Open reading frame for HAGRID 251 (ARNTL) for HAGRID 251 (ARNTL)


Gene information

HGNC symbolARNTL
Common namearyl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like

Open reading frame for HAGRID 251 (ARNTL)

Open reading frame for HAGRID 251 (ARNTL) source (RefSeq)NM_001178
Sequence length1878 bp

Sequence

   1 ATGGCAGACC AGAGAATGGA CATTTCTTCA ACCATCAGTG ATTTCATGTC CCCGGGCCCC
  61 ACCGACCTGC TTTCCAGCTC TCTTGGTACC AGTGGTGTGG ATTGCAACCG CAAACGGAAA
  121 GGCAGCTCCA CTGACTACCA AGAAAGCATG GACACAGACA AAGATGACCC TCATGGAAGG
  181 TTAGAATATA CAGAACACCA AGGAAGGATA AAAAATGCAA GGGAAGCTCA CAGTCAGATT
  241 GAAAAGCGGC GTCGGGATAA AATGAACAGT TTTATAGATG AATTGGCTTC TTTGGTACCA
  301 ACATGCAACG CAATGTCCAG GAAATTAGAT AAACTTACTG TGCTAAGGAT GGCTGTTCAG
  361 CACATGAAAA CATTAAGAGG TGCCACCAAT CCATACACAG AAGCAAACTA CAAACCAACT
  421 TTTCTATCAG ACGATGAATT GAAACACCTC ATTCTCAGGG CAGCAGATGG ATTTTTGTTT
  481 GTCGTAGGAT GTGACCGAGG GAAGATACTC TTTGTCTCAG AGTCTGTCTT CAAGATCCTC
  541 AACTACAGCC AGAATGATCT GATTGGTCAG AGTTTGTTTG ACTACCTGCA TCCTAAAGAT
  601 ATTGCCAAAG TCAAGGAGCA GCTCTCCTCC TCTGACACCG CACCCCGGGA GCGGCTCATA
  661 GATGCAAAAA CTGGACTTCC AGTTAAAACA GATATAACCC CTGGGCCATC TCGATTATGT
  721 TCTGGAGCAC GACGTTCTTT CTTCTGTAGG ATGAAGTGTA ACAGGCCTTC AGTAAAGGTT
  781 GAAGACAAGG ACTTCCCCTC TACCTGCTCA AAGAAAAAAG ATCGAAAAAG CTTCTGCACA
  841 ATCCACAGCA CAGGCTATTT GAAAAGCTGG CCACCCACAA AGATGGGGCT GGATGAAGAC
  901 AACGAACCAG ACAATGAGGG GTGTAACCTC AGCTGCCTCG TCGCAATTGG ACGACTGCAT
  961 TCTCATGTAG TTCCACAACC AGTGAACGGG GAAATCAGGG TGAAATCTAT GGAATATGTT
 1021 TCTCGGCACG CGATAGATGG AAAGTTTGTT TTTGTAGACC AGAGGGCAAC AGCTATTTTG
 1081 GCATATTTAC CACAAGAACT TCTAGGCACA TCGTGTTATG AATATTTTCA CCAAGATGAC
 1141 ATAGGACATC TTGCAGAATG TCATAGGCAA GTTTTACAGA CGAGAGAAAA AATTACAACT
 1201 AATTGCTATA AATTTAAAAT CAAAGATGGT TCTTTTATCA CACTACGGAG TCGATGGTTC
 1261 AGTTTCATGA ACCCTTGGAC CAAGGAAGTA GAATATATTG TCTCAACTAA CACTGTTGTT
 1321 TTAGCCAACG TCCTGGAAGG CGGGGACCCA ACCTTCCCAC AGCTCACAGC ATCCCCCCAC
 1381 AGCATGGACA GCATGCTGCC CTCTGGAGAA GGTGGCCCAA AGAGGACCCA CCCCACTGTT
 1441 CCAGGGATTC CAGGGGGAAC CCGGGCTGGG GCAGGAAAAA TAGGCCGAAT GATTGCTGAG
 1501 GAAATCATGG AAATCCACAG GATAAGAGGG TCATCGCCTT CTAGCTGTGG CTCCAGCCCA
 1561 TTGAACATCA CGAGTACGCC TCCCCCTGAT GCCTCTTCTC CAGGAGGCAA GAAGATTTTA
 1621 AATGGAGGGA CTCCAGACAT TCCTTCCAGT GGCCTACTAT CAGGCCAGGC TCAGGAGAAC
 1681 CCAGGTTATC CATATTCTGA TAGTTCTTCT ATTCTTGGTG AGAACCCCCA CATAGGTATA
 1741 GACATGATTG ACAACGACCA AGGATCAAGT AGTCCCAGTA ATGATGAGGC AGCAATGGCT
 1801 GTCATCATGA GCCTCTTGGA AGCAGATGCT GGACTGGGTG GCCCTGTTGA CTTTAGTGAC
 1861 TTGCCATGGC CGCTGTAA  
Download sequence as FASTA