Open reading frame for HAGRID 63 (PTEN) for HAGRID 63 (PTEN)


Gene information

HGNC symbolPTEN
Common namephosphatase and tensin homolog

Open reading frame for HAGRID 63 (PTEN)

Open reading frame for HAGRID 63 (PTEN) source (RefSeq)NM_000314
Sequence length1209 bp

Sequence

   1 ATGACAGCCA TCATCAAAGA GATCGTTAGC AGAAACAAAA GGAGATATCA AGAGGATGGA
  61 TTCGACTTAG ACTTGACCTA TATTTATCCA AACATTATTG CTATGGGATT TCCTGCAGAA
  121 AGACTTGAAG GCGTATACAG GAACAATATT GATGATGTAG TAAGGTTTTT GGATTCAAAG
  181 CATAAAAACC ATTACAAGAT ATACAATCTT TGTGCTGAAA GACATTATGA CACCGCCAAA
  241 TTTAATTGCA GAGTTGCACA ATATCCTTTT GAAGACCATA ACCCACCACA GCTAGAACTT
  301 ATCAAACCCT TTTGTGAAGA TCTTGACCAA TGGCTAAGTG AAGATGACAA TCATGTTGCA
  361 GCAATTCACT GTAAAGCTGG AAAGGGACGA ACTGGTGTAA TGATATGTGC ATATTTATTA
  421 CATCGGGGCA AATTTTTAAA GGCACAAGAG GCCCTAGATT TCTATGGGGA AGTAAGGACC
  481 AGAGACAAAA AGGGAGTAAC TATTCCCAGT CAGAGGCGCT ATGTGTATTA TTATAGCTAC
  541 CTGTTAAAGA ATCATCTGGA TTATAGACCA GTGGCACTGT TGTTTCACAA GATGATGTTT
  601 GAAACTATTC CAATGTTCAG TGGCGGAACT TATCCTCAGT TTGTGGTCTG CCAGCTAAAG
  661 GTGAAGATAT ATTCCTCCAA TTCAGGACCC ACACGACGGG AAGACAAGTT CATGTACTTT
  721 GAGTTCCCTC AGCCGTTACC TGTGTGTGGT GATATCAAAG TAGAGTTCTT CCACAAACAG
  781 AACAAGATGC TAAAAAAGGA CAAAATGTTT CACTTTTGGG TAAATACATT CTTCATACCA
  841 GGACCAGAGG AAACCTCAGA AAAAGTAGAA AATGGAAGTC TATGTGATCA AGAAATCGAT
  901 AGCATTTGCA GTATAGAGCG TGCAGATAAT GACAAGGAAT ATCTAGTACT TACTTTAACA
  961 AAAAATGATC TTGACAAAGC AAATAAAGAC AAAGCCAACC GATACTTTTC TCCAAATTTT
 1021 AAGGTGAAGC TGTACTTCAC AAAAACAGTA GAGGAGCCGT CAAATCCAGA GGCTAGCAGT
 1081 TCAACTTCTG TAACACCAGA TGTTAGTGAC AATGAACCTG ATCATTATAG ATATTCTGAC
 1141 ACCACTGACT CTGATCCAGA GAATGAACCT TTTGATGAAG ATCAGCATAC ACAAATTACA
 1201 AAAGTCTGA   
Download sequence as FASTA