Open reading frame for HAGRID 250 (CDC42) for HAGRID 250 (CDC42)


Gene information

HGNC symbolCDC42
Common namecell division cycle 42

Open reading frame for HAGRID 250 (CDC42)

Open reading frame for HAGRID 250 (CDC42) source (RefSeq)NM_001791
Sequence length576 bp

Sequence

   1 ATGCAGACAA TTAAGTGTGT TGTTGTGGGC GATGGTGCTG TTGGTAAAAC ATGTCTCCTG
  61 ATATCCTACA CAACAAACAA ATTTCCATCG GAATATGTAC CGACTGTTTT TGACAACTAT
  121 GCAGTCACAG TTATGATTGG TGGAGAACCA TATACTCTTG GACTTTTTGA TACTGCAGGG
  181 CAAGAGGATT ATGACAGATT ACGACCGCTG AGTTATCCAC AAACAGATGT ATTTCTAGTC
  241 TGTTTTTCAG TGGTCTCTCC ATCTTCATTT GAAAACGTGA AAGAAAAGTG GGTGCCTGAG
  301 ATAACTCACC ACTGTCCAAA GACTCCTTTC TTGCTTGTTG GGACTCAAAT TGATCTCAGA
  361 GATGACCCCT CTACTATTGA GAAACTTGCC AAGAACAAAC AGAAGCCTAT CACTCCAGAG
  421 ACTGCTGAAA AGCTGGCCCG TGACCTGAAG GCTGTCAAGT ATGTGGAGTG TTCTGCACTT
  481 ACACAGAAAG GCCTAAAGAA TGTATTTGAC GAAGCAATAT TGGCTGCCCT GGAGCCTCCA
  541 GAACCGAAGA AGAGCCGCAG GTGTGTGCTG CTATGA 
Download sequence as FASTA