Open reading frame for HAGRID 105 (TERF1) for HAGRID 105 (TERF1)


Gene information

HGNC symbolTERF1
Common nametelomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1

Open reading frame for HAGRID 105 (TERF1)

Open reading frame for HAGRID 105 (TERF1) source (RefSeq)NM_017489
Sequence length1320 bp

Sequence

   1 ATGGCGGAGG ATGTTTCCTC AGCGGCCCCG AGCCCGCGGC GGTGTGCGGA TGGTAGGGAT
  61 GCCGACCCTA CTGAGGAGCA GATGGCAGAA ACAGAGAGAA ACGACGAGGA GCAGTTCGAA
  121 TGCCAGGAAC TGCTCGAGTG CCAGGTGCAG GTGGGGGCCC CCGAGGAGGA GGAGGAGGAG
  181 GAGGAGGACG CGGGCCTGGT GGCCGAGGCC GAGGCCGTGG CTGCCGGCTG GATGCTCGAT
  241 TTCCTCTGCC TCTCTCTTTG CCGAGCTTTC CGCGACGGCC GCTCCGAGGA CTTCCGCAGG
  301 ACCCGCAACA GCGCAGAGGC TATTATTCAT GGACTATCCA GTCTAACAGC TTGCCAGTTG
  361 AGAACGATAT ACATATGTCA GTTTTTGACA AGAATTGCAG CAGGAAAAAC CCTTGATGCA
  421 CAGTTTGAAA ATGATGAACG AATTACACCC TTGGAATCAG CCCTGATGAT TTGGGGTTCA
  481 ATTGAAAAGG AACATGACAA ACTTCATGAA GAAATACAGA ATTTAATTAA AATTCAGGCT
  541 ATAGCTGTTT GTATGGAAAA TGGCAACTTT AAAGAAGCAG AAGAAGTCTT TGAAAGAATA
  601 TTTGGTGATC CAAATTCTCA TATGCCTTTC AAAAGCAAAT TGCTTATGAT AATCTCTCAG
  661 AAAGATACAT TTCATTCCTT TTTTCAACAC TTCAGCTACA ACCACATGAT GGAGAAAATT
  721 AAGAGTTATG TGAATTATGT GCTAAGTGAA AAATCATCAA CCTTTCTAAT GAAGGCAGCG
  781 GCAAAAGTAG TAGAAAGCAA AAGGACAAGA ACAATAACTT CTCAAGATAA ACCTAGTGGT
  841 AATGATGTTG AAATGGAAAC TGAAGCTAAT TTGGATACAA GAAAAAGTGT TAGTGACAAA
  901 CAGTCTGCGG TAACTGAATC CTCAGAGGGT ACAGTATCCT TATTGAGGTC TCACAAGAAT
  961 CTTTTCTTAT CTAAGTTGCA ACATGGAACC CAGCAACAAG ACCTTAATAA GAAAGAAAGA
 1021 AGAGTAGGAA CTCCTCAAAG TACAAAAAAG AAAAAAGAAA GCAGAAGAGC CACTGAAAGC
 1081 AGAATACCTG TTTCAAAGAG TCAGCCGGTA ACTCCTGAAA AACATCGAGC TAGAAAAAGA
 1141 CAGGCATGGC TTTGGGAAGA AGACAAGAAT TTGAGATCTG GCGTGAGGAA ATATGGAGAG
 1201 GGAAACTGGT CTAAAATACT GTTGCATTAT AAATTCAACA ACCGGACAAG TGTCATGTTA
 1261 AAAGACAGAT GGAGGACCAT GAAGAAACTA AAACTGATTT CCTCAGACAG CGAAGACTGA
Download sequence as FASTA