Open reading frame for HAGRID 80 (TOP2A) for HAGRID 80 (TOP2A)


Gene information

HGNC symbolTOP2A
Common nametopoisomerase (DNA) II alpha

Open reading frame for HAGRID 80 (TOP2A)

Open reading frame for HAGRID 80 (TOP2A) source (RefSeq)NM_001067
Sequence length4596 bp

Sequence

   1 ATGGAAGTGT CACCATTGCA GCCTGTAAAT GAAAATATGC AAGTCAACAA AATAAAGAAA
  61 AATGAAGATG CTAAGAAAAG ACTGTCTGTT GAAAGAATCT ATCAAAAGAA AACACAATTG
  121 GAACATATTT TGCTCCGCCC AGACACCTAC ATTGGTTCTG TGGAATTAGT GACCCAGCAA
  181 ATGTGGGTTT ACGATGAAGA TGTTGGCATT AACTATAGGG AAGTCACTTT TGTTCCTGGT
  241 TTGTACAAAA TCTTTGATGA GATTCTAGTT AATGCTGCGG ACAACAAACA AAGGGACCCA
  301 AAAATGTCTT GTATTAGAGT CACAATTGAT CCGGAAAACA ATTTAATTAG TATATGGAAT
  361 AATGGAAAAG GTATTCCTGT TGTTGAACAC AAAGTTGAAA AGATGTATGT CCCAGCTCTC
  421 ATATTTGGAC AGCTCCTAAC TTCTAGTAAC TATGATGATG ATGAAAAGAA AGTGACAGGT
  481 GGTCGAAATG GCTATGGAGC CAAATTGTGT AACATATTCA GTACCAAATT TACTGTGGAA
  541 ACAGCCAGTA GAGAATACAA GAAAATGTTC AAACAGACAT GGATGGATAA TATGGGAAGA
  601 GCTGGTGAGA TGGAACTCAA GCCCTTCAAT GGAGAAGATT ATACATGTAT CACCTTTCAG
  661 CCTGATTTGT CTAAGTTTAA AATGCAAAGC CTGGACAAAG ATATTGTTGC ACTAATGGTC
  721 AGAAGAGCAT ATGATATTGC TGGATCCACC AAAGATGTCA AAGTCTTTCT TAATGGAAAT
  781 AAACTGCCAG TAAAAGGATT TCGTAGTTAT GTGGACATGT ATTTGAAGGA CAAGTTGGAT
  841 GAAACTGGTA ACTCCTTGAA AGTAATACAT GAACAAGTAA ACCACAGGTG GGAAGTGTGT
  901 TTAACTATGA GTGAAAAAGG CTTTCAGCAA ATTAGCTTTG TCAACAGCAT TGCTACATCC
  961 AAGGGTGGCA GACATGTTGA TTATGTAGCT GATCAGATTG TGACTAAACT TGTTGATGTT
 1021 GTGAAGAAGA AGAACAAGGG TGGTGTTGCA GTAAAAGCAC ATCAGGTGAA AAATCACATG
 1081 TGGATTTTTG TAAATGCCTT AATTGAAAAC CCAACCTTTG ACTCTCAGAC AAAAGAAAAC
 1141 ATGACTTTAC AACCCAAGAG CTTTGGATCA ACATGCCAAT TGAGTGAAAA ATTTATCAAA
 1201 GCTGCCATTG GCTGTGGTAT TGTAGAAAGC ATACTAAACT GGGTGAAGTT TAAGGCCCAA
 1261 GTCCAGTTAA ACAAGAAGTG TTCAGCTGTA AAACATAATA GAATCAAGGG AATTCCCAAA
 1321 CTCGATGATG CCAATGATGC AGGGGGCCGA AACTCCACTG AGTGTACGCT TATCCTGACT
 1381 GAGGGAGATT CAGCCAAAAC TTTGGCTGTT TCAGGCCTTG GTGTGGTTGG GAGAGACAAA
 1441 TATGGGGTTT TCCCTCTTAG AGGAAAAATA CTCAATGTTC GAGAAGCTTC TCATAAGCAG
 1501 ATCATGGAAA ATGCTGAGAT TAACAATATC ATCAAGATTG TGGGTCTTCA GTACAAGAAA
 1561 AACTATGAAG ATGAAGATTC ATTGAAGACG CTTCGTTATG GGAAGATAAT GATTATGACA
 1621 GATCAGGACC AAGATGGTTC CCACATCAAA GGCTTGCTGA TTAATTTTAT CCATCACAAC
 1681 TGGCCCTCTC TTCTGCGACA TCGTTTTCTG GAGGAATTTA TCACTCCCAT TGTAAAGGTA
 1741 TCTAAAAACA AGCAAGAAAT GGCATTTTAC AGCCTTCCTG AATTTGAAGA GTGGAAGAGT
 1801 TCTACTCCAA ATCATAAAAA ATGGAAAGTC AAATATTACA AAGGTTTGGG CACCAGCACA
 1861 TCAAAGGAAG CTAAAGAATA CTTTGCAGAT ATGAAAAGAC ATCGTATCCA GTTCAAATAT
 1921 TCTGGTCCTG AAGATGATGC TGCTATCAGC CTGGCCTTTA GCAAAAAACA GATAGATGAT
 1981 CGAAAGGAAT GGTTAACTAA TTTCATGGAG GATAGAAGAC AACGAAAGTT ACTTGGGCTT
 2041 CCTGAGGATT ACTTGTATGG ACAAACTACC ACATATCTGA CATATAATGA CTTCATCAAC
 2101 AAGGAACTTA TCTTGTTCTC AAATTCTGAT AACGAGAGAT CTATCCCTTC TATGGTGGAT
 2161 GGTTTGAAAC CAGGTCAGAG AAAGGTTTTG TTTACTTGCT TCAAACGGAA TGACAAGCGA
 2221 GAAGTAAAGG TTGCCCAATT AGCTGGATCA GTGGCTGAAA TGTCTTCTTA TCATCATGGT
 2281 GAGATGTCAC TAATGATGAC CATTATCAAT TTGGCTCAGA ATTTTGTGGG TAGCAATAAT
 2341 CTAAACCTCT TGCAGCCCAT TGGTCAGTTT GGTACCAGGC TACATGGTGG CAAGGATTCT
 2401 GCTAGTCCAC GATACATCTT TACAATGCTC AGCTCTTTGG CTCGATTGTT ATTTCCACCA
 2461 AAAGATGATC ACACGTTGAA GTTTTTATAT GATGACAACC AGCGTGTTGA GCCTGAATGG
 2521 TACATTCCTA TTATTCCCAT GGTGCTGATA AATGGTGCTG AAGGAATCGG TACTGGGTGG
 2581 TCCTGCAAAA TCCCCAACTT TGATGTGCGT GAAATTGTAA ATAACATCAG GCGTTTGATG
 2641 GATGGAGAAG AACCTTTGCC AATGCTTCCA AGTTACAAGA ACTTCAAGGG TACTATTGAA
 2701 GAACTGGCTC CAAATCAATA TGTGATTAGT GGTGAAGTAG CTATTCTTAA TTCTACAACC
 2761 ATTGAAATCT CAGAGCTTCC CGTCAGAACA TGGACCCAGA CATACAAAGA ACAAGTTCTA
 2821 GAACCCATGT TGAATGGCAC CGAGAAGACA CCTCCTCTCA TAACAGACTA TAGGGAATAC
 2881 CATACAGATA CCACTGTGAA ATTTGTTGTG AAGATGACTG AAGAAAAACT GGCAGAGGCA
 2941 GAGAGAGTTG GACTACACAA AGTCTTCAAA CTCCAAACTA GTCTCACATG CAACTCTATG
 3001 GTGCTTTTTG ACCACGTAGG CTGTTTAAAG AAATATGACA CGGTGTTGGA TATTCTAAGA
 3061 GACTTTTTTG AACTCAGACT TAAATATTAT GGATTAAGAA AAGAATGGCT CCTAGGAATG
 3121 CTTGGTGCTG AATCTGCTAA ACTGAATAAT CAGGCTCGCT TTATCTTAGA GAAAATAGAT
 3181 GGCAAAATAA TCATTGAAAA TAAGCCTAAG AAAGAATTAA TTAAAGTTCT GATTCAGAGG
 3241 GGATATGATT CGGATCCTGT GAAGGCCTGG AAAGAAGCCC AGCAAAAGGT TCCAGATGAA
 3301 GAAGAAAATG AAGAGAGTGA CAACGAAAAG GAAACTGAAA AGAGTGACTC CGTAACAGAT
 3361 TCTGGACCAA CCTTCAACTA TCTTCTTGAT ATGCCCCTTT GGTATTTAAC CAAGGAAAAG
 3421 AAAGATGAAC TCTGCAGGCT AAGAAATGAA AAAGAACAAG AGCTGGACAC ATTAAAAAGA
 3481 AAGAGTCCAT CAGATTTGTG GAAAGAAGAC TTGGCTACAT TTATTGAAGA ATTGGAGGCT
 3541 GTTGAAGCCA AGGAAAAACA AGATGAACAA GTCGGACTTC CTGGGAAAGG GGGGAAGGCC
 3601 AAGGGGAAAA AAACACAAAT GGCTGAAGTT TTGCCTTCTC CGCGTGGTCA AAGAGTCATT
 3661 CCACGAATAA CCATAGAAAT GAAAGCAGAG GCAGAAAAGA AAAATAAAAA GAAAATTAAG
 3721 AATGAAAATA CTGAAGGAAG CCCTCAAGAA GATGGTGTGG AACTAGAAGG CCTAAAACAA
 3781 AGATTAGAAA AGAAACAGAA AAGAGAACCA GGTACAAAGA CAAAGAAACA AACTACATTG
 3841 GCATTTAAGC CAATCAAAAA AGGAAAGAAG AGAAATCCCT GGTCTGATTC AGAATCAGAT
 3901 AGGAGCAGTG ACGAAAGTAA TTTTGATGTC CCTCCACGAG AAACAGAGCC ACGGAGAGCA
 3961 GCAACAAAAA CAAAATTCAC AATGGATTTG GATTCAGATG AAGATTTCTC AGATTTTGAT
 4021 GAAAAAACTG ATGATGAAGA TTTTGTCCCA TCAGATGCTA GTCCACCTAA GACCAAAACT
 4081 TCCCCAAAAC TTAGTAACAA AGAACTGAAA CCACAGAAAA GTGTCGTGTC AGACCTTGAA
 4141 GCTGATGATG TTAAGGGCAG TGTACCACTG TCTTCAAGCC CTCCTGCTAC ACATTTCCCA
 4201 GATGAAACTG AAATTACAAA CCCAGTTCCT AAAAAGAATG TGACAGTGAA GAAGACAGCA
 4261 GCAAAAAGTC AGTCTTCCAC CTCCACTACC GGTGCCAAAA AAAGGGCTGC CCCAAAAGGA
 4321 ACTAAAAGGG ATCCAGCTTT GAATTCTGGT GTCTCTCAAA AGCCTGATCC TGCCAAAACC
 4381 AAGAATCGCC GCAAAAGGAA GCCATCCACT TCTGATGATT CTGACTCTAA TTTTGAGAAA
 4441 ATTGTTTCGA AAGCAGTCAC AAGCAAGAAA TCCAAGGGGG AGAGTGATGA CTTCCATATG
 4501 GACTTTGACT CAGCTGTGGC TCCTCGGGCA AAATCTGTAC GGGCAAAGAA ACCTATAAAG
 4561 TACCTGGAAG AGTCAGATGA AGATGATCTG TTTTAA 
Download sequence as FASTA