Open reading frame for HAGRID 261 (ERCC4) for HAGRID 261 (ERCC4)


Gene information

HGNC symbolERCC4
Common nameexcision repair cross-complementation group 4

Open reading frame for HAGRID 261 (ERCC4)

Open reading frame for HAGRID 261 (ERCC4) source (RefSeq)NM_005236
Sequence length2751 bp

Sequence

   1 ATGGAGTCAG GGCAGCCGGC TCGACGGATT GCCATGGCGC CGCTGCTGGA GTACGAGCGA
  61 CAGCTGGTGC TGGAACTGCT CGACACTGAC GGGCTAGTAG TGTGCGCCCG CGGGCTCGGC
  121 GCGGACCGGC TCCTCTACCA CTTTCTCCAG CTGCACTGCC ACCCAGCCTG CCTGGTGCTG
  181 GTGCTCAACA CGCAGCCGGC CGAGGAGGAG TATTTTATCA ATCAGCTGAA GATAGAAGGA
  241 GTTGAACACC TCCCTCGCCG TGTAACAAAT GAAATCACAA GCAACAGTCG CTATGAAGTT
  301 TACACACAAG GTGGTGTTAT ATTTGCGACA AGTAGGATAC TTGTGGTTGA CTTCTTGACT
  361 GATAGAATAC CTTCAGATTT AATTACTGGC ATCTTGGTGT ATAGAGCCCA CAGAATAATC
  421 GAGTCTTGTC AAGAAGCATT CATCTTGCGC CTCTTTCGCC AGAAAAACAA ACGTGGTTTT
  481 ATTAAAGCTT TCACAGACAA TGCTGTTGCC TTTGATACTG GTTTTTGTCA TGTGGAAAGA
  541 GTGATGAGAA ATCTTTTTGT GAGGAAACTG TATCTGTGGC CAAGGTTCCA TGTAGCAGTA
  601 AACTCATTTT TAGAACAGCA CAAACCTGAA GTTGTAGAAA TCCATGTTTC TATGACACCT
  661 ACCATGCTTG CTATACAGAC TGCTATACTG GACATTTTAA ATGCATGTCT AAAGGAACTA
  721 AAATGCCATA ACCCATCGCT TGAAGTGGAA GATTTATCTT TAGAAAATGC TATTGGAAAA
  781 CCTTTTGACA AGACAATCCG CCATTATCTG GATCCTTTGT GGCACCAGCT TGGAGCCAAG
  841 ACTAAATCCT TAGTTCAGGA TTTGAAGATA TTACGAACTT TGCTGCAGTA TCTCTCTCAG
  901 TATGATTGTG TCACATTTCT TAATCTTCTG GAATCTCTGA GAGCAACGGA AAAAGCTTTT
  961 GGTCAGAATT CAGGTTGGCT GTTTCTTGAC TCCAGCACCT CGATGTTTAT AAATGCTCGA
 1021 GCAAGGGTTT ATCATCTTCC AGATGCCAAA ATGAGTAAAA AAGAAAAAAT ATCTGAAAAA
 1081 ATGGAAATTA AAGAAGGGGA AGAAACAAAA AAGGAACTGG TCCTAGAAAG CAACCCAAAG
 1141 TGGGAGGCAC TGACTGAAGT ATTAAAAGAA ATTGAGGCAG AAAATAAGGA GAGTGAAGCT
 1201 CTTGGTGGTC CAGGTCAAGT ACTGATTTGT GCAAGTGATG ACCGAACATG TTCCCAGCTG
 1261 AGAGACTATA TCACTCTTGG AGCGGAGGCC TTCTTATTGA GGCTCTACAG GAAAACCTTT
 1321 GAGAAGGATA GCAAAGCTGA AGAAGTCTGG ATGAAATTTA GGAAGGAAGA CAGTTCAAAG
 1381 AGAATTAGGA AATCTCACAA AAGACCTAAA GACCCCCAAA ACAAAGAACG GGCTTCTACC
 1441 AAAGAAAGAA CCCTCAAAAA GAAAAAACGG AAGTTGACCT TAACTCAAAT GGTAGGAAAA
 1501 CCTGAAGAAC TGGAAGAGGA AGGAGATGTC GAGGAAGGAT ATCGTCGAGA AATAAGCAGT
 1561 AGCCCAGAAA GCTGCCCGGA AGAAATTAAG CATGAAGAAT TTGATGTAAA TTTGTCATCG
 1621 GATGCTGCTT TCGGAATCCT GAAAGAACCC CTCACTATCA TCCATCCGCT TCTGGGTTGC
 1681 AGCGACCCCT ATGCTCTGAC AAGGGTACTA CATGAAGTGG AGCCAAGATA CGTGGTTCTT
 1741 TATGACGCAG AGCTAACCTT TGTTCGGCAG CTTGAAATTT ACAGGGCGAG TAGGCCTGGG
 1801 AAACCTCTGA GGGTTTACTT TCTTATATAC GGAGGTTCAA CTGAGGAACA ACGCTATCTC
 1861 ACTGCTTTGC GGAAAGAAAA GGAAGCTTTT GAAAAACTCA TAAGGGAAAA AGCAAGCATG
 1921 GTTGTCCCTG AAGAAAGAGA AGGCAGAGAT GAAACAAACT TAGACCTAGT AAGAGGCACA
 1981 GCATCTGCAG ATGTTTCCAC TGACACTCGG AAAGCCGGTG GCCAGGAACA GAATGGTACA
 2041 CAGCAAAGCA TAGTTGTGGA TATGCGTGAA TTTCGAAGTG AGCTTCCATC TCTGATCCAT
 2101 CGTCGGGGCA TTGACATTGA ACCCGTGACT TTAGAGGTTG GAGATTACAT CCTCACTCCA
 2161 GAAATGTGCG TGGAGCGCAA GAGTATCAGT GATTTAATCG GCTCTTTAAA TAACGGCCGC
 2221 CTCTACAGCC AGTGCATCTC CATGTCCCGC TACTACAAGC GTCCCGTGCT TCTGATTGAG
 2281 TTTGACCCTA GCAAGCCTTT CTCTCTCACT TCCCGAGGTG CCTTGTTTCA GGAGATCTCC
 2341 AGCAATGACA TTAGTTCCAA ACTCACTCTT CTTACACTTC ACTTCCCCAG ACTACGGATT
 2401 CTCTGGTGCC CCTCTCCTCA TGCAACGGCG GAGTTGTTTG AGGAGCTGAA ACAAAGCAAG
 2461 CCACAGCCTG ATGCGGCGAC AGCACTGGCC ATTACAGCAG ATTCTGAAAC CCTTCCCGAG
 2521 TCAGAGAAGT ATAATCCTGG TCCCCAAGAC TTCTTGTTAA AAATGCCAGG GGTGAATGCC
 2581 AAAAACTGCC GCTCCTTGAT GCACCACGTT AAGAACATCG CAGAATTAGC AGCCCTGTCA
 2641 CAAGACGAGC TCACGAGTAT TCTGGGGAAT GCTGCAAATG CCAAACAGCT TTATGATTTC
 2701 ATTCACACCT CTTTTGCAGA AGTCGTATCA AAAGGAAAAG GGAAAAAGTG A
Download sequence as FASTA