Open reading frame for HAGRID 65 (HIF1A) for HAGRID 65 (HIF1A)


Gene information

HGNC symbolHIF1A
Common namehypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor)

Open reading frame for HAGRID 65 (HIF1A)

Open reading frame for HAGRID 65 (HIF1A) source (RefSeq)NM_001530
Sequence length2481 bp

Sequence

   1 ATGGAGGGCG CCGGCGGCGC GAACGACAAG AAAAAGATAA GTTCTGAACG TCGAAAAGAA
  61 AAGTCTCGAG ATGCAGCCAG ATCTCGGCGA AGTAAAGAAT CTGAAGTTTT TTATGAGCTT
  121 GCTCATCAGT TGCCACTTCC ACATAATGTG AGTTCGCATC TTGATAAGGC CTCTGTGATG
  181 AGGCTTACCA TCAGCTATTT GCGTGTGAGG AAACTTCTGG ATGCTGGTGA TTTGGATATT
  241 GAAGATGACA TGAAAGCACA GATGAATTGC TTTTATTTGA AAGCCTTGGA TGGTTTTGTT
  301 ATGGTTCTCA CAGATGATGG TGACATGATT TACATTTCTG ATAATGTGAA CAAATACATG
  361 GGATTAACTC AGTTTGAACT AACTGGACAC AGTGTGTTTG ATTTTACTCA TCCATGTGAC
  421 CATGAGGAAA TGAGAGAAAT GCTTACACAC AGAAATGGCC TTGTGAAAAA GGGTAAAGAA
  481 CAAAACACAC AGCGAAGCTT TTTTCTCAGA ATGAAGTGTA CCCTAACTAG CCGAGGAAGA
  541 ACTATGAACA TAAAGTCTGC AACATGGAAG GTATTGCACT GCACAGGCCA CATTCACGTA
  601 TATGATACCA ACAGTAACCA ACCTCAGTGT GGGTATAAGA AACCACCTAT GACCTGCTTG
  661 GTGCTGATTT GTGAACCCAT TCCTCACCCA TCAAATATTG AAATTCCTTT AGATAGCAAG
  721 ACTTTCCTCA GTCGACACAG CCTGGATATG AAATTTTCTT ATTGTGATGA AAGAATTACC
  781 GAATTGATGG GATATGAGCC AGAAGAACTT TTAGGCCGCT CAATTTATGA ATATTATCAT
  841 GCTTTGGACT CTGATCATCT GACCAAAACT CATCATGATA TGTTTACTAA AGGACAAGTC
  901 ACCACAGGAC AGTACAGGAT GCTTGCCAAA AGAGGTGGAT ATGTCTGGGT TGAAACTCAA
  961 GCAACTGTCA TATATAACAC CAAGAATTCT CAACCACAGT GCATTGTATG TGTGAATTAC
 1021 GTTGTGAGTG GTATTATTCA GCACGACTTG ATTTTCTCCC TTCAACAAAC AGAATGTGTC
 1081 CTTAAACCGG TTGAATCTTC AGATATGAAA ATGACTCAGC TATTCACCAA AGTTGAATCA
 1141 GAAGATACAA GTAGCCTCTT TGACAAACTT AAGAAGGAAC CTGATGCTTT AACTTTGCTG
 1201 GCCCCAGCCG CTGGAGACAC AATCATATCT TTAGATTTTG GCAGCAACGA CACAGAAACT
 1261 GATGACCAGC AACTTGAGGA AGTACCATTA TATAATGATG TAATGCTCCC CTCACCCAAC
 1321 GAAAAATTAC AGAATATAAA TTTGGCAATG TCTCCATTAC CCACCGCTGA AACGCCAAAG
 1381 CCACTTCGAA GTAGTGCTGA CCCTGCACTC AATCAAGAAG TTGCATTAAA ATTAGAACCA
 1441 AATCCAGAGT CACTGGAACT TTCTTTTACC ATGCCCCAGA TTCAGGATCA GACACCTAGT
 1501 CCTTCCGATG GAAGCACTAG ACAAAGTTCA CCTGAGCCTA ATAGTCCCAG TGAATATTGT
 1561 TTTTATGTGG ATAGTGATAT GGTCAATGAA TTCAAGTTGG AATTGGTAGA AAAACTTTTT
 1621 GCTGAAGACA CAGAAGCAAA GAACCCATTT TCTACTCAGG ACACAGATTT AGACTTGGAG
 1681 ATGTTAGCTC CCTATATCCC AATGGATGAT GACTTCCAGT TACGTTCCTT CGATCAGTTG
 1741 TCACCATTAG AAAGCAGTTC CGCAAGCCCT GAAAGCGCAA GTCCTCAAAG CACAGTTACA
 1801 GTATTCCAGC AGACTCAAAT ACAAGAACCT ACTGCTAATG CCACCACTAC CACTGCCACC
 1861 ACTGATGAAT TAAAAACAGT GACAAAAGAC CGTATGGAAG ACATTAAAAT ATTGATTGCA
 1921 TCTCCATCTC CTACCCACAT ACATAAAGAA ACTACTAGTG CCACATCATC ACCATATAGA
 1981 GATACTCAAA GTCGGACAGC CTCACCAAAC AGAGCAGGAA AAGGAGTCAT AGAACAGACA
 2041 GAAAAATCTC ATCCAAGAAG CCCTAACGTG TTATCTGTCG CTTTGAGTCA AAGAACTACA
 2101 GTTCCTGAGG AAGAACTAAA TCCAAAGATA CTAGCTTTGC AGAATGCTCA GAGAAAGCGA
 2161 AAAATGGAAC ATGATGGTTC ACTTTTTCAA GCAGTAGGAA TTGGAACATT ATTACAGCAG
 2221 CCAGACGATC ATGCAGCTAC TACATCACTT TCTTGGAAAC GTGTAAAAGG ATGCAAATCT
 2281 AGTGAACAGA ATGGAATGGA GCAAAAGACA ATTATTTTAA TACCCTCTGA TTTAGCATGT
 2341 AGACTGCTGG GGCAATCAAT GGATGAAAGT GGATTACCAC AGCTGACCAG TTATGATTGT
 2401 GAAGTTAATG CTCCTATACA AGGCAGCAGA AACCTACTGC AGGGTGAAGA ATTACTCAGA
 2461 GCTTTGGATC AAGTTAACTG A  
Download sequence as FASTA