Open reading frame for HAGRID 237 (GCLC) for HAGRID 237 (GCLC)


Gene information

HGNC symbolGCLC
Common nameglutamate-cysteine ligase, catalytic subunit

Open reading frame for HAGRID 237 (GCLC)

Open reading frame for HAGRID 237 (GCLC) source (RefSeq)NM_001498
Sequence length1914 bp

Sequence

   1 ATGGGGCTGC TGTCCCAGGG CTCGCCGCTG AGCTGGGAGG AAACCAAGCG CCATGCCGAC
  61 CACGTGCGGC GGCACGGGAT CCTCCAGTTC CTGCACATCT ACCACGCCGT CAAGGACCGG
  121 CACAAGGACG TTCTCAAGTG GGGCGATGAG GTGGAATACA TGTTGGTATC TTTTGATCAT
  181 GAAAATAAAA AAGTCCGGTT GGTCCTGTCT GGGGAGAAAG TTCTTGAAAC TCTGCAAGAG
  241 AAGGGGGAAA GGACAAACCC AAACCATCCT ACCCTTTGGA GACCAGAGTA TGGGAGTTAC
  301 ATGATTGAAG GGACACCAGG ACAGCCCTAC GGAGGAACAA TGTCCGAGTT CAATACAGTT
  361 GAGGCCAACA TGCGAAAACG CCGGAAGGAG GCTACTTCTA TATTAGAAGA AAATCAGGCT
  421 CTTTGCACAA TAACTTCATT TCCCAGATTA GGCTGTCCTG GGTTCACACT GCCCGAGGTC
  481 AAACCCAACC CAGTGGAAGG AGGAGCTTCC AAGTCCCTCT TCTTTCCAGA TGAAGCAATA
  541 AACAAGCACC CTCGCTTCAG TACCTTAACA AGAAATATCC GACATAGGAG AGGAGAAAAG
  601 GTTGTCATCA ATGTACCAAT ATTTAAGGAC AAGAATACAC CATCTCCATT TATAGAAACA
  661 TTTACTGAGG ATGATGAAGC TTCAAGGGCT TCTAAGCCGG ATCATATTTA CATGGATGCC
  721 ATGGGATTTG GAATGGGCAA TTGCTGTCTC CAGGTGACAT TCCAAGCCTG CAGTATATCT
  781 GAGGCCAGAT ACCTTTATGA TCAGTTGGCT ACTATCTGTC CAATTGTTAT GGCTTTGAGT
  841 GCTGCATCTC CCTTTTACCG AGGCTATGTG TCAGACATTG ATTGTCGCTG GGGAGTGATT
  901 TCTGCATCTG TAGATGATAG AACTCGGGAG GAGCGAGGAC TGGAGCCATT GAAGAACAAT
  961 AACTATAGGA TCAGTAAATC CCGATATGAC TCAATAGACA GCTATTTATC TAAGTGTGGT
 1021 GAGAAATATA ATGACATCGA CTTGACGATA GATAAAGAGA TCTACGAACA GCTGTTGCAG
 1081 GAAGGCATTG ATCATCTCCT GGCCCAGCAT GTTGCTCATC TCTTTATTAG AGACCCACTG
 1141 ACACTGTTTG AAGAGAAAAT ACACCTGGAT GATGCTAATG AGTCTGACCA TTTTGAGAAT
 1201 ATTCAGTCCA CAAATTGGCA GACAATGAGA TTTAAGCCCC CTCCTCCAAA CTCAGACATT
 1261 GGATGGAGAG TAGAATTTCG ACCCATGGAG GTGCAATTAA CAGACTTTGA GAACTCTGCC
 1321 TATGTGGTGT TTGTGGTACT GCTCACCAGA GTGATCCTTT CCTACAAATT GGATTTTCTC
 1381 ATTCCACTGT CAAAGGTTGA TGAGAACATG AAGGTAGCAC AGAAAAGAGA TGCTGTCTTG
 1441 CAGGGAATGT TTTATTTCAG GAAAGATATT TGCAAAGGTG GCAATGCAGT GGTGGATGGT
 1501 TGTGGCAAGG CCCAGAACAG CACGGAGCTC GCTGCAGAGG AGTACACCCT CATGAGCATA
 1561 GACACCATCA TCAATGGGAA GGAAGGTGTG TTTCCTGGAC TGATCCCAAT TCTGAACTCT
 1621 TACCTTGAAA ACATGGAAGT GGATGTGGAC ACCAGATGTA GTATTCTGAA CTACCTAAAG
 1681 CTAATTAAGA AGAGAGCATC TGGAGAACTA ATGACAGTTG CCAGATGGAT GAGGGAGTTT
 1741 ATCGCAAACC ATCCTGACTA CAAGCAAGAC AGTGTCATAA CTGATGAAAT GAATTATAGC
 1801 CTTATTTTGA AGTGTAACCA AATTGCAAAT GAATTATGTG AATGCCCAGA GTTACTTGGA
 1861 TCAGCATTTA GGAAAGTAAA ATATAGTGGA AGTAAAACTG ACTCATCCAA CTAG
Download sequence as FASTA