Open reading frame for HAGRID 55 (PPARA) for HAGRID 55 (PPARA)


Gene information

HGNC symbolPPARA
Common nameperoxisome proliferator-activated receptor alpha

Open reading frame for HAGRID 55 (PPARA)

Open reading frame for HAGRID 55 (PPARA) source (RefSeq)NM_005036
Sequence length1407 bp

Sequence

   1 ATGGTGGACA CGGAAAGCCC ACTCTGCCCC CTCTCCCCAC TCGAGGCCGG CGATCTAGAG
  61 AGCCCGTTAT CTGAAGAGTT CCTGCAAGAA ATGGGAAACA TCCAAGAGAT TTCGCAATCC
  121 ATCGGCGAGG ATAGTTCTGG AAGCTTTGGC TTTACGGAAT ACCAGTATTT AGGAAGCTGT
  181 CCTGGCTCAG ATGGCTCGGT CATCACGGAC ACGCTTTCAC CAGCTTCGAG CCCCTCCTCG
  241 GTGACTTATC CTGTGGTCCC CGGCAGCGTG GACGAGTCTC CCAGTGGAGC ATTGAACATC
  301 GAATGTAGAA TCTGCGGGGA CAAGGCCTCA GGCTATCATT ACGGAGTCCA CGCGTGTGAA
  361 GGCTGCAAGG GCTTCTTTCG GCGAACGATT CGACTCAAGC TGGTGTATGA CAAGTGCGAC
  421 CGCAGCTGCA AGATCCAGAA AAAGAACAGA AACAAATGCC AGTATTGTCG ATTTCACAAG
  481 TGCCTTTCTG TCGGGATGTC ACACAACGCG ATTCGTTTTG GACGAATGCC AAGATCTGAG
  541 AAAGCAAAAC TGAAAGCAGA AATTCTTACC TGTGAACATG ACATAGAAGA TTCTGAAACT
  601 GCAGATCTCA AATCTCTGGC CAAGAGAATC TACGAGGCCT ACTTGAAGAA CTTCAACATG
  661 AACAAGGTCA AAGCCCGGGT CATCCTCTCA GGAAAGGCCA GTAACAATCC ACCTTTTGTC
  721 ATACATGATA TGGAGACACT GTGTATGGCT GAGAAGACGC TGGTGGCCAA GCTGGTGGCC
  781 AATGGCATCC AGAACAAGGA GGCGGAGGTC CGCATCTTTC ACTGCTGCCA GTGCACGTCA
  841 GTGGAGACCG TCACGGAGCT CACGGAATTC GCCAAGGCCA TCCCAGGCTT CGCAAACTTG
  901 GACCTGAACG ATCAAGTGAC ATTGCTAAAA TACGGAGTTT ATGAGGCCAT ATTCGCCATG
  961 CTGTCTTCTG TGATGAACAA AGACGGGATG CTGGTAGCGT ATGGAAATGG GTTTATAACT
 1021 CGTGAATTCC TAAAAAGCCT AAGGAAACCG TTCTGTGATA TCATGGAACC CAAGTTTGAT
 1081 TTTGCCATGA AGTTCAATGC ACTGGAACTG GATGACAGTG ATATCTCCCT TTTTGTGGCT
 1141 GCTATCATTT GCTGTGGAGA TCGTCCTGGC CTTCTAAACG TAGGACACAT TGAAAAAATG
 1201 CAGGAGGGTA TTGTACATGT GCTCAGACTC CACCTGCAGA GCAACCACCC GGACGATATC
 1261 TTTCTCTTCC CAAAACTTCT TCAAAAAATG GCAGACCTCC GGCAGCTGGT GACGGAGCAT
 1321 GCGCAGCTGG TGCAGATCAT CAAGAAGACG GAGTCGGATG CTGCGCTGCA CCCGCTACTG
 1381 CAGGAGATCT ACAGGGACAT GTACTGA  
Download sequence as FASTA