Open reading frame for HAGRID 274 (TP53BP1) for HAGRID 274 (TP53BP1)


Gene information

HGNC symbolTP53BP1
Common nametumor protein p53 binding protein 1

Open reading frame for HAGRID 274 (TP53BP1)

Open reading frame for HAGRID 274 (TP53BP1) source (RefSeq)NM_001141979
Sequence length5928 bp

Sequence

   1 ATGCCTGGGG AGCAGATGGA CCCTACTGGA AGTCAGTTGG ATTCAGATTT CTCTCAGCAA
  61 GATACTCCTT GCCTGATAAT TGAAGATTCT CAGCCTGAAA GCCAGGTTCT AGAGGATGAT
  121 TCTGGTTCTC ACTTCAGTAT GCTATCTCGA CACCTTCCTA ATCTCCAGAC GCACAAAGAA
  181 AATCCTGTGT TGGATGTTGT GTCCAATCCT GAACAAACAG CTGGAGAAGA ACGAGGAGAC
  241 GGTAATAGTG GGTTCAATGA ACATTTGAAA GAAAACAAGG TTGCAGACCC TGTGGATTCT
  301 TCTAACTTGG ACACATGTGG TTCCATCAGT CAGGTCATTG AGCAGTTACC TCAGCCAAAC
  361 AGGACAAGCA GTGTTCTGGG AATGTCAGTG GAATCTGCTC CTGCTGTGGA GGAAGAGAAG
  421 GGAGAAGAGT TGGAACAGAA GGAGAAAGAG AAGGAAGAAG ATACTTCAGG CAATACTACA
  481 CATTCCCTTG GTGCTGAAGA TACTGCCTCA TCACAGTTGG GTTTTGGGGT TCTGGAACTC
  541 TCCCAGAGCC AGGATGTTGA GGAAAATACT GTGCCATATG AAGTGGACAA AGAGCAGCTA
  601 CAATCAGTAA CCACCAACTC TGGTTATACC AGGCTGTCTG ATGTGGATGC TAATACTGCA
  661 ATTAAGCATG AAGAACAGTC CAACGAAGAT ATCCCCATAG CAGAACAGTC CAGCAAGGAC
  721 ATCCCTGTGA CAGCACAGCC CAGTAAGGAT GTACATGTTG TAAAAGAGCA AAATCCACCA
  781 CCTGCAAGGT CAGAGGACAT GCCTTTTAGC CCCAAAGCAT CTGTTGCTGC TATGGAAGCA
  841 AAAGAACAGT TGTCTGCACA AGAACTTATG GAAAGTGGAC TGCAGATTCA GAAGTCACCA
  901 GAGCCTGAGG TTTTGTCAAC TCAGGAAGAC TTGTTTGACC AGAGCAATAA AACAGTATCT
  961 TCTGATGGTT GCTCTACTCC TTCAAGGGAG GAAGGTGGGT GTTCTTTGGC TTCCACTCCT
 1021 GCCACCACTC TGCATCTCCT GCAGCTCTCT GGTCAGAGGT CCCTTGTTCA GGACAGTCTT
 1081 TCCACGAATT CTTCAGATCT TGTTGCTCCT TCTCCTGATG CTTTCCGATC TACTCCTTTT
 1141 ATCGTTCCTA GCAGTCCCAC AGAGCAAGAA GGGAGACAAG ATAAGCCAAT GGACACGTCA
 1201 GTGTTATCTG AAGAAGGAGG AGAGCCTTTT CAGAAGAAAC TTCAAAGTGG TGAACCAGTG
 1261 GAGTTAGAAA ACCCCCCTCT CCTGCCTGAG TCCACTGTAT CACCACAAGC CTCAACACCA
 1321 ATATCTCAGA GCACACCAGT CTTCCCTCCT GGGTCACTTC CTATCCCATC CCAGCCTCAG
 1381 TTTTCTCATG ACATTTTTAT TCCTTCCCCA AGTCTGGAAG AACAATCAAA TGATGGGAAG
 1441 AAAGATGGAG ATATGCATAG TTCATCTTTG ACAGTTGAGT GTTCTAAAAC TTCAGAGATT
 1501 GAACCAAAGA ATTCCCCTGA GGATCTTGGG CTATCTTTGA CAGGGGATTC TTGCAAGTTG
 1561 ATGCTTTCTA CAAGTGAATA TAGTCAGTCC CCAAAGATGG AGAGCTTGAG TTCTCACAGA
 1621 ATTGATGAAG ATGGAGAAAA CACACAGATT GAGGATACGG AACCCATGTC TCCAGTTCTC
 1681 AATTCTAAAT TTGTTCCTGC TGAAAATGAT AGTATCCTGA TGAATCCAGC ACAGGATGGT
 1741 GAAGTACAAC TGAGTCAGAA TGATGACAAA ACAAAGGGAG ATGATACAGA CACCAGGGAT
 1801 GACATTAGTA TTTTAGCCAC TGGTTGCAAG GGCAGAGAAG AAACGGTAGC AGAAGATGTT
 1861 TGTATTGATC TCACTTGTGA TTCGGGGAGT CAGGCAGTTC CGTCACCAGC TACTCGATCT
 1921 GAGGCACTTT CTAGTGTGTT AGATCAGGAG GAAGCTATGG AAATTAAAGA ACACCATCCA
 1981 GAGGAGGGGT CTTCAGGGTC TGAGGTGGAA GAAATCCCTG AGACACCTTG TGAAAGTCAA
 2041 GGAGAGGAAC TCAAAGAAGA AAATATGGAG AGTGTTCCGT TGCACCTTTC TCTGACTGAA
 2101 ACTCAGTCCC AAGGGTTGTG TCTTCAAAAG GAAATGCCAA AAAAAGAATG CTCAGAAGCT
 2161 ATGGAAGTTG AAACCAGTGT GATTAGTATT GATTCCCCTC AAAAGTTGGC AATACTTGAC
 2221 CAAGAATTGG AACATAAGGA ACAGGAAGCT TGGGAAGAAG CTACTTCAGA GGACTCCAGT
 2281 GTTGTCATTG TAGATGTGAA AGAGCCATCT CCCAGAGTTG ATGTTTCTTG TGAACCTTTG
 2341 GAGGGAGTGG AGAAGTGCTC AGATTCCCAG TCATGGGAGG ATATTGCTCC AGAAATAGAA
 2401 CCATGTGCTG AGAATAGATT AGACACCAAG GAAGAAAAGA GTGTAGAATA TGAAGGAGAT
 2461 CTGAAATCAG GGACTGCAGA AACAGAACCT GTAGAGCAAG ATTCTTCACA GCCTTCCTTA
 2521 CCTTTAGTGA GAGCAGATGA TCCTTTAAGA CTTGACCAGG AGTTGCAGCA GCCCCAAACT
 2581 CAGGAGAAAA CAAGTAATTC ATTAACAGAA GACTCAAAAA TGGCTAATGC AAAGCAGCTA
 2641 AGCTCAGATG CAGAGGCCCA GAAGCTGGGG AAGCCCTCTG CCCATGCCTC ACAAAGCTTC
 2701 TGTGAAAGTT CTAGTGAAAC CCCATTTCAT TTCACTTTGC CTAAAGAAGG TGATATCATC
 2761 CCACCATTGA CTGGTGCAAC CCCACCTCTT ATTGGGCACC TAAAATTGGA GCCCAAGAGA
 2821 CACAGTACTC CTATTGGTAT TAGCAACTAT CCAGAAAGCA CCATAGCAAC CAGTGATGTC
 2881 ATGTCTGAAA GCATGGTGGA GACCCATGAT CCCATACTTG GGAGTGGAAA AGGGGATTCT
 2941 GGGGCTGCCC CAGACGTGGA TGATAAATTA TGTCTAAGAA TGAAACTGGT TAGTCCTGAG
 3001 ACTGAGGCGA GTGAAGAGTC TTTGCAGTTC AACCTGGAAA AGCCTGCAAC TGGTGAAAGA
 3061 AAAAATGGAT CTACTGCTGT TGCTGAGTCT GTTGCCAGTC CCCAGAAGAC CATGTCTGTG
 3121 TTGAGCTGTA TCTGTGAAGC CAGGCAAGAG AATGAGGCTC GAAGTGAGGA TCCCCCCACC
 3181 ACACCCATCA GGGGGAACTT GCTCCACTTT CCAAGTTCTC AAGGAGAAGA GGAGAAAGAA
 3241 AAATTGGAGG GTGACCATAC AATCAGGCAG AGTCAACAGC CTATGAAGCC CATTAGTCCT
 3301 GTCAAGGACC CTGTTTCTCC TGCTTCCCAG AAGATGGTCA TACAAGGGCC ATCCAGTCCT
 3361 CAAGGAGAGG CAATGGTGAC AGATGTGCTA GAAGACCAGA AAGAAGGACG GAGTACTAAT
 3421 AAGGAAAATC CTAGTAAGGC CTTGATTGAA AGGCCCAGCC AAAATAACAT AGGAATCCAA
 3481 ACCATGGAGT GTTCCTTGAG GGTCCCAGAA ACTGTTTCAG CAGCAACCCA GACTATAAAG
 3541 AATGTGTGTG AGCAGGGGAC CAGTACAGTG GACCAGAACT TTGGAAAGCA AGATGCCACA
 3601 GTTCAGACTG AGAGGGGGAG TGGTGAGAAA CCAGTCAGTG CTCCTGGGGA TGATACAGAG
 3661 TCGCTCCATA GCCAGGGAGA AGAAGAGTTT GATATGCCTC AGCCTCCACA TGGCCATGTC
 3721 TTACATCGTC ACATGAGAAC AATCCGGGAA GTACGCACAC TTGTCACTCG TGTCATTACA
 3781 GATGTGTATT ATGTGGATGG AACAGAAGTA GAAAGAAAAG TAACTGAGGA GACTGAAGAG
 3841 CCAATTGTAG AGTGTCAGGA GTGTGAAACT GAAGTTTCCC CTTCACAGAC TGGGGGCTCC
 3901 TCAGGTGACC TGGGGGATAT CAGCTCCTTC TCCTCCAAGG CATCCAGCTT ACACCGCACA
 3961 TCAAGTGGGA CAAGTCTCTC AGCTATGCAC AGCAGTGGAA GCTCAGGGAA AGGAGCCGGA
 4021 CCACTCAGAG GGAAAACCAG CGGGACAGAA CCCGCAGATT TTGCCTTACC CAGCTCCCGA
 4081 GGAGGCCCAG GAAAACTGAG TCCTAGAAAA GGGGTCAGTC AGACAGGGAC GCCAGTGTGT
 4141 GAGGAGGATG GTGATGCAGG CCTTGGCATC AGACAGGGAG GGAAGGCTCC AGTCACGCCT
 4201 CGTGGGCGTG GGCGAAGGGG CCGCCCACCT TCTCGGACCA CTGGAACCAG AGAAACAGCT
 4261 GTGCCTGGCC CCTTGGGCAT AGAGGACATT TCACCTAACT TGTCACCAGA TGATAAATCC
 4321 TTCAGCCGTG TCGTGCCCCG AGTGCCAGAC TCCACCAGAC GAACAGATGT GGGTGCTGGT
 4381 GCTTTGCGTC GTAGTGACTC TCCAGAAATT CCTTTCCAGG CTGCTGCTGG CCCTTCTGAT
 4441 GGCTTAGATG CCTCCTCTCC AGGAAATAGC TTTGTAGGGC TCCGTGTTGT AGCCAAGTGG
 4501 TCATCCAATG GCTACTTTTA CTCTGGGAAA ATCACACGAG ATGTCGGAGC TGGGAAGTAT
 4561 AAATTGCTCT TTGATGATGG GTACGAATGT GATGTGTTGG GCAAAGACAT TCTGTTATGT
 4621 GACCCCATCC CGCTGGACAC TGAAGTGACG GCCCTCTCGG AGGATGAGTA TTTCAGTGCA
 4681 GGAGTGGTGA AAGGACATAG GAAGGAGTCT GGGGAACTGT ACTACAGCAT TGAAAAAGAA
 4741 GGCCAAAGAA AGTGGTATAA GCGAATGGCT GTCATCCTGT CCTTGGAGCA AGGAAACAGA
 4801 CTGAGAGAGC AGTATGGGCT TGGCCCCTAT GAAGCAGTAA CACCTCTTAC AAAGGCAGCA
 4861 GATATCAGCT TAGACAATTT GGTGGAAGGG AAGCGGAAAC GGCGCAGTAA CGTCAGCTCC
 4921 CCAGCCACCC CTACTGCCTC CAGTAGCAGC AGCACAACCC CTACCCGAAA GATCACAGAA
 4981 AGTCCTCGTG CCTCCATGGG AGTTCTCTCA GGCAAAAGAA AACTTATCAC TTCTGAAGAG
 5041 GAACGGTCCC CTGCCAAGCG AGGTCGCAAG TCTGCCACAG TAAAACCTGT AGGGGCAGGA
 5101 GAGTTTGTGA GCCCCTGTGA GAGTGGAGAC AACACCGGTG AACCCTCTGC CCTGGAAGAG
 5161 CAGAGAGGGC CTTTGCCTCT CAACAAGACC TTGTTTCTGG GCTACGCATT TCTCCTTACC
 5221 ATGGCCACAA CCAGTGACAA GTTGGCCAGC CGCTCCAAAC TGCCAGATGG TCCTACAGGA
 5281 AGCAGTGAAG AAGAGGAGGA ATTTTTGGAA ATTCCTCCTT TCAACAAGCA GTATACAGAA
 5341 TCCCAGCTTC GAGCAGGAGC TGGCTATATC CTTGAAGATT TCAATGAAGC CCAGTGTAAC
 5401 ACAGCTTACC AGTGTCTTCT AATTGCGGAT CAGCATTGTC GAACCCGGAA GTACTTCCTG
 5461 TGCCTTGCCA GTGGGATTCC TTGTGTGTCT CATGTCTGGG TCCATGATAG TTGCCATGCC
 5521 AACCAGCTCC AGAACTACCG TAATTATCTG TTGCCAGCTG GGTACAGCCT TGAGGAGCAA
 5581 AGAATTCTGG ACTGGCAACC CCGTGAAAAT CCTTTCCAGA ATCTGAAGGT ACTCTTGGTA
 5641 TCAGACCAAC AGCAGAACTT CCTGGAGCTC TGGTCTGAGA TCCTCATGAC TGGTGGTGCA
 5701 GCCTCTGTGA AGCAGCACCA TTCAAGTGCC CATAACAAAG ATATTGCTTT AGGGGTATTT
 5761 GATGTGGTGG TGACGGACCC CTCATGCCCA GCCTCGGTGC TGAAGTGTGC TGAAGCATTG
 5821 CAGCTGCCTG TGGTGTCACA AGAGTGGGTG ATCCAGTGCC TCATTGTTGG GGAGAGAATT
 5881 GGATTCAAGC AGCATCCAAA ATATAAACAC GATTATGTTT CTCACTAA 
Download sequence as FASTA