Open reading frame for HAGRID 60 (PARP1) for HAGRID 60 (PARP1)


Gene information

HGNC symbolPARP1
Common namepoly (ADP-ribose) polymerase 1

Open reading frame for HAGRID 60 (PARP1)

Open reading frame for HAGRID 60 (PARP1) source (RefSeq)NM_001618
Sequence length3045 bp

Sequence

   1 ATGGCGGAGT CTTCGGATAA GCTCTATCGA GTCGAGTACG CCAAGAGCGG GCGCGCCTCT
  61 TGCAAGAAAT GCAGCGAGAG CATCCCCAAG GACTCGCTCC GGATGGCCAT CATGGTGCAG
  121 TCGCCCATGT TTGATGGAAA AGTCCCACAC TGGTACCACT TCTCCTGCTT CTGGAAGGTG
  181 GGCCACTCCA TCCGGCACCC TGACGTTGAG GTGGATGGGT TCTCTGAGCT TCGGTGGGAT
  241 GACCAGCAGA AAGTCAAGAA GACAGCGGAA GCTGGAGGAG TGACAGGCAA AGGCCAGGAT
  301 GGAATTGGTA GCAAGGCAGA GAAGACTCTG GGTGACTTTG CAGCAGAGTA TGCCAAGTCC
  361 AACAGAAGTA CGTGCAAGGG GTGTATGGAG AAGATAGAAA AGGGCCAGGT GCGCCTGTCC
  421 AAGAAGATGG TGGACCCGGA GAAGCCACAG CTAGGCATGA TTGACCGCTG GTACCATCCA
  481 GGCTGCTTTG TCAAGAACAG GGAGGAGCTG GGTTTCCGGC CCGAGTACAG TGCGAGTCAG
  541 CTCAAGGGCT TCAGCCTCCT TGCTACAGAG GATAAAGAAG CCCTGAAGAA GCAGCTCCCA
  601 GGAGTCAAGA GTGAAGGAAA GAGAAAAGGC GATGAGGTGG ATGGAGTGGA TGAAGTGGCG
  661 AAGAAGAAAT CTAAAAAAGA AAAAGACAAG GATAGTAAGC TTGAAAAAGC CCTAAAGGCT
  721 CAGAACGACC TGATCTGGAA CATCAAGGAC GAGCTAAAGA AAGTGTGTTC AACTAATGAC
  781 CTGAAGGAGC TACTCATCTT CAACAAGCAG CAAGTGCCTT CTGGGGAGTC GGCGATCTTG
  841 GACCGAGTAG CTGATGGCAT GGTGTTCGGT GCCCTCCTTC CCTGCGAGGA ATGCTCGGGT
  901 CAGCTGGTCT TCAAGAGCGA TGCCTATTAC TGCACTGGGG ACGTCACTGC CTGGACCAAG
  961 TGTATGGTCA AGACACAGAC ACCCAACCGG AAGGAGTGGG TAACCCCAAA GGAATTCCGA
 1021 GAAATCTCTT ACCTCAAGAA ATTGAAGGTT AAAAAGCAGG ACCGTATATT CCCCCCAGAA
 1081 ACCAGCGCCT CCGTGGCGGC CACGCCTCCG CCCTCCACAG CCTCGGCTCC TGCTGCTGTG
 1141 AACTCCTCTG CTTCAGCAGA TAAGCCATTA TCCAACATGA AGATCCTGAC TCTCGGGAAG
 1201 CTGTCCCGGA ACAAGGATGA AGTGAAGGCC ATGATTGAGA AACTCGGGGG GAAGTTGACG
 1261 GGGACGGCCA ACAAGGCTTC CCTGTGCATC AGCACCAAAA AGGAGGTGGA AAAGATGAAT
 1321 AAGAAGATGG AGGAAGTAAA GGAAGCCAAC ATCCGAGTTG TGTCTGAGGA CTTCCTCCAG
 1381 GACGTCTCCG CCTCCACCAA GAGCCTTCAG GAGTTGTTCT TAGCGCACAT CTTGTCCCCT
 1441 TGGGGGGCAG AGGTGAAGGC AGAGCCTGTT GAAGTTGTGG CCCCAAGAGG GAAGTCAGGG
 1501 GCTGCGCTCT CCAAAAAAAG CAAGGGCCAG GTCAAGGAGG AAGGTATCAA CAAATCTGAA
 1561 AAGAGAATGA AATTAACTCT TAAAGGAGGA GCAGCTGTGG ATCCTGATTC TGGACTGGAA
 1621 CACTCTGCGC ATGTCCTGGA GAAAGGTGGG AAGGTCTTCA GTGCCACCCT TGGCCTGGTG
 1681 GACATCGTTA AAGGAACCAA CTCCTACTAC AAGCTGCAGC TTCTGGAGGA CGACAAGGAA
 1741 AACAGGTATT GGATATTCAG GTCCTGGGGC CGTGTGGGTA CGGTGATCGG TAGCAACAAA
 1801 CTGGAACAGA TGCCGTCCAA GGAGGATGCC ATTGAGCAGT TCATGAAATT ATATGAAGAA
 1861 AAAACCGGGA ACGCTTGGCA CTCCAAAAAT TTCACGAAGT ATCCCAAAAA GTTTTACCCC
 1921 CTGGAGATTG ACTATGGCCA GGATGAAGAG GCAGTGAAGA AGCTCACAGT AAATCCTGGC
 1981 ACCAAGTCCA AGCTCCCCAA GCCAGTTCAG GACCTCATCA AGATGATCTT TGATGTGGAA
 2041 AGTATGAAGA AAGCCATGGT GGAGTATGAG ATCGACCTTC AGAAGATGCC CTTGGGGAAG
 2101 CTGAGCAAAA GGCAGATCCA GGCCGCATAC TCCATCCTCA GTGAGGTCCA GCAGGCGGTG
 2161 TCTCAGGGCA GCAGCGACTC TCAGATCCTG GATCTCTCAA ATCGCTTTTA CACCCTGATC
 2221 CCCCACGACT TTGGGATGAA GAAGCCTCCG CTCCTGAACA ATGCAGACAG TGTGCAGGCC
 2281 AAGGTGGAAA TGCTTGACAA CCTGCTGGAC ATCGAGGTGG CCTACAGTCT GCTCAGGGGA
 2341 GGGTCTGATG ATAGCAGCAA GGATCCCATC GATGTCAACT ATGAGAAGCT CAAAACTGAC
 2401 ATTAAGGTGG TTGACAGAGA TTCTGAAGAA GCCGAGATCA TCAGGAAGTA TGTTAAGAAC
 2461 ACTCATGCAA CCACACACAG TGCGTATGAC TTGGAAGTCA TCGATATCTT TAAGATAGAG
 2521 CGTGAAGGCG AATGCCAGCG TTACAAGCCC TTTAAGCAGC TTCATAACCG AAGATTGCTG
 2581 TGGCACGGGT CCAGGACCAC CAACTTTGCT GGGATCCTGT CCCAGGGTCT TCGGATAGCC
 2641 CCGCCTGAAG CGCCCGTGAC AGGCTACATG TTTGGTAAAG GGATCTATTT CGCTGACATG
 2701 GTCTCCAAGA GTGCCAACTA CTACCATACG TCTCAGGGAG ACCCAATAGG CTTAATCCTG
 2761 TTGGGAGAAG TTGCCCTTGG AAACATGTAT GAACTGAAGC ACGCTTCACA TATCAGCAGG
 2821 TTACCCAAGG GCAAGCACAG TGTCAAAGGT TTGGGCAAAA CTACCCCTGA TCCTTCAGCT
 2881 AACATTAGTC TGGATGGTGT AGACGTTCCT CTTGGGACCG GGATTTCATC TGGTGTGATA
 2941 GACACCTCTC TACTATATAA CGAGTACATT GTCTATGATA TTGCTCAGGT AAATCTGAAG
 3001 TATCTGCTGA AACTGAAATT CAATTTTAAG ACCTCCCTGT GGTAA 
Download sequence as FASTA