Open reading frame for HAGRID 256 (PPARGC1A) for HAGRID 256 (PPARGC1A)


Gene information

HGNC symbolPPARGC1A
Common nameperoxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha

Open reading frame for HAGRID 256 (PPARGC1A)

Open reading frame for HAGRID 256 (PPARGC1A) source (RefSeq)NM_013261
Sequence length2397 bp

Sequence

   1 ATGGCGTGGG ACATGTGCAA CCAGGACTCT GAGTCTGTAT GGAGTGACAT CGAGTGTGCT
  61 GCTCTGGTTG GTGAAGACCA GCCTCTTTGC CCAGATCTTC CTGAACTTGA TCTTTCTGAA
  121 CTAGATGTGA ACGACTTGGA TACAGACAGC TTTCTGGGTG GACTCAAGTG GTGCAGTGAC
  181 CAATCAGAAA TAATATCCAA TCAGTACAAC AATGAGCCTT CAAACATATT TGAGAAGATA
  241 GATGAAGAGA ATGAGGCAAA CTTGCTAGCA GTCCTCACAG AGACACTAGA CAGTCTCCCT
  301 GTGGATGAAG ACGGATTGCC CTCATTTGAT GCGCTGACAG ATGGAGACGT GACCACTGAC
  361 AATGAGGCTA GTCCTTCCTC CATGCCTGAC GGCACCCCTC CACCCCAGGA GGCAGAAGAG
  421 CCGTCTCTAC TTAAGAAGCT CTTACTGGCA CCAGCCAACA CTCAGCTAAG TTATAATGAA
  481 TGCAGTGGTC TCAGTACCCA GAACCATGCA AATCACAATC ACAGGATCAG AACAAACCCT
  541 GCAATTGTTA AGACTGAGAA TTCATGGAGC AATAAAGCGA AGAGTATTTG TCAACAGCAA
  601 AAGCCACAAA GACGTCCCTG CTCGGAGCTT CTCAAATATC TGACCACAAA CGATGACCCT
  661 CCTCACACCA AACCCACAGA GAACAGAAAC AGCAGCAGAG ACAAATGCAC CTCCAAAAAG
  721 AAGTCCCACA CACAGTCGCA GTCACAACAC TTACAAGCCA AACCAACAAC TTTATCTCTT
  781 CCTCTGACCC CAGAGTCACC AAATGACCCC AAGGGTTCCC CATTTGAGAA CAAGACTATT
  841 GAACGCACCT TAAGTGTGGA ACTCTCTGGA ACTGCAGGCC TAACTCCACC CACCACTCCT
  901 CCTCATAAAG CCAACCAAGA TAACCCTTTT AGGGCTTCTC CAAAGCTGAA GTCCTCTTGC
  961 AAGACTGTGG TGCCACCACC ATCAAAGAAG CCCAGGTACA GTGAGTCTTC TGGTACACAA
 1021 GGCAATAACT CCACCAAGAA AGGGCCGGAG CAATCCGAGT TGTATGCACA ACTCAGCAAG
 1081 TCCTCAGTCC TCACTGGTGG ACACGAGGAA AGGAAGACCA AGCGGCCCAG TCTGCGGCTG
 1141 TTTGGTGACC ATGACTATTG CCAGTCAATT AATTCCAAAA CAGAAATACT CATTAATATA
 1201 TCACAGGAGC TCCAAGACTC TAGACAACTA GAAAATAAAG ATGTCTCCTC TGATTGGCAG
 1261 GGGCAGATTT GTTCTTCCAC AGATTCAGAC CAGTGCTACC TGAGAGAGAC TTTGGAGGCA
 1321 AGCAAGCAGG TCTCTCCTTG CAGCACAAGA AAACAGCTCC AAGACCAGGA AATCCGAGCC
 1381 GAGCTGAACA AGCACTTCGG TCATCCCAGT CAAGCTGTTT TTGACGACGA AGCAGACAAG
 1441 ACCGGTGAAC TGAGGGACAG TGATTTCAGT AATGAACAAT TCTCCAAACT ACCTATGTTT
 1501 ATAAATTCAG GACTAGCCAT GGATGGCCTG TTTGATGACA GCGAAGATGA AAGTGATAAA
 1561 CTGAGCTACC CTTGGGATGG CACGCAATCC TATTCATTGT TCAATGTGTC TCCTTCTTGT
 1621 TCTTCTTTTA ACTCTCCATG TAGAGATTCT GTGTCACCAC CCAAATCCTT ATTTTCTCAA
 1681 AGACCCCAAA GGATGCGCTC TCGTTCAAGG TCCTTTTCTC GACACAGGTC GTGTTCCCGA
 1741 TCACCATATT CCAGGTCAAG ATCAAGGTCT CCAGGCAGTA GATCCTCTTC AAGATCCTGC
 1801 TATTACTATG AGTCAAGCCA CTACAGACAC CGCACGCACC GAAATTCTCC CTTGTATGTG
 1861 AGATCACGTT CAAGATCGCC CTACAGCCGT CGGCCCAGGT ATGACAGCTA CGAGGAATAT
 1921 CAGCACGAGA GGCTGAAGAG GGAAGAATAT CGCAGAGAGT ATGAGAAGCG AGAGTCTGAG
 1981 AGGGCCAAGC AAAGGGAGAG GCAGAGGCAG AAGGCAATTG AAGAGCGCCG TGTGATTTAT
 2041 GTCGGTAAAA TCAGACCTGA CACAACACGG ACAGAACTGA GGGACCGTTT TGAAGTTTTT
 2101 GGTGAAATTG AGGAGTGCAC AGTAAATCTG CGGGATGATG GAGACAGCTA TGGTTTCATT
 2161 ACCTACCGTT ATACCTGTGA TGCTTTTGCT GCTCTTGAAA ATGGATACAC TTTGCGCAGG
 2221 TCAAACGAAA CTGACTTTGA GCTGTACTTT TGTGGACGCA AGCAATTTTT CAAGTCTAAC
 2281 TATGCAGACC TAGATTCAAA CTCAGATGAC TTTGACCCTG CTTCCACCAA GAGCAAGTAT
 2341 GACTCTCTGG ATTTTGATAG TTTACTGAAA GAAGCTCAGA GAAGCTTGCG CAGGTAA
Download sequence as FASTA