Open reading frame for HAGRID 285 (PDGFRA) for HAGRID 285 (PDGFRA)


Gene information

HGNC symbolPDGFRA
Common nameplatelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide

Open reading frame for HAGRID 285 (PDGFRA)

Open reading frame for HAGRID 285 (PDGFRA) source (RefSeq)NM_006206
Sequence length3270 bp

Sequence

   1 ATGGGGACTT CCCATCCGGC GTTCCTGGTC TTAGGCTGTC TTCTCACAGG GCTGAGCCTA
  61 ATCCTCTGCC AGCTTTCATT ACCCTCTATC CTTCCAAATG AAAATGAAAA GGTTGTGCAG
  121 CTGAATTCAT CCTTTTCTCT GAGATGCTTT GGGGAGAGTG AAGTGAGCTG GCAGTACCCC
  181 ATGTCTGAAG AAGAGAGCTC CGATGTGGAA ATCAGAAATG AAGAAAACAA CAGCGGCCTT
  241 TTTGTGACGG TCTTGGAAGT GAGCAGTGCC TCGGCGGCCC ACACAGGGTT GTACACTTGC
  301 TATTACAACC ACACTCAGAC AGAAGAGAAT GAGCTTGAAG GCAGGCACAT TTACATCTAT
  361 GTGCCAGACC CAGATGTAGC CTTTGTACCT CTAGGAATGA CGGATTATTT AGTCATCGTG
  421 GAGGATGATG ATTCTGCCAT TATACCTTGT CGCACAACTG ATCCCGAGAC TCCTGTAACC
  481 TTACACAACA GTGAGGGGGT GGTACCTGCC TCCTACGACA GCAGACAGGG CTTTAATGGG
  541 ACCTTCACTG TAGGGCCCTA TATCTGTGAG GCCACCGTCA AAGGAAAGAA GTTCCAGACC
  601 ATCCCATTTA ATGTTTATGC TTTAAAAGCA ACATCAGAGC TGGATCTAGA AATGGAAGCT
  661 CTTAAAACCG TGTATAAGTC AGGGGAAACG ATTGTGGTCA CCTGTGCTGT TTTTAACAAT
  721 GAGGTGGTTG ACCTTCAATG GACTTACCCT GGAGAAGTGA AAGGCAAAGG CATCACAATG
  781 CTGGAAGAAA TCAAAGTCCC ATCCATCAAA TTGGTGTACA CTTTGACGGT CCCCGAGGCC
  841 ACGGTGAAAG ACAGTGGAGA TTACGAATGT GCTGCCCGCC AGGCTACCAG GGAGGTCAAA
  901 GAAATGAAGA AAGTCACTAT TTCTGTCCAT GAGAAAGGTT TCATTGAAAT CAAACCCACC
  961 TTCAGCCAGT TGGAAGCTGT CAACCTGCAT GAAGTCAAAC ATTTTGTTGT AGAGGTGCGG
 1021 GCCTACCCAC CTCCCAGGAT ATCCTGGCTG AAAAACAATC TGACTCTGAT TGAAAATCTC
 1081 ACTGAGATCA CCACTGATGT GGAAAAGATT CAGGAAATAA GGTATCGAAG CAAATTAAAG
 1141 CTGATCCGTG CTAAGGAAGA AGACAGTGGC CATTATACTA TTGTAGCTCA AAATGAAGAT
 1201 GCTGTGAAGA GCTATACTTT TGAACTGTTA ACTCAAGTTC CTTCATCCAT TCTGGACTTG
 1261 GTCGATGATC ACCATGGCTC AACTGGGGGA CAGACGGTGA GGTGCACAGC TGAAGGCACG
 1321 CCGCTTCCTG ATATTGAGTG GATGATATGC AAAGATATTA AGAAATGTAA TAATGAAACT
 1381 TCCTGGACTA TTTTGGCCAA CAATGTCTCA AACATCATCA CGGAGATCCA CTCCCGAGAC
 1441 AGGAGTACCG TGGAGGGCCG TGTGACTTTC GCCAAAGTGG AGGAGACCAT CGCCGTGCGA
 1501 TGCCTGGCTA AGAATCTCCT TGGAGCTGAG AACCGAGAGC TGAAGCTGGT GGCTCCCACC
 1561 CTGCGTTCTG AACTCACGGT GGCTGCTGCA GTCCTGGTGC TGTTGGTGAT TGTGATCATC
 1621 TCACTTATTG TCCTGGTTGT CATTTGGAAA CAGAAACCGA GGTATGAAAT TCGCTGGAGG
 1681 GTCATTGAAT CAATCAGCCC AGATGGACAT GAATATATTT ATGTGGACCC GATGCAGCTG
 1741 CCTTATGACT CAAGATGGGA GTTTCCAAGA GATGGACTAG TGCTTGGTCG GGTCTTGGGG
 1801 TCTGGAGCGT TTGGGAAGGT GGTTGAAGGA ACAGCCTATG GATTAAGCCG GTCCCAACCT
 1861 GTCATGAAAG TTGCAGTGAA GATGCTAAAA CCCACGGCCA GATCCAGTGA AAAACAAGCT
 1921 CTCATGTCTG AACTGAAGAT AATGACTCAC CTGGGGCCAC ATTTGAACAT TGTAAACTTG
 1981 CTGGGAGCCT GCACCAAGTC AGGCCCCATT TACATCATCA CAGAGTATTG CTTCTATGGA
 2041 GATTTGGTCA ACTATTTGCA TAAGAATAGG GATAGCTTCC TGAGCCACCA CCCAGAGAAG
 2101 CCAAAGAAAG AGCTGGATAT CTTTGGATTG AACCCTGCTG ATGAAAGCAC ACGGAGCTAT
 2161 GTTATTTTAT CTTTTGAAAA CAATGGTGAC TACATGGACA TGAAGCAGGC TGATACTACA
 2221 CAGTATGTCC CCATGCTAGA AAGGAAAGAG GTTTCTAAAT ATTCCGACAT CCAGAGATCA
 2281 CTCTATGATC GTCCAGCCTC ATATAAGAAG AAATCTATGT TAGACTCAGA AGTCAAAAAC
 2341 CTCCTTTCAG ATGATAACTC AGAAGGCCTT ACTTTATTGG ATTTGTTGAG CTTCACCTAT
 2401 CAAGTTGCCC GAGGAATGGA GTTTTTGGCT TCAAAAAATT GTGTCCACCG TGATCTGGCT
 2461 GCTCGCAACG TCCTCCTGGC ACAAGGAAAA ATTGTGAAGA TCTGTGACTT TGGCCTGGCC
 2521 AGAGACATCA TGCATGATTC GAACTATGTG TCGAAAGGCA GTACCTTTCT GCCCGTGAAG
 2581 TGGATGGCTC CTGAGAGCAT CTTTGACAAC CTCTACACCA CACTGAGTGA TGTCTGGTCT
 2641 TATGGCATTC TGCTCTGGGA GATCTTTTCC CTTGGTGGCA CCCCTTACCC CGGCATGATG
 2701 GTGGATTCTA CTTTCTACAA TAAGATCAAG AGTGGGTACC GGATGGCCAA GCCTGACCAC
 2761 GCTACCAGTG AAGTCTACGA GATCATGGTG AAATGCTGGA ACAGTGAGCC GGAGAAGAGA
 2821 CCCTCCTTTT ACCACCTGAG TGAGATTGTG GAGAATCTGC TGCCTGGACA ATATAAAAAG
 2881 AGTTATGAAA AAATTCACCT GGACTTCCTG AAGAGTGACC ATCCTGCTGT GGCACGCATG
 2941 CGTGTGGACT CAGACAATGC ATACATTGGT GTCACCTACA AAAACGAGGA AGACAAGCTG
 3001 AAGGACTGGG AGGGTGGTCT GGATGAGCAG AGACTGAGCG CTGACAGTGG CTACATCATT
 3061 CCTCTGCCTG ACATTGACCC TGTCCCTGAG GAGGAGGACC TGGGCAAGAG GAACAGACAC
 3121 AGCTCGCAGA CCTCTGAAGA GAGTGCCATT GAGACGGGTT CCAGCAGTTC CACCTTCATC
 3181 AAGAGAGAGG ACGAGACCAT TGAAGACATC GACATGATGG ATGACATCGG CATAGACTCT
 3241 TCAGACCTGG TGGAAGACAG CTTCCTGTAA  
Download sequence as FASTA