Open reading frame for HAGRID 166 (PTK2) for HAGRID 166 (PTK2)


Gene information

HGNC symbolPTK2
Common nameprotein tyrosine kinase 2

Open reading frame for HAGRID 166 (PTK2)

Open reading frame for HAGRID 166 (PTK2) source (RefSeq)NM_153831
Sequence length3159 bp

Sequence

   1 ATGGCAGCTG CTTACCTTGA CCCCAACTTG AATCACACAC CAAATTCGAG TACTAAGACT
  61 CACCTGGGTA CTGGTATGGA ACGTTCTCCT GGTGCAATGG AGCGAGTATT AAAGGTCTTT
  121 CATTATTTTG AAAGCAATAG TGAGCCAACC ACCTGGGCCA GTATTATCAG GCATGGAGAT
  181 GCTACTGATG TCAGGGGCAT CATTCAGAAG ATAGTGGACA GTCACAAAGT AAAGCATGTG
  241 GCCTGCTATG GATTCCGCCT CAGTCACCTG CGGTCAGAGG AGGTTCACTG GCTTCACGTG
  301 GATATGGGCG TCTCCAGTGT GAGGGAGAAG TATGAGCTTG CTCACCCACC AGAGGAGTGG
  361 AAATATGAAT TGAGAATTCG TTATTTGCCA AAAGGATTTC TAAACCAGTT TACTGAAGAT
  421 AAGCCAACTT TGAATTTCTT CTATCAACAG GTGAAGAGCG ATTATATGTT AGAGATAGCT
  481 GATCAAGTGG ACCAGGAAAT TGCTTTGAAG TTGGGTTGTC TAGAAATACG GCGATCATAC
  541 TGGGAGATGC GGGGCAATGC ACTAGAAAAG AAGTCTAACT ATGAAGTATT AGAAAAAGAT
  601 GTTGGTTTAA AGCGATTTTT TCCTAAGAGT TTACTGGATT CTGTCAAGGC CAAAACACTA
  661 AGAAAACTGA TCCAACAAAC ATTTAGACAA TTTGCCAACC TTAATAGAGA AGAAAGTATT
  721 CTGAAATTCT TTGAGATCCT GTCTCCAGTC TACAGATTTG ATAAGGAATG CTTCAAGTGT
  781 GCTCTTGGTT CAAGCTGGAT TATTTCAGTG GAACTGGCAA TCGGCCCAGA AGAAGGAATC
  841 AGTTACCTAA CGGACAAGGG CTGCAATCCC ACACATCTTG CTGACTTCAC TCAAGTGCAA
  901 ACCATTCAGT ATTCAAACAG TGAAGACAAG GACAGAAAAG GAATGCTACA ACTAAAAATA
  961 GCAGGTGCAC CCGAGCCTCT GACAGTGACG GCACCATCCC TAACCATTGC GGAGAATATG
 1021 GCTGACCTAA TAGATGGGTA CTGCCGGCTG GTGAATGGAA CCTCGCAGTC ATTTATCATC
 1081 AGACCTCAGA AAGAAGGTGA ACGGGCTTTG CCATCAATAC CAAAGTTGGC CAACAGCGAA
 1141 AAGCAAGGCA TGCGGACACA CGCCGTCTCT GTGTCAGAAA CAGATGATTA TGCTGAGATT
 1201 ATAGATGAAG AAGATACTTA CACCATGCCC TCAACCAGGG ATTATGAGAT TCAAAGAGAA
 1261 AGAATAGAAC TTGGACGATG TATTGGAGAA GGCCAATTTG GAGATGTACA TCAAGGCATT
 1321 TATATGAGTC CAGAGAATCC AGCTTTGGCG GTTGCAATTA AAACATGTAA AAACTGTACT
 1381 TCGGACAGCG TGAGAGAGAA ATTTCTTCAA GAAGCCTTAA CAATGCGTCA GTTTGACCAT
 1441 CCTCATATTG TGAAGCTGAT TGGAGTCATC ACAGAGAATC CTGTCTGGAT AATCATGGAG
 1501 CTGTGCACAC TTGGAGAGCT GAGGTCATTT TTGCAAGTAA GGAAATACAG TTTGGATCTA
 1561 GCATCTTTGA TCCTGTATGC CTATCAGCTT AGTACAGCTC TTGCATATCT AGAGAGCAAA
 1621 AGATTTGTAC ACAGGGACAT TGCTGCTCGG AATGTTCTGG TGTCCTCAAA TGATTGTGTA
 1681 AAATTAGGAG ACTTTGGATT ATCCCGATAT ATGGAAGATA GTACTTACTA CAAAGCTTCC
 1741 AAAGGAAAAT TGCCTATTAA ATGGATGGCT CCAGAGTCAA TCAATTTTCG ACGTTTTACC
 1801 TCAGCTAGTG ACGTATGGAT GTTTGGTGTG TGTATGTGGG AGATACTGAT GCATGGTGTG
 1861 AAGCCTTTTC AAGGAGTGAA GAACAATGAT GTAATCGGTC GAATTGAAAA TGGGGAAAGA
 1921 TTACCAATGC CTCCAAATTG TCCTCCTACC CTCTACAGCC TTATGACGAA ATGCTGGGCC
 1981 TATGACCCCA GCAGGCGGCC CAGGTTTACT GAACTTAAAG CTCAGCTCAG CACAATCCTG
 2041 GAGGAAGAGA AGGCTCAGCA AGAAGAGCGC ATGAGGATGG AGTCCAGAAG ACAGGCCACA
 2101 GTGTCCTGGG ACTCCGGAGG GTCTGATGAA GCACCGCCCA AGCCCAGCAG ACCGGGTTAT
 2161 CCCAGTCCGA GGTCCAGCGA AGGATTTTAT CCCAGCCCAC AGCACATGGT ACAAACCAAT
 2221 CATTACCAGG TTTCTGGCTA CCCTGGTTCA CATGGAATCA CAGCCATGGC TGGCAGCATC
 2281 TATCCAGGTC AGGCATCTCT TTTGGACCAA ACAGATTCAT GGAATCATAG ACCTCAGGAG
 2341 ATAGCAATGT GGCAGCCCAA TGTGGAGGAC TCTACAGTAT TGGACCTGCG AGGGATTGGG
 2401 CAAGTGTTGC CAACCCATCT GATGGAAGAG CGTCTAATCC GACAGCAACA GGAAATGGAA
 2461 GAAGATCAGC GCTGGCTGGA AAAAGAGGAA AGATTTCTGA AACCTGATGT GAGACTCTCT
 2521 CGAGGCAGTA TTGACAGGGA GGATGGAAGT CTTCAGGGTC CGATTGGAAA CCAACATATA
 2581 TATCAGCCTG TGGGTAAACC AGATCCTGCA GCTCCACCAA AGAAACCGCC TCGCCCTGGA
 2641 GCTCCCGGTC ATCTGGGAAG CCTTGCCAGC CTCAGCAGCC CTGCTGACAG CTACAACGAG
 2701 GGTGTCAAGC TTCAGCCCCA GGAAATCAGC CCCCCTCCTA CTGCCAACCT GGACCGGTCG
 2761 AATGATAAGG TGTACGAGAA TGTGACGGGC CTGGTGAAAG CTGTCATCGA GATGTCCAGT
 2821 AAAATCCAGC CAGCCCCACC AGAGGAGTAT GTCCCTATGG TGAAGGAAGT CGGCTTGGCC
 2881 CTGAGGACAT TATTGGCCAC TGTGGATGAG ACCATTCCCC TCCTACCAGC CAGCACCCAC
 2941 CGAGAGATTG AGATGGCACA GAAGCTATTG AACTCTGACC TGGGTGAGCT CATCAACAAG
 3001 ATGAAACTGG CCCAGCAGTA TGTCATGACC AGCCTCCAGC AAGAGTACAA AAAGCAAATG
 3061 CTGACTGCTG CTCACGCCCT GGCTGTGGAT GCCAAAAACT TACTCGATGT CATTGACCAA
 3121 GCAAGACTGA AAATGCTTGG GCAGACGAGA CCACACTGA 
Download sequence as FASTA