCAAACCT CCAGCAAAAA TCTGTTGAAT
  781 GCAAGAGTAC TCTCTGAAAT TTTCAGCCCT ATGCTTTTCA GATTCTCAGC AGCCAGCTCT
  841 GATAATACTG AAAACCTCAT AAAAGTTATA GAAATTTTAA TCTCAACTGA ATGGAATGAA
  901 CGACAGCCTG CACCAGCACT GCCTCCTAAA CCACCAAAAC CTACTACTGT AGCCAACAAC
  961 GGTATGAATA ACAATATGTC CTTACAAGAT GCTGAATGGT ACTGGGGAGA TATCTCGAGG
 1021 GAAGAAGTGA ATGAAAAACT TCGAGATACA GCAGACGGGA CCTTTTTGGT ACGAGATGCG
 1081 TCTACTAAAA TGCATGGTGA TTATACTCTT ACACTAAGGA AAGGGGGAAA TAACAAATTA
 1141 ATCAAAATAT TTCATCGAGA TGGGAAATAT GGCTTCTCTG ACCCATTAAC CTTCAGTTCT
 1201 GTGGTTGAAT TAATAAACCA CTACCGGAAT GAATCTCTAG CTCAGTATAA TCCCAAATTG
 1261 GATGTGAAAT TACTTTATCC AGTATCCAAA TACCAACAGG ATCAAGTTGT CAAAGAAGAT
 1321 AATATTGAAG CTGTAGGGAA AAAATTACAT GAATATAACA CTCAGTTTCA AGAAAAAAGT
 1381 CGAGAATATG ATAGATTATA TGAAGAATAT ACCCGCACAT CCCAGGAAAT CCAAATGAAA
 1441 AGGACAGCTA TTGAAGCATT TAATGAAACC ATAAAAATAT TTGAAGAACA GTGCCAGACC
 1501 CAAGAGCGGT ACAGCAAAGA ATACATAGAA AAGTTTAAAC GTGAAGGCAA TGAGAAAGAA
 1561 ATACAAAGGA TTATGCATAA TTATGATAAG TTGAAGTCTC GAATCAGTGA AATTATTGAC
 1621 AGTAGAAGAA GATTGGAAGA AGACTTGAAG AAGCAGGCAG CTGAGTATCG AGAAATTGAC
 1681 AAACGTATGA ACAGCATTAA ACCAGACCTT ATCCAGCTGA GAAAGACGAG AGACCAATAC
 1741 TTGATGTGGT TGACTCAAAA AGGTGTTCGG CAAAAGAAGT TGAACGAGTG GTTGGGCAAT
 1801 GAAAACACTG AAGACCAATA TTCACTGGTG GAAGATGATG AAGATTTGCC CCATCATGAT
 1861 GAGAAGACAT GGAATGTTGG AAGCAGCAAC CGAAACAAAG CTGAAAACCT GTTGCGAGGG
 1921 AAGCGAGATG GCACTTTTCT TGTCCGGGAG AGCAGTAAAC AGGGCTGCTA TGCCTGCTCT
 1981 GTAGTGGTGG ACGGCGAAGT AAAGCATTGT GTCATAAACA AAACAGCAAC TGGCTATGGC
 2041 TTTGCCGAGC CCTATAACTT GTACAGCTCT CTGAAAGAAC TGGTGCTACA TTACCAACAC
 2101 ACCTCCCTTG TGCAGCACAA CGACTCCCTC AATGTCACAC TAGCCTACCC AGTATATGCA
 2161 CAGCAGAGGC GATGA  
Download sequence as FASTA