Open reading frame for HAGRID 13 (WRN) for HAGRID 13 (WRN)


Gene information

HGNC symbolWRN
Common nameWerner syndrome, RecQ helicase-like

Open reading frame for HAGRID 13 (WRN)

Open reading frame for HAGRID 13 (WRN) source (RefSeq)NM_000553
Sequence length4299 bp

Sequence

   1 ATGAGTGAAA AAAAATTGGA AACAACTGCA CAGCAGCGGA AATGTCCTGA ATGGATGAAT
  61 GTGCAGAATA AAAGATGTGC TGTAGAAGAA AGAAAGGCAT GTGTTCGGAA GAGTGTTTTT
  121 GAAGATGACC TCCCCTTCTT AGAATTCACT GGATCCATTG TGTATAGTTA CGATGCTAGT
  181 GATTGCTCTT TCCTGTCAGA AGATATTAGC ATGAGTCTAT CAGATGGGGA TGTGGTGGGA
  241 TTTGACATGG AGTGGCCACC ATTATACAAT AGAGGGAAAC TTGGCAAAGT TGCACTAATT
  301 CAGTTGTGTG TTTCTGAGAG CAAATGTTAC TTGTTCCACG TTTCTTCCAT GTCAGTTTTT
  361 CCCCAGGGAT TAAAAATGTT GCTTGAAAAT AAAGCAGTTA AAAAGGCAGG TGTAGGAATT
  421 GAAGGAGATC AGTGGAAACT TCTACGTGAC TTTGATATCA AATTGAAGAA TTTTGTGGAG
  481 TTGACAGATG TTGCCAATAA AAAGCTGAAA TGTACAGAGA CCTGGAGCCT TAACAGTCTG
  541 GTTAAACACC TCTTAGGTAA ACAGCTCCTG AAAGACAAGT CTATCCGCTG TAGCAATTGG
  601 AGTAAATTTC CTCTCACTGA GGACCAGAAA CTGTATGCAG CCACTGATGC TTATGCTGGT
  661 TTTATTATTT ACCGAAATTT AGAGATTTTG GATGATACTG TGCAAAGGTT TGCTATAAAT
  721 AAAGAGGAAG AAATCCTACT TAGCGACATG AACAAACAGT TGACTTCAAT CTCTGAGGAA
  781 GTGATGGATC TGGCTAAGCA TCTTCCTCAT GCTTTCAGTA AATTGGAAAA CCCACGGAGG
  841 GTTTCTATCT TACTAAAGGA TATTTCAGAA AATCTATATT CACTGAGGAG GATGATAATT
  901 GGGTCTACTA ACATTGAGAC TGAACTGAGG CCCAGCAATA ATTTAAACTT ATTATCCTTT
  961 GAAGATTCAA CTACTGGGGG AGTACAACAG AAACAAATTA GAGAACATGA AGTTTTAATT
 1021 CACGTTGAAG ATGAAACATG GGACCCAACA CTTGATCATT TAGCTAAACA TGATGGAGAA
 1081 GATGTACTTG GAAATAAAGT GGAACGAAAA GAAGATGGAT TTGAAGATGG AGTAGAAGAC
 1141 AACAAATTGA AAGAGAATAT GGAAAGAGCT TGTTTGATGT CGTTAGATAT TACAGAACAT
 1201 GAACTCCAAA TTTTGGAACA GCAGTCTCAG GAAGAATATC TTAGTGATAT TGCTTATAAA
 1261 TCTACTGAGC ATTTATCTCC CAATGATAAT GAAAACGATA CGTCCTATGT AATTGAGAGT
 1321 GATGAAGATT TAGAAATGGA GATGCTTAAG CATTTATCTC CCAATGATAA TGAAAACGAT
 1381 ACGTCCTATG TAATTGAGAG TGATGAAGAT TTAGAAATGG AGATGCTTAA GTCTTTAGAA
 1441 AACCTCAATA GTGGCACGGT AGAACCAACT CATTCTAAAT GCTTAAAAAT GGAAAGAAAT
 1501 CTGGGTCTTC CTACTAAAGA AGAAGAAGAA GATGATGAAA ATGAAGCTAA TGAAGGGGAA
 1561 GAAGATGATG ATAAGGACTT TTTGTGGCCA GCACCCAATG AAGAGCAAGT TACTTGCCTC
 1621 AAGATGTACT TTGGCCATTC CAGTTTTAAA CCAGTTCAGT GGAAAGTGAT TCATTCAGTA
 1681 TTAGAAGAAA GAAGAGATAA TGTTGCTGTC ATGGCAACTG GATATGGAAA GAGTTTGTGC
 1741 TTCCAGTATC CACCTGTTTA TGTAGGCAAG ATTGGCCTTG TTATCTCTCC CCTTATTTCT
 1801 CTGATGGAAG ACCAAGTGCT ACAGCTTAAA ATGTCCAACA TCCCAGCTTG CTTCCTTGGA
 1861 TCAGCACAGT CAGAAAATGT TCTAACAGAT ATTAAATTAG GTAAATACCG GATTGTATAC
 1921 GTAACTCCAG AATACTGTTC AGGTAACATG GGCCTGCTCC AGCAACTTGA GGCTGATATT
 1981 GGTATCACGC TCATTGCTGT GGATGAGGCT CACTGTATTT CTGAGTGGGG GCATGATTTT
 2041 AGGGATTCAT TCAGGAAGTT GGGCTCCCTA AAGACAGCAC TGCCAATGGT TCCAATCGTT
 2101 GCACTTACTG CTACTGCAAG TTCTTCAATC CGGGAAGACA TTGTACGTTG CTTAAATCTG
 2161 AGAAATCCTC AGATCACCTG TACTGGTTTT GATCGACCAA ACCTGTATTT AGAAGTTAGG
 2221 CGAAAAACAG GGAATATCCT TCAGGATCTG CAGCCATTTC TTGTCAAAAC AAGTTCCCAC
 2281 TGGGAATTTG AAGGTCCAAC AATCATCTAC TGTCCTTCTA GAAAAATGAC ACAACAAGTT
 2341 ACAGGTGAAC TTAGGAAACT TAATCTATCC TGTGGAACAT ACCATGCGGG CATGAGTTTT
 2401 AGCACAAGGA AAGACATTCA TCATAGGTTT GTAAGAGATG AAATTCAGTG TGTCATAGCT
 2461 ACCATAGCTT TTGGAATGGG CATTAATAAA GCTGACATTC GCCAAGTCAT TCATTACGGT
 2521 GCTCCTAAGG ACATGGAATC ATATTATCAG GAGATTGGTA GAGCTGGTCG TGATGGACTT
 2581 CAAAGTTCTT GTCACGTCCT CTGGGCTCCT GCAGACATTA ACTTAAATAG GCACCTTCTT
 2641 ACTGAGATAC GTAATGAGAA GTTTCGATTA TACAAATTAA AGATGATGGC AAAGATGGAA
 2701 AAATATCTTC ATTCTAGCAG ATGTAGGAGA CAAATCATCT TGTCTCATTT TGAGGACAAA
 2761 CAAGTACAAA AAGCCTCCTT GGGAATTATG GGAACTGAAA AATGCTGTGA TAATTGCAGG
 2821 TCCAGATTGG ATCATTGCTA TTCCATGGAT GACTCAGAGG ATACATCCTG GGACTTTGGT
 2881 CCACAAGCAT TTAAGCTTTT GTCTGCTGTG GACATCTTAG GCGAAAAATT TGGAATTGGG
 2941 CTTCCAATTT TATTTCTCCG AGGATCTAAT TCTCAGCGTC TTGCCGATCA ATATCGCAGG
 3001 CACAGTTTAT TTGGCACTGG CAAGGATCAA ACAGAGAGTT GGTGGAAGGC TTTTTCCCGT
 3061 CAGCTGATCA CTGAGGGATT CTTGGTAGAA GTTTCTCGGT ATAACAAATT TATGAAGATT
 3121 TGCGCCCTTA CGAAAAAGGG TAGAAATTGG CTTCATAAAG CTAATACAGA ATCTCAGAGC
 3181 CTCATCCTTC AAGCTAATGA AGAATTGTGT CCAAAGAAGT TTCTTCTGCC TAGTTCGAAA
 3241 ACTGTATCTT CGGGCACCAA AGAGCATTGT TATAATCAAG TACCAGTTGA ATTAAGTACA
 3301 GAGAAGAAGT CTAACTTGGA GAAGTTATAT TCTTATAAAC CATGTGATAA GATTTCTTCT
 3361 GGGAGTAACA TTTCTAAAAA AAGTATCATG GTACAGTCAC CAGAAAAAGC TTACAGTTCC
 3421 TCACAGCCTG TTATTTCGGC ACAAGAGCAG GAGACTCAGA TTGTGTTATA TGGCAAATTG
 3481 GTAGAAGCTA GGCAGAAACA TGCCAATAAA ATGGATGTTC CCCCAGCTAT TCTGGCAACA
 3541 AACAAGATAC TGGTGGATAT GGCCAAAATG AGACCAACTA CGGTTGAAAA CGTAAAAAGG
 3601 ATTGATGGTG TTTCTGAAGG CAAAGCTGCC ATGTTGGCCC CTCTGTTGGA AGTCATCAAA
 3661 CATTTCTGCC AAACAAATAG TGTTCAGACA GACCTCTTTT CAAGTACAAA ACCTCAAGAA
 3721 GAACAGAAGA CGAGTCTGGT AGCAAAAAAT AAAATATGCA CACTTTCACA GTCTATGGCC
 3781 ATCACATACT CTTTATTCCA AGAAAAGAAG ATGCCTTTGA AGAGCATAGC TGAGAGCAGG
 3841 ATTCTGCCTC TCATGACAAT TGGCATGCAC TTATCCCAAG CGGTGAAAGC TGGCTGCCCC
 3901 CTTGATTTGG AGCGAGCAGG CCTGACTCCA GAGGTTCAGA AGATTATTGC TGATGTTATC
 3961 CGAAACCCTC CCGTCAACTC AGATATGAGT AAAATTAGCC TAATCAGAAT GTTAGTTCCT
 4021 GAAAACATTG ACACGTACCT TATCCACATG GCAATTGAGA TCCTTAAACA TGGTCCTGAC
 4081 AGCGGACTTC AACCTTCATG TGATGTCAAC AAAAGGAGAT GTTTTCCCGG TTCTGAAGAG
 4141 ATCTGTTCAA GTTCTAAGAG AAGCAAGGAA GAAGTAGGCA TCAATACTGA GACTTCATCT
 4201 GCAGAGAGAA AGAGACGATT ACCTGTGTGG TTTGCCAAAG GAAGTGATAC CAGCAAGAAA
 4261 TTAATGGACA AAACGAAAAG GGGAGGTCTT TTTAGTTAA 
Download sequence as FASTA