Open reading frame for HAGRID 12 (ERCC8) for HAGRID 12 (ERCC8)


Gene information

HGNC symbolERCC8
Common nameexcision repair cross-complementation group 8

Open reading frame for HAGRID 12 (ERCC8)

Open reading frame for HAGRID 12 (ERCC8) source (RefSeq)NM_000082
Sequence length1191 bp

Sequence

   1 ATGCTGGGGT TTTTGTCCGC ACGCCAAACG GGTTTGGAGG ACCCTCTTCG CCTTCGGAGA
  61 GCAGAGTCAA CACGGAGAGT TTTGGGACTG GAATTAAATA AAGACAGAGA TGTTGAAAGA
  121 ATCCACGGCG GTGGAATTAA CACCCTTGAC ATTGAACCTG TTGAAGGGAG ATACATGTTA
  181 TCAGGTGGTT CAGATGGTGT GATTGTACTT TATGACCTTG AGAACTCCAG CAGACAATCT
  241 TATTACACAT GTAAAGCAGT GTGTTCCATT GGCAGAGATC ATCCTGATGT TCACAGATAC
  301 AGTGTGGAGA CTGTACAGTG GTATCCTCAT GACACTGGCA TGTTCACATC AAGCTCATTT
  361 GATAAAACTC TGAAAGTATG GGATACAAAT ACATTACAAA CTGCAGATGT ATTTAATTTT
  421 GAGGAAACAG TTTATAGTCA TCATATGTCT CCAGTCTCCA CCAAGCACTG TTTGGTAGCA
  481 GTTGGTACTA GAGGACCCAA AGTACAACTT TGTGACTTGA AGTCTGGATC CTGTTCTCAC
  541 ATTCTACAGG GTCACAGACA AGAAATATTA GCAGTTTCCT GGTCTCCACG TTATGACTAT
  601 ATCTTGGCAA CAGCAAGTGC TGACAGTAGA GTAAAATTAT GGGATGTGAG AAGAGCATCA
  661 GGATGTTTGA TTACTCTTGA TCAACATAAT GGGAAAAAGT CACAAGCTGT TGAATCAGCA
  721 AACACTGCTC ATAATGGGAA AGTTAATGGC TTATGTTTTA CAAGTGATGG ACTTCACCTC
  781 CTCACTGTTG GTACAGATAA TCGAATGAGG CTCTGGAATA GTTCCAATGG AGAAAACACA
  841 CTTGTGAACT ATGGAAAAGT TTGTAATAAC AGTAAAAAAG GATTGAAATT CACTGTCTCC
  901 TGTGGCTGCA GTTCAGAATT TGTTTTTGTA CCATATGGTA GCACCATTGC TGTTTATACA
  961 GTTTACTCAG GAGAACAGAT AACTATGCTT AAGGGACATT ATAAAACTGT TGACTGCTGT
 1021 GTATTTCAGT CAAATTTCCA GGAACTTTAT AGTGGTAGCA GAGACTGCAA CATTCTGGCT
 1081 TGGGTTCCAT CCTTATATGA ACCAGTTCCT GATGATGATG AGACTACAAC AAAATCACAA
 1141 TTAAATCCGG CCTTTGAAGA TGCCTGGAGC AGCAGTGATG AAGAAGGATG A
Download sequence as FASTA