AnAge Browser

Order
Family
Genus
n entries
Options
Rodentia
Cricetidae
Alticola 3
Arvicola 1
Baiomys 1
Cricetulus 1
Cricetus 1
Dicrostonyx 3
Eligmodontia 1
Ellobius 1
Lagurus 1
Lasiopodomys 1
Lemmus 1
Lophiomys 1
Mesocricetus 2
Microtus 11
Myodes 3
Myopus 1
Neotoma 5
Nyctomys 1
Ochrotomys 1
Ondatra 1
Onychomys 2
Peromyscus 8
Phenacomys 2
Phodopus 2
Phyllotis 1
Podomys 1
Reithrodon 1
Reithrodontomys 2
Rhipidomys 1
Scotinomys 1
Sigmodon 1
Synaptomys 1
Tscherskia 1
Tylomys 1
Wiedomys 1

Found 35 branches in Cricetidae (query or survey).