Open reading frame for HAGRID 81 (TOP2B) for HAGRID 81 (TOP2B)


Gene information

HGNC symbolTOP2B
Common nametopoisomerase (DNA) II beta

Open reading frame for HAGRID 81 (TOP2B)

Open reading frame for HAGRID 81 (TOP2B) source (RefSeq)NM_001068
Sequence length4866 bp

Sequence

   1 ATGGCCAAGT CGGGTGGCTG CGGCGCGGGA GCCGGCGTGG GCGGCGGCAA CGGGGCACTG
  61 ACCTGGGTGA ACAATGCTGC AAAAAAAGAA GAGTCAGAAA CTGCCAACAA AAATGATTCT
  121 TCAAAGAAGT TGTCTGTTGA GAGAGTGTAT CAGAAGAAGA CACAACTTGA ACACATTCTT
  181 CTTCGTCCTG ATACATATAT TGGGTCAGTG GAGCCATTGA CGCAGTTCAT GTGGGTGTAT
  241 GATGAAGATG TAGGAATGAA TTGCAGGGAG GTTACCTTTG TGCCAGGTTT ATACAAGATC
  301 TTTGATGAAA TTTTGGTTAA TGCTGCTGAC AATAAACAGA GGGATAAGAA CATGACTTGT
  361 ATTAAAGTTT CTATTGATCC TGAATCTAAC ATTATAAGCA TTTGGAATAA TGGGAAAGGC
  421 ATTCCAGTAG TAGAACACAA GGTAGAGAAA GTTTATGTTC CTGCTTTAAT TTTTGGACAG
  481 CTTTTAACAT CCAGTAACTA TGATGATGAT GAGAAAAAAG TTACAGGTGG TCGTAATGGT
  541 TATGGTGCAA AACTTTGTAA TATTTTCAGT ACAAAGTTTA CAGTAGAAAC AGCTTGCAAA
  601 GAATACAAAC ACAGTTTTAA GCAGACATGG ATGAATAATA TGATGAAGAC TTCTGAAGCC
  661 AAAATTAAAC ATTTTGATGG TGAAGATTAC ACATGCATAA CATTCCAACC AGATCTGTCC
  721 AAATTTAAGA TGGAAAAACT TGACAAGGAT ATTGTGGCCC TCATGACTAG AAGGGCATAT
  781 GATTTGGCTG GTTCGTGTAG AGGGGTCAAG GTCATGTTTA ATGGAAAGAA ATTGCCTGTA
  841 AATGGATTTC GCAGTTATGT AGATCTTTAT GTGAAAGACA AATTGGATGA AACTGGGGTG
  901 GCCCTGAAAG TTATTCATGA GCTTGCAAAT GAAAGATGGG ATGTTTGTCT CACATTGAGT
  961 GAAAAAGGAT TCCAGCAAAT CAGCTTTGTA AATAGTATTG CAACTACAAA AGGTGGACGG
 1021 CACGTGGATT ATGTGGTAGA TCAAGTTGTT GGTAAACTGA TTGAAGTAGT TAAGAAAAAG
 1081 AACAAAGCTG GTGTATCAGT GAAACCATTT CAAGTAAAAA ACCATATATG GGTTTTTATT
 1141 AATTGCCTTA TTGAAAATCC AACTTTTGAT TCTCAGACTA AGGAAAACAT GACTCTGCAG
 1201 CCCAAAAGTT TTGGGTCTAA ATGCCAGCTG TCAGAAAAAT TTTTTAAAGC AGCCTCTAAT
 1261 TGTGGCATTG TAGAAAGTAT CCTGAACTGG GTGAAATTTA AGGCTCAGAC TCAGCTGAAT
 1321 AAGAAGTGTT CATCAGTAAA ATACAGTAAA ATCAAAGGTA TTCCCAAACT GGATGATGCT
 1381 AATGATGCTG GTGGTAAACA TTCCCTGGAG TGTACACTGA TATTAACAGA GGGAGACTCT
 1441 GCCAAATCAC TGGCTGTGTC TGGATTAGGT GTGATTGGAC GAGACAGATA CGGAGTTTTT
 1501 CCACTCAGGG GCAAAATTCT TAATGTACGG GAAGCTTCTC ATAAACAGAT CATGGAAAAT
 1561 GCTGAAATAA ATAATATTAT TAAAATAGTT GGTCTACAAT ATAAGAAAAG TTACGATGAT
 1621 GCAGAATCTC TGAAAACCTT ACGCTATGGA AAGATTATGA TTATGACCGA TCAGGATCAA
 1681 GATGGTTCTC ACATAAAAGG CCTGCTTATT AATTTCATCC ATCACAATTG GCCATCACTT
 1741 TTGAAGCATG GTTTTCTTGA AGAGTTCATT ACTCCTATTG TAAAGGCAAG CAAAAATAAG
 1801 CAGGAACTTT CCTTCTACAG TATTCCTGAA TTTGACGAAT GGAAAAAACA TATAGAAAAC
 1861 CAGAAAGCCT GGAAAATAAA GTACTATAAA GGATTGGGTA CTAGTACAGC TAAAGAAGCA
 1921 AAGGAATATT TTGCTGATAT GGAAAGGCAT CGCATCTTGT TTAGATATGC TGGTCCTGAA
 1981 GATGATGCTG CCATTACCTT GGCATTTAGT AAGAAGAAGA TTGATGACAG AAAAGAATGG
 2041 TTAACAAATT TTATGGAAGA CCGGAGACAG CGTAGGCTAC ATGGCTTACC AGAGCAATTT
 2101 TTATATGGTA CTGCAACAAA GCATTTGACT TATAATGATT TCATCAACAA GGAATTGATT
 2161 CTCTTCTCAA ACTCAGACAA TGAAAGATCT ATACCATCTC TTGTTGATGG CTTTAAACCT
 2221 GGCCAGCGGA AAGTTTTATT TACCTGTTTC AAGAGGAATG ATAAACGTGA AGTAAAAGTT
 2281 GCCCAGTTGG CTGGCTCTGT TGCTGAGATG TCGGCTTATC ATCATGGAGA ACAAGCATTG
 2341 ATGATGACTA TTGTGAATTT GGCTCAGAAC TTTGTGGGAA GTAACAACAT TAACTTGCTT
 2401 CAGCCTATTG GTCAGTTTGG AACTCGGCTT CATGGTGGCA AAGATGCTGC AAGCCCTCGT
 2461 TATATTTTCA CAATGTTAAG CACTTTAGCA AGGCTACTTT TTCCTGCTGT GGATGACAAC
 2521 CTCCTTAAGT TCCTTTATGA TGATAATCAA CGTGTAGAGC CTGAGTGGTA TATTCCTATA
 2581 ATTCCCATGG TTTTAATAAA TGGTGCTGAG GGCATTGGTA CTGGATGGGC TTGTAAACTA
 2641 CCCAACTATG ATGCTAGGGA AATTGTGAAC AATGTCAGAC GAATGCTAGA TGGCCTGGAT
 2701 CCTCATCCCA TGCTTCCAAA CTACAAAAAC TTTAAAGGCA CGATTCAAGA ACTTGGTCAA
 2761 AACCAGTATG CAGTCAGTGG TGAAATATTT GTAGTGGACA GAAACACAGT AGAAATTACA
 2821 GAGCTTCCAG TTAGAACTTG GACACAGGTA TATAAAGAAC AGGTTTTAGA ACCTATGCTA
 2881 AATGGAACAG ATAAAACACC AGCATTAATT TCTGATTATA AAGAATATCA TACTGACACA
 2941 ACTGTGAAAT TTGTGGTGAA AATGACTGAA GAGAAACTAG CACAAGCAGA AGCTGCTGGA
 3001 CTGCATAAAG TTTTTAAACT TCAAACTACT CTTACTTGTA ATTCCATGGT ACTTTTTGAT
 3061 CATATGGGAT GTCTGAAGAA ATATGAAACT GTGCAAGACA TTCTGAAAGA ATTCTTTGAT
 3121 TTACGATTAA GTTATTACGG TTTACGTAAG GAGTGGCTTG TGGGAATGTT GGGAGCAGAA
 3181 TCTACAAAGC TTAACAATCA AGCCCGTTTC ATTTTAGAGA AGATACAAGG GAAAATTACT
 3241 ATAGAGAATA GGTCAAAGAA AGATTTGATT CAAATGTTAG TCCAGAGAGG TTATGAATCT
 3301 GACCCAGTGA AAGCCTGGAA AGAAGCACAA GAAAAGGCAG CAGAAGAGGA TGAAACACAA
 3361 AACCAGCATG ATGATAGTTC CTCCGATTCA GGAACTCCTT CAGGCCCAGA TTTTAATTAT
 3421 ATTTTAAATA TGTCTCTGTG GTCTCTTACT AAAGAAAAAG TTGAAGAACT GATTAAACAG
 3481 AGAGATGCAA AAGGGCGAGA GGTCAATGAT CTTAAAAGAA AATCTCCTTC AGATCTTTGG
 3541 AAAGAGGATT TAGCGGCATT TGTTGAAGAA CTGGATAAAG TGGAATCTCA AGAACGAGAA
 3601 GATGTTCTGG CTGGAATGTC TGGAAAAGCA ATTAAAGGTA AAGTTGGCAA ACCTAAGGTG
 3661 AAGAAACTCC AGTTGGAAGA GACAATGCCC TCACCTTATG GCAGAAGAAT AATTCCTGAA
 3721 ATTACAGCTA TGAAGGCAGA TGCCAGCAAA AAGTTGCTGA AGAAGAAGAA GGGTGATCTT
 3781 GATACTGCAG CAGTAAAAGT GGAATTTGAT GAAGAATTCA GTGGAGCACC AGTAGAAGGT
 3841 GCAGGAGAAG AGGCATTGAC TCCATCAGTT CCTATAAATA AAGGTCCCAA ACCTAAGAGG
 3901 GAGAAGAAGG AGCCTGGTAC CAGAGTGAGA AAAACACCTA CATCATCTGG TAAACCTAGT
 3961 GCAAAGAAAG TGAAGAAACG GAATCCTTGG TCAGATGATG AATCCAAGTC AGAAAGTGAT
 4021 TTGGAAGAAA CAGAACCTGT GGTTATTCCA AGAGATTCTT TGCTTAGGAG AGCAGCAGCC
 4081 GAAAGACCTA AATACACATT TGATTTCTCA GAAGAAGAGG ATGATGATGC TGATGATGAT
 4141 GATGATGACA ATAATGATTT AGAGGAATTG AAAGTTAAAG CATCTCCCAT AACAAATGAT
 4201 GGGGAAGATG AATTTGTTCC TTCAGATGGG TTAGATAAAG ATGAATATAC ATTTTCACCA
 4261 GGCAAATCAA AAGCCACTCC AGAAAAATCT TTGCATGACA AAAAAAGTCA GGATTTTGGA
 4321 AATCTCTTCT CATTTCCTTC ATATTCTCAG AAGTCAGAAG ATGATTCAGC TAAATTTGAC
 4381 AGTAATGAAG AAGATTCTGC TTCTGTTTTT TCACCATCAT TTGGTCTGAA ACAGACAGAT
 4441 AAAGTTCCAA GTAAAACGGT AGCTGCTAAA AAGGGAAAAC CGTCTTCAGA TACAGTCCCT
 4501 AAGCCCAAGA GAGCCCCAAA ACAGAAGAAA GTAGTAGAGG CTGTAAACTC TGACTCGGAT
 4561 TCAGAATTTG GCATTCCAAA GAAGACTACA ACACCAAAAG GTAAAGGCCG AGGGGCAAAG
 4621 AAAAGGAAAG CATCTGGCTC TGAAAATGAA GGCGATTATA ACCCTGGCAG GAAAACATCC
 4681 AAAACAACAA GCAAGAAACC GAAGAAGACA TCTTTTGATC AGGATTCAGA TGTGGACATC
 4741 TTCCCCTCAG ACTTCCCTAC TGAGCCACCT TCTCTGCCAC GAACCGGTCG GGCTAGGAAA
 4801 GAAGTAAAAT ATTTTGCAGA GTCTGATGAA GAAGAAGATG ATGTTGATTT TGCAATGTTT
 4861 AATTAA   
Download sequence as FASTA