Open reading frame for HAGRID 79 (BRCA2) for HAGRID 79 (BRCA2)


Gene information

HGNC symbolBRCA2
Common namebreast cancer 2, early onset

Open reading frame for HAGRID 79 (BRCA2)

Open reading frame for HAGRID 79 (BRCA2) source (RefSeq)NM_000059
Sequence length10257 bp

Sequence

   1 ATGCCTATTG GATCCAAAGA GAGGCCAACA TTTTTTGAAA TTTTTAAGAC ACGCTGCAAC
  61 AAAGCAGATT TAGGACCAAT AAGTCTTAAT TGGTTTGAAG AACTTTCTTC AGAAGCTCCA
  121 CCCTATAATT CTGAACCTGC AGAAGAATCT GAACATAAAA ACAACAATTA CGAACCAAAC
  181 CTATTTAAAA CTCCACAAAG GAAACCATCT TATAATCAGC TGGCTTCAAC TCCAATAATA
  241 TTCAAAGAGC AAGGGCTGAC TCTGCCGCTG TACCAATCTC CTGTAAAAGA ATTAGATAAA
  301 TTCAAATTAG ACTTAGGAAG GAATGTTCCC AATAGTAGAC ATAAAAGTCT TCGCACAGTG
  361 AAAACTAAAA TGGATCAAGC AGATGATGTT TCCTGTCCAC TTCTAAATTC TTGTCTTAGT
  421 GAAAGTCCTG TTGTTCTACA ATGTACACAT GTAACACCAC AAAGAGATAA GTCAGTGGTA
  481 TGTGGGAGTT TGTTTCATAC ACCAAAGTTT GTGAAGGGTC GTCAGACACC AAAACATATT
  541 TCTGAAAGTC TAGGAGCTGA GGTGGATCCT GATATGTCTT GGTCAAGTTC TTTAGCTACA
  601 CCACCCACCC TTAGTTCTAC TGTGCTCATA GTCAGAAATG AAGAAGCATC TGAAACTGTA
  661 TTTCCTCATG ATACTACTGC TAATGTGAAA AGCTATTTTT CCAATCATGA TGAAAGTCTG
  721 AAGAAAAATG ATAGATTTAT CGCTTCTGTG ACAGACAGTG AAAACACAAA TCAAAGAGAA
  781 GCTGCAAGTC ATGGATTTGG AAAAACATCA GGGAATTCAT TTAAAGTAAA TAGCTGCAAA
  841 GACCACATTG GAAAGTCAAT GCCAAATGTC CTAGAAGATG AAGTATATGA AACAGTTGTA
  901 GATACCTCTG AAGAAGATAG TTTTTCATTA TGTTTTTCTA AATGTAGAAC AAAAAATCTA
  961 CAAAAAGTAA GAACTAGCAA GACTAGGAAA AAAATTTTCC ATGAAGCAAA CGCTGATGAA
 1021 TGTGAAAAAT CTAAAAACCA AGTGAAAGAA AAATACTCAT TTGTATCTGA AGTGGAACCA
 1081 AATGATACTG ATCCATTAGA TTCAAATGTA GCACATCAGA AGCCCTTTGA GAGTGGAAGT
 1141 GACAAAATCT CCAAGGAAGT TGTACCGTCT TTGGCCTGTG AATGGTCTCA ACTAACCCTT
 1201 TCAGGTCTAA ATGGAGCCCA GATGGAGAAA ATACCCCTAT TGCATATTTC TTCATGTGAC
 1261 CAAAATATTT CAGAAAAAGA CCTATTAGAC ACAGAGAACA AAAGAAAGAA AGATTTTCTT
 1321 ACTTCAGAGA ATTCTTTGCC ACGTATTTCT AGCCTACCAA AATCAGAGAA GCCATTAAAT
 1381 GAGGAAACAG TGGTAAATAA GAGAGATGAA GAGCAGCATC TTGAATCTCA TACAGACTGC
 1441 ATTCTTGCAG TAAAGCAGGC AATATCTGGA ACTTCTCCAG TGGCTTCTTC ATTTCAGGGT
 1501 ATCAAAAAGT CTATATTCAG AATAAGAGAA TCACCTAAAG AGACTTTCAA TGCAAGTTTT
 1561 TCAGGTCATA TGACTGATCC AAACTTTAAA AAAGAAACTG AAGCCTCTGA AAGTGGACTG
 1621 GAAATACATA CTGTTTGCTC ACAGAAGGAG GACTCCTTAT GTCCAAATTT AATTGATAAT
 1681 GGAAGCTGGC CAGCCACCAC CACACAGAAT TCTGTAGCTT TGAAGAATGC AGGTTTAATA
 1741 TCCACTTTGA AAAAGAAAAC AAATAAGTTT ATTTATGCTA TACATGATGA AACATTTTAT
 1801 AAAGGAAAAA AAATACCGAA AGACCAAAAA TCAGAACTAA TTAACTGTTC AGCCCAGTTT
 1861 GAAGCAAATG CTTTTGAAGC ACCACTTACA TTTGCAAATG CTGATTCAGG TTTATTGCAT
 1921 TCTTCTGTGA AAAGAAGCTG TTCACAGAAT GATTCTGAAG AACCAACTTT GTCCTTAACT
 1981 AGCTCTTTTG GGACAATTCT GAGGAAATGT TCTAGAAATG AAACATGTTC TAATAATACA
 2041 GTAATCTCTC AGGATCTTGA TTATAAAGAA GCAAAATGTA ATAAGGAAAA ACTACAGTTA
 2101 TTTATTACCC CAGAAGCTGA TTCTCTGTCA TGCCTGCAGG AAGGACAGTG TGAAAATGAT
 2161 CCAAAAAGCA AAAAAGTTTC AGATATAAAA GAAGAGGTCT TGGCTGCAGC ATGTCACCCA
 2221 GTACAACATT CAAAAGTGGA ATACAGTGAT ACTGACTTTC AATCCCAGAA AAGTCTTTTA
 2281 TATGATCATG AAAATGCCAG CACTCTTATT TTAACTCCTA CTTCCAAGGA TGTTCTGTCA
 2341 AACCTAGTCA TGATTTCTAG AGGCAAAGAA TCATACAAAA TGTCAGACAA GCTCAAAGGT
 2401 AACAATTATG AATCTGATGT TGAATTAACC AAAAATATTC CCATGGAAAA GAATCAAGAT
 2461 GTATGTGCTT TAAATGAAAA TTATAAAAAC GTTGAGCTGT TGCCACCTGA AAAATACATG
 2521 AGAGTAGCAT CACCTTCAAG AAAGGTACAA TTCAACCAAA ACACAAATCT AAGAGTAATC
 2581 CAAAAAAATC AAGAAGAAAC TACTTCAATT TCAAAAATAA CTGTCAATCC AGACTCTGAA
 2641 GAACTTTTCT CAGACAATGA GAATAATTTT GTCTTCCAAG TAGCTAATGA AAGGAATAAT
 2701 CTTGCTTTAG GAAATACTAA GGAACTTCAT GAAACAGACT TGACTTGTGT AAACGAACCC
 2761 ATTTTCAAGA ACTCTACCAT GGTTTTATAT GGAGACACAG GTGATAAACA AGCAACCCAA
 2821 GTGTCAATTA AAAAAGATTT GGTTTATGTT CTTGCAGAGG AGAACAAAAA TAGTGTAAAG
 2881 CAGCATATAA AAATGACTCT AGGTCAAGAT TTAAAATCGG ACATCTCCTT GAATATAGAT
 2941 AAAATACCAG AAAAAAATAA TGATTACATG AACAAATGGG CAGGACTCTT AGGTCCAATT
 3001 TCAAATCACA GTTTTGGAGG TAGCTTCAGA ACAGCTTCAA ATAAGGAAAT CAAGCTCTCT
 3061 GAACATAACA TTAAGAAGAG CAAAATGTTC TTCAAAGATA TTGAAGAACA ATATCCTACT
 3121 AGTTTAGCTT GTGTTGAAAT TGTAAATACC TTGGCATTAG ATAATCAAAA GAAACTGAGC
 3181 AAGCCTCAGT CAATTAATAC TGTATCTGCA CATTTACAGA GTAGTGTAGT TGTTTCTGAT
 3241 TGTAAAAATA GTCATATAAC CCCTCAGATG TTATTTTCCA AGCAGGATTT TAATTCAAAC
 3301 CATAATTTAA CACCTAGCCA AAAGGCAGAA ATTACAGAAC TTTCTACTAT ATTAGAAGAA
 3361 TCAGGAAGTC AGTTTGAATT TACTCAGTTT AGAAAACCAA GCTACATATT GCAGAAGAGT
 3421 ACATTTGAAG TGCCTGAAAA CCAGATGACT ATCTTAAAGA CCACTTCTGA GGAATGCAGA
 3481 GATGCTGATC TTCATGTCAT AATGAATGCC CCATCGATTG GTCAGGTAGA CAGCAGCAAG
 3541 CAATTTGAAG GTACAGTTGA AATTAAACGG AAGTTTGCTG GCCTGTTGAA AAATGACTGT
 3601 AACAAAAGTG CTTCTGGTTA TTTAACAGAT GAAAATGAAG TGGGGTTTAG GGGCTTTTAT
 3661 TCTGCTCATG GCACAAAACT GAATGTTTCT ACTGAAGCTC TGCAAAAAGC TGTGAAACTG
 3721 TTTAGTGATA TTGAGAATAT TAGTGAGGAA ACTTCTGCAG AGGTACATCC AATAAGTTTA
 3781 TCTTCAAGTA AATGTCATGA TTCTGTTGTT TCAATGTTTA AGATAGAAAA TCATAATGAT
 3841 AAAACTGTAA GTGAAAAAAA TAATAAATGC CAACTGATAT TACAAAATAA TATTGAAATG
 3901 ACTACTGGCA CTTTTGTTGA AGAAATTACT GAAAATTACA AGAGAAATAC TGAAAATGAA
 3961 GATAACAAAT ATACTGCTGC CAGTAGAAAT TCTCATAACT TAGAATTTGA TGGCAGTGAT
 4021 TCAAGTAAAA ATGATACTGT TTGTATTCAT AAAGATGAAA CGGACTTGCT ATTTACTGAT
 4081 CAGCACAACA TATGTCTTAA ATTATCTGGC CAGTTTATGA AGGAGGGAAA CACTCAGATT
 4141 AAAGAAGATT TGTCAGATTT AACTTTTTTG GAAGTTGCGA AAGCTCAAGA AGCATGTCAT
 4201 GGTAATACTT CAAATAAAGA ACAGTTAACT GCTACTAAAA CGGAGCAAAA TATAAAAGAT
 4261 TTTGAGACTT CTGATACATT TTTTCAGACT GCAAGTGGGA AAAATATTAG TGTCGCCAAA
 4321 GAGTCATTTA ATAAAATTGT AAATTTCTTT GATCAGAAAC CAGAAGAATT GCATAACTTT
 4381 TCCTTAAATT CTGAATTACA TTCTGACATA AGAAAGAACA AAATGGACAT TCTAAGTTAT
 4441 GAGGAAACAG ACATAGTTAA ACACAAAATA CTGAAAGAAA GTGTCCCAGT TGGTACTGGA
 4501 AATCAACTAG TGACCTTCCA GGGACAACCC GAACGTGATG AAAAGATCAA AGAACCTACT
 4561 CTGTTGGGTT TTCATACAGC TAGCGGGAAA AAAGTTAAAA TTGCAAAGGA ATCTTTGGAC
 4621 AAAGTGAAAA ACCTTTTTGA TGAAAAAGAG CAAGGTACTA GTGAAATCAC CAGTTTTAGC
 4681 CATCAATGGG CAAAGACCCT AAAGTACAGA GAGGCCTGTA AAGACCTTGA ATTAGCATGT
 4741 GAGACCATTG AGATCACAGC TGCCCCAAAG TGTAAAGAAA TGCAGAATTC TCTCAATAAT
 4801 GATAAAAACC TTGTTTCTAT TGAGACTGTG GTGCCACCTA AGCTCTTAAG TGATAATTTA
 4861 TGTAGACAAA CTGAAAATCT CAAAACATCA AAAAGTATCT TTTTGAAAGT TAAAGTACAT
 4921 GAAAATGTAG AAAAAGAAAC AGCAAAAAGT CCTGCAACTT GTTACACAAA TCAGTCCCCT
 4981 TATTCAGTCA TTGAAAATTC AGCCTTAGCT TTTTACACAA GTTGTAGTAG AAAAACTTCT
 5041 GTGAGTCAGA CTTCATTACT TGAAGCAAAA AAATGGCTTA GAGAAGGAAT ATTTGATGGT
 5101 CAACCAGAAA GAATAAATAC TGCAGATTAT GTAGGAAATT ATTTGTATGA AAATAATTCA
 5161 AACAGTACTA TAGCTGAAAA TGACAAAAAT CATCTCTCCG AAAAACAAGA TACTTATTTA
 5221 AGTAACAGTA GCATGTCTAA CAGCTATTCC TACCATTCTG ATGAGGTATA TAATGATTCA
 5281 GGATATCTCT CAAAAAATAA ACTTGATTCT GGTATTGAGC CAGTATTGAA GAATGTTGAA
 5341 GATCAAAAAA ACACTAGTTT TTCCAAAGTA ATATCCAATG TAAAAGATGC AAATGCATAC
 5401 CCACAAACTG TAAATGAAGA TATTTGCGTT GAGGAACTTG TGACTAGCTC TTCACCCTGC
 5461 AAAAATAAAA ATGCAGCCAT TAAATTGTCC ATATCTAATA GTAATAATTT TGAGGTAGGG
 5521 CCACCTGCAT TTAGGATAGC CAGTGGTAAA ATCGTTTGTG TTTCACATGA AACAATTAAA
 5581 AAAGTGAAAG ACATATTTAC AGACAGTTTC AGTAAAGTAA TTAAGGAAAA CAACGAGAAT
 5641 AAATCAAAAA TTTGCCAAAC GAAAATTATG GCAGGTTGTT ACGAGGCATT GGATGATTCA
 5701 GAGGATATTC TTCATAACTC TCTAGATAAT GATGAATGTA GCACGCATTC ACATAAGGTT
 5761 TTTGCTGACA TTCAGAGTGA AGAAATTTTA CAACATAACC AAAATATGTC TGGATTGGAG
 5821 AAAGTTTCTA AAATATCACC TTGTGATGTT AGTTTGGAAA CTTCAGATAT ATGTAAATGT
 5881 AGTATAGGGA AGCTTCATAA GTCAGTCTCA TCTGCAAATA CTTGTGGGAT TTTTAGCACA
 5941 GCAAGTGGAA AATCTGTCCA GGTATCAGAT GCTTCATTAC AAAACGCAAG ACAAGTGTTT
 6001 TCTGAAATAG AAGATAGTAC CAAGCAAGTC TTTTCCAAAG TATTGTTTAA AAGTAACGAA
 6061 CATTCAGACC AGCTCACAAG AGAAGAAAAT ACTGCTATAC GTACTCCAGA ACATTTAATA
 6121 TCCCAAAAAG GCTTTTCATA TAATGTGGTA AATTCATCTG CTTTCTCTGG ATTTAGTACA
 6181 GCAAGTGGAA AGCAAGTTTC CATTTTAGAA AGTTCCTTAC ACAAAGTTAA GGGAGTGTTA
 6241 GAGGAATTTG ATTTAATCAG AACTGAGCAT AGTCTTCACT ATTCACCTAC GTCTAGACAA
 6301 AATGTATCAA AAATACTTCC TCGTGTTGAT AAGAGAAACC CAGAGCACTG TGTAAACTCA
 6361 GAAATGGAAA AAACCTGCAG TAAAGAATTT AAATTATCAA ATAACTTAAA TGTTGAAGGT
 6421 GGTTCTTCAG AAAATAATCA CTCTATTAAA GTTTCTCCAT ATCTCTCTCA ATTTCAACAA
 6481 GACAAACAAC AGTTGGTATT AGGAACCAAA GTCTCACTTG TTGAGAACAT TCATGTTTTG
 6541 GGAAAAGAAC AGGCTTCACC TAAAAACGTA AAAATGGAAA TTGGTAAAAC TGAAACTTTT
 6601 TCTGATGTTC CTGTGAAAAC AAATATAGAA GTTTGTTCTA CTTACTCCAA AGATTCAGAA
 6661 AACTACTTTG AAACAGAAGC AGTAGAAATT GCTAAAGCTT TTATGGAAGA TGATGAACTG
 6721 ACAGATTCTA AACTGCCAAG TCATGCCACA CATTCTCTTT TTACATGTCC CGAAAATGAG
 6781 GAAATGGTTT TGTCAAATTC AAGAATTGGA AAAAGAAGAG GAGAGCCCCT TATCTTAGTG
 6841 GGAGAACCCT CAATCAAAAG AAACTTATTA AATGAATTTG ACAGGATAAT AGAAAATCAA
 6901 GAAAAATCCT TAAAGGCTTC AAAAAGCACT CCAGATGGCA CAATAAAAGA TCGAAGATTG
 6961 TTTATGCATC ATGTTTCTTT AGAGCCGATT ACCTGTGTAC CCTTTCGCAC AACTAAGGAA
 7021 CGTCAAGAGA TACAGAATCC AAATTTTACC GCACCTGGTC AAGAATTTCT GTCTAAATCT
 7081 CATTTGTATG AACATCTGAC TTTGGAAAAA TCTTCAAGCA ATTTAGCAGT TTCAGGACAT
 7141 CCATTTTATC AAGTTTCTGC TACAAGAAAT GAAAAAATGA GACACTTGAT TACTACAGGC
 7201 AGACCAACCA AAGTCTTTGT TCCACCTTTT AAAACTAAAT CACATTTTCA CAGAGTTGAA
 7261 CAGTGTGTTA GGAATATTAA CTTGGAGGAA AACAGACAAA AGCAAAACAT TGATGGACAT
 7321 GGCTCTGATG ATAGTAAAAA TAAGATTAAT GACAATGAGA TTCATCAGTT TAACAAAAAC
 7381 AACTCCAATC AAGCAGCAGC TGTAACTTTC ACAAAGTGTG AAGAAGAACC TTTAGATTTA
 7441 ATTACAAGTC TTCAGAATGC CAGAGATATA CAGGATATGC GAATTAAGAA GAAACAAAGG
 7501 CAACGCGTCT TTCCACAGCC AGGCAGTCTG TATCTTGCAA AAACATCCAC TCTGCCTCGA
 7561 ATCTCTCTGA AAGCAGCAGT AGGAGGCCAA GTTCCCTCTG CGTGTTCTCA TAAACAGCTG
 7621 TATACGTATG GCGTTTCTAA ACATTGCATA AAAATTAACA GCAAAAATGC AGAGTCTTTT
 7681 CAGTTTCACA CTGAAGATTA TTTTGGTAAG GAAAGTTTAT GGACTGGAAA AGGAATACAG
 7741 TTGGCTGATG GTGGATGGCT CATACCCTCC AATGATGGAA AGGCTGGAAA AGAAGAATTT
 7801 TATAGGGCTC TGTGTGACAC TCCAGGTGTG GATCCAAAGC TTATTTCTAG AATTTGGGTT
 7861 TATAATCACT ATAGATGGAT CATATGGAAA CTGGCAGCTA TGGAATGTGC CTTTCCTAAG
 7921 GAATTTGCTA ATAGATGCCT AAGCCCAGAA AGGGTGCTTC TTCAACTAAA ATACAGATAT
 7981 GATACGGAAA TTGATAGAAG CAGAAGATCG GCTATAAAAA AGATAATGGA AAGGGATGAC
 8041 ACAGCTGCAA AAACACTTGT TCTCTGTGTT TCTGACATAA TTTCATTGAG CGCAAATATA
 8101 TCTGAAACTT CTAGCAATAA AACTAGTAGT GCAGATACCC AAAAAGTGGC CATTATTGAA
 8161 CTTACAGATG GGTGGTATGC TGTTAAGGCC CAGTTAGATC CTCCCCTCTT AGCTGTCTTA
 8221 AAGAATGGCA GACTGACAGT TGGTCAGAAG ATTATTCTTC ATGGAGCAGA ACTGGTGGGC
 8281 TCTCCTGATG CCTGTACACC TCTTGAAGCC CCAGAATCTC TTATGTTAAA GATTTCTGCT
 8341 AACAGTACTC GGCCTGCTCG CTGGTATACC AAACTTGGAT TCTTTCCTGA CCCTAGACCT
 8401 TTTCCTCTGC CCTTATCATC GCTTTTCAGT GATGGAGGAA ATGTTGGTTG TGTTGATGTA
 8461 ATTATTCAAA GAGCATACCC TATACAGTGG ATGGAGAAGA CATCATCTGG ATTATACATA
 8521 TTTCGCAATG AAAGAGAGGA AGAAAAGGAA GCAGCAAAAT ATGTGGAGGC CCAACAAAAG
 8581 AGACTAGAAG CCTTATTCAC TAAAATTCAG GAGGAATTTG AAGAACATGA AGAAAACACA
 8641 ACAAAACCAT ATTTACCATC ACGTGCACTA ACAAGACAGC AAGTTCGTGC TTTGCAAGAT
 8701 GGTGCAGAGC TTTATGAAGC AGTGAAGAAT GCAGCAGACC CAGCTTACCT TGAGGGTTAT
 8761 TTCAGTGAAG AGCAGTTAAG AGCCTTGAAT AATCACAGGC AAATGTTGAA TGATAAGAAA
 8821 CAAGCTCAGA TCCAGTTGGA AATTAGGAAG GCCATGGAAT CTGCTGAACA AAAGGAACAA
 8881 GGTTTATCAA GGGATGTCAC AACCGTGTGG AAGTTGCGTA TTGTAAGCTA TTCAAAAAAA
 8941 GAAAAAGATT CAGTTATACT GAGTATTTGG CGTCCATCAT CAGATTTATA TTCTCTGTTA
 9001 ACAGAAGGAA AGAGATACAG AATTTATCAT CTTGCAACTT CAAAATCTAA AAGTAAATCT
 9061 GAAAGAGCTA ACATACAGTT AGCAGCGACA AAAAAAACTC AGTATCAACA ACTACCGGTT
 9121 TCAGATGAAA TTTTATTTCA GATTTACCAG CCACGGGAGC CCCTTCACTT CAGCAAATTT
 9181 TTAGATCCAG ACTTTCAGCC ATCTTGTTCT GAGGTGGACC TAATAGGATT TGTCGTTTCT
 9241 GTTGTGAAAA AAACAGGACT TGCCCCTTTC GTCTATTTGT CAGACGAATG TTACAATTTA
 9301 CTGGCAATAA AGTTTTGGAT AGACCTTAAT GAGGACATTA TTAAGCCTCA TATGTTAATT
 9361 GCTGCAAGCA ACCTCCAGTG GCGACCAGAA TCCAAATCAG GCCTTCTTAC TTTATTTGCT
 9421 GGAGATTTTT CTGTGTTTTC TGCTAGTCCA AAAGAGGGCC ACTTTCAAGA GACATTCAAC
 9481 AAAATGAAAA ATACTGTTGA GAATATTGAC ATACTTTGCA ATGAAGCAGA AAACAAGCTT
 9541 ATGCATATAC TGCATGCAAA TGATCCCAAG TGGTCCACCC CAACTAAAGA CTGTACTTCA
 9601 GGGCCGTACA CTGCTCAAAT CATTCCTGGT ACAGGAAACA AGCTTCTGAT GTCTTCTCCT
 9661 AATTGTGAGA TATATTATCA AAGTCCTTTA TCACTTTGTA TGGCCAAAAG GAAGTCTGTT
 9721 TCCACACCTG TCTCAGCCCA GATGACTTCA AAGTCTTGTA AAGGGGAGAA AGAGATTGAT
 9781 GACCAAAAGA ACTGCAAAAA GAGAAGAGCC TTGGATTTCT TGAGTAGACT GCCTTTACCT
 9841 CCACCTGTTA GTCCCATTTG TACATTTGTT TCTCCGGCTG CACAGAAGGC ATTTCAGCCA
 9901 CCAAGGAGTT GTGGCACCAA ATACGAAACA CCCATAAAGA AAAAAGAACT GAATTCTCCT
 9961 CAGATGACTC CATTTAAAAA ATTCAATGAA ATTTCTCTTT TGGAAAGTAA TTCAATAGCT
 10021 GACGAAGAAC TTGCATTGAT AAATACCCAA GCTCTTTTGT CTGGTTCAAC AGGAGAAAAA
 10081 CAATTTATAT CTGTCAGTGA ATCCACTAGG ACTGCTCCCA CCAGTTCAGA AGATTATCTC
 10141 AGACTGAAAC GACGTTGTAC TACATCTCTG ATCAAAGAAC AGGAGAGTTC CCAGGCCAGT
 10201 ACGGAAGAAT GTGAGAAAAA TAAGCAGGAC ACAATTACAA CTAAAAAATA TATCTAA
Download sequence as FASTA