Open reading frame for HAGRID 83 (TOP1) for HAGRID 83 (TOP1)


Gene information

HGNC symbolTOP1
Common nametopoisomerase (DNA) I

Open reading frame for HAGRID 83 (TOP1)

Open reading frame for HAGRID 83 (TOP1) source (RefSeq)NM_003286
Sequence length2298 bp

Sequence

   1 ATGAGTGGGG ACCACCTCCA CAACGATTCC CAGATCGAAG CGGATTTCCG ATTGAATGAT
  61 TCTCATAAAC ACAAAGATAA ACACAAAGAT CGAGAACACC GGCACAAAGA ACACAAGAAG
  121 GAGAAGGACC GGGAAAAGTC CAAGCATAGC AACAGTGAAC ATAAAGATTC TGAAAAGAAA
  181 CACAAAGAGA AGGAGAAGAC CAAACACAAA GATGGAAGCT CAGAAAAGCA TAAAGACAAA
  241 CATAAAGACA GAGACAAGGA AAAACGAAAA GAGGAAAAGG TTCGAGCCTC TGGGGATGCA
  301 AAAATAAAGA AGGAGAAGGA AAATGGCTTC TCTAGTCCAC CACAAATTAA AGATGAACCT
  361 GAAGATGATG GCTATTTTGT TCCTCCTAAA GAGGATATAA AGCCATTAAA GAGACCTCGA
  421 GATGAGGATG ATGCTGATTA TAAACCTAAG AAAATTAAAA CAGAAGATAC CAAGAAGGAG
  481 AAGAAAAGAA AACTAGAAGA AGAAGAGGAT GGTAAATTGA AAAAACCCAA GAATAAAGAT
  541 AAAGATAAAA AAGTTCCTGA GCCAGATAAC AAGAAAAAGA AGCCGAAGAA AGAAGAGGAA
  601 CAGAAGTGGA AATGGTGGGA AGAAGAGCGC TATCCTGAAG GCATCAAGTG GAAATTCCTA
  661 GAACATAAAG GTCCAGTATT TGCCCCACCA TATGAGCCTC TTCCAGAGAA TGTCAAGTTT
  721 TATTATGATG GTAAAGTCAT GAAGCTGAGC CCCAAAGCAG AGGAAGTAGC TACGTTCTTT
  781 GCAAAAATGC TCGACCATGA ATATACTACC AAGGAAATAT TTAGGAAAAA TTTCTTTAAA
  841 GACTGGAGAA AGGAAATGAC TAATGAAGAG AAGAATATTA TCACCAACCT AAGCAAATGT
  901 GATTTTACCC AGATGAGCCA GTATTTCAAA GCCCAGACGG AAGCTCGGAA ACAGATGAGC
  961 AAGGAAGAGA AACTGAAAAT CAAAGAGGAG AATGAAAAAT TACTGAAAGA ATATGGATTC
 1021 TGTATTATGG ATAACCACAA AGAGAGGATT GCTAACTTCA AGATAGAGCC TCCTGGACTT
 1081 TTCCGTGGCC GCGGCAACCA CCCCAAGATG GGCATGCTGA AGAGACGAAT CATGCCCGAG
 1141 GATATAATCA TCAACTGTAG CAAAGATGCC AAGGTTCCTT CTCCTCCTCC AGGACATAAG
 1201 TGGAAAGAAG TCCGGCATGA TAACAAGGTT ACTTGGCTGG TTTCCTGGAC AGAGAACATC
 1261 CAAGGTTCCA TTAAATACAT CATGCTTAAC CCTAGTTCAC GAATCAAGGG TGAGAAGGAC
 1321 TGGCAGAAAT ACGAGACTGC TCGGCGGCTG AAAAAATGTG TGGACAAGAT CCGGAACCAG
 1381 TATCGAGAAG ACTGGAAGTC CAAAGAGATG AAAGTCCGGC AGAGAGCTGT AGCCCTGTAC
 1441 TTCATCGACA AGCTTGCTCT GAGAGCAGGC AATGAAAAGG AGGAAGGAGA AACAGCGGAC
 1501 ACTGTGGGCT GCTGCTCACT TCGTGTGGAG CACATCAATC TACACCCAGA GTTGGATGGT
 1561 CAGGAATATG TGGTAGAGTT TGACTTCCTC GGGAAGGACT CCATCAGATA CTATAACAAG
 1621 GTCCCTGTTG AGAAACGAGT TTTTAAGAAC CTACAACTAT TTATGGAGAA CAAGCAGCCC
 1681 GAGGATGATC TTTTTGATAG ACTCAATACT GGTATTCTGA ATAAGCATCT TCAGGATCTC
 1741 ATGGAGGGCT TGACAGCCAA GGTATTCCGT ACATACAATG CCTCCATCAC GCTACAGCAG
 1801 CAGCTAAAAG AACTGACAGC CCCGGATGAG AACATCCCAG CGAAGATCCT TTCTTATAAC
 1861 CGTGCCAATC GAGCTGTTGC AATTCTTTGT AACCATCAGA GGGCACCACC AAAAACTTTT
 1921 GAGAAGTCTA TGATGAACTT GCAAACTAAG ATTGATGCCA AGAAGGAACA GCTAGCAGAT
 1981 GCCCGGAGAG ACCTGAAAAG TGCTAAGGCT GATGCCAAGG TCATGAAGGA TGCAAAGACG
 2041 AAGAAGGTAG TAGAGTCAAA GAAGAAGGCT GTTCAGAGAC TGGAGGAACA GTTGATGAAG
 2101 CTGGAAGTTC AAGCCACAGA CCGAGAGGAA AATAAACAGA TTGCCCTGGG AACCTCCAAA
 2161 CTCAATTATC TGGACCCTAG GATCACAGTG GCTTGGTGCA AGAAGTGGGG TGTCCCAATT
 2221 GAGAAGATTT ACAACAAAAC CCAGCGGGAG AAGTTTGCCT GGGCCATTGA CATGGCTGAT
 2281 GAAGACTATG AGTTTTAG  
Download sequence as FASTA