AnAge Browser

Order
Family
Genus
n entries
Options
Passeriformes
Parulidae
Cardellina 3
Geothlypis 4
Helmitheros 1
Icteria 1
Leiothlypis 5
Limnothlypis 1
Mniotilta 1
Myioborus 1
Parkesia 2
Protonotaria 1
Seiurus 1
Setophaga 23
Vermivora 2

Found 13 branches in Parulidae (query or survey).