Open reading frame for HAGRID 68 (BLM) for HAGRID 68 (BLM)


Gene information

HGNC symbolBLM
Common nameBloom syndrome, RecQ helicase-like

Open reading frame for HAGRID 68 (BLM)

Open reading frame for HAGRID 68 (BLM) source (RefSeq)NM_000057
Sequence length4254 bp

Sequence

   1 ATGGCTGCTG TTCCTCAAAA TAATCTACAG GAGCAACTAG AACGTCACTC AGCCAGAACA
  61 CTTAATAATA AATTAAGTCT TTCAAAACCA AAATTTTCAG GTTTCACTTT TAAAAAGAAA
  121 ACATCTTCAG ATAACAATGT ATCTGTAACT AATGTGTCAG TAGCAAAAAC ACCTGTATTA
  181 AGAAATAAAG ATGTTAATGT TACCGAAGAC TTTTCCTTCA GTGAACCTCT ACCCAACACC
  241 ACAAATCAGC AAAGGGTCAA GGACTTCTTT AAAAATGCTC CAGCAGGACA GGAAACACAG
  301 AGAGGTGGAT CAAAATCATT ATTGCCAGAT TTCTTGCAGA CTCCGAAGGA AGTTGTATGC
  361 ACTACCCAAA ACACACCAAC TGTAAAGAAA TCCCGGGATA CTGCTCTCAA GAAATTAGAA
  421 TTTAGTTCTT CACCAGATTC TTTAAGTACC ATCAATGATT GGGATGATAT GGATGACTTT
  481 GATACTTCTG AGACTTCAAA ATCATTTGTT ACACCACCCC AAAGTCACTT TGTAAGAGTA
  541 AGCACTGCTC AGAAATCAAA AAAGGGTAAG AGAAACTTTT TTAAAGCACA GCTTTATACA
  601 ACAAACACAG TAAAGACTGA TTTGCCTCCA CCCTCCTCTG AAAGCGAGCA AATAGATTTG
  661 ACTGAGGAAC AGAAGGATGA CTCAGAATGG TTAAGCAGCG ATGTGATTTG CATCGATGAT
  721 GGCCCCATTG CTGAAGTGCA TATAAATGAA GATGCTCAGG AAAGTGACTC TCTGAAAACT
  781 CATTTGGAAG ATGAAAGAGA TAATAGCGAA AAGAAGAAGA ATTTGGAAGA AGCTGAATTA
  841 CATTCAACTG AGAAAGTTCC ATGTATTGAA TTTGATGATG ATGATTATGA TACGGATTTT
  901 GTTCCACCTT CTCCAGAAGA AATTATTTCT GCTTCTTCTT CCTCTTCAAA ATGCCTTAGT
  961 ACGTTAAAGG ACCTTGACAC ATCTGACAGA AAAGAGGATG TTCTTAGCAC ATCAAAAGAT
 1021 CTTTTGTCAA AACCTGAGAA AATGAGTATG CAGGAGCTGA ATCCAGAAAC CAGCACAGAC
 1081 TGTGACGCTA GACAGATAAG TTTACAGCAG CAGCTTATTC ATGTGATGGA GCACATCTGT
 1141 AAATTAATTG ATACTATTCC TGATGATAAA CTGAAACTTT TGGATTGTGG GAACGAACTG
 1201 CTTCAGCAGC GGAACATAAG AAGGAAACTT CTAACGGAAG TAGATTTTAA TAAAAGTGAT
 1261 GCCAGTCTTC TTGGCTCATT GTGGAGATAC AGGCCTGATT CACTTGATGG CCCTATGGAG
 1321 GGTGATTCCT GCCCTACAGG GAATTCTATG AAGGAGTTAA ATTTTTCACA CCTTCCCTCA
 1381 AATTCTGTTT CTCCTGGGGA CTGTTTACTG ACTACCACCC TAGGAAAGAC AGGATTCTCT
 1441 GCCACCAGGA AGAATCTTTT TGAAAGGCCT TTATTCAATA CCCATTTACA GAAGTCCTTT
 1501 GTAAGTAGCA ACTGGGCTGA AACACCAAGA CTAGGAAAAA AAAATGAAAG CTCTTATTTC
 1561 CCAGGAAATG TTCTCACAAG CACTGCTGTG AAAGATCAGA ATAAACATAC TGCTTCAATA
 1621 AATGACTTAG AAAGAGAAAC CCAACCTTCC TATGATATTG ATAATTTTGA CATAGATGAC
 1681 TTTGATGATG ATGATGACTG GGAAGACATA ATGCATAATT TAGCAGCCAG CAAATCTTCC
 1741 ACAGCTGCCT ATCAACCCAT CAAGGAAGGT CGGCCAATTA AATCAGTATC AGAAAGACTT
 1801 TCCTCAGCCA AGACAGACTG TCTTCCAGTG TCATCTACTG CTCAAAATAT AAACTTCTCA
 1861 GAGTCAATTC AGAATTATAC TGACAAGTCA GCACAAAATT TAGCATCCAG AAATCTGAAA
 1921 CATGAGCGTT TCCAAAGTCT TAGTTTTCCT CATACAAAGG AAATGATGAA GATTTTTCAT
 1981 AAAAAATTTG GCCTGCATAA TTTTAGAACT AATCAGCTAG AGGCGATCAA TGCTGCACTG
 2041 CTTGGTGAAG ACTGTTTTAT CCTGATGCCG ACTGGAGGTG GTAAGAGTTT GTGTTACCAG
 2101 CTCCCTGCCT GTGTTTCTCC TGGGGTCACT GTTGTCATTT CTCCCTTGAG ATCACTTATC
 2161 GTAGATCAAG TCCAAAAGCT GACTTCCTTG GATATTCCAG CTACATATCT GACAGGTGAT
 2221 AAGACTGACT CAGAAGCTAC AAATATTTAC CTCCAGTTAT CAAAAAAAGA CCCAATCATA
 2281 AAACTTCTAT ATGTCACTCC AGAAAAGATC TGTGCAAGTA ACAGACTCAT TTCTACTCTG
 2341 GAGAATCTCT ATGAGAGGAA GCTCTTGGCA CGTTTTGTTA TTGATGAAGC ACATTGTGTC
 2401 AGTCAGTGGG GACATGATTT TCGTCAAGAT TACAAAAGAA TGAATATGCT TCGCCAGAAG
 2461 TTTCCTTCTG TTCCGGTGAT GGCTCTTACG GCCACAGCTA ATCCCAGGGT ACAGAAGGAC
 2521 ATCCTGACTC AGCTGAAGAT TCTCAGACCT CAGGTGTTTA GCATGAGCTT TAACAGACAT
 2581 AATCTGAAAT ACTATGTATT ACCGAAAAAG CCTAAAAAGG TGGCATTTGA TTGCCTAGAA
 2641 TGGATCAGAA AGCACCACCC ATATGATTCA GGGATAATTT ACTGCCTCTC CAGGCGAGAA
 2701 TGTGACACCA TGGCTGACAC GTTACAGAGA GATGGGCTCG CTGCTCTTGC TTACCATGCT
 2761 GGCCTCAGTG ATTCTGCCAG AGATGAAGTG CAGCAGAAGT GGATTAATCA GGATGGCTGT
 2821 CAGGTTATCT GTGCTACAAT TGCATTTGGA ATGGGGATTG ACAAACCGGA CGTGCGATTT
 2881 GTGATTCATG CATCTCTCCC TAAATCTGTG GAGGGTTACT ACCAAGAATC TGGCAGAGCT
 2941 GGAAGAGATG GGGAAATATC TCACTGCCTG CTTTTCTATA CCTATCATGA TGTGACCAGA
 3001 CTGAAAAGAC TTATAATGAT GGAAAAAGAT GGAAACCATC ATACAAGAGA AACTCACTTC
 3061 AATAATTTGT ATAGCATGGT ACATTACTGT GAAAATATAA CGGAATGCAG GAGAATACAG
 3121 CTTTTGGCCT ACTTTGGTGA AAATGGATTT AATCCTGATT TTTGTAAGAA ACACCCAGAT
 3181 GTTTCTTGTG ATAATTGCTG TAAAACAAAG GATTATAAAA CAAGAGATGT GACTGACGAT
 3241 GTGAAAAGTA TTGTAAGATT TGTTCAAGAA CATAGTTCAT CACAAGGAAT GAGAAATATA
 3301 AAACATGTAG GTCCTTCTGG AAGATTTACT ATGAATATGC TGGTCGACAT TTTCTTGGGG
 3361 AGTAAGAGTG CAAAAATCCA GTCAGGTATA TTTGGAAAAG GATCTGCTTA TTCACGACAC
 3421 AATGCCGAAA GACTTTTTAA AAAGCTGATA CTTGACAAGA TTTTGGATGA AGACTTATAT
 3481 ATCAATGCCA ATGACCAGGC GATCGCTTAT GTGATGCTCG GAAATAAAGC CCAAACTGTA
 3541 CTAAATGGCA ATTTAAAGGT AGACTTTATG GAAACAGAAA ATTCCAGCAG TGTGAAAAAA
 3601 CAAAAAGCGT TAGTAGCAAA AGTGTCTCAG AGGGAAGAGA TGGTTAAAAA ATGTCTTGGA
 3661 GAACTTACAG AAGTCTGCAA ATCTCTGGGG AAAGTTTTTG GTGTCCATTA CTTCAATATT
 3721 TTTAATACCG TCACTCTCAA GAAGCTTGCA GAATCTTTAT CTTCTGATCC TGAGGTTTTG
 3781 CTTCAAATTG ATGGTGTTAC TGAAGACAAA CTGGAAAAAT ATGGTGCGGA AGTGATTTCA
 3841 GTATTACAGA AATACTCTGA ATGGACATCG CCAGCTGAAG ACAGTTCCCC AGGGATAAGC
 3901 CTGTCCAGCA GCAGAGGCCC CGGAAGAAGT GCCGCTGAGG AGCTTGACGA GGAAATACCC
 3961 GTATCTTCCC ACTACTTTGC AAGTAAAACC AGAAATGAAA GGAAGAGGAA AAAGATGCCA
 4021 GCCTCCCAAA GGTCTAAGAG GAGAAAAACT GCTTCCAGTG GTTCCAAGGC AAAGGGGGGG
 4081 TCTGCCACAT GTAGAAAGAT ATCTTCCAAA ACGAAATCCT CCAGCATCAT TGGATCCAGT
 4141 TCAGCCTCAC ATACTTCTCA AGCGACATCA GGAGCCAATA GCAAATTGGG GATTATGGCT
 4201 CCACCGAAGC CTATAAATAG ACCGTTTCTT AAGCCTTCAT ATGCATTCTC ATAA
Download sequence as FASTA