Open reading frame for HAGRID 267 (EPS8) for HAGRID 267 (EPS8)


Gene information

HGNC symbolEPS8
Common nameepidermal growth factor receptor pathway substrate 8

Open reading frame for HAGRID 267 (EPS8)

Open reading frame for HAGRID 267 (EPS8) source (RefSeq)NM_004447
Sequence length2469 bp

Sequence

   1 ATGAATGGTC ATATTTCTAA TCATCCCAGT AGTTTTGGAA TGTACCCATC TCAGATGAAT
  61 GGCTACGGAT CATCACCTAC CTTTTCCCAG ACGGACAGAG AACATGGTTC AAAAACAAGT
  121 GCAAAGGCCC TTTATGAACA AAGGAAGAAT TATGCACGGG ACAGTGTCAG CAGTGTGTCA
  181 GATATATCTC AATACCGTGT TGAACACTTG ACTACCTTTG TCCTGGATCG GAAAGATGCT
  241 ATGATCACTG TTGATGATGG AATAAGGAAA TTGAAATTGC TTGATGCCAA GGGCAAAGTG
  301 TGGACTCAAG ATATGATTCT TCAAGTGGAT GACAGAGCTG TGAGCCTGAT TGATTTAGAA
  361 TCAAAGAATG AACTGGAGAA TTTTCCTTTA AACACAATCC AGCACTGCCA AGCTGTGATG
  421 CATTCATGCA GCTATGATTC AGTTCTTGCA CTGGTGTGCA AAGAGCCAAC CCAGAACAAG
  481 CCAGATCTTC ATCTCTTCCA GTGTGATGAG GTTAAGGCAA ACCTAATTAG TGAAGATATT
  541 GAAAGTGCAA TCAGTGACAG TAAAGGAGGG AAACAGAAGA GGCGGCCCGA CGCCCTGAGG
  601 ATGATTTCCA ATGCAGACCC TAGTATACCG CCTCCACCCA GAGCTCCTGC CCCTGCGCCC
  661 CCTGGGACCG TCACCCAGGT GGATGTTAGA AGTCGAGTGG CAGCCTGGTC TGCATGGGCA
  721 GCCGACCAAG GGGACTTTGA GAAACCAAGG CAGTATCATG AGCAGGAAGA AACACCTGAG
  781 ATGATGGCAG CCCGCATTGA CAGAGATGTG CAAATCTTAA ACCACATTTT GGATGACATT
  841 GAATTTTTTA TCACAAAACT CCAAAAAGCA GCAGAAGCAT TTTCTGAGCT TTCTAAAAGG
  901 AAGAAAAACA AGAAAGGTAA AAGGAAAGGA CCAGGAGAGG GTGTTTTAAC GCTGCGGGCA
  961 AAACCTCCAC CTCCTGATGA ATTTCTTGAC TGTTTCCAAA AGTTTAAACA CGGATTTAAC
 1021 CTTCTGGCCA AACTGAAGTC TCATATTCAG AATCCTAGTG CTGCAGATTT GGTTCACTTT
 1081 TTGTTTACTC CATTAAATAT GGTGGTGCAG GCAACAGGAG GTCCTGAACT AGCCAGTTCA
 1141 GTACTTAGTC CCCTATTGAA TAAGGACACA ATTGATTTCT TAAATTATAC TGTCAATGGT
 1201 GATGAACGGC AGCTGTGGAT GTCATTGGGA GGAACTTGGA TGAAAGCCAG AGCAGAGTGG
 1261 CCAAAAGAAC AGTTTATTCC ACCATATGTT CCACGATTCC GCAATGGCTG GGAGCCCCCA
 1321 ATGCTGAACT TTATGGGAGC CACAATGGAA CAAGATCTTT ATCAACTGGC AGAATCTGTG
 1381 GCAAATGTAG CAGAACATCA GCGCAAACAG GAAATAAAAA GATTATCCAC AGAGCATTCC
 1441 AGTGTATCAG AGTATCATCC AGCCGATGGC TATGCGTTCA GTAGCAACAT TTACACAAGA
 1501 GGATCCCACC TGGACCAAGG GGAAGCTGCT GTTGCTTTTA AGCCAACTTC TAATCGCCAT
 1561 ATAGATAGAA ATTATGAACC ACTCAAAACA CAACCCAAGA AATATGCCAA ATCCAAGTAT
 1621 GACTTTGTAG CAAGGAACAA CAGTGAGCTC TCGGTTCTAA AGGATGATAT TTTAGAGATA
 1681 CTTGATGATC GGAAGCAATG GTGGAAAGTT CGAAATGCAA GTGGAGACTC TGGATTTGTG
 1741 CCAAATAACA TTTTGGATAT TGTGAGACCT CCAGAATCTG GATTGGGGCG TGCTGATCCA
 1801 CCTTATACTC ATACTATACA GAAACAAAGG ATGGAGTATG GCCCAAGACC AGCTGATACT
 1861 CCCCCTGCTC CATCACCTCC TCCAACACCA GCTCCTGTTC CTGTTCCCCT TCCCCCTTCC
 1921 ACTCCAGCAC CTGTTCCTGT GTCAAAGGTC CCAGCAAATA TAACACGTCA AAACAGCAGC
 1981 TCCAGTGACA GTGGTGGCAG TATCGTGCGA GACAGCCAGA GACACAAACA ACTTCCGGTG
 2041 GACCGAAGGA AATCTCAGAT GGAGGAAGTG CAAGATGAAC TCATCCACAG ACTGACCATT
 2101 GGTCGGAGTG CCGCTCAGAA GAAATTCCAT GTGCCACGGC AGAACGTGCC AGTTATCAAT
 2161 ATCACTTACG ACTCCACACC AGAGGATGTG AAGACGTGGT TACAGTCAAA GGGATTCAAC
 2221 CCTGTGACTG TCAATAGTCT TGGAGTATTA AATGGTGCAC AACTTTTCTC TCTCAATAAG
 2281 GATGAACTGA GGACAGTCTG CCCTGAAGGG GCGAGAGTCT ATAGCCAAAT CACTGTACAA
 2341 AAAGCTGCAT TGGAGGATAG CAGTGGCAGC TCCGAGTTAC AAGAAATTAT GAGAAGACGA
 2401 CAGGAAAAAA TCAGTGCTGC CGCTAGTGAT TCAGGAGTGG AATCTTTTGA TGAAGGAAGC
 2461 AGTCACTAA   
Download sequence as FASTA