Open reading frame for HAGRID 302 (SPRTN) for HAGRID 302 (SPRTN)


Gene information

HGNC symbolSPRTN
Common nameSprT-like N-terminal domain

Open reading frame for HAGRID 302 (SPRTN)

Open reading frame for HAGRID 302 (SPRTN) source (RefSeq)NM_032018
Sequence length1470 bp

Sequence

   1 ATGGATGATG ACTTGATGTT GGCACTGCGG CTTCAGGAGG AGTGGAACTT GCAGGAGGCG
  61 GAGCGCGATC ATGCCCAGGA GTCCCTGTCG CTAGTGGACG CGTCGTGGGA GTTGGTGGAC
  121 CCCACACCGG ACTTGCAGGC ACTGTTTGTT CAGTTTAACG ACCAATTCTT CTGGGGCCAG
  181 CTGGAGGCCG TCGAGGTGAA GTGGAGCGTG CGAATGACCC TGTGTGCTGG GATATGCAGC
  241 TATGAAGGGA AGGGTGGAAT GTGTTCCATC CGTCTCAGCG AACCCCTTTT GAAGTTGAGG
  301 CCAAGAAAGG ATCTTGTAGA GACCCTCCTG CATGAAATGA TACATGCCTA TTTATTTGTC
  361 ACTAATAACG ACAAAGACCG AGAAGGGCAT GGTCCAGAAT TTTGTAAACA TATGCATCGC
  421 ATCAACAGCC TGACTGGAGC CAATATAACG GTATACCATA CTTTTCACGA TGAGGTGGAT
  481 GAGTATCGGC GACACTGGTG GCGCTGCAAT GGGCCGTGCC AGCACAGGCC ACCGTATTAC
  541 GGCTATGTCA AACGAGCTAC TAACAGGGAA CCCTCTGCTC ATGACTATTG GTGGGCTGAG
  601 CACCAGAAAA CCTGTGGAGG CACTTACATA AAAATCAAGG AACCAGAGAA TTACTCAAAA
  661 AAAGGCAAAG GAAAGGCAAA ACTAGGAAAG GAACCAGTAT TGGCCGCAGA GAATAAAGAT
  721 AAACCCAACA GAGGTGAGGC CCAGCTAGTA ATCCCTTTTA GTGGGAAAGG ATATGTTCTA
  781 GGAGAAACAA GCAATTTACC TTCACCTGGG AAACTGATCA CTTCACATGC CATTAATAAA
  841 ACCCAAGATC TTTTAAATCA AAACCATTCA GCAAATGCTG TAAGACCTAA TTCTAAAATC
  901 AAGGTGAAAT TTGAACAGAA TGGTTCAAGT AAAAATTCTC ATCTGGTCTC CCCTGCTGTT
  961 AGTAACAGTC ACCAAAATGT TCTAAGCAAC TACTTTCCTA GAGTATCATT TGCCAACCAA
 1021 AAGGCTTTCA GAGGTGTGAA TGGATCTCCA AGGATAAGTG TAACAGTTGG CAACATCCCT
 1081 AAAAACTCAG TCTCTTCTAG TTCTCAGAGA AGGGTTTCAT CTTCTAAGAT ATCCCTAAGA
 1141 AATTCTTCAA AAGTAACGGA ATCAGCATCT GTGATGCCAT CCCAGGATGT GAGTGGGTCT
 1201 GAAGATACAT TCCCAAATAA ACGACCTAGG CTAGAAGATA AGACTGTTTT TGACAATTTT
 1261 TTTATCAAGA AAGAGCAAAT AAAAAGCAGT GGTAATGATC CAAAGTATAG TACAACCACA
 1321 GCTCAGAATT CCAGCAGTTC ATCCAGTCAG AGCAAAATGG TTAATTGCCC AGTTTGTCAG
 1381 AATGAAGTTC TGGAGTCTCA GATTAATGAG CACTTGGACT GGTGCCTTGA AGGTGACAGC
 1441 ATCAAAGTCA AAAGCGAAGA AAGTCTTTGA  
Download sequence as FASTA