Open reading frame for HAGRID 1 (GHR) for HAGRID 1 (GHR)


Gene information

HGNC symbolGHR
Common namegrowth hormone receptor

Open reading frame for HAGRID 1 (GHR)

Open reading frame for HAGRID 1 (GHR) source (RefSeq)NM_000163
Sequence length1917 bp

Sequence

   1 ATGGATCTCT GGCAGCTGCT GTTGACCTTG GCACTGGCAG GATCAAGTGA TGCTTTTTCT
  61 GGAAGTGAGG CCACAGCAGC TATCCTTAGC AGAGCACCCT GGAGTCTGCA AAGTGTTAAT
  121 CCAGGCCTAA AGACAAATTC TTCTAAGGAG CCTAAATTCA CCAAGTGCCG TTCACCTGAG
  181 CGAGAGACTT TTTCATGCCA CTGGACAGAT GAGGTTCATC ATGGTACAAA GAACCTAGGA
  241 CCCATACAGC TGTTCTATAC CAGAAGGAAC ACTCAAGAAT GGACTCAAGA ATGGAAAGAA
  301 TGCCCTGATT ATGTTTCTGC TGGGGAAAAC AGCTGTTACT TTAATTCATC GTTTACCTCC
  361 ATCTGGATAC CTTATTGTAT CAAGCTAACT AGCAATGGTG GTACAGTGGA TGAAAAGTGT
  421 TTCTCTGTTG ATGAAATAGT GCAACCAGAT CCACCCATTG CCCTCAACTG GACTTTACTG
  481 AACGTCAGTT TAACTGGGAT TCATGCAGAT ATCCAAGTGA GATGGGAAGC ACCACGCAAT
  541 GCAGATATTC AGAAAGGATG GATGGTTCTG GAGTATGAAC TTCAATACAA AGAAGTAAAT
  601 GAAACTAAAT GGAAAATGAT GGACCCTATA TTGACAACAT CAGTTCCAGT GTACTCATTG
  661 AAAGTGGATA AGGAATATGA AGTGCGTGTG AGATCCAAAC AACGAAACTC TGGAAATTAT
  721 GGCGAGTTCA GTGAGGTGCT CTATGTAACA CTTCCTCAGA TGAGCCAATT TACATGTGAA
  781 GAAGATTTCT ACTTTCCATG GCTCTTAATT ATTATCTTTG GAATATTTGG GCTAACAGTG
  841 ATGCTATTTG TATTCTTATT TTCTAAACAG CAAAGGATTA AAATGCTGAT TCTGCCCCCA
  901 GTTCCAGTTC CAAAGATTAA AGGAATCGAT CCAGATCTCC TCAAGGAAGG AAAATTAGAG
  961 GAGGTGAACA CAATCTTAGC CATTCATGAT AGCTATAAAC CCGAATTCCA CAGTGATGAC
 1021 TCTTGGGTTG AATTTATTGA GCTAGATATT GATGAGCCAG ATGAAAAGAC TGAGGAATCA
 1081 GACACAGACA GACTTCTAAG CAGTGACCAT GAGAAATCAC ATAGTAACCT AGGGGTGAAG
 1141 GATGGCGACT CTGGACGTAC CAGCTGTTGT GAACCTGACA TTCTGGAGAC TGATTTCAAT
 1201 GCCAATGACA TACATGAGGG TACCTCAGAG GTTGCTCAGC CACAGAGGTT AAAAGGGGAA
 1261 GCAGATCTCT TATGCCTTGA CCAGAAGAAT CAAAATAACT CACCTTATCA TGATGCTTGC
 1321 CCTGCTACTC AGCAGCCCAG TGTTATCCAA GCAGAGAAAA ACAAACCACA ACCACTTCCT
 1381 ACTGAAGGAG CTGAGTCAAC TCACCAAGCT GCCCATATTC AGCTAAGCAA TCCAAGTTCA
 1441 CTGTCAAACA TCGACTTTTA TGCCCAGGTG AGCGACATTA CACCAGCAGG TAGTGTGGTC
 1501 CTTTCCCCGG GCCAAAAGAA TAAGGCAGGG ATGTCCCAAT GTGACATGCA CCCGGAAATG
 1561 GTCTCACTCT GCCAAGAAAA CTTCCTTATG GACAATGCCT ACTTCTGTGA GGCAGATGCC
 1621 AAAAAGTGCA TCCCTGTGGC TCCTCACATC AAGGTTGAAT CACACATACA GCCAAGCTTA
 1681 AACCAAGAGG ACATTTACAT CACCACAGAA AGCCTTACCA CTGCTGCTGG GAGGCCTGGG
 1741 ACAGGAGAAC ATGTTCCAGG TTCTGAGATG CCTGTCCCAG ACTATACCTC CATTCATATA
 1801 GTACAGTCCC CACAGGGCCT CATACTCAAT GCGACTGCCT TGCCCTTGCC TGACAAAGAG
 1861 TTTCTCTCAT CATGTGGCTA TGTGAGCACA GACCAACTGA ACAAAATCAT GCCTTAG
Download sequence as FASTA