Open reading frame for HAGRID 57 (PLCG2) for HAGRID 57 (PLCG2)


Gene information

HGNC symbolPLCG2
Common namephospholipase C, gamma 2 (phosphatidylinositol-specific)

Open reading frame for HAGRID 57 (PLCG2)

Open reading frame for HAGRID 57 (PLCG2) source (RefSeq)NM_002661
Sequence length3759 bp

Sequence

   1 ATGTCCACCA CGGTCAATGT AGATTCCCTT GCGGAATATG AGAAGAGCCA GATCAAGAGA
  61 GCCCTGGAGC TGGGGACGGT GATGACTGTG TTCAGCTTCC GCAAGTCCAC CCCCGAGCGG
  121 AGAACCGTCC AGGTGATCAT GGAGACGCGG CAGGTGGCCT GGAGCAAGAC CGCCGACAAG
  181 ATCGAGGGCT TCTTGGATAT CATGGAAATA AAAGAAATCC GCCCAGGGAA GAACTCCAAA
  241 GATTTCGAGC GAGCAAAAGC AGTTCGCCAG AAAGAAGACT GCTGCTTCAC CATCCTATAT
  301 GGCACTCAGT TCGTCCTCAG CACGCTCAGC TTGGCAGCTG ACTCTAAAGA GGATGCAGTT
  361 AACTGGCTCT CTGGCTTGAA AATCTTACAC CAGGAAGCGA TGAATGCGTC CACGCCCACC
  421 ATTATCGAGA GTTGGCTGAG AAAGCAGATA TATTCTGTGG ATCAAACCAG AAGAAACAGC
  481 ATCAGTCTCC GAGAGTTGAA GACCATCTTG CCCCTGATCA ACTTTAAAGT GAGCAGTGCC
  541 AAGTTCCTTA AAGATAAGTT TGTGGAAATA GGAGCACACA AAGATGAGCT CAGCTTTGAA
  601 CAGTTCCATC TCTTCTATAA AAAACTTATG TTTGAACAGC AAAAATCGAT TCTCGATGAA
  661 TTCAAAAAGG ATTCGTCCGT GTTCATCCTG GGGAACACTG ACAGGCCGGA TGCCTCTGCT
  721 GTTTACCTGC ATGACTTCCA GAGGTTTCTC ATACATGAAC AGCAGGAGCA TTGGGCTCAG
  781 GATCTGAACA AAGTCCGTGA GCGGATGACA AAGTTCATTG ATGACACCAT GCGTGAAACT
  841 GCTGAGCCTT TCTTGTTTGT GGATGAGTTC CTCACGTACC TGTTTTCACG AGAAAACAGC
  901 ATCTGGGATG AGAAGTATGA CGCGGTGGAC ATGCAGGACA TGAACAACCC CCTGTCTCAT
  961 TACTGGATCT CCTCGTCACA TAACACGTAC CTTACAGGTG ACCAGCTGCG GAGCGAGTCG
 1021 TCCCCAGAAG CTTACATCCG CTGCCTGCGC ATGGGCTGTC GCTGCATTGA ACTGGACTGC
 1081 TGGGACGGGC CCGATGGGAA GCCGGTCATC TACCATGGCT GGACGCGGAC TACCAAGATC
 1141 AAGTTTGATG ACGTCGTGCA GGCCATCAAA GACCACGCCT TTGTTACCTC GAGCTTCCCA
 1201 GTGATCCTGT CCATCGAGGA GCACTGCAGC GTGGAGCAAC AGCGTCACAT GGCCAAGGCC
 1261 TTCAAGGAAG TATTTGGCGA CCTGCTGTTG ACGAAGCCCA CGGAGGCCAG TGCTGACCAG
 1321 CTGCCCTCGC CCAGCCAGCT GCGGGAGAAG ATCATCATCA AGCATAAGAA GCTGGGCCCC
 1381 CGAGGCGATG TGGATGTCAA CATGGAGGAC AAGAAGGACG AACACAAGCA ACAGGGGGAG
 1441 CTGTACATGT GGGATTCCAT TGACCAGAAA TGGACTCGGC ACTACTGCGC CATTGCTGAT
 1501 GCCAAGCTGT CCTTCAGTGA TGACATTGAA CAGACTATGG AGGAGGAAGT GCCCCAGGAT
 1561 ATACCCCCTA CAGAACTACA TTTTGGGGAG AAATGGTTCC ACAAGAAGGT GGAGAAGAGG
 1621 ACGAGTGCCG AGAAGTTGCT GCAGGAATAC TGCATGGAGA CGGGGGGCAA GGATGGCACC
 1681 TTCCTGGTTC GGGAGAGCGA GACCTTCCCC AATGACTACA CCCTGTCCTT CTGGCGGTCA
 1741 GGCCGGGTCC AGCACTGCCG GATCCGCTCC ACCATGGAGG GCGGGACCCT GAAATACTAC
 1801 TTGACTGACA ACCTGAGGTT CAGGAGGATG TATGCCCTCA TCCAGCACTA CCGCGAGACG
 1861 CACCTGCCGT GCGCCGAGTT CGAGCTGCGG CTCACGGACC CTGTGCCCAA CCCCAACCCC
 1921 CACGAGTCCA AGCCGTGGTA CTATGACAGC CTGAGCCGCG GAGAGGCAGA GGACATGCTG
 1981 ATGAGGATTC CCCGGGACGG GGCCTTCCTG ATCCGGAAGC GAGAGGGGAG CGACTCCTAT
 2041 GCCATCACCT TCAGGGCTAG GGGCAAGGTA AAGCATTGTC GCATCAACCG GGACGGCCGG
 2101 CACTTTGTGC TGGGGACCTC CGCCTATTTT GAGAGTCTGG TGGAGCTCGT CAGTTACTAC
 2161 GAGAAGCATT CACTCTACCG AAAGATGAGA CTGCGCTACC CCGTGACCCC CGAGCTCCTG
 2221 GAGCGCTACA ATACGGAAAG AGATATAAAC TCCCTCTACG ACGTCAGCAG AATGTATGTG
 2281 GATCCCAGTG AAATCAATCC GTCCATGCCT CAGAGAACCG TGAAAGCTCT GTATGACTAC
 2341 AAAGCCAAGC GAAGCGATGA GCTGAGCTTC TGCCGTGGTG CCCTCATCCA CAATGTCTCC
 2401 AAGGAGCCCG GGGGCTGGTG GAAAGGAGAC TATGGAACCA GGATCCAGCA GTACTTCCCA
 2461 TCCAACTACG TCGAGGACAT CTCAACTGCA GACTTCGAGG AGCTAGAAAA GCAGATTATT
 2521 GAAGACAATC CCTTAGGGTC TCTTTGCAGA GGAATATTGG ACCTCAATAC CTATAACGTC
 2581 GTGAAAGCCC CTCAGGGAAA AAACCAGAAG TCCTTTGTCT TCATCCTGGA GCCCAAGGAG
 2641 CAGGGCGATC CTCCGGTGGA GTTTGCCACA GACAGGGTGG AGGAGCTCTT TGAGTGGTTT
 2701 CAGAGCATCC GAGAGATCAC GTGGAAGATT GACAGCAAGG AGAACAACAT GAAGTACTGG
 2761 GAGAAGAACC AGTCCATCGC CATCGAGCTC TCTGACCTGG TTGTCTACTG CAAACCAACC
 2821 AGCAAAACCA AGGACAACTT AGAAAATCCT GACTTCCGAG AAATCCGCTC CTTTGTGGAG
 2881 ACGAAGGCTG ACAGCATCAT CAGACAGAAG CCCGTCGACC TCCTGAAGTA CAATCAAAAG
 2941 GGCCTGACCC GCGTCTACCC AAAGGGACAA AGAGTTGACT CTTCAAACTA CGACCCCTTC
 3001 CGCCTCTGGC TGTGCGGTTC TCAGATGGTG GCACTCAATT TCCAGACGGC AGATAAGTAC
 3061 ATGCAGATGA ATCACGCATT GTTTTCTCTC AACGGGCGCA CGGGCTACGT TCTGCAGCCT
 3121 GAGAGCATGA GGACAGAGAA ATATGACCCG ATGCCACCCG AGTCCCAGAG GAAGATCCTG
 3181 ATGACGCTGA CAGTCAAGGT TCTCGGTGCT CGCCATCTCC CCAAACTTGG ACGAAGTATT
 3241 GCCTGTCCCT TTGTAGAAGT GGAGATCTGT GGAGCCGAGT ATGGCAACAA CAAGTTCAAG
 3301 ACGACGGTTG TGAATGATAA TGGCCTCAGC CCTATCTGGG CTCCAACACA GGAGAAGGTG
 3361 ACATTTGAAA TTTATGACCC AAACCTGGCA TTTCTGCGCT TTGTGGTTTA TGAAGAAGAT
 3421 ATGTTCAGCG ATCCCAACTT TCTTGCTCAT GCCACTTACC CCATTAAAGC AGTCAAATCA
 3481 GGATTCAGGT CCGTTCCTCT GAAGAATGGG TACAGCGAGG ACATAGAGCT GGCTTCCCTC
 3541 CTGGTTTTCT GTGAGATGCG GCCAGTCCTG GAGAGCGAAG AGGAACTTTA CTCCTCCTGT
 3601 CGCCAGCTGA GGAGGCGGCA AGAAGAACTG AACAACCAGC TCTTTCTGTA TGACACACAC
 3661 CAGAACTTGC GCAATGCCAA CCGGGATGCC CTGGTTAAAG AGTTCAGTGT TAATGAGAAC
 3721 CACTCCAGCT GTACCAGGAG AAATGCAACA AGAGGTTAA 
Download sequence as FASTA