Open reading frame for HAGRID 260 (EFEMP1) for HAGRID 260 (EFEMP1)


Gene information

HGNC symbolEFEMP1
Common nameEGF containing fibulin-like extracellular matrix protein 1

Open reading frame for HAGRID 260 (EFEMP1)

Open reading frame for HAGRID 260 (EFEMP1) source (RefSeq)NM_004105
Sequence length1482 bp

Sequence

   1 ATGTTGAAAG CCCTTTTCCT AACTATGCTG ACTCTGGCGC TGGTCAAGTC ACAGGACACC
  61 GAAGAAACCA TCACGTACAC GCAATGCACT GACGGATATG AGTGGGATCC TGTGAGACAG
  121 CAATGCAAAG ATATTGATGA ATGTGACATT GTCCCAGACG CTTGTAAAGG TGGAATGAAG
  181 TGTGTCAACC ACTATGGAGG ATACCTCTGC CTTCCGAAAA CAGCCCAGAT TATTGTCAAT
  241 AATGAACAGC CTCAGCAGGA AACACAACCA GCAGAAGGAA CCTCAGGGGC AACCACCGGG
  301 GTTGTAGCTG CCAGCAGCAT GGCAACCAGT GGAGTGTTGC CCGGGGGTGG TTTTGTGGCC
  361 AGTGCTGCTG CAGTCGCAGG CCCTGAAATG CAGACTGGCC GAAATAACTT TGTCATCCGG
  421 CGGAACCCAG CTGACCCTCA GCGCATTCCC TCCAACCCTT CCCACCGTAT CCAGTGTGCA
  481 GCAGGCTACG AGCAAAGTGA ACACAACGTG TGCCAAGACA TAGACGAGTG CACTGCAGGG
  541 ACGCACAACT GTAGAGCAGA CCAAGTGTGC ATCAATTTAC GGGGATCCTT TGCATGTCAG
  601 TGCCCTCCTG GATATCAGAA GCGAGGGGAG CAGTGCGTAG ACATAGATGA ATGTACCATC
  661 CCTCCATATT GCCACCAAAG ATGCGTGAAT ACACCAGGCT CATTTTATTG CCAGTGCAGT
  721 CCTGGGTTTC AATTGGCAGC AAACAACTAT ACCTGCGTAG ATATAAATGA ATGTGATGCC
  781 AGCAATCAAT GTGCTCAGCA GTGCTACAAC ATTCTTGGTT CATTCATCTG TCAGTGCAAT
  841 CAAGGATATG AGCTAAGCAG TGACAGGCTC AACTGTGAAG ACATTGATGA ATGCAGAACC
  901 TCAAGCTACC TGTGTCAATA TCAATGTGTC AATGAACCTG GGAAATTCTC ATGTATGTGC
  961 CCCCAGGGAT ACCAAGTGGT GAGAAGTAGA ACATGTCAAG ATATAAATGA GTGTGAGACC
 1021 ACAAATGAAT GCCGGGAGGA TGAAATGTGT TGGAATTATC ATGGCGGCTT CCGTTGTTAT
 1081 CCACGAAATC CTTGTCAAGA TCCCTACATT CTAACACCAG AGAACCGATG TGTTTGCCCA
 1141 GTCTCAAATG CCATGTGCCG AGAACTGCCC CAGTCAATAG TCTACAAATA CATGAGCATC
 1201 CGATCTGATA GGTCTGTGCC ATCAGACATC TTCCAGATAC AGGCCACAAC TATTTATGCC
 1261 AACACCATCA ATACTTTTCG GATTAAATCT GGAAATGAAA ATGGAGAGTT CTACCTACGA
 1321 CAAACAAGTC CTGTAAGTGC AATGCTTGTG CTCGTGAAGT CATTATCAGG ACCAAGAGAA
 1381 CATATCGTGG ACCTGGAGAT GCTGACAGTC AGCAGTATAG GGACCTTCCG CACAAGCTCT
 1441 GTGTTAAGAT TGACAATAAT AGTGGGGCCA TTTTCATTTT AG 
Download sequence as FASTA