Open reading frame for HAGRID 202 (TFDP1) for HAGRID 202 (TFDP1)


Gene information

HGNC symbolTFDP1
Common nametranscription factor Dp-1

Open reading frame for HAGRID 202 (TFDP1)

Open reading frame for HAGRID 202 (TFDP1) source (RefSeq)NM_007111
Sequence length1233 bp

Sequence

   1 ATGGCAAAAG ATGCCGGTCT AATTGAAGCC AACGGAGAAC TCAAGGTCTT CATAGACCAG
  61 AACCTTAGTC CCGGGAAAGG CGTGGTGTCC CTCGTGGCCG TTCACCCCTC CACCGTCAAC
  121 CCGCTCGGGA AGCAGCTCTT GCCAAAAACC TTTGGACAGT CCAATGTCAA CATTGCCCAG
  181 CAAGTGGTAA TTGGTACGCC TCAGAGACCG GCAGCGTCAA ACACCCTGGT GGTAGGAAGC
  241 CCACACACCC CCAGCACTCA CTTTGCCTCT CAGAACCAGC CTTCCGACTC CTCACCTTGG
  301 TCTGCCGGGA AGCGCAACAG GAAAGGAGAG AAGAATGGCA AGGGCCTACG GCATTTCTCC
  361 ATGAAGGTCT GCGAGAAGGT GCAGAGGAAA GGGACCACTT CCTACAACGA AGTGGCAGAC
  421 GAGCTGGTTG CGGAGTTCAG TGCTGCCGAC AACCACATCT TACCAAACGA GTCAGCTTAT
  481 GACCAGAAAA ACATAAGACG GCGCGTCTAC GATGCCTTAA ACGTGCTAAT GGCCATGAAC
  541 ATCATCTCCA AGGAGAAGAA GGAGATCAAG TGGATTGGTC TGCCCACCAA CTCGGCTCAG
  601 GAATGTCAGA ACTTAGAGGT GGAAAGACAG AGGAGACTTG AAAGAATAAA ACAGAAACAG
  661 TCTCAACTTC AAGAACTTAT TCTACAGCAA ATTGCCTTCA AGAACCTGGT GCAGAGAAAC
  721 CGGCATGCGG AGCAGCAGGC CAGCCGGCCA CCGCCACCCA ACTCAGTCAT CCACCTGCCC
  781 TTCATCATCG TCAACACCAG CAAGAAGACG GTCATCGACT GCAGCATCTC CAATGACAAA
  841 TTTGAGTATC TGTTTAATTT TGACAACACA TTTGAAATCC ACGATGACAT AGAAGTGCTG
  901 AAGCGGATGG GCATGGCTTG CGGGCTGGAG TCGGGGAGCT GCTCTGCCGA AGACCTTAAA
  961 ATGGCCAGAA GTCTGGTCCC CAAGGCTCTG GAGCCATACG TGACAGAAAT GGCTCAGGGA
 1021 ACTGTTGGAG GCGTGTTCAT CACGACGGCA GGTTCCACGT CTAACGGCAC AAGGTTCTCT
 1081 GCCAGTGACC TGACCAACGG TGCAGATGGG ATGCTGGCCA CAAGCTCCAA TGGGTCTCAG
 1141 TACAGCGGCT CCAGGGTGGA GACTCCGGTG TCCTACGTCG GGGAGGACGA CGAGGAGGAC
 1201 GATGACTTCA ACGAGAATGA CGAGGACGAC TGA 
Download sequence as FASTA