Open reading frame for HAGRID 33 (PTPN1) for HAGRID 33 (PTPN1)


Gene information

HGNC symbolPTPN1
Common nameprotein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1

Open reading frame for HAGRID 33 (PTPN1)

Open reading frame for HAGRID 33 (PTPN1) source (RefSeq)NM_002827
Sequence length1308 bp

Sequence

   1 ATGGAGATGG AAAAGGAGTT CGAGCAGATC GACAAGTCCG GGAGCTGGGC GGCCATTTAC
  61 CAGGATATCC GACATGAAGC CAGTGACTTC CCATGTAGAG TGGCCAAGCT TCCTAAGAAC
  121 AAAAACCGAA ATAGGTACAG AGACGTCAGT CCCTTTGACC ATAGTCGGAT TAAACTACAT
  181 CAAGAAGATA ATGACTATAT CAACGCTAGT TTGATAAAAA TGGAAGAAGC CCAAAGGAGT
  241 TACATTCTTA CCCAGGGCCC TTTGCCTAAC ACATGCGGTC ACTTTTGGGA GATGGTGTGG
  301 GAGCAGAAAA GCAGGGGTGT CGTCATGCTC AACAGAGTGA TGGAGAAAGG TTCGTTAAAA
  361 TGCGCACAAT ACTGGCCACA AAAAGAAGAA AAAGAGATGA TCTTTGAAGA CACAAATTTG
  421 AAATTAACAT TGATCTCTGA AGATATCAAG TCATATTATA CAGTGCGACA GCTAGAATTG
  481 GAAAACCTTA CAACCCAAGA AACTCGAGAG ATCTTACATT TCCACTATAC CACATGGCCT
  541 GACTTTGGAG TCCCTGAATC ACCAGCCTCA TTCTTGAACT TTCTTTTCAA AGTCCGAGAG
  601 TCAGGGTCAC TCAGCCCGGA GCACGGGCCC GTTGTGGTGC ACTGCAGTGC AGGCATCGGC
  661 AGGTCTGGAA CCTTCTGTCT GGCTGATACC TGCCTCTTGC TGATGGACAA GAGGAAAGAC
  721 CCTTCTTCCG TTGATATCAA GAAAGTGCTG TTAGAAATGA GGAAGTTTCG GATGGGGCTG
  781 ATCCAGACAG CCGACCAGCT GCGCTTCTCC TACCTGGCTG TGATCGAAGG TGCCAAATTC
  841 ATCATGGGGG ACTCTTCCGT GCAGGATCAG TGGAAGGAGC TTTCCCACGA GGACCTGGAG
  901 CCCCCACCCG AGCATATCCC CCCACCTCCC CGGCCACCCA AACGAATCCT GGAGCCACAC
  961 AATGGGAAAT GCAGGGAGTT CTTCCCAAAT CACCAGTGGG TGAAGGAAGA GACCCAGGAG
 1021 GATAAAGACT GCCCCATCAA GGAAGAAAAA GGAAGCCCCT TAAATGCCGC ACCCTACGGC
 1081 ATCGAAAGCA TGAGTCAAGA CACTGAAGTT AGAAGTCGGG TCGTGGGGGG AAGTCTTCGA
 1141 GGTGCCCAGG CTGCCTCCCC AGCCAAAGGG GAGCCGTCAC TGCCCGAGAA GGACGAGGAC
 1201 CATGCACTGA GTTACTGGAA GCCCTTCCTG GTCAACATGT GCGTGGCTAC GGTCCTCACG
 1261 GCCGGCGCTT ACCTCTGCTA CAGGTTCCTG TTCAACAGCA ACACATAG 
Download sequence as FASTA