Open reading frame for HAGRID 97 (GSK3B) for HAGRID 97 (GSK3B)


Gene information

HGNC symbolGSK3B
Common nameglycogen synthase kinase 3 beta

Open reading frame for HAGRID 97 (GSK3B)

Open reading frame for HAGRID 97 (GSK3B) source (RefSeq)NM_002093
Sequence length1302 bp

Sequence

   1 ATGTCAGGGC GGCCCAGAAC CACCTCCTTT GCGGAGAGCT GCAAGCCGGT GCAGCAGCCT
  61 TCAGCTTTTG GCAGCATGAA AGTTAGCAGA GACAAGGACG GCAGCAAGGT GACAACAGTG
  121 GTGGCAACTC CTGGGCAGGG TCCAGACAGG CCACAAGAAG TCAGCTATAC AGACACTAAA
  181 GTGATTGGAA ATGGATCATT TGGTGTGGTA TATCAAGCCA AACTTTGTGA TTCAGGAGAA
  241 CTGGTCGCCA TCAAGAAAGT ATTGCAGGAC AAGAGATTTA AGAATCGAGA GCTCCAGATC
  301 ATGAGAAAGC TAGATCACTG TAACATAGTC CGATTGCGTT ATTTCTTCTA CTCCAGTGGT
  361 GAGAAGAAAG ATGAGGTCTA TCTTAATCTG GTGCTGGACT ATGTTCCGGA AACAGTATAC
  421 AGAGTTGCCA GACACTATAG TCGAGCCAAA CAGACGCTCC CTGTGATTTA TGTCAAGTTG
  481 TATATGTATC AGCTGTTCCG AAGTTTAGCC TATATCCATT CCTTTGGAAT CTGCCATCGG
  541 GATATTAAAC CGCAGAACCT CTTGTTGGAT CCTGATACTG CTGTATTAAA ACTCTGTGAC
  601 TTTGGAAGTG CAAAGCAGCT GGTCCGAGGA GAACCCAATG TTTCGTATAT CTGTTCTCGG
  661 TACTATAGGG CACCAGAGTT GATCTTTGGA GCCACTGATT ATACCTCTAG TATAGATGTA
  721 TGGTCTGCTG GCTGTGTGTT GGCTGAGCTG TTACTAGGAC AACCAATATT TCCAGGGGAT
  781 AGTGGTGTGG ATCAGTTGGT AGAAATAATC AAGGTCCTGG GAACTCCAAC AAGGGAGCAA
  841 ATCAGAGAAA TGAACCCAAA CTACACAGAA TTTAAATTCC CTCAAATTAA GGCACATCCT
  901 TGGACTAAGG ATTCGTCAGG AACAGGACAT TTCACCTCAG GAGTGCGGGT CTTCCGACCC
  961 CGAACTCCAC CGGAGGCAAT TGCACTGTGT AGCCGTCTGC TGGAGTATAC ACCAACTGCC
 1021 CGACTAACAC CACTGGAAGC TTGTGCACAT TCATTTTTTG ATGAATTACG GGACCCAAAT
 1081 GTCAAACTAC CAAATGGGCG AGACACACCT GCACTCTTCA ACTTCACCAC TCAAGAACTG
 1141 TCAAGTAATC CACCTCTGGC TACCATCCTT ATTCCTCCTC ATGCTCGGAT TCAAGCAGCT
 1201 GCTTCAACCC CCACAAATGC CACAGCAGCG TCAGATGCTA ATACTGGAGA CCGTGGACAG
 1261 ACCAATAATG CTGCTTCTGC ATCAGCTTCC AACTCCACCT GA 
Download sequence as FASTA