Open reading frame for HAGRID 109 (ERCC5) for HAGRID 109 (ERCC5)


Gene information

HGNC symbolERCC5
Common nameexcision repair cross-complementation group 5

Open reading frame for HAGRID 109 (ERCC5)

Open reading frame for HAGRID 109 (ERCC5) source (RefSeq)NM_000123
Sequence length3561 bp

Sequence

   1 ATGGGGGTCC AGGGGCTCTG GAAGCTGCTG GAGTGCTCCG GGCGGCAGGT CAGCCCCGAA
  61 GCGCTGGAAG GGAAGATCCT GGCTGTTGAT ATTAGCATTT GGTTAAACCA AGCACTTAAA
  121 GGAGTCCGGG ATCGCCATGG GAACTCAATA GAAAATCCTC ATCTTCTCAC TTTGTTTCAT
  181 CGGCTCTGCA AACTCTTATT TTTTCGAATT CGTCCTATTT TTGTGTTTGA TGGGGATGCT
  241 CCACTATTGA AGAAACAGAC TTTGGTGAAG AGAAGGCAGA GAAAGGACTT AGCGTCCAGT
  301 GACTCCAGGA AAACGACAGA GAAGCTTCTG AAAACATTTT TGAAAAGACA AGCCATCAAA
  361 ACTGCCTTCA GAAGCAAAAG AGATGAAGCA CTACCCAGTC TTACCCAAGT TCGAAGAGAA
  421 AACGACCTCT ATGTTTTGCC TCCTTTACAA GAGGAAGAAA AACACAGTTC AGAAGAGGAA
  481 GATGAAAAAG AATGGCAAGA AAGAATGAAT CAAAAACAAG CATTACAGGA AGAGTTCTTT
  541 CATAATCCTC AAGCGATAGA TATTGAGTCT GAGGACTTCA GCAGCCTGCC CCCTGAAGTA
  601 AAGCATGAAA TCTTGACTGA TATGAAAGAG TTCACCAAGC GCAGAAGAAC ATTATTTGAA
  661 GCAATGCCAG AGGAGTCTGA TGACTTTTCA CAGTACCAAC TCAAAGGCTT GCTTAAAAAG
  721 AACTATCTGA ACCAGCATAT AGAACATGTC CAAAAGGAAA TGAATCAGCA ACATTCAGGA
  781 CACATCCGAA GGCAGTATGA AGATGAAGGG GGCTTTCTGA AGGAGGTAGA GTCAAGGAGA
  841 GTGGTCTCTG AAGACACTTC ACATTACATC TTGATAAAAG GTATTCAAGC TAAGACAGTT
  901 GCAGAAGTGG ATTCAGAGTC TCTTCCTTCT TCCAGCAAAA TGCACGGCAT GTCTTTTGAC
  961 GTGAAGTCAT CTCCATGTGA AAAACTGAAG ACAGAGAAAG AGCCTGATGC TACCCCTCCT
 1021 TCTCCAAGAA CTTTACTAGC TATGCAAGCT GCCCTGCTGG GAAGTAGCTC AGAAGAGGAG
 1081 CTGGAGAGTG AAAATCGAAG GCAGGCCCGT GGGAGGAACG CACCTGCTGC TGTAGACGAA
 1141 GGCTCCATAT CACCCCGGAC TCTTTCAGCC ATTAAGAGAG CTCTTGACGA TGACGAAGAT
 1201 GTAAAAGTGT GTGCTGGGGA TGATGTGCAG ACGGGAGGGC CAGGAGCAGA AGAAATGCGT
 1261 ATAAACAGCT CCACCGAGAA CAGTGATGAA GGACTTAAAG TGAGAGATGG AAAAGGAATA
 1321 CCGTTTACTG CAACACTTGC GTCATCTAGT GTGAACTCTG CAGAGGAGCA CGTAGCCAGC
 1381 ACTAATGAGG GGAGAGAGCC CACAGACTCA GTTCCAAAAG AACAAATGTC ACTTGTTCAC
 1441 GTGGGGACTG AAGCCTTTCC GATAAGTGAT GAGTCTATGA TTAAGGACAG AAAAGATCGG
 1501 CTGCCTCTGG AGAGTGCAGT GGTTAGACAT AGTGACGCAC CTGGGCTCCC GAATGGAAGG
 1561 GAACTGACAC CGGCATCTCC AACTTGTACA AATTCTGTGT CAAAGAATGA AACACATGCT
 1621 GAAGTGCTTG AGCAGCAGAA CGAACTTTGC CCATATGAGA GTAAATTCGA TTCTTCTCTT
 1681 CTTTCAAGTG ATGATGAAAC AAAATGTAAA CCGAATTCTG CTTCTGAAGT CATTGGCCCT
 1741 GTCAGTTTGC AAGAAACAAG TAGCATAGTA AGTGTCCCTT CAGAGGCAGT AGATAATGTG
 1801 GAAAATGTGG TGTCATTTAA TGCTAAAGAG CATGAGAATT TTCTGGAAAC CATCCAAGAA
 1861 CAGCAGACCA CTGAATCTGC AGGCCAGGAT TTAATTTCCA TTCCAAAGGC CGTGGAACCA
 1921 ATGGAAATTG ACTCGGAAGA AAGTGAATCT GATGGAAGTT TCATTGAAGT GCAAAGTGTG
 1981 ATTAGTGATG AGGAACTTCA AGCAGAATTC CCTGAAACTT CCAAACCTCC CTCAGAACAA
 2041 GGCGAAGAGG AACTGGTAGG AACTAGGGAG GGAGAAGCCC CTGCTGAGTC CGAGAGCCTC
 2101 CTGAGGGACA ACTCTGAGAG GGACGACGTG GATGGTGAGC CACAGGAAGC TGAGAAAGAT
 2161 GCGGAAGATT CGCTCCATGA ATGGCAAGAT ATTAATTTGG AGGAGTTGGA AACTCTGGAG
 2221 AGCAACCTCT TAGCACAGCA GAATTCACTG AAAGCTCAAA AACAGCAGCA AGAACGGATC
 2281 GCTGCTACTG TCACCGGACA GATGTTCCTG GAAAGCCAGG AACTCCTGCG CCTGTTCGGC
 2341 ATTCCCTACA TCCAGGCTCC CATGGAAGCA GAGGCGCAGT GCGCCATCCT GGACCTGACT
 2401 GATCAGACTT CCGGAACCAT CACTGATGAC AGTGATATCT GGCTGTTTGG AGCGCGGCAT
 2461 GTCTATAGAA ACTTTTTTAA TAAAAACAAG TTTGTAGAAT ATTATCAATA TGTGGACTTT
 2521 CACAATCAAT TGGGATTGGA CCGGAATAAG TTAATAAATT TGGCTTATTT GCTTGGAAGT
 2581 GATTATACCG AAGGAATACC AACTGTGGGT TGTGTAACCG CCATGGAAAT TCTCAATGAA
 2641 TTCCCTGGGC ATGGCCTGGA ACCTCTCCTA AAATTCTCAG AATGGTGGCA TGAAGCTCAA
 2701 AAAAATCCAA AGATAAGACC TAATCCTCAT GACACCAAAG TGAAAAAAAA ATTACGGACA
 2761 TTGCAACTCA CCCCTGGCTT TCCTAACCCA GCTGTTGCCG AGGCCTACCT CAAACCCGTG
 2821 GTGGATGACT CGAAGGGATC CTTTCTGTGG GGGAAACCTG ATCTCGACAA AATTAGAGAA
 2881 TTTTGTCAGC GGTATTTCGG CTGGAACAGA ACGAAGACAG ATGAATCTCT GTTTCCTGTA
 2941 TTAAAGCAAC TCGATGCCCA GCAGACACAG CTCCGAATTG ATTCCTTCTT TAGATTAGCA
 3001 CAACAGGAGA AAGAAGATGC TAAACGTATT AAGAGCCAGA GACTAAACAG AGCTGTGACA
 3061 TGTATGCTAA GGAAAGAGAA AGAAGCAGCA GCCAGCGAAA TAGAAGCAGT TTCTGTTGCC
 3121 ATGGAGAAAG AATTTGAGCT ACTTGATAAG GCAAAACGAA AAACCCAGAA GAGAGGCATA
 3181 ACAAATACCT TAGAAGAGTC ATCAAGCCTG AAAAGAAAGA GGCTTTCAGA TTCTAAACGA
 3241 AAGAATACAT GCGGTGGATT TTTGGGGGAG ACCTGCCTCT CAGAATCATC TGATGGATCT
 3301 TCAAGTGAAC ATGCTGAAAG TTCATCTTTA ATGAATGTAC AAAGGAGAAC AGCTGCGAAA
 3361 GAGCCAAAAA CCAGTGCTTC AGATTCGCAG AACTCAGTGA AGGAAGCTCC CGTGAAGAAT
 3421 GGAGGTGCGA CCACCAGCAG CTCTAGTGAT AGTGATGACG ATGGAGGGAA AGAGAAGATG
 3481 GTCCTCGTGA CCGCCAGATC TGTGTTTGGG AAGAAAAGAA GGAAACTAAG ACGTGCGAGG
 3541 GGAAGAAAAA GGAAAACCTA A  
Download sequence as FASTA