Open reading frame for HAGRID 106 (PRKDC) for HAGRID 106 (PRKDC)


Gene information

HGNC symbolPRKDC
Common nameprotein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide

Open reading frame for HAGRID 106 (PRKDC)

Open reading frame for HAGRID 106 (PRKDC) source (RefSeq)NM_006904
Sequence length12387 bp

Sequence

   1 ATGGCGGGCT CCGGAGCCGG TGTGCGTTGC TCCCTGCTGC GGCTGCAGGA GACCTTGTCC
  61 GCTGCGGACC GCTGCGGTGC TGCCCTGGCC GGTCATCAAC TGATCCGCGG CCTGGGGCAG
  121 GAATGCGTCC TGAGCAGCAG CCCCGCGGTG CTGGCATTAC AGACATCTTT AGTTTTTTCC
  181 AGAGATTTCG GTTTGCTTGT ATTTGTCCGG AAGTCACTCA ACAGTATTGA ATTTCGTGAA
  241 TGTAGAGAAG AAATCCTAAA GTTTTTATGT ATTTTCTTAG AAAAAATGGG CCAGAAGATC
  301 GCACCTTACT CTGTTGAAAT TAAGAACACT TGTACCAGTG TTTATACAAA AGATAGAGCT
  361 GCTAAATGTA AAATTCCAGC CCTGGACCTT CTTATTAAGT TACTTCAGAC TTTTAGAAGT
  421 TCTAGACTCA TGGATGAATT TAAAATTGGA GAATTATTTA GTAAATTCTA TGGAGAACTT
  481 GCATTGAAAA AAAAAATACC AGATACAGTT TTAGAAAAAG TATATGAGCT CCTAGGATTA
  541 TTGGGTGAAG TTCATCCTAG TGAGATGATA AATAATGCAG AAAACCTGTT CCGCGCTTTT
  601 CTGGGTGAAC TTAAGACCCA GATGACATCA GCAGTAAGAG AGCCCAAACT ACCTGTTCTG
  661 GCAGGATGTC TGAAGGGGTT GTCCTCACTT CTGTGCAACT TCACTAAGTC CATGGAAGAA
  721 GATCCCCAGA CTTCAAGGGA GATTTTTAAT TTTGTACTAA AGGCAATTCG TCCTCAGATT
  781 GATCTGAAGA GATATGCTGT GCCCTCAGCT GGCTTGCGCC TATTTGCCCT GCATGCATCT
  841 CAGTTTAGCA CCTGCCTTCT GGACAACTAC GTGTCTCTAT TTGAAGTCTT GTTAAAGTGG
  901 TGTGCCCACA CAAATGTAGA ATTGAAAAAA GCTGCACTTT CAGCCCTGGA ATCCTTTCTG
  961 AAACAGGTTT CTAATATGGT GGCGAAAAAT GCAGAAATGC ATAAAAATAA ACTGCAGTAC
 1021 TTTATGGAGC AGTTTTATGG AATCATCAGA AATGTGGATT CGAACAACAA GGAGTTATCT
 1081 ATTGCTATCC GTGGATATGG ACTTTTTGCA GGACCGTGCA AGGTTATAAA CGCAAAAGAT
 1141 GTTGACTTCA TGTACGTTGA GCTCATTCAG CGCTGCAAGC AGATGTTCCT CACCCAGACA
 1201 GACACTGGTG ACGACCGTGT TTATCAGATG CCAAGCTTCC TCCAGTCTGT TGCAAGCGTC
 1261 TTGCTGTACC TTGACACAGT TCCTGAGGTG TATACTCCAG TTCTGGAGCA CCTCGTGGTG
 1321 ATGCAGATAG ACAGTTTCCC ACAGTACAGT CCAAAAATGC AGCTGGTGTG TTGCAGAGCC
 1381 ATAGTGAAGG TGTTCCTAGC TTTGGCAGCA AAAGGGCCAG TTCTCAGGAA TTGCATTAGT
 1441 ACTGTGGTGC ATCAGGGTTT AATCAGAATA TGTTCTAAAC CAGTGGTCCT TCCAAAGGGC
 1501 CCTGAGTCTG AATCTGAAGA CCACCGTGCT TCAGGGGAAG TCAGAACTGG CAAATGGAAG
 1561 GTGCCCACAT ACAAAGACTA CGTGGATCTC TTCAGACATC TCCTGAGCTC TGACCAGATG
 1621 ATGGATTCTA TTTTAGCAGA TGAAGCATTT TTCTCTGTGA ATTCCTCCAG TGAAAGTCTG
 1681 AATCATTTAC TTTATGATGA ATTTGTAAAA TCCGTTTTGA AGATTGTTGA GAAATTGGAT
 1741 CTTACACTTG AAATACAGAC TGTTGGGGAA CAAGAGAATG GAGATGAGGC GCCTGGTGTT
 1801 TGGATGATCC CAACTTCAGA TCCAGCGGCT AACTTGCATC CAGCTAAACC TAAAGATTTT
 1861 TCGGCTTTCA TTAACCTGGT GGAATTTTGC AGAGAGATTC TCCCTGAGAA ACAAGCAGAA
 1921 TTTTTTGAAC CATGGGTGTA CTCATTTTCA TATGAATTAA TTTTGCAATC TACAAGGTTG
 1981 CCCCTCATCA GTGGTTTCTA CAAATTGCTT TCTATTACAG TAAGAAATGC CAAGAAAATA
 2041 AAATATTTCG AGGGAGTTAG TCCAAAGAGT CTGAAACACT CTCCTGAAGA CCCAGAAAAG
 2101 TATTCTTGCT TTGCTTTATT TGTGAAATTT GGCAAAGAGG TGGCAGTTAA AATGAAGCAG
 2161 TACAAAGATG AACTTTTGGC CTCTTGTTTG ACCTTTCTTC TGTCCTTGCC ACACAACATC
 2221 ATTGAACTCG ATGTTAGAGC CTACGTTCCT GCACTGCAGA TGGCTTTCAA ACTGGGCCTG
 2281 AGCTATACCC CCTTGGCAGA AGTAGGCCTG AATGCTCTAG AAGAATGGTC AATTTATATT
 2341 GACAGACATG TAATGCAGCC TTATTACAAA GACATTCTCC CCTGCCTGGA TGGATACCTG
 2401 AAGACTTCAG CCTTGTCAGA TGAGACCAAG AATAACTGGG AAGTGTCAGC TCTTTCTCGG
 2461 GCTGCCCAGA AAGGATTTAA TAAAGTGGTG TTAAAGCATC TGAAGAAGAC AAAGAACCTT
 2521 TCATCAAACG AAGCAATATC CTTAGAAGAA ATAAGAATTA GAGTAGTACA AATGCTTGGA
 2581 TCTCTAGGAG GACAAATAAA CAAAAATCTT CTGACAGTCA CGTCCTCAGA TGAGATGATG
 2641 AAGAGCTATG TGGCCTGGGA CAGAGAGAAG CGGCTGAGCT TTGCAGTGCC CTTTAGAGAG
 2701 ATGAAACCTG TCATTTTCCT GGATGTGTTC CTGCCTCGAG TCACAGAATT AGCGCTCACA
 2761 GCCAGTGACA GACAAACTAA AGTTGCAGCC TGTGAACTTT TACATAGCAT GGTTATGTTT
 2821 ATGTTGGGCA AAGCCACGCA GATGCCAGAA GGGGGACAGG GAGCCCCACC CATGTACCAG
 2881 CTCTATAAGC GGACGTTTCC TGTGCTGCTT CGACTTGCGT GTGATGTTGA TCAGGTGACA
 2941 AGGCAACTGT ATGAGCCACT AGTTATGCAG CTGATTCACT GGTTCACTAA CAACAAGAAA
 3001 TTTGAAAGTC AGGATACTGT TGCCTTACTA GAAGCTATAT TGGATGGAAT TGTGGACCCT
 3061 GTTGACAGTA CTTTAAGAGA TTTTTGTGGT CGGTGTATTC GAGAATTCCT TAAATGGTCC
 3121 ATTAAGCAAA TAACACCACA GCAGCAGGAG AAGAGTCCAG TAAACACCAA ATCGCTTTTC
 3181 AAGCGACTTT ATAGCCTTGC GCTTCACCCC AATGCTTTCA AGAGGCTGGG AGCATCACTT
 3241 GCCTTTAATA ATATCTACAG GGAATTCAGG GAAGAAGAGT CTCTGGTGGA ACAGTTTGTG
 3301 TTTGAAGCCT TGGTGATATA CATGGAGAGT CTGGCCTTAG CACATGCAGA TGAGAAGTCC
 3361 TTAGGTACAA TTCAACAGTG TTGTGATGCC ATTGATCACC TATGCCGCAT CATTGAAAAG
 3421 AAGCATGTTT CTTTAAATAA AGCAAAGAAA CGACGTTTGC CGCGAGGATT TCCACCTTCC
 3481 GCATCATTGT GTTTATTGGA TCTGGTCAAG TGGCTTTTAG CTCATTGTGG GAGGCCCCAG
 3541 ACAGAATGTC GACACAAATC CATTGAACTC TTTTATAAAT TCGTTCCTTT ATTGCCAGGC
 3601 AACAGATCCC CTAATTTGTG GCTGAAAGAT GTTCTCAAGG AAGAAGGTGT CTCTTTTCTC
 3661 ATCAACACCT TTGAGGGGGG TGGCTGTGGC CAGCCCTCGG GCATCCTGGC CCAGCCCACC
 3721 CTCTTGTACC TTCGGGGGCC ATTCAGCCTG CAGGCCACGC TATGCTGGCT GGACCTGCTC
 3781 CTGGCCGCGT TGGAGTGCTA CAACACGTTC ATTGGCGAGA GAACTGTAGG AGCGCTCCAG
 3841 GTCCTAGGTA CTGAAGCCCA GTCTTCACTT TTGAAAGCAG TGGCTTTCTT CTTAGAAAGC
 3901 ATTGCCATGC ATGACATTAT AGCAGCAGAA AAGTGCTTTG GCACTGGGGC AGCAGGTAAC
 3961 AGAACAAGCC CACAAGAGGG AGAAAGGTAC AACTACAGCA AATGCACCGT TGTGGTCCGG
 4021 ATTATGGAGT TTACCACGAC TCTGCTAAAC ACCTCCCCGG AAGGATGGAA GCTCCTGAAG
 4081 AAGGACTTGT GTAATACACA CCTGATGAGA GTCCTGGTGC AGACGCTGTG TGAGCCCGCA
 4141 AGCATAGGTT TCAACATCGG AGACGTCCAG GTTATGGCTC ATCTTCCTGA TGTTTGTGTG
 4201 AATCTGATGA AAGCTCTAAA GATGTCCCCA TACAAAGATA TCCTAGAGAC CCATCTGAGA
 4261 GAGAAAATAA CAGCACAGAG CATTGAGGAG CTTTGTGCCG TCAACTTGTA TGGCCCTGAC
 4321 GCGCAAGTGG ACAGGAGCAG GCTGGCTGCT GTTGTGTCTG CCTGTAAACA GCTTCACAGA
 4381 GCTGGGCTTC TGCATAATAT ATTACCGTCT CAGTCCACAG ATTTGCATCA TTCTGTTGGC
 4441 ACAGAACTTC TTTCCCTGGT TTATAAAGGC ATTGCCCCTG GAGATGAGAG ACAGTGTCTG
 4501 CCTTCTCTAG ACCTCAGTTG TAAGCAGCTG GCCAGCGGAC TTCTGGAGTT AGCCTTTGCT
 4561 TTTGGAGGAC TGTGTGAGCG CCTTGTGAGT CTTCTCCTGA ACCCAGCGGT GCTGTCCACG
 4621 GCGTCCTTGG GCAGCTCACA GGGCAGCGTC ATCCACTTCT CCCATGGGGA GTATTTCTAT
 4681 AGCTTGTTCT CAGAAACGAT CAACACGGAA TTATTGAAAA ATCTGGATCT TGCTGTATTG
 4741 GAGCTCATGC AGTCTTCAGT GGATAATACC AAAATGGTGA GTGCCGTTTT GAACGGCATG
 4801 TTAGACCAGA GCTTCAGGGA GCGAGCAAAC CAGAAACACC AAGGACTGAA ACTTGCGACT
 4861 ACAATTCTGC AACACTGGAA GAAGTGTGAT TCATGGTGGG CCAAAGATTC CCCTCTCGAA
 4921 ACTAAAATGG CAGTGCTGGC CTTACTGGCA AAAATTTTAC AGATTGATTC ATCTGTATCT
 4981 TTTAATACAA GTCATGGTTC ATTCCCTGAA GTCTTTACAA CATATATTAG TCTACTTGCT
 5041 GACACAAAGC TGGATCTACA TTTAAAGGGC CAAGCTGTCA CTCTTCTTCC ATTCTTCACC
 5101 AGCCTCACTG GAGGCAGTCT GGAGGAACTT AGACGTGTTC TGGAGCAGCT CATCGTTGCT
 5161 CACTTCCCCA TGCAGTCCAG GGAATTTCCT CCAGGAACTC CGCGGTTCAA TAATTATGTG
 5221 GACTGCATGA AAAAGTTTCT AGATGCATTG GAATTATCTC AAAGCCCTAT GTTGTTGGAA
 5281 TTGATGACAG AAGTTCTTTG TCGGGAACAG CAGCATGTCA TGGAAGAATT ATTTCAATCC
 5341 AGTTTCAGGA GGATTGCCAG AAGGGGTTCA TGTGTCACAC AAGTAGGCCT TCTGGAAAGC
 5401 GTGTATGAAA TGTTCAGGAA GGATGACCCC CGCCTAAGTT TCACACGCCA GTCCTTTGTG
 5461 GACCGCTCCC TCCTCACTCT GCTGTGGCAC TGTAGCCTGG ATGCTTTGAG AGAATTCTTC
 5521 AGCACAATTG TGGTGGATGC CATTGATGTG TTGAAGTCCA GGTTTACAAA GCTAAATGAA
 5581 TCTACCTTTG ATACTCAAAT CACCAAGAAG ATGGGCTACT ATAAGATTCT AGACGTGATG
 5641 TATTCTCGCC TTCCCAAAGA TGATGTTCAT GCTAAGGAAT CAAAAATTAA TCAAGTTTTC
 5701 CATGGCTCGT GTATTACAGA AGGAAATGAA CTTACAAAGA CATTGATTAA ATTGTGCTAC
 5761 GATGCATTTA CAGAGAACAT GGCAGGAGAG AATCAGCTGC TGGAGAGGAG AAGACTTTAC
 5821 CATTGTGCAG CATACAACTG CGCCATATCT GTCATCTGCT GTGTCTTCAA TGAGTTAAAA
 5881 TTTTACCAAG GTTTTCTGTT TAGTGAAAAA CCAGAAAAGA ACTTGCTTAT TTTTGAAAAT
 5941 CTGATCGACC TGAAGCGCCG CTATAATTTT CCTGTAGAAG TTGAGGTTCC TATGGAAAGA
 6001 AAGAAAAAGT ACATTGAAAT TAGGAAAGAA GCCAGAGAAG CAGCAAATGG GGATTCAGAT
 6061 GGTCCTTCCT ATATGTCTTC CCTGTCATAT TTGGCAGACA GTACCCTGAG TGAGGAAATG
 6121 AGTCAATTTG ATTTCTCAAC CGGAGTTCAG AGCTATTCAT ACAGCTCCCA AGACCCTAGA
 6181 CCTGCCACTG GTCGTTTTCG GAGACGGGAG CAGCGGGACC CCACGGTGCA TGATGATGTG
 6241 CTGGAGCTGG AGATGGACGA GCTCAATCGG CATGAGTGCA TGGCGCCCCT GACGGCCCTG
 6301 GTCAAGCACA TGCACAGAAG CCTGGGCCCG CCTCAAGGAG AAGAGGATTC AGTGCCAAGA
 6361 GATCTTCCTT CTTGGATGAA ATTCCTCCAT GGCAAACTGG GAAATCCAAT AGTACCATTA
 6421 AATATCCGTC TCTTCTTAGC CAAGCTTGTT ATTAATACAG AAGAGGTCTT TCGCCCTTAC
 6481 GCGAAGCACT GGCTTAGCCC CTTGCTGCAG CTGGCTGCTT CTGAAAACAA TGGAGGAGAA
 6541 GGAATTCACT ACATGGTGGT TGAGATAGTG GCCACTATTC TTTCATGGAC AGGCTTGGCC
 6601 ACTCCAACAG GGGTCCCTAA AGATGAAGTG TTAGCAAATC GATTGCTTAA TTTCCTAATG
 6661 AAACATGTCT TTCATCCAAA AAGAGCTGTG TTTAGACACA ACCTTGAAAT TATAAAGACC
 6721 CTTGTCGAGT GCTGGAAGGA TTGTTTATCC ATCCCTTATA GGTTAATATT TGAAAAGTTT
 6781 TCCGGTAAAG ATCCTAATTC TAAAGACAAC TCAGTAGGGA TTCAATTGCT AGGCATCGTG
 6841 ATGGCCAATG ACCTGCCTCC CTATGACCCA CAGTGTGGCA TCCAGAGTAG CGAATACTTC
 6901 CAGGCTTTGG TGAATAATAT GTCCTTTGTA AGATATAAAG AAGTGTATGC CGCTGCAGCA
 6961 GAAGTTCTAG GACTTATACT TCGATATGTT ATGGAGAGAA AAAACATACT GGAGGAGTCT
 7021 CTGTGTGAAC TGGTTGCGAA ACAATTGAAG CAACATCAGA ATACTATGGA GGACAAGTTT
 7081 ATTGTGTGCT TGAACAAAGT GACCAAGAGC TTCCCTCCTC TTGCAGACAG GTTCATGAAT
 7141 GCTGTGTTCT TTCTGCTGCC AAAATTTCAT GGAGTGTTGA AAACACTCTG TCTGGAGGTG
 7201 GTACTTTGTC GTGTGGAGGG AATGACAGAG CTGTACTTCC AGTTAAAGAG CAAGGACTTC
 7261 GTTCAAGTCA TGAGACATAG AGATGATGAA AGACAAAAAG TATGTTTGGA CATAATTTAT
 7321 AAGATGATGC CAAAGTTAAA ACCAGTAGAA CTCCGAGAAC TTCTGAACCC CGTTGTGGAA
 7381 TTCGTTTCCC ATCCTTCTAC AACATGTAGG GAACAAATGT ATAATATTCT CATGTGGATT
 7441 CATGATAATT ACAGAGATCC AGAAAGTGAG ACAGATAATG ACTCCCAGGA AATATTTAAG
 7501 TTGGCAAAAG ATGTGCTGAT TCAAGGATTG ATCGATGAGA ACCCTGGACT TCAATTAATT
 7561 ATTCGAAATT TCTGGAGCCA TGAAACTAGG TTACCTTCAA ATACCTTGGA CCGGTTGCTG
 7621 GCACTAAATT CCTTATATTC TCCTAAGATA GAAGTGCACT TTTTAAGTTT AGCAACAAAT
 7681 TTTCTGCTCG AAATGACCAG CATGAGCCCA GATTATCCAA ACCCCATGTT CGAGCATCCT
 7741 CTGTCAGAAT GCGAATTTCA GGAATATACC ATTGATTCTG ATTGGCGTTT CCGAAGTACT
 7801 GTTCTCACTC CGATGTTTGT GGAGACCCAG GCCTCCCAGG GCACTCTCCA GACCCGTACC
 7861 CAGGAAGGGT CCCTCTCAGC TCGCTGGCCA GTGGCAGGGC AGATAAGGGC CACCCAGCAG
 7921 CAGCATGACT TCACACTGAC ACAGACTGCA GATGGAAGAA GCTCATTTGA TTGGCTGACC
 7981 GGGAGCAGCA CTGACCCGCT GGTCGACCAC ACCAGTCCCT CATCTGACTC CTTGCTGTTT
 8041 GCCCACAAGA GGAGTGAAAG GTTACAGAGA GCACCCTTGA AGTCAGTGGG GCCTGATTTT
 8101 GGGAAAAAAA GGCTGGGCCT TCCAGGGGAC GAGGTGGATA ACAAAGTGAA AGGTGCGGCC
 8161 GGCCGGACGG ACCTACTACG ACTGCGCAGA CGGTTTATGA GGGACCAGGA GAAGCTCAGT
 8221 TTGATGTATG CCAGAAAAGG CGTTGCTGAG CAAAAACGAG AGAAGGAAAT CAAGAGTGAG
 8281 TTAAAAATGA AGCAGGATGC CCAGGTCGTT CTGTACAGAA GCTACCGGCA CGGAGACCTT
 8341 CCTGACATTC AGATCAAGCA CAGCAGCCTC ATCACCCCGT TACAGGCCGT GGCCCAGAGG
 8401 GACCCAATAA TTGCAAAACA GCTCTTTAGC AGCTTGTTTT CTGGAATTTT GAAAGAGATG
 8461 GATAAATTTA AGACACTGTC TGAAAAAAAC AACATCACTC AAAAGTTGCT TCAAGACTTC
 8521 AATCGTTTTC TTAATACCAC CTTCTCTTTC TTTCCACCCT TTGTCTCTTG TATTCAGGAC
 8581 ATTAGCTGTC AGCACGCAGC CCTGCTGAGC CTCGACCCAG CGGCTGTTAG CGCTGGTTGC
 8641 CTGGCCAGCC TACAGCAGCC CGTGGGCATC CGCCTGCTAG AGGAGGCTCT GCTCCGCCTG
 8701 CTGCCTGCTG AGCTGCCTGC CAAGCGAGTC CGTGGGAAGG CCCGCCTCCC TCCTGATGTC
 8761 CTCAGATGGG TGGAGCTTGC TAAGCTGTAT AGATCAATTG GAGAATACGA CGTCCTCCGT
 8821 GGGATTTTTA CCAGTGAGAT AGGAACAAAG CAAATCACTC AGAGTGCATT ATTAGCAGAA
 8881 GCCAGAAGTG ATTATTCTGA AGCTGCTAAG CAGTATGATG AGGCTCTCAA TAAACAAGAC
 8941 TGGGTAGATG GTGAGCCCAC AGAAGCCGAG AAGGATTTTT GGGAACTTGC ATCCCTTGAC
 9001 TGTTACAACC ACCTTGCTGA GTGGAAATCA CTTGAATACT GTTCTACAGC CAGTATAGAC
 9061 AGTGAGAACC CCCCAGACCT AAATAAAATC TGGAGTGAAC CATTTTATCA GGAAACATAT
 9121 CTACCTTACA TGATCCGCAG CAAGCTGAAG CTGCTGCTCC AGGGAGAGGC TGACCAGTCC
 9181 CTGCTGACAT TTATTGACAA AGCTATGCAC GGGGAGCTCC AGAAGGCGAT TCTAGAGCTT
 9241 CATTACAGTC AAGAGCTGAG TCTGCTTTAC CTCCTGCAAG ATGATGTTGA CAGAGCCAAA
 9301 TATTACATTC AAAATGGCAT TCAGAGTTTT ATGCAGAATT ATTCTAGTAT TGATGTCCTC
 9361 TTACACCAAA GTAGACTCAC CAAATTGCAG TCTGTACAGG CTTTAACAGA AATTCAGGAG
 9421 TTCATCAGCT TTATAAGCAA ACAAGGCAAT TTATCATCTC AAGTTCCCCT TAAGAGACTT
 9481 CTGAACACCT GGACAAACAG ATATCCAGAT GCTAAAATGG ACCCAATGAA CATCTGGGAT
 9541 GACATCATCA CAAATCGATG TTTCTTTCTC AGCAAAATAG AGGAGAAGCT TACCCCTCTT
 9601 CCAGAAGATA ATAGTATGAA TGTGGATCAA GATGGAGACC CCAGTGACAG GATGGAAGTG
 9661 CAAGAGCAGG AAGAAGATAT CAGCTCCCTG ATCAGGAGTT GCAAGTTTTC CATGAAAATG
 9721 AAGATGATAG ACAGTGCCCG GAAGCAGAAC AATTTCTCAC TTGCTATGAA ACTACTGAAG
 9781 GAGCTGCATA AAGAGTCAAA AACCAGAGAC GATTGGCTGG TGAGCTGGGT GCAGAGCTAC
 9841 TGCCGCCTGA GCCACTGCCG GAGCCGGTCC CAGGGCTGCT CTGAGCAGGT GCTCACTGTG
 9901 CTGAAAACAG TCTCTTTGTT GGATGAGAAC AACGTGTCAA GCTACTTAAG CAAAAATATT
 9961 CTGGCTTTCC GTGACCAGAA CATTCTCTTG GGTACAACTT ACAGGATCAT AGCGAATGCT
 10021 CTCAGCAGTG AGCCAGCCTG CCTTGCTGAA ATCGAGGAGG ACAAGGCTAG AAGAATCTTA
 10081 GAGCTTTCTG GATCCAGTTC AGAGGATTCA GAGAAGGTGA TCGCGGGTCT GTACCAGAGA
 10141 GCATTCCAGC ACCTCTCTGA GGCTGTGCAG GCGGCTGAGG AGGAGGCCCA GCCTCCCTCC
 10201 TGGAGCTGTG GGCCTGCAGC TGGGGTGATT GATGCTTACA TGACGCTGGC AGATTTCTGT
 10261 GACCAACAGC TGCGCAAGGA GGAAGAGAAT GCATCAGTTA TTGATTCTGC AGAACTGCAG
 10321 GCGTATCCAG CACTTGTGGT GGAGAAAATG TTGAAAGCTT TAAAATTAAA TTCCAATGAA
 10381 GCCAGATTGA AGTTTCCTAG ATTACTTCAG ATTATAGAAC GGTATCCAGA GGAGACTTTG
 10441 AGCCTCATGA CAAAAGAGAT CTCTTCCGTT CCCTGCTGGC AGTTCATCAG CTGGATCAGC
 10501 CACATGGTGG CCTTACTGGA CAAAGACCAA GCCGTTGCTG TTCAGCACTC TGTGGAAGAA
 10561 ATCACTGATA ACTACCCGCA GGCTATTGTT TATCCCTTCA TCATAAGCAG CGAAAGCTAT
 10621 TCCTTCAAGG ATACTTCTAC TGGTCATAAG AATAAGGAGT TTGTGGCAAG GATTAAAAGT
 10681 AAGTTGGATC AAGGAGGAGT GATTCAAGAT TTTATTAATG CCTTAGATCA GCTCTCTAAT
 10741 CCTGAACTGC TCTTTAAGGA TTGGAGCAAT GATGTAAGAG CTGAACTAGC AAAAACCCCT
 10801 GTAAATAAAA AAAACATTGA AAAAATGTAT GAAAGAATGT ATGCAGCCTT GGGTGACCCA
 10861 AAGGCTCCAG GCCTGGGGGC CTTTAGAAGG AAGTTTATTC AGACTTTTGG AAAAGAATTT
 10921 GATAAACATT TTGGGAAAGG AGGTTCTAAA CTACTGAGAA TGAAGCTCAG TGACTTCAAC
 10981 GACATTACCA ACATGCTACT TTTAAAAATG AACAAAGACT CAAAGCCCCC TGGGAATCTG
 11041 AAAGAATGTT CACCCTGGAT GAGCGACTTC AAAGTGGAGT TCCTGAGAAA TGAGCTGGAG
 11101 ATTCCCGGTC AGTATGACGG TAGGGGAAAG CCATTGCCAG AGTACCACGT GCGAATCGCC
 11161 GGGTTTGATG AGCGGGTGAC AGTCATGGCG TCTCTGCGAA GGCCCAAGCG CATCATCATC
 11221 CGTGGCCATG ACGAGAGGGA ACACCCTTTC CTGGTGAAGG GTGGCGAGGA CCTGCGGCAG
 11281 GACCAGCGCG TGGAGCAGCT CTTCCAGGTC ATGAATGGGA TCCTGGCCCA AGACTCCGCC
 11341 TGCAGCCAGA GGGCCCTGCA GCTGAGGACC TATAGCGTTG TGCCCATGAC CTCCAGGTTA
 11401 GGATTAATTG AGTGGCTTGA AAATACTGTT ACCTTGAAGG ACCTTCTTTT GAACACCATG
 11461 TCCCAAGAGG AGAAGGCGGC TTACCTGAGT GATCCCAGGG CACCGCCGTG TGAATATAAA
 11521 GATTGGCTGA CAAAAATGTC AGGAAAACAT GATGTTGGAG CTTACATGCT AATGTATAAG
 11581 GGCGCTAATC GTACTGAAAC AGTCACGTCT TTTAGAAAAC GAGAAAGTAA AGTGCCTGCT
 11641 GATCTCTTAA AGCGGGCCTT CGTGAGGATG AGTACAAGCC CTGAGGCTTT CCTGGCGCTC
 11701 CGCTCCCACT TCGCCAGCTC TCACGCTCTG ATATGCATCA GCCACTGGAT CCTCGGGATT
 11761 GGAGACAGAC ATCTGAACAA CTTTATGGTG GCCATGGAGA CTGGCGGCGT GATCGGGATC
 11821 GACTTTGGGC ATGCGTTTGG ATCCGCTACA CAGTTTCTGC CAGTCCCTGA GTTGATGCCT
 11881 TTTCGGCTAA CTCGCCAGTT TATCAATCTG ATGTTACCAA TGAAAGAAAC GGGCCTTATG
 11941 TACAGCATCA TGGTACACGC ACTCCGGGCC TTCCGCTCAG ACCCTGGCCT GCTCACCAAC
 12001 ACCATGGATG TGTTTGTCAA GGAGCCCTCC TTTGATTGGA AAAATTTTGA ACAGAAAATG
 12061 CTGAAAAAAG GAGGGTCATG GATTCAAGAA ATAAATGTTG CTGAAAAAAA TTGGTACCCC
 12121 CGACAGAAAA TATGTTACGC TAAGAGAAAG TTAGCAGGTG CCAATCCAGC AGTCATTACT
 12181 TGTGATGAGC TACTCCTGGG TCATGAGAAG GCCCCTGCCT TCAGAGACTA TGTGGCTGTG
 12241 GCACGAGGAA GCAAAGATCA CAACATTCGT GCCCAAGAAC CAGAGAGTGG GCTTTCAGAA
 12301 GAGACTCAAG TGAAGTGCCT GATGGACCAG GCAACAGACC CCAACATCCT TGGCAGAACC
 12361 TGGGAAGGAT GGGAGCCCTG GATGTGA  
Download sequence as FASTA