Open reading frame for HAGRID 303 (RICTOR) for HAGRID 303 (RICTOR)


Gene information

HGNC symbolRICTOR
Common nameRPTOR independent companion of MTOR, complex 2

Open reading frame for HAGRID 303 (RICTOR)

Open reading frame for HAGRID 303 (RICTOR) source (RefSeq)NM_152756
Sequence length5127 bp

Sequence

   1 ATGGCGGCGA TCGGCCGCGG CCGCTCTCTG AAGAACCTCC GAGTACGAGG GCGGAATGAC
  61 AGCGGCGAGG AGAACGTCCC GCTGGATCTG ACCCGAGAAC CTTCTGATAA CTTAAGAGAG
  121 ATTCTCCAAA ATGTGGCCAG ATTGCAGGGA GTATCAAATA TGAGAAAGCT AGGCCATCTG
  181 AATAACTTTA CTAAGCTTCT TTGTGATATT GGCCACAGTG AAGAAAAACT GGGCTTTCAC
  241 TATGAGGATA TCATAATTTG TTTGCGGTTA GCTTTATTAA ATGAAGCAAA AGAAGTGCGA
  301 GCAGCAGGGC TACGAGCGCT TCGATATCTC ATCCAAGACT CCAGTATTCT CCAGAAGGTG
  361 CTAAAATTGA AAGTGGACTA TTTAATAGCT AGGTGCATTG ACATACAACA GAGCAACGAG
  421 GTAGAGAGGA CACAAGCACT TCGATTAGTC AGAAAGATGA TTACTGTGAA TGCTTCCTTG
  481 TTTCCTAGTT CTGTGACCAA CTCATTAATT GCAGTTGGAA ATGATGGACT TCAAGAAAGA
  541 GACAGAATGG TCCGAGCATG CATTGCCATT ATCTGTGAAC TAGCACTTCA GAATCCAGAG
  601 GTGGTGGCCC TTCGAGGTGG ACTAAACACC ATCTTGAAAA ATGTGATCGA TTGCCAATTA
  661 AGTCGAATAA ATGAGGCCCT AATTACTACA ATTTTGCACC TTCTTAATCA TCCAAAGACT
  721 CGACAGTATG TGCGAGCTGA TGTAGAATTA GAGAGAATTT TAGCACCCTA TACTGATTTT
  781 CACTACAGAC ATAGTCCAGA TACAGCTGAA GGACAGCTCA AAGAAGACAG AGAAGCACGA
  841 TTTCTAGCCA GTAAAATGGG AATCATAGCA ACATTCCGAT CATGGGCAGG TATTATTAAT
  901 TTATGTAAAC CTGGAAATTC TGGGATCCAG TCTCTAATAG GAGTACTTTG CATACCAAAT
  961 ATGGAAATAA GGCGAGGTCT ACTTGAAGTG CTTTATGATA TATTTCGTCT TCCTCTACCT
 1021 GTTGTGACTG AGGAGTTCAT AGAAGCACTA CTCAGTGTAG ATCCAGGGAG GTTCCAAGAC
 1081 AGTTGGAGGC TTTCAGATGG CTTTGTGGCA GCTGAGGCAA AAACTATTCT TCCTCATCGT
 1141 GCCAGATCCA GGCCAGACCT CATGGATAAT TATTTGGCAC TGATACTCTC TGCATTTATT
 1201 CGTAATGGAC TTTTAGAGGG TCTAGTTGAA GTGATAACAA ACAGTGATGA TCATATCTCA
 1261 GTTAGAGCTA CCATCCTTTT AGGAGAGCTT TTACATATGG CAAACACAAT TCTTCCTCAT
 1321 TCACATAGCC ATCATTTACA CTGCTTGCCA ACCCTAATGA ATATGGCTGC ATCCTTTGAT
 1381 ATCCCCAAGG AAAAGAGACT GCGAGCCAGT GCAGCCTTGA ACTGTTTAAA ACGCTTCCAT
 1441 GAAATGAAGA AACGAGGACC TAAGCCTTAT AGTCTTCATT TAGACCACAT TATTCAGAAA
 1501 GCAATTGCAA CACACCAGAA ACGGGATCAG TATCTCCGAG TTCAGAAAGA TATATTTATC
 1561 CTTAAGGATA CAGAGGAAGC TCTTTTAATT AACCTTAGAG ATAGCCAAGT CCTTCAACAT
 1621 AAAGAGAATC TTGAATGGAA TTGGAATCTT ATAGGGACCA TTCTTAAGTG GCCAAATGTA
 1681 AATCTAAGAA ACTATAAAGA TGAACAGTTA CACAGGTTTG TACGAAGACT ACTTTATTTT
 1741 TACAAGCCCA GCAGTAAATT ATATGCCAAC CTGGATCTGG ATTTTGCCAA GGCCAAACAG
 1801 CTCACGGTTG TAGGTTGCCA GTTTACAGAA TTTCTTCTTG AATCTGAAGA GGATGGGCAA
 1861 GGCTACTTAG AAGATCTAGT AAAGGATATT GTTCAGTGGC TCAATGCTTC ATCTGGAATG
 1921 AAACCCGAAA GAAGTCTTCA AAATAATGGT TTATTGACCA CCCTTAGTCA ACACTACTTT
 1981 TTATTTATTG GAACACTTTC TTGCCACCCT CATGGAGTTA AAATGCTGGA AAAATGCAGT
 2041 GTATTTCAGT GTCTCCTTAA TCTTTGCTCC TTGAAAAACC AAGATCACTT GCTAAAACTT
 2101 ACTGTTTCTA GCTTGGACTA TAGCAGAGAT GGATTGGCTA GAGTCATCCT TTCCAAAATT
 2161 TTAACTGCAG CTACTGATGC CTGCAGACTC TATGCAACAA AACATTTAAG GGTATTATTG
 2221 AGAGCTAATG TTGAATTCTT TAATAATTGG GGAATTGAGT TGTTAGTGAC CCAGCTACAT
 2281 GATAAAAACA AAACGATTTC CTCTGAAGCT CTTGATATCC TCGATGAAGC ATGTGAAGAC
 2341 AAGGCCAATC TTCATGCTCT CATTCAGATG AAACCAGCGT TATCCCACCT TGGAGACAAG
 2401 GGTTTGCTTC TCCTGCTGAG ATTTCTCTCC ATTCCAAAAG GATTTTCCTA TCTGAATGAA
 2461 AGAGGTTATG TAGCAAAACA ATTGGAAAAG TGGCACAGGG AATACAACTC CAAATATGTT
 2521 GACTTGATTG AGGAACAACT CAATGAAGCA CTTACTACTT ACCGGAAGCC TGTTGATGGT
 2581 GATAACTATG TTCGTCGGAG TAACCAAAGA TTACAGCGTC CTCACGTCTA CCTGCCTATA
 2641 CACCTTTATG GACAACTAGT ACACCATAAA ACAGGCTGCC ATTTGTTGGA AGTACAGAAT
 2701 ATTATTACAG AACTCTGTCG TAATGTTCGT ACACCAGATT TGGATAAGTG GGAAGAAATT
 2761 AAAAAACTGA AAGCATCTCT TTGGGCCTTG GGAAATATCG GCTCATCAAA TTGGGGTCTC
 2821 AATTTGCTAC AGGAAGAAAA CGTGATTCCA GATATACTAA AACTTGCAAA ACAGTGTGAA
 2881 GTTCTTTCCA TCAGAGGGAC CTGTGTATAT GTACTTGGGC TCATAGCTAA AACCAAACAA
 2941 GGCTGTGATA TTCTAAAATG TCACAACTGG GATGCTGTGA GGCATAGTCG CAAACATCTG
 3001 TGGCCAGTGG TTCCAGATGA TGTGGAACAA CTCTGTAATG AACTTTCATC TATCCCAAGC
 3061 ACTCTAAGTT TGAACTCGGA GTCAACCAGC TCTAGACATA ATAGTGAAAG TGAATCTGTG
 3121 CCATCGAGTA TGTTCATATT GGAGGATGAC CGGTTTGGCA GCAGCTCTAC TAGTACATTT
 3181 TTCCTTGATA TCAATGAAGA TACAGAGCCA ACATTTTATG ACCGATCTGG ACCCATAAAG
 3241 GATAAAAATT CATTCCCTTT CTTTGCTTCT AGTAAACTTG TGAAGAATCG TATCTTAAAT
 3301 TCGCTTACTT TGCCTAACAA AAAACATCGT AGTAGCAGTG ATCCAAAAGG AGGGAAATTA
 3361 TCATCTGAAA GTAAGACAAG CAACAGGCGA ATCAGAACAC TTACGGAGCC CAGTGTTGAT
 3421 TTTAATCATA GTGATGATTT TACACCCATA TCCACTGTAC AGAAAACATT ACAATTAGAG
 3481 ACTTCATTTA TGGGGAATAA GCACATTGAA GACACTGGTA GTACACCAAG CATTGGAGAA
 3541 AATGACTTAA AATTCACCAA GAATTTTGGT ACAGAGAATC ACAGAGAAAA TACAAGCCGA
 3601 GAGAGGTTAG TAGTAGAAAG TTCAACGAGC TCACATATGA AGATACGTAG CCAAAGTTTC
 3661 AATACAGACA CTACAACAAG TGGCATAAGT TCAATGAGCT CAAGTCCTTC ACGAGAGACA
 3721 GTAGGTGTAG ATGCTACAAC TATGGACACA GACTGTGGAA GCATGAGTAC TGTGGTAAGT
 3781 ACTAAAACTA TTAAGACAAG CCACTATTTG ACGCCACAGT CTAACCATCT GTCTCTCTCC
 3841 AAATCAAATT CGGTGTCCCT GGTGCCTCCA GGTTCTTCTC ATACGCTTCC TAGAAGAGCA
 3901 CAGTCCCTTA AAGCACCCTC TATTGCTACA ATTAAAAGTC TAGCAGATTG TAACTTTAGT
 3961 TACACAAGTT CTAGAGATGC TTTTGGCTAT GCTACACTGA AAAGACTACA GCAACAAAGA
 4021 ATGCATCCAT CCTTATCTCA CTCTGAAGCT TTGGCATCTC CAGCAAAAGA TGTGCTATTT
 4081 ACTGATACCA TCACCATGAA GGCCAACAGT TTTGAGTCCA GATTAACACC AAGCAGGTTC
 4141 ATGAAAGCCT TAAGTTATGC ATCATTAGAT AAAGAAGATT TATTGAGTCC TATTAATCAA
 4201 AATACCCTGC AACGATCTTC CTCAGTGCGG TCCATGGTGT CCAGTGCCAC ATATGGGGGT
 4261 TCAGATGATT ACATTGGTCT TGCTCTCCCG GTGGATATAA ATGATATATT CCAGGTAAAG
 4321 GATATTCCCT ATTTTCAGAC AAAAAACATA CCACCACATG ATGATCGAGG TGCAAGAGCA
 4381 TTTGCCCATG ATGCAGGAGG TCTTCCATCT GGAACTGGAG GTCTTGTAAA AAATTCTTTT
 4441 CACTTGCTAC GACAGCAGAT GAGTCTTACG GAAATAATGA ATTCAATCCA TTCAGATGCC
 4501 TCTCTGTTTT TAGAAAGTAC AGAAGACACT GGACTACAGG AACATACAGA TGATAACTGC
 4561 CTTTATTGTG TCTGTATTGA AATTCTGGGT TTCCAGCCCA GCAACCAACT GAGTGCAATA
 4621 TGTAGTCATT CAGACTTTCA AGATATTCCA TATTCTGATT GGTGTGAGCA GACTATCCAT
 4681 AATCCTTTAG AAGTGGTTCC CTCTAAGTTT TCGGGGATTT CTGGATGCAG TGATGGGGTG
 4741 TCTCAAGAAG GCTCAGCTAG CAGCACCAAA AGCACAGAAT TGTTACTAGG TGTTAAAACA
 4801 ATTCCAGATG ATACACCAAT GTGCCGTATA CTCCTTCGCA AAGAAGTTCT AAGATTAGTC
 4861 ATTAATTTGA GTAGTTCAGT TTCAACTAAA TGTCATGAGA CTGGGCTTTT AACAATTAAG
 4921 GAGAAGTATC CTCAAACATT TGATGACATA TGCCTTTACT CTGAGGTTTC CCATTTGCTG
 4981 TCACACTGCA CATTCAGACT TCCGTGTCGG AGGTTCATAC AAGAATTATT TCAAGATGTA
 5041 CAGTTTCTAC AAATGCATGA AGAAGCAGAG GCTGTGTTGG CAACACCACC AAAGCAACCT
 5101 ATAGTTGATA CATCTGCTGA ATCCTGA  
Download sequence as FASTA