Open reading frame for HAGRID 171 (FLT1) for HAGRID 171 (FLT1)


Gene information

HGNC symbolFLT1
Common namefms-related tyrosine kinase 1

Open reading frame for HAGRID 171 (FLT1)

Open reading frame for HAGRID 171 (FLT1) source (RefSeq)NM_002019
Sequence length4017 bp

Sequence

   1 ATGGTCAGCT ACTGGGACAC CGGGGTCCTG CTGTGCGCGC TGCTCAGCTG TCTGCTTCTC
  61 ACAGGATCTA GTTCAGGTTC AAAATTAAAA GATCCTGAAC TGAGTTTAAA AGGCACCCAG
  121 CACATCATGC AAGCAGGCCA GACACTGCAT CTCCAATGCA GGGGGGAAGC AGCCCATAAA
  181 TGGTCTTTGC CTGAAATGGT GAGTAAGGAA AGCGAAAGGC TGAGCATAAC TAAATCTGCC
  241 TGTGGAAGAA ATGGCAAACA ATTCTGCAGT ACTTTAACCT TGAACACAGC TCAAGCAAAC
  301 CACACTGGCT TCTACAGCTG CAAATATCTA GCTGTACCTA CTTCAAAGAA GAAGGAAACA
  361 GAATCTGCAA TCTATATATT TATTAGTGAT ACAGGTAGAC CTTTCGTAGA GATGTACAGT
  421 GAAATCCCCG AAATTATACA CATGACTGAA GGAAGGGAGC TCGTCATTCC CTGCCGGGTT
  481 ACGTCACCTA ACATCACTGT TACTTTAAAA AAGTTTCCAC TTGACACTTT GATCCCTGAT
  541 GGAAAACGCA TAATCTGGGA CAGTAGAAAG GGCTTCATCA TATCAAATGC AACGTACAAA
  601 GAAATAGGGC TTCTGACCTG TGAAGCAACA GTCAATGGGC ATTTGTATAA GACAAACTAT
  661 CTCACACATC GACAAACCAA TACAATCATA GATGTCCAAA TAAGCACACC ACGCCCAGTC
  721 AAATTACTTA GAGGCCATAC TCTTGTCCTC AATTGTACTG CTACCACTCC CTTGAACACG
  781 AGAGTTCAAA TGACCTGGAG TTACCCTGAT GAAAAAAATA AGAGAGCTTC CGTAAGGCGA
  841 CGAATTGACC AAAGCAATTC CCATGCCAAC ATATTCTACA GTGTTCTTAC TATTGACAAA
  901 ATGCAGAACA AAGACAAAGG ACTTTATACT TGTCGTGTAA GGAGTGGACC ATCATTCAAA
  961 TCTGTTAACA CCTCAGTGCA TATATATGAT AAAGCATTCA TCACTGTGAA ACATCGAAAA
 1021 CAGCAGGTGC TTGAAACCGT AGCTGGCAAG CGGTCTTACC GGCTCTCTAT GAAAGTGAAG
 1081 GCATTTCCCT CGCCGGAAGT TGTATGGTTA AAAGATGGGT TACCTGCGAC TGAGAAATCT
 1141 GCTCGCTATT TGACTCGTGG CTACTCGTTA ATTATCAAGG ACGTAACTGA AGAGGATGCA
 1201 GGGAATTATA CAATCTTGCT GAGCATAAAA CAGTCAAATG TGTTTAAAAA CCTCACTGCC
 1261 ACTCTAATTG TCAATGTGAA ACCCCAGATT TACGAAAAGG CCGTGTCATC GTTTCCAGAC
 1321 CCGGCTCTCT ACCCACTGGG CAGCAGACAA ATCCTGACTT GTACCGCATA TGGTATCCCT
 1381 CAACCTACAA TCAAGTGGTT CTGGCACCCC TGTAACCATA ATCATTCCGA AGCAAGGTGT
 1441 GACTTTTGTT CCAATAATGA AGAGTCCTTT ATCCTGGATG CTGACAGCAA CATGGGAAAC
 1501 AGAATTGAGA GCATCACTCA GCGCATGGCA ATAATAGAAG GAAAGAATAA GATGGCTAGC
 1561 ACCTTGGTTG TGGCTGACTC TAGAATTTCT GGAATCTACA TTTGCATAGC TTCCAATAAA
 1621 GTTGGGACTG TGGGAAGAAA CATAAGCTTT TATATCACAG ATGTGCCAAA TGGGTTTCAT
 1681 GTTAACTTGG AAAAAATGCC GACGGAAGGA GAGGACCTGA AACTGTCTTG CACAGTTAAC
 1741 AAGTTCTTAT ACAGAGACGT TACTTGGATT TTACTGCGGA CAGTTAATAA CAGAACAATG
 1801 CACTACAGTA TTAGCAAGCA AAAAATGGCC ATCACTAAGG AGCACTCCAT CACTCTTAAT
 1861 CTTACCATCA TGAATGTTTC CCTGCAAGAT TCAGGCACCT ATGCCTGCAG AGCCAGGAAT
 1921 GTATACACAG GGGAAGAAAT CCTCCAGAAG AAAGAAATTA CAATCAGAGA TCAGGAAGCA
 1981 CCATACCTCC TGCGAAACCT CAGTGATCAC ACAGTGGCCA TCAGCAGTTC CACCACTTTA
 2041 GACTGTCATG CTAATGGTGT CCCCGAGCCT CAGATCACTT GGTTTAAAAA CAACCACAAA
 2101 ATACAACAAG AGCCTGGAAT TATTTTAGGA CCAGGAAGCA GCACGCTGTT TATTGAAAGA
 2161 GTCACAGAAG AGGATGAAGG TGTCTATCAC TGCAAAGCCA CCAACCAGAA GGGCTCTGTG
 2221 GAAAGTTCAG CATACCTCAC TGTTCAAGGA ACCTCGGACA AGTCTAATCT GGAGCTGATC
 2281 ACTCTAACAT GCACCTGTGT GGCTGCGACT CTCTTCTGGC TCCTATTAAC CCTCCTTATC
 2341 CGAAAAATGA AAAGGTCTTC TTCTGAAATA AAGACTGACT ACCTATCAAT TATAATGGAC
 2401 CCAGATGAAG TTCCTTTGGA TGAGCAGTGT GAGCGGCTCC CTTATGATGC CAGCAAGTGG
 2461 GAGTTTGCCC GGGAGAGACT TAAACTGGGC AAATCACTTG GAAGAGGGGC TTTTGGAAAA
 2521 GTGGTTCAAG CATCAGCATT TGGCATTAAG AAATCACCTA CGTGCCGGAC TGTGGCTGTG
 2581 AAAATGCTGA AAGAGGGGGC CACGGCCAGC GAGTACAAAG CTCTGATGAC TGAGCTAAAA
 2641 ATCTTGACCC ACATTGGCCA CCATCTGAAC GTGGTTAACC TGCTGGGAGC CTGCACCAAG
 2701 CAAGGAGGGC CTCTGATGGT GATTGTTGAA TACTGCAAAT ATGGAAATCT CTCCAACTAC
 2761 CTCAAGAGCA AACGTGACTT ATTTTTTCTC AACAAGGATG CAGCACTACA CATGGAGCCT
 2821 AAGAAAGAAA AAATGGAGCC AGGCCTGGAA CAAGGCAAGA AACCAAGACT AGATAGCGTC
 2881 ACCAGCAGCG AAAGCTTTGC GAGCTCCGGC TTTCAGGAAG ATAAAAGTCT GAGTGATGTT
 2941 GAGGAAGAGG AGGATTCTGA CGGTTTCTAC AAGGAGCCCA TCACTATGGA AGATCTGATT
 3001 TCTTACAGTT TTCAAGTGGC CAGAGGCATG GAGTTCCTGT CTTCCAGAAA GTGCATTCAT
 3061 CGGGACCTGG CAGCGAGAAA CATTCTTTTA TCTGAGAACA ACGTGGTGAA GATTTGTGAT
 3121 TTTGGCCTTG CCCGGGATAT TTATAAGAAC CCCGATTATG TGAGAAAAGG AGATACTCGA
 3181 CTTCCTCTGA AATGGATGGC TCCCGAATCT ATCTTTGACA AAATCTACAG CACCAAGAGC
 3241 GACGTGTGGT CTTACGGAGT ATTGCTGTGG GAAATCTTCT CCTTAGGTGG GTCTCCATAC
 3301 CCAGGAGTAC AAATGGATGA GGACTTTTGC AGTCGCCTGA GGGAAGGCAT GAGGATGAGA
 3361 GCTCCTGAGT ACTCTACTCC TGAAATCTAT CAGATCATGC TGGACTGCTG GCACAGAGAC
 3421 CCAAAAGAAA GGCCAAGATT TGCAGAACTT GTGGAAAAAC TAGGTGATTT GCTTCAAGCA
 3481 AATGTACAAC AGGATGGTAA AGACTACATC CCAATCAATG CCATACTGAC AGGAAATAGT
 3541 GGGTTTACAT ACTCAACTCC TGCCTTCTCT GAGGACTTCT TCAAGGAAAG TATTTCAGCT
 3601 CCGAAGTTTA ATTCAGGAAG CTCTGATGAT GTCAGATATG TAAATGCTTT CAAGTTCATG
 3661 AGCCTGGAAA GAATCAAAAC CTTTGAAGAA CTTTTACCGA ATGCCACCTC CATGTTTGAT
 3721 GACTACCAGG GCGACAGCAG CACTCTGTTG GCCTCTCCCA TGCTGAAGCG CTTCACCTGG
 3781 ACTGACAGCA AACCCAAGGC CTCGCTCAAG ATTGACTTGA GAGTAACCAG TAAAAGTAAG
 3841 GAGTCGGGGC TGTCTGATGT CAGCAGGCCC AGTTTCTGCC ATTCCAGCTG TGGGCACGTC
 3901 AGCGAAGGCA AGCGCAGGTT CACCTACGAC CACGCTGAGC TGGAAAGGAA AATCGCGTGC
 3961 TGCTCCCCGC CCCCAGACTA CAACTCGGTG GTCCTGTACT CCACCCCACC CATCTAG
Download sequence as FASTA