Open reading frame for HAGRID 252 (CLOCK) for HAGRID 252 (CLOCK)


Gene information

HGNC symbolCLOCK
Common nameclock circadian regulator

Open reading frame for HAGRID 252 (CLOCK)

Open reading frame for HAGRID 252 (CLOCK) source (RefSeq)NM_004898
Sequence length2541 bp

Sequence

   1 ATGTTGTTTA CCGTAAGCTG TAGTAAAATG AGCTCGATTG TTGACAGAGA TGACAGTAGT
  61 ATTTTTGATG GGTTGGTGGA AGAAGATGAC AAGGACAAAG CGAAAAGAGT ATCTAGAAAC
  121 AAATCTGAAA AGAAACGTAG AGATCAATTT AATGTTCTCA TTAAAGAACT GGGATCCATG
  181 CTTCCTGGTA ATGCTAGAAA GATGGACAAA TCTACTGTTC TGCAGAAAAG CATTGATTTT
  241 TTACGAAAAC ATAAAGAAAT CACTGCACAG TCAGATGCTA GTGAAATTCG ACAGGACTGG
  301 AAACCTACAT TCCTTAGTAA TGAAGAGTTT ACACAATTAA TGTTAGAGGC TCTTGATGGT
  361 TTTTTTTTAG CAATCATGAC AGATGGAAGC ATAATATATG TGTCTGAGAG TGTAACTTCA
  421 TTACTTGAAC ATTTACCATC TGATCTTGTG GATCAAAGTA TATTTAATTT TATCCCAGAA
  481 GGGGAACATT CAGAGGTTTA TAAAATACTC TCTACTCATC TGCTGGAAAG TGATTCATTA
  541 ACCCCAGAAT ATTTAAAATC AAAAAATCAG TTAGAATTCT GTTGTCACAT GCTGCGAGGA
  601 ACAATAGACC CAAAGGAGCC ATCTACCTAT GAATATGTAA AATTTATAGG AAATTTCAAA
  661 TCTTTAAACA GTGTATCCTC TTCAGCACAC AATGGTTTTG AAGGAACTAT ACAACGCACA
  721 CATAGGCCAT CTTATGAAGA TAGAGTTTGT TTTGTAGCTA CTGTCAGGTT AGCTACACCT
  781 CAGTTCATCA AGGAAATGTG CACTGTTGAA GAACCCAATG AAGAGTTTAC ATCTAGACAT
  841 AGTTTAGAAT GGAAGTTTCT GTTTCTAGAT CACAGGGCAC CACCCATAAT AGGGTATTTG
  901 CCATTTGAAG TTCTGGGAAC ATCAGGCTAT GATTACTATC ATGTGGATGA CCTAGAAAAT
  961 TTGGCAAAAT GTCATGAGCA CTTAATGCAA TATGGGAAAG GCAAATCATG TTATTATAGG
 1021 TTCCTGACTA AGGGGCAACA GTGGATTTGG CTTCAGACTC ATTATTATAT CACTTACCAT
 1081 CAGTGGAATT CAAGGCCAGA GTTTATTGTT TGTACTCACA CTGTAGTAAG TTATGCAGAA
 1141 GTTAGGGCTG AAAGACGACG AGAACTTGGC ATTGAAGAGT CTCTTCCTGA GACAGCTGCT
 1201 GACAAAAGCC AAGATTCTGG GTCAGATAAT CGTATAAACA CAGTCAGTCT CAAGGAAGCA
 1261 TTGGAAAGGT TTGATCACAG CCCAACCCCT TCTGCCTCTT CTCGGAGTTC AAGAAAATCA
 1321 TCTCACACGG CCGTCTCAGA CCCTTCCTCA ACACCAACCA AGATCCCGAC GGATACGAGC
 1381 ACTCCACCCA GGCAGCATTT ACCAGCTCAT GAGAAGATGG TGCAAAGAAG GTCATCATTT
 1441 AGTAGTCAGT CCATAAATTC CCAGTCTGTT GGTTCATCAT TAACACAGCC AGTGATGTCT
 1501 CAAGCTACAA ATTTACCAAT TCCACAAGGC ATGTCCCAGT TTCAGTTTTC AGCTCAATTA
 1561 GGAGCCATGC AACATCTGAA AGACCAATTG GAACAACGGA CACGCATGAT AGAAGCAAAT
 1621 ATTCATCGGC AACAAGAAGA ACTAAGAAAA ATTCAAGAAC AACTTCAGAT GGTCCATGGT
 1681 CAGGGGCTGC AGATGTTTTT GCAACAATCA AATCCTGGGT TGAATTTTGG TTCCGTTCAA
 1741 CTTTCTTCTG GAAATTCATC TAACATCCAG CAACTTGCAC CTATAAATAT GCAAGGCCAA
 1801 GTTGTTCCTA CTAACCAGAT TCAAAGTGGA ATGAATACTG GACACATTGG CACAACTCAG
 1861 CACATGATAC AACAACAGAC TTTACAGAGT ACATCAACTC AGAGTCAACA AAATGTACTG
 1921 AGTGGGCACA GTCAGCAAAC ATCTCTACCC AGTCAGACAC AGAGCACTCT TACAGCCCCA
 1981 CTGTATAACA CTATGGTGAT TTCTCAGCCT GCAGCCGGAA GCATGGTCCA GATTCCATCT
 2041 AGTATGCCAC AAAACAGCAC CCAGAGTGCT GCAGTAACTA CATTCACTCA GGACAGGCAG
 2101 ATAAGATTTT CTCAAGGTCA ACAACTTGTG ACCAAATTAG TGACTGCTCC TGTAGCTTGT
 2161 GGGGCAGTCA TGGTACCTAG TACTATGCTT ATGGGCCAGG TGGTGACTGC ATATCCTACT
 2221 TTTGCTACAC AACAGCAACA GTCACAGACA TTGTCAGTAA CGCAGCAGCA GCAGCAGCAG
 2281 AGCTCCCAGG AGCAGCAGCT CACTTCAGTT CAGCAACCAT CTCAGGCTCA GCTGACCCAG
 2341 CCACCGCAAC AATTTTTACA GACTTCTAGG TTGCTCCATG GGAATCCCTC AACTCAACTC
 2401 ATTCTCTCTG CTGCATTTCC TCTACAACAG AGCACCTTCC CTCAGTCACA TCACCAGCAA
 2461 CATCAGTCTC AGCAACAGCA GCAACTCAGC CGGCACAGGA CTGACAGCTT GCCCGACCCT
 2521 TCCAAGGTTC AACCACAGTA G  
Download sequence as FASTA