Open reading frame for HAGRID 112 (XRCC5) for HAGRID 112 (XRCC5)


Gene information

HGNC symbolXRCC5
Common nameX-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5 (double-strand-break rejoining)

Open reading frame for HAGRID 112 (XRCC5)

Open reading frame for HAGRID 112 (XRCC5) source (RefSeq)NM_021141
Sequence length2199 bp

Sequence

   1 ATGGTGCGGT CGGGGAATAA GGCAGCTGTT GTGCTGTGTA TGGACGTGGG CTTTACCATG
  61 AGTAACTCCA TTCCTGGTAT AGAATCCCCA TTTGAACAAG CAAAGAAGGT GATAACCATG
  121 TTTGTACAGC GACAGGTGTT TGCTGAGAAC AAGGATGAGA TTGCTTTAGT CCTGTTTGGT
  181 ACAGATGGCA CTGACAATCC CCTTTCTGGT GGGGATCAGT ATCAGAACAT CACAGTGCAC
  241 AGACATCTGA TGCTACCAGA TTTTGATTTG CTGGAGGACA TTGAAAGCAA AATCCAACCA
  301 GGTTCTCAAC AGGCTGACTT CCTGGATGCA CTAATCGTGA GCATGGATGT GATTCAACAT
  361 GAAACAATAG GAAAGAAGTT TGAGAAGAGG CATATTGAAA TATTCACTGA CCTCAGCAGC
  421 CGATTCAGCA AAAGTCAGCT GGATATTATA ATTCATAGCT TGAAGAAATG TGACATCTCC
  481 CTGCAATTCT TCTTGCCTTT CTCACTTGGC AAGGAAGATG GAAGTGGGGA CAGAGGAGAT
  541 GGCCCCTTTC GCTTAGGTGG CCATGGGCCT TCCTTTCCAC TAAAAGGAAT TACCGAACAG
  601 CAAAAAGAAG GTCTTGAGAT AGTGAAAATG GTGATGATAT CTTTAGAAGG TGAAGATGGG
  661 TTGGATGAAA TTTATTCATT CAGTGAGAGT CTGAGAAAAC TGTGCGTCTT CAAGAAAATT
  721 GAGAGGCATT CCATTCACTG GCCCTGCCGA CTGACCATTG GCTCCAATTT GTCTATAAGG
  781 ATTGCAGCCT ATAAATCGAT TCTACAGGAG AGAGTTAAAA AGACTTGGAC AGTTGTGGAT
  841 GCAAAAACCC TAAAAAAAGA AGATATACAA AAAGAAACAG TTTATTGCTT AAATGATGAT
  901 GATGAAACTG AAGTTTTAAA AGAGGATATT ATTCAAGGGT TCCGCTATGG AAGTGATATA
  961 GTTCCTTTCT CTAAAGTGGA TGAGGAACAA ATGAAATATA AATCGGAGGG GAAGTGCTTC
 1021 TCTGTTTTGG GATTTTGTAA ATCTTCTCAG GTTCAGAGAA GATTCTTCAT GGGAAATCAA
 1081 GTTCTAAAGG TCTTTGCAGC AAGAGATGAT GAGGCAGCTG CAGTTGCACT TTCCTCCCTG
 1141 ATTCATGCTT TGGATGACTT AGACATGGTG GCCATAGTTC GATATGCTTA TGACAAAAGA
 1201 GCTAATCCTC AAGTCGGCGT GGCTTTTCCT CATATCAAGC ATAACTATGA GTGTTTAGTG
 1261 TATGTGCAGC TGCCTTTCAT GGAAGACTTG CGGCAATACA TGTTTTCATC CTTGAAAAAC
 1321 AGTAAGAAAT ATGCTCCCAC CGAGGCACAG TTGAATGCTG TTGATGCTTT GATTGACTCC
 1381 ATGAGCTTGG CAAAGAAAGA TGAGAAGACA GACACCCTTG AAGACTTGTT TCCAACCACC
 1441 AAAATCCCAA ATCCTCGATT TCAGAGATTA TTTCAGTGTC TGCTGCACAG AGCTTTACAT
 1501 CCCCGGGAGC CTCTACCCCC AATTCAGCAG CATATTTGGA ATATGCTGAA TCCTCCCGCT
 1561 GAGGTGACAA CAAAAAGTCA GATTCCTCTC TCTAAAATAA AGACCCTTTT TCCTCTGATT
 1621 GAAGCCAAGA AAAAGGATCA AGTGACTGCT CAGGAAATTT TCCAAGACAA CCATGAAGAT
 1681 GGACCTACAG CTAAAAAATT AAAGACTGAG CAAGGGGGAG CCCACTTCAG CGTCTCCAGT
 1741 CTGGCTGAAG GCAGTGTCAC CTCTGTTGGA AGTGTGAATC CTGCTGAAAA CTTCCGTGTT
 1801 CTAGTGAAAC AGAAGAAGGC CAGCTTTGAG GAAGCGAGTA ACCAGCTCAT AAATCACATC
 1861 GAACAGTTTT TGGATACTAA TGAAACACCG TATTTTATGA AGAGCATAGA CTGCATCCGA
 1921 GCCTTCCGGG AAGAAGCCAT TAAGTTTTCA GAAGAGCAGC GCTTTAACAA CTTCCTGAAA
 1981 GCCCTTCAAG AGAAAGTGGA AATTAAACAA TTAAATCATT TCTGGGAAAT TGTTGTCCAG
 2041 GATGGAATTA CTCTGATCAC CAAAGAGGAA GCCTCTGGAA GTTCTGTCAC AGCTGAGGAA
 2101 GCCAAAAAGT TTCTGGCCCC CAAAGACAAA CCAAGTGGAG ACACAGCAGC TGTATTTGAA
 2161 GAAGGTGGTG ATGTGGACGA TTTATTGGAC ATGATATAG 
Download sequence as FASTA