Open reading frame for HAGRID 204 (POLA1) for HAGRID 204 (POLA1)


Gene information

HGNC symbolPOLA1
Common namepolymerase (DNA directed), alpha 1, catalytic subunit

Open reading frame for HAGRID 204 (POLA1)

Open reading frame for HAGRID 204 (POLA1) source (RefSeq)NM_016937
Sequence length4389 bp

Sequence

   1 ATGGCACCTG TGCACGGCGA CGACTCTCTG TCAGATTCAG GGAGTTTTGT ATCTTCTCGA
  61 GCCCGGCGAG AAAAAAAATC AAAGAAGGGG CGCCAAGAAG CCCTAGAAAG ACTGAAAAAG
  121 GCTAAAGCTG GTGAGAAGTA TAAATATGAA GTCGAGGACT TCACAGGTGT TTATGAAGAA
  181 GTTGATGAAG AACAGTATTC GAAGCTGGTT CAGGCACGCC AGGATGATGA CTGGATTGTG
  241 GATGATGATG GTATTGGCTA TGTGGAAGAT GGCCGAGAGA TTTTTGATGA TGACCTTGAA
  301 GATGATGCCC TTGATGCTGA TGAGAAAGGA AAAGATGGTA AAGCACGCAA TAAAGACAAG
  361 AGGAATGTAA AGAAGCTCGC AGTGACAAAA CCGAACAACA TTAAGTCAAT GTTCATTGCT
  421 TGTGCTGGAA AGAAAACTGC AGATAAAGCT GTAGACTTGT CCAAGGATGG TCTGCTAGGT
  481 GACATTCTAC AGGATCTTAA CACTGAGACA CCTCAAATAA CTCCACCACC TGTAATGATA
  541 CTGAAGAAGA AAAGATCCAT TGGAGCTTCA CCGAATCCTT TCTCTGTGCA CACCGCCACG
  601 GCAGTTCCTT CAGGAAAAAT TGCTTCCCCT GTCTCCAGAA AGGAGCCTCC ATTAACTCCT
  661 GTTCCTCTTA AACGTGCTGA ATTTGCTGGC GATGATGTAC AGGTCGAGAG TACAGAAGAA
  721 GAGCAGGAGT CAGGGGCAAT GGAGTTTGAA GATGGTGACT TTGATGAGCC CATGGAAGTT
  781 GAAGAGGTGG ACCTGGAGCC TATGGCTGCC AAGGCTTGGG ACAAAGAGAG TGAGCCAGCA
  841 GAGGAAGTGA AACAAGAGGC GGATTCTGGG AAAGGGACCG TGTCCTACTT AGGAAGTTTT
  901 CTCCCGGATG TCTCTTGTTG GGACATTGAT CAAGAAGGTG ATAGCAGTTT CTCAGTGCAA
  961 GAAGTTCAAG TGGATTCCAG TCACCTCCCA TTGGTAAAAG GGGCAGATGA GGAACAAGTA
 1021 TTCCACTTTT ATTGGTTGGA TGCTTATGAG GATCAGTACA ACCAACCAGG TGTGGTATTT
 1081 CTGTTTGGGA AAGTTTGGAT TGAATCAGCC GAGACCCATG TGAGCTGTTG TGTCATGGTG
 1141 AAAAATATCG AGCGAACGCT TTACTTCCTT CCCCGTGAAA TGAAAATTGA TCTAAATACG
 1201 GGGAAAGAAA CAGGAACTCC AATTTCAATG AAGGATGTTT ATGAGGAATT TGATGAGAAA
 1261 ATAGCAACAA AATATAAAAT TATGAAGTTC AAGTCTAAGC CAGTGGAAAA GAACTATGCT
 1321 TTTGAGATAC CTGATGTTCC AGAAAAATCT GAGTACTTGG AAGTTAAATA CTCGGCTGAA
 1381 ATGCCACAGC TTCCTCAAGA TTTGAAAGGA GAAACTTTTT CTCATGTATT TGGGACCAAC
 1441 ACATCTAGCC TGGAACTGTT CTTGATGAAC AGAAAGATCA AAGGACCTTG TTGGCTTGAA
 1501 GTAAAAAAGT CCACAGCTCT TAATCAGCCA GTCAGTTGGT GTAAAGTTGA GGCAATGGCT
 1561 TTGAAACCAG ACCTGGTGAA TGTAATTAAG GATGTCAGTC CACCACCGCT TGTCGTGATG
 1621 GCTTTCAGCA TGAAGACAAT GCAGAATGCA AAGAACCATC AAAATGAGAT TATTGCTATG
 1681 GCAGCTTTGG TCCATCACAG TTTTGCATTG GATAAAGCAG CCCCAAAGCC TCCCTTTCAG
 1741 TCACACTTCT GTGTTGTGTC TAAACCAAAG GACTGTATTT TTCCATATGC TTTCAAAGAA
 1801 GTCATTGAGA AAAAGAATGT GAAGGTTGAG GTTGCTGCAA CAGAAAGAAC ACTGCTAGGT
 1861 TTTTTCCTTG CAAAAGTTCA CAAAATTGAT CCTGATATCA TTGTGGGTCA TAATATTTAT
 1921 GGGTTTGAAC TGGAAGTACT ACTGCAGAGA ATTAATGTGT GCAAAGCTCC TCACTGGTCC
 1981 AAGATAGGTC GACTGAAGCG ATCCAACATG CCAAAGCTTG GGGGCCGGAG TGGATTTGGT
 2041 GAAAGAAATG CTACCTGTGG TCGAATGATC TGTGATGTGG AAATTTCAGC AAAGGAATTG
 2101 ATTCGTTGTA AAAGCTACCA TCTGTCTGAA CTTGTTCAGC AGATTCTAAA AACTGAAAGG
 2161 GTTGTAATCC CAATGGAAAA TATACAAAAT ATGTACAGTG AATCTTCTCA ACTGTTATAC
 2221 CTGTTGGAAC ACACCTGGAA AGATGCCAAG TTCATTTTGC AGATCATGTG TGAGCTAAAT
 2281 GTTCTTCCAT TAGCATTGCA GATCACTAAC ATCGCTGGGA ACATTATGTC CAGGACGCTG
 2341 ATGGGTGGAC GATCCGAGCG TAACGAGTTC TTGTTGCTTC ATGCATTTTA CGAAAACAAC
 2401 TATATTGTGC CTGACAAGCA GATTTTCAGA AAGCCTCAGC AAAAACTGGG AGATGAAGAT
 2461 GAAGAAATTG ATGGAGATAC CAATAAATAC AAGAAAGGAC GTAAGAAAGG AGCTTATGCT
 2521 GGAGGCTTGG TTTTGGACCC CAAAGTTGGT TTTTATGATA AGTTCATTTT GCTTCTGGAC
 2581 TTCAACAGTC TATATCCTTC CATCATTCAG GAATTTAACA TTTGTTTTAC AACAGTACAA
 2641 AGAGTTGCTT CAGAGGCACA GAAAGTTACA GAGGATGGAG AACAAGAACA GATCCCTGAG
 2701 TTGCCAGATC CAAGCTTAGA AATGGGCATT TTGCCCAGAG AGATCCGGAA ACTGGTAGAA
 2761 CGGAGAAAAC AAGTCAAACA GCTAATGAAA CAGCAAGACT TAAATCCAGA CCTTATTCTT
 2821 CAGTATGACA TTCGACAGAA GGCTTTGAAG CTCACAGCGA ACAGTATGTA TGGTTGCCTG
 2881 GGATTTTCCT ATAGCAGATT TTACGCCAAA CCACTGGCTG CCTTGGTGAC ATACAAAGGA
 2941 AGGGAGATTT TGATGCATAC GAAAGAGATG GTACAAAAGA TGAATCTTGA AGTTATTTAT
 3001 GGAGATACAG ATTCAATTAT GATAAACACC AATAGCACCA ATCTGGAAGA AGTATTTAAG
 3061 TTGGGAAACA AGGTAAAAAG TGAAGTGAAT AAGTTGTACA AACTGCTTGA AATAGACATT
 3121 GATGGGGTTT TCAAGTCTCT GCTACTGCTG AAAAAAAAGA AGTACGCTGC TCTGGTTGTT
 3181 GAGCCAACGT CGGATGGGAA TTATGTCACC AAACAGGAGC TCAAAGGATT AGATATAGTT
 3241 AGAAGAGATT GGTGTGATCT TGCTAAAGAC ACTGGAAACT TTGTGATTGG CCAGATTCTT
 3301 TCTGATCAAA GCCGGGACAC TATAGTGGAA AACATTCAGA AGAGGCTGAT AGAAATTGGA
 3361 GAAAATGTGC TAAATGGCAG TGTCCCAGTG AGCCAGTTTG AAATTAACAA GGCATTGACA
 3421 AAGGATCCCC AGGATTACCC TGATAAAAAA AGCCTACCTC ATGTACATGT TGCCCTCTGG
 3481 ATAAATTCTC AAGGAGGCAG AAAGGTGAAA GCTGGAGATA CTGTGTCATA TGTCATCTGT
 3541 CAGGATGGAT CAAACCTCAC TGCAAGTCAG AGGGCCTATG CGCCTGAGCA GCTGCAGAAA
 3601 CAGGATAATC TAACCATTGA CACCCAGTAC TACCTGGCCC AGCAGATCCA CCCAGTCGTG
 3661 GCTCGGATCT GTGAACCAAT AGACGGAATT GATGCTGTCC TCATTGCAAC GTGGTTGGGA
 3721 CTTGACCCCA CCCAATTTAG AGTTCATCAT TATCATAAAG ATGAAGAGAA TGATGCTCTA
 3781 CTTGGTGGCC CAGCACAGCT CACTGATGAA GAGAAATACA GGGACTGTGA AAGATTCAAA
 3841 TGTCCATGCC CTACATGTGG AACTGAGAAT ATTTATGATA ATGTCTTTGA TGGTTCGGGA
 3901 ACAGATATGG AGCCCAGCTT GTATCGTTGC AGTAACATCG ATTGTAAGGC TTCACCTCTG
 3961 ACCTTTACAG TACAACTGAG CAACAAATTG ATCATGGACA TTAGACGTTT CATTAAAAAG
 4021 TACTATGATG GCTGGTTGAT ATGTGAAGAG CCAACCTGTC GCAATCGAAC TCGTCACCTT
 4081 CCCCTTCAAT TCTCCCGAAC TGGGCCTCTT TGCCCAGCCT GCATGAAAGC TACACTTCAA
 4141 CCAGAGTATT CTGACAAGTC CCTGTACACC CAGCTGTGCT TTTACCGGTA CATTTTTGAT
 4201 GCGGAGTGTG CACTGGAGAA ACTTACTACC GATCATGAGA AAGATAAATT GAAGAAGCAA
 4261 TTTTTTACCC CCAAAGTTCT GCAGGACTAC AGAAAACTCA AGAACACAGC AGAGCAATTC
 4321 TTGTCCCGAA GTGGCTACTC CGAAGTGAAT CTGAGCAAAC TCTTCGCTGG TTGTGCCGTG
 4381 AAATCCTAA   
Download sequence as FASTA