Open reading frame for HAGRID 180 (TAF1) for HAGRID 180 (TAF1)


Gene information

HGNC symbolTAF1
Common nameTAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250kDa

Open reading frame for HAGRID 180 (TAF1)

Open reading frame for HAGRID 180 (TAF1) source (RefSeq)NM_138923
Sequence length5619 bp

Sequence

   1 ATGGGACCCG GCTGCGATTT GCTGCTGCGG ACAGCAGCTA CCATCACTGC TGCCGCCATC
  61 ATGTCAGACA CGGACAGCGA CGAAGATTCC GCTGGAGGCG GCCCATTTTC TTTAGCGGGT
  121 TTCCTTTTCG GCAACATCAA TGGAGCCGGG CAGCTGGAGG GGGAAAGCGT CTTGGATGAT
  181 GAATGTAAGA AGCACTTGGC AGGCTTGGGG GCTTTGGGGC TGGGCAGCCT GATCACTGAA
  241 CTCACGGCAA ATGAAGAATT GACCGGGACT GACGGTGCCT TGGTAAATGA TGAAGGGTGG
  301 GTTAGGAGTA CAGAAGATGC TGTGGACTAT TCAGACATCA ATGAGGTGGC AGAAGATGAA
  361 AGCCGAAGAT ACCAGCAGAC GATGGGGAGC TTGCAGCCCC TTTGCCACTC AGATTATGAT
  421 GAAGATGACT ATGATGCTGA TTGTGAAGAC ATTGATTGCA AGTTGATGCC TCCTCCACCT
  481 CCACCCCCGG GACCAATGAA GAAGGATAAG GACCAGGATT CTATTACTGG TGAGAAAGTG
  541 GACTTCAGTA GTTCCTCTGA CTCAGAATCT GAGATGGGAC CTCAGGAAGC AACACAGGCA
  601 GAATCTGAAG ATGGAAAGCT GACCCTTCCA TTGGCTGGGA TTATGCAGCA TGATGCCACC
  661 AAGCTGTTGC CAAGTGTCAC AGAACTTTTT CCAGAATTTC GACCTGGAAA GGTGTTACGT
  721 TTTCTACGTC TTTTTGGACC AGGGAAGAAT GTCCCATCTG TTTGGCGGAG TGCTCGGAGA
  781 AAGAGGAAGA AGAAGCACCG TGAGCTGATA CAGGAAGAGC AGATCCAGGA GGTGGAGTGC
  841 TCAGTAGAAT CAGAAGTCAG CCAGAAGTCT TTGTGGAACT ACGACTACGC TCCACCACCA
  901 CCTCCAGAGC AGTGTCTCTC TGATGATGAA ATCACGATGA TGGCTCCTGT GGAGTCCAAA
  961 TTTTCCCAAT CAACTGGAGA TATAGATAAA GTGACAGATA CCAAACCAAG AGTGGCTGAG
 1021 TGGCGTTATG GGCCTGCCCG ACTGTGGTAT GATATGCTGG GTGTCCCTGA AGATGGCAGT
 1081 GGGTTTGACT ATGGCTTCAA ACTGAGAAAG ACAGAACATG AACCTGTGAT AAAATCTAGA
 1141 ATGATAGAGG AATTTAGGAA ACTTGAGGAA AACAATGGCA CTGATCTTCT GGCTGATGAA
 1201 AACTTCCTGA TGGTGACACA GCTGCATTGG GAGGATGATA TCATCTGGGA TGGGGAGGAT
 1261 GTCAAACACA AAGGGACAAA ACCTCAGCGT GCAAGCCTGG CAGGCTGGCT TCCTTCTAGC
 1321 ATGACTAGGA ATGCGATGGC TTACAATGTT CAGCAAGGTT TTGCAGCCAC TCTTGATGAT
 1381 GACAAACCTT GGTACTCCAT TTTTCCCATT GACAATGAGG ATCTGGTATA TGGACGCTGG
 1441 GAGGACAATA TCATTTGGGA TGCTCAGGCC ATGCCCCGGC TGTTGGAACC TCCTGTTTTG
 1501 ACACTTGATC CCAATGATGA GAACCTCATT TTGGAAATTC CTGATGAGAA GGAAGAGGCC
 1561 ACCTCTAACT CCCCCTCCAA GGAGAGTAAG AAGGAATCAT CTCTGAAGAA GAGTCGAATT
 1621 CTCTTAGGGA AAACAGGAGT CATCAAGGAG GAACCACAGC AGAACATGTC TCAGCCAGAA
 1681 GTGAAAGATC CATGGAATCT CTCCAATGAT GAGTATTATT ATCCCAAGCA ACAGGGTCTT
 1741 CGAGGCACCT TTGGAGGGAA TATTATCCAG CATTCAATTC CTGCTGTGGA ATTACGGCAG
 1801 CCCTTCTTTC CCACCCACAT GGGGCCCATC AAACTCCGGC AGTTCCATCG CCCACCTCTG
 1861 AAAAAGTACT CATTTGGTGC ACTTTCTCAG CCAGGTCCCC ACTCAGTCCA ACCTTTGCTA
 1921 AAGCACATCA AAAAAAAGGC CAAGATGAGA GAACAAGAGA GGCAAGCTTC AGGTGGTGGA
 1981 GAGATGTTTT TTATGCGCAC ACCTCAGGAC CTCACAGGCA AAGATGGTGA TCTTATTCTT
 2041 GCAGAATATA GTGAGGAAAA TGGACCCTTA ATGATGCAGG TTGGCATGGC AACCAAGATA
 2101 AAGAACTATT ATAAACGGAA ACCTGGAAAA GATCCTGGAG CACCAGATTG TAAATATGGG
 2161 GAAACTGTTT ACTGCCATAC ATCTCCTTTC CTGGGTTCTC TCCATCCTGG CCAATTGCTG
 2221 CAAGCATTTG AGAACAACCT TTTTCGTGCT CCAATTTATC TTCATAAGAT GCCAGAAACT
 2281 GATTTCTTGA TCATTCGGAC AAGACAGGGT TACTATATTC GGGAATTAGT GGATATTTTT
 2341 GTGGTTGGCC AGCAGTGTCC CTTGTTTGAA GTTCCTGGGC CTAACTCCAA AAGGGCCAAT
 2401 ACGCATATTC GAGACTTTCT ACAGGTTTTT ATTTACCGCC TTTTCTGGAA AAGTAAAGAT
 2461 CGGCCACGGA GGATACGAAT GGAAGATATA AAAAAAGCCT TTCCTTCCCA TTCAGAAAGC
 2521 AGCATCCGGA AGAGGCTAAA GCTCTGCGCT GACTTCAAAC GCACAGGGAT GGACTCAAAC
 2581 TGGTGGGTGC TTAAGTCTGA TTTTCGTTTA CCAACGGAAG AAGAGATCAG AGCTATGGTG
 2641 TCACCAGAGC AGTGCTGTGC TTATTATAGC ATGATAGCTG CAGAGCAACG ACTGAAGGAT
 2701 GCTGGCTATG GTGAGAAATC CTTTTTTGCT CCAGAAGAAG AAAATGAGGA AGATTTCCAG
 2761 ATGAAGATTG ATGATGAAGT TCGCACTGCC CCTTGGAACA CCACAAGGGC CTTCATTGCT
 2821 GCCATGAAGG GCAAGTGTCT GCTAGAGGTG ACTGGGGTGG CAGATCCCAC GGGGTGTGGT
 2881 GAAGGATTCT CCTATGTGAA GATTCCAAAC AAACCAACAC AGCAGAAGGA TGATAAAGAA
 2941 CCGCAGCCAG TGAAGAAGAC AGTGACAGGA ACAGATGCAG ACCTTCGTCG CCTTTCCCTG
 3001 AAAAATGCCA AGCAACTTCT ACGTAAATTT GGTGTGCCTG AGGAAGAGAT TAAAAAGTTG
 3061 TCCCGCTGGG AAGTGATTGA TGTGGTGCGC ACAATGTCAA CAGAACAGGC TCGTTCTGGA
 3121 GAGGGGCCCA TGAGTAAATT TGCCCGTGGA TCAAGGTTTT CTGTGGCTGA GCATCAAGAG
 3181 CGTTACAAAG AGGAATGTCA GCGCATCTTT GACCTACAGA ACAAGGTTCT GTCATCAACT
 3241 GAAGTCTTAT CAACTGACAC AGACAGCAGC TCAGCTGAAG ATAGTGACTT TGAAGAAATG
 3301 GGAAAGAACA TTGAGAACAT GTTGCAGAAC AAGAAAACCA GCTCTCAGCT TTCACGTGAA
 3361 CGGGAGGAAC AGGAGCGGAA GGAACTACAG CGAATGCTAC TGGCAGCAGG CTCAGCAGCA
 3421 TCCGGAAACA ATCACAGAGA TGATGACACA GCTTCCGTGA CTAGCCTTAA CTCTTCTGCC
 3481 ACTGGACGCT GTCTCAAGAT TTATCGCACG TTTCGAGATG AAGAGGGGAA AGAGTATGTT
 3541 CGCTGTGAGA CAGTCCGAAA ACCAGCTGTC ATTGATGCCT ATGTGCGCAT ACGGACTACA
 3601 AAAGATGAGG AATTCATTCG AAAATTTGCC CTTTTTGATG AACAACATCG GGAAGAGATG
 3661 CGAAAAGAAC GGCGGAGGAT TCAAGAGCAA CTGAGGCGGC TTAAGAGGAA CCAGGAAAAG
 3721 GAGAAGCTTA AGGGTCCTCC TGAGAAGAAG CCCAAGAAAA TGAAGGAGCG TCCTGACCTA
 3781 AAACTGAAAT GTGGGGCATG TGGTGCCATT GGACACATGA GGACTAACAA ATTCTGCCCC
 3841 CTCTATTATC AAACAAATGC GCCACCTTCC AACCCTGTTG CCATGACAGA AGAACAGGAG
 3901 GAGGAGTTGG AAAAGACAGT CATTCATAAT GATAATGAAG AACTTATCAA GGTTGAAGGG
 3961 ACCAAAATTG TCTTGGGGAA ACAGCTAATT GAGAGTGCGG ATGAGGTTCG CAGAAAATCT
 4021 CTGGTTCTCA AGTTTCCTAA ACAGCAGCTT CCTCCAAAGA AGAAACGGCG AGTTGGAACC
 4081 ACTGTTCACT GTGACTATTT GAATAGACCT CATAAGTCCA TCCACCGGCG CCGCACAGAC
 4141 CCTATGGTGA CGCTGTCGTC CATCTTGGAG TCTATCATCA ATGACATGAG AGATCTTCCA
 4201 AATACATACC CTTTCCACAC TCCAGTCAAT GCAAAGGTTG TAAAGGACTA CTACAAAATC
 4261 ATCACTCGGC CAATGGACCT ACAAACACTC CGCGAAAACG TGCGTAAACG CCTCTACCCA
 4321 TCTCGGGAAG AGTTCAGAGA GCATCTGGAG CTAATTGTGA AAAATAGTGC AACCTACAAT
 4381 GGGCCAAAAC ACTCATTGAC TCAGATCTCT CAATCCATGC TGGATCTCTG TGATGAAAAA
 4441 CTCAAAGAGA AAGAAGACAA ATTAGCTCGC TTAGAGAAAG CTATCAACCC CTTGCTGGAT
 4501 GATGATGACC AAGTGGCGTT TTCTTTCATT CTGGACAACA TTGTCACCCA GAAAATGATG
 4561 GCAGTTCCAG ATTCTTGGCC ATTTCATCAC CCAGTTAATA AGAAATTTGT TCCAGATTAT
 4621 TACAAAGTGA TTGTCAATCC AATGGATTTA GAGACCATAC GTAAGAACAT CTCCAAGCAC
 4681 AAGTATCAGA GTCGGGAGAG CTTTCTGGAT GATGTAAACC TTATTCTGGC CAACAGTGTT
 4741 AAGTATAATG GACCTGAGAG TCAGTATACT AAGACTGCCC AGGAGATTGT GAACGTCTGT
 4801 TACCAGACAT TGACTGAGTA TGATGAACAT TTGACTCAAC TTGAGAAGGA TATTTGTACT
 4861 GCTAAAGAAG CAGCTTTGGA GGAAGCAGAA TTAGAAAGCC TGGACCCAAT GACCCCAGGG
 4921 CCCTACACGC CTCAGCCTCC TGATTTGTAT GATACCAACA CATCCCTCAG TATGTCTCGA
 4981 GATGCCTCTG TATTTCAAGA TGAGAGCAAT ATGTCTGTCT TGGATATTCC CAGTGCCACT
 5041 CCAGAAAAGC AGGTAACACA GGAAGGTGAA GATGGAGATG GTGATCTTGC AGATGAAGAG
 5101 GAAGGAACTG TACAACAGCC TCAAGCCAGT GTCCTGTATG AGGATTTGCT TATGTCTGAA
 5161 GGAGAAGATG ATGAGGAAGA TGCTGGGAGT GATGAAGAAG GAGACAATCC TTTCTCTGCT
 5221 ATCCAGCTGA GTGAAAGTGG AAGTGACTCT GATGTGGGAT CTGGTGGAAT AAGACCCAAA
 5281 CAACCCCGCA TGCTTCAGGA GAACACAAGG ATGGACATGG AAAATGAAGA AAGCATGATG
 5341 TCCTATGAGG GAGACGGTGG GGAGGCTTCC CATGGTTTGG AGGATAGCAA CATCAGTTAT
 5401 GGGAGCTATG AGGAGCCTGA TCCCAAGTCG AACACCCAAG ACACAAGCTT CAGCAGCATC
 5461 GGTGGGTATG AGGTATCAGA GGAGGAAGAA GATGAGGAGG AGGAAGAGCA GCGCTCTGGG
 5521 CCGAGCGTAC TAAGCCAGGT CCACCTGTCA GAGGACGAGG AGGACAGTGA GGATTTCCAC
 5581 TCCATTGCTG GGGACAGTGA CTTGGACTCT GATGAATGA 
Download sequence as FASTA