Open reading frame for HAGRID 156 (GSTA4) for HAGRID 156 (GSTA4)


Gene information

HGNC symbolGSTA4
Common nameglutathione S-transferase alpha 4

Open reading frame for HAGRID 156 (GSTA4)

Open reading frame for HAGRID 156 (GSTA4) source (RefSeq)NM_001512
Sequence length669 bp

Sequence

   1 ATGGCAGCAA GGCCCAAGCT CCACTATCCC AACGGAAGAG GCCGGATGGA GTCCGTGAGA
  61 TGGGTTTTAG CTGCCGCCGG AGTCGAGTTT GATGAAGAAT TTCTGGAAAC AAAAGAACAG
  121 TTGTACAAGT TGCAGGATGG TAACCACCTG CTGTTCCAAC AAGTGCCCAT GGTTGAAATT
  181 GACGGGATGA AGTTGGTACA GACCCGAAGC ATTCTCCACT ACATAGCAGA CAAGCACAAT
  241 CTCTTTGGCA AGAACCTCAA GGAGAGAACC CTGATTGACA TGTACGTGGA GGGGACACTG
  301 GATCTGCTGG AACTGCTTAT CATGCATCCT TTCTTAAAAC CAGATGATCA GCAAAAGGAA
  361 GTGGTTAACA TGGCCCAGAA GGCTATAATT AGATACTTTC CTGTGTTTGA AAAGATTTTA
  421 AGGGGTCACG GACAAAGCTT TCTTGTTGGT AATCAGCTGA GCCTTGCAGA TGTGATTTTA
  481 CTCCAAACCA TTTTAGCTCT AGAAGAGAAA ATTCCTAATA TCCTGTCTGC ATTTCCTTTC
  541 CTCCAGGAAT ACACAGTGAA ACTAAGTAAT ATCCCTACAA TTAAGAGATT CCTTGAACCT
  601 GGCAGCAAGA AGAAGCCTCC CCCTGATGAA ATTTATGTGA GAACCGTCTA CAACATCTTT
  661 AGGCCATAA   
Download sequence as FASTA