Open reading frame for HAGRID 241 (RAE1) for HAGRID 241 (RAE1)


Gene information

HGNC symbolRAE1
Common nameribonucleic acid export 1

Open reading frame for HAGRID 241 (RAE1)

Open reading frame for HAGRID 241 (RAE1) source (RefSeq)NM_003610
Sequence length1107 bp

Sequence

   1 ATGAGCCTGT TTGGAACAAC CTCAGGTTTT GGAACCAGTG GGACCAGCAT GTTTGGCAGT
  61 GCAACTACAG ACAATCACAA TCCCATGAAG GATATTGAAG TAACATCATC TCCTGATGAT
  121 AGCATTGGTT GTCTGTCTTT TAGCCCACCA ACCTTGCCGG GGAACTTTCT TATTGCAGGA
  181 TCATGGGCTA ATGATGTTCG CTGCTGGGAA GTTCAAGACA GTGGACAGAC CATTCCAAAA
  241 GCCCAGCAGA TGCACACTGG GCCTGTGCTT GATGTCTGCT GGAGTGACGA TGGGAGCAAA
  301 GTGTTTACGG CATCGTGTGA TAAAACTGCC AAAATGTGGG ACCTCAGCAG TAACCAAGCG
  361 ATACAGATCG CACAGCATGA TGCTCCTGTT AAAACCATCC ATTGGATCAA AGCTCCAAAC
  421 TACAGCTGTG TGATGACTGG GAGCTGGGAT AAGACTTTAA AGTTTTGGGA TACTCGATCG
  481 TCAAATCCTA TGATGGTTTT GCAACTCCCT GAAAGGTGTT ACTGTGCTGA CGTGATATAC
  541 CCCATGGCTG TGGTGGCAAC TGCAGAGAGG GGCCTGATTG TCTATCAGCT AGAGAATCAA
  601 CCTTCTGAAT TCAGGAGGAT AGAATCTCCA CTGAAACATC AGCATCGGTG TGTGGCTATT
  661 TTTAAAGACA AACAGAACAA GCCTACTGGT TTTGCCCTGG GAAGTATCGA GGGGAGAGTT
  721 GCTATTCACT ATATCAACCC CCCGAACCCC GCCAAAGATA ACTTCACCTT TAAATGTCAT
  781 CGATCTAATG GAACCAACAC TTCAGCTCCT CAGGACATTT ATGCGGTAAA TGGAATCGCG
  841 TTCCATCCTG TTCATGGCAC CCTTGCAACT GTGGGATCTG ATGGTAGATT CAGCTTCTGG
  901 GACAAAGATG CCAGAACAAA ACTAAAAACT TCGGAACAGT TAGATCAGCC CATCTCAGCT
  961 TGCTGTTTCA ATCACAATGG AAACATATTT GCATACGCTT CCAGCTACGA CTGGTCAAAG
 1021 GGACATGAAT TTTATAATCC CCAGAAAAAA AATTACATTT TCCTGCGTAA TGCAGCCGAA
 1081 GAGCTAAAGC CCAGGAATAA GAAGTAG  
Download sequence as FASTA