Open reading frame for HAGRID 231 (ATR) for HAGRID 231 (ATR)


Gene information

HGNC symbolATR
Common nameATR serine/threonine kinase

Open reading frame for HAGRID 231 (ATR)

Open reading frame for HAGRID 231 (ATR) source (RefSeq)NM_001184
Sequence length7935 bp

Sequence

   1 ATGGGGGAAC ATGGCCTGGA GCTGGCTTCC ATGATCCCCG CCCTGCGGGA GCTGGGCAGT
  61 GCCACACCAG AGGAATATAA TACAGTTGTA CAGAAGCCAA GACAAATTCT GTGTCAATTC
  121 ATTGACCGGA TACTTACAGA TGTAAATGTT GTTGCTGTAG AACTTGTAAA GAAAACTGAC
  181 TCTCAGCCAA CCTCCGTGAT GTTGCTTGAT TTCATCCAGC ATATCATGAA ATCCTCCCCA
  241 CTTATGTTTG TAAATGTGAG TGGAAGCCAT GAGCGCAAAG GCAGTTGTAT TGAATTCAGT
  301 AATTGGATCA TAACGAGACT TCTGCGGATT GCAGCAACTC CCTCCTGTCA TTTGTTACAC
  361 AAGAAAATCT GTGAAGTCAT CTGTTCATTA TTATTTCTTT TTAAAAGCAA GAGTCCTGCT
  421 ATTTTTGGGG TACTCACAAA AGAATTATTA CAACTTTTTG AAGACTTGGT TTACCTCCAT
  481 AGAAGAAATG TGATGGGTCA TGCTGTGGAA TGGCCAGTGG TCATGAGCCG ATTTTTAAGT
  541 CAATTAGATG AACACATGGG ATATTTACAA TCAGCTCCTT TGCAGTTGAT GAGTATGCAA
  601 AATTTAGAAT TTATTGAAGT CACTTTATTA ATGGTTCTTA CTCGTATTAT TGCAATTGTG
  661 TTTTTTAGAA GGCAAGAACT CTTACTTTGG CAGATAGGTT GTGTTCTGCT AGAGTATGGT
  721 AGTCCAAAAA TTAAATCCCT AGCAATTAGC TTTTTAACAG AACTTTTTCA GCTTGGAGGA
  781 CTACCAGCAC AACCAGCTAG CACTTTTTTC AGCTCATTTT TGGAATTATT AAAACACCTT
  841 GTAGAAATGG ATACTGACCA ATTGAAACTC TATGAAGAGC CATTATCAAA GCTGATAAAG
  901 ACACTATTTC CCTTTGAAGC AGAAGCTTAT AGAAATATTG AACCTGTCTA TTTAAATATG
  961 CTGCTGGAAA AACTCTGTGT CATGTTTGAA GACGGTGTGC TCATGCGGCT TAAGTCTGAT
 1021 TTGCTAAAAG CAGCTTTGTG CCATTTACTG CAGTATTTCC TTAAATTTGT GCCAGCTGGG
 1081 TATGAATCTG CTTTACAAGT CAGGAAGGTC TATGTGAGAA ATATTTGTAA AGCTCTTTTG
 1141 GATGTGCTTG GAATTGAGGT AGATGCAGAG TACTTGTTGG GCCCACTTTA TGCAGCTTTG
 1201 AAAATGGAAA GTATGGAAAT CATTGAGGAG ATTCAATGCC AAACTCAACA GGAAAACCTC
 1261 AGCAGTAATA GTGATGGAAT ATCACCCAAA AGGCGTCGTC TCAGCTCGTC TCTAAACCCT
 1321 TCTAAAAGAG CACCAAAACA GACTGAGGAA ATTAAACATG TGGACATGAA CCAAAAGAGC
 1381 ATATTATGGA GTGCACTGAA ACAGAAAGCT GAATCCCTTC AGATTTCCCT TGAATACAGT
 1441 GGCCTAAAGA ATCCTGTTAT TGAGATGTTA GAAGGAATTG CTGTTGTCTT ACAACTGACT
 1501 GCTCTGTGTA CTGTTCATTG TTCTCATCAA AACATGAACT GCCGTACTTT CAAGGACTGT
 1561 CAACATAAAT CCAAGAAGAA ACCTTCTGTA GTGATAACTT GGATGTCATT GGATTTTTAC
 1621 ACAAAAGTGC TTAAGAGCTG TAGAAGTTTG TTAGAATCTG TTCAGAAACT GGACCTGGAG
 1681 GCAACCATTG ATAAGGTGGT GAAAATTTAT GATGCTTTGA TTTATATGCA AGTAAACAGT
 1741 TCATTTGAAG ATCATATCCT GGAAGATTTA TGTGGTATGC TCTCACTTCC ATGGATTTAT
 1801 TCCCATTCTG ATGATGGCTG TTTAAAGTTG ACCACATTTG CCGCTAATCT TCTAACATTA
 1861 AGCTGTAGGA TTTCAGATAG CTATTCACCA CAGGCACAAT CACGATGTGT GTTTCTTCTG
 1921 ACTCTGTTTC CAAGAAGAAT ATTCCTTGAG TGGAGAACAG CAGTTTACAA CTGGGCCCTG
 1981 CAGAGCTCCC ATGAAGTAAT CCGGGCTAGT TGTGTTAGTG GATTTTTTAT CTTATTGCAG
 2041 CAGCAGAATT CTTGTAACAG AGTTCCCAAG ATTCTTATAG ATAAAGTCAA AGATGATTCT
 2101 GACATTGTCA AGAAAGAATT TGCTTCTATA CTTGGTCAAC TTGTCTGTAC TCTTCACGGC
 2161 ATGTTTTATC TGACAAGTTC TTTAACAGAA CCTTTCTCTG AACACGGACA TGTGGACCTC
 2221 TTCTGTAGGA ACTTGAAAGC CACTTCTCAA CATGAATGTT CATCTTCTCA ACTAAAAGCT
 2281 TCTGTCTGCA AGCCATTCCT TTTCCTACTG AAAAAAAAAA TACCTAGTCC AGTAAAACTT
 2341 GCTTTCATAG ATAATCTACA TCATCTTTGT AAGCATCTTG ATTTTAGAGA AGATGAAACA
 2401 GATGTAAAAG CAGTTCTTGG AACTTTATTA AATTTAATGG AAGATCCAGA CAAAGATGTT
 2461 AGAGTGGCTT TTAGTGGAAA TATCAAGCAC ATATTGGAAT CCTTGGACTC TGAAGATGGA
 2521 TTTATAAAGG AGCTTTTTGT CTTAAGAATG AAGGAAGCAT ATACACATGC CCAAATATCA
 2581 AGAAATAATG AGCTGAAGGA TACCTTGATT CTTACAACAG GGGATATTGG AAGGGCCGCA
 2641 AAAGGAGATT TGGTACCATT TGCACTCTTA CACTTATTGC ATTGTTTGTT ATCCAAGTCA
 2701 GCATCTGTCT CTGGAGCAGC ATACACAGAA ATTAGAGCTC TGGTTGCAGC TAAAAGTGTT
 2761 AAACTGCAAA GTTTTTTCAG CCAGTATAAG AAACCCATCT GTCAGTTTTT GGTAGAATCC
 2821 CTTCACTCTA GTCAGATGAC AGCACTTCCG AATACTCCAT GCCAGAATGC TGACGTGCGA
 2881 AAACAAGATG TGGCTCACCA GAGAGAAATG GCTTTAAATA CGTTGTCTGA AATTGCCAAC
 2941 GTTTTCGACT TTCCTGATCT TAATCGTTTT CTTACTAGGA CATTACAAGT TCTACTACCT
 3001 GATCTTGCTG CCAAAGCAAG CCCTGCAGCT TCTGCTCTCA TTCGAACTTT AGGAAAACAA
 3061 TTAAATGTCA ATCGTAGAGA GATTTTAATA AACAACTTCA AATATATTTT TTCTCATTTG
 3121 GTCTGTTCTT GTTCCAAAGA TGAATTAGAA CGTGCCCTTC ATTATCTGAA GAATGAAACA
 3181 GAAATTGAAC TGGGGAGCCT GTTGAGACAA GATTTCCAAG GATTGCATAA TGAATTATTG
 3241 CTGCGTATTG GAGAACACTA TCAACAGGTT TTTAATGGTT TGTCAATACT TGCCTCATTT
 3301 GCATCCAGTG ATGATCCATA TCAGGGCCCG AGAGATATCA TATCACCTGA ACTGATGGCT
 3361 GATTATTTAC AACCCAAATT GTTGGGCATT TTGGCTTTTT TTAACATGCA GTTACTGAGC
 3421 TCTAGTGTTG GCATTGAAGA TAAGAAAATG GCCTTGAACA GTTTGATGTC TTTGATGAAG
 3481 TTAATGGGAC CCAAACATGT CAGTTCTGTG AGGGTGAAGA TGATGACCAC ACTGAGAACT
 3541 GGCCTTCGAT TCAAGGATGA TTTTCCTGAA TTGTGTTGCA GAGCTTGGGA CTGCTTTGTT
 3601 CGCTGCCTGG ATCATGCTTG TCTGGGCTCC CTTCTCAGTC ATGTAATAGT AGCTTTGTTA
 3661 CCTCTTATAC ACATCCAGCC TAAAGAAACT GCAGCTATCT TCCACTACCT CATAATTGAA
 3721 AACAGGGATG CTGTGCAAGA TTTTCTTCAT GAAATATATT TTTTACCTGA TCATCCAGAA
 3781 TTAAAAAAGA TAAAAGCCGT TCTCCAGGAA TACAGAAAGG AGACCTCTGA GAGCACTGAT
 3841 CTTCAGACAA CTCTTCAGCT CTCTATGAAG GCCATTCAAC ATGAAAATGT CGATGTTCGT
 3901 ATTCATGCTC TTACAAGCTT GAAGGAAACC TTGTATAAAA ATCAGGAAAA ACTGATAAAG
 3961 TATGCAACAG ACAGTGAAAC AGTAGAACCT ATTATCTCAC AGTTGGTGAC AGTGCTTTTG
 4021 AAAGGTTGCC AAGATGCAAA CTCTCAAGCT CGGTTGCTCT GTGGGGAATG TTTAGGGGAA
 4081 TTGGGGGCGA TAGATCCAGG TCGATTAGAT TTCTCAACAA CTGAAACTCA AGGAAAAGAT
 4141 TTTACATTTG TGACTGGAGT AGAAGATTCA AGCTTTGCCT ATGGATTATT GATGGAGCTA
 4201 ACAAGAGCTT ACCTTGCGTA TGCTGATAAT AGCCGAGCTC AAGATTCAGC TGCCTATGCC
 4261 ATTCAGGAGT TGCTTTCTAT TTATGACTGT AGAGAGATGG AGACCAACGG CCCAGGTCAC
 4321 CAATTGTGGA GGAGATTTCC TGAGCATGTT CGGGAAATAC TAGAACCTCA TCTAAATACC
 4381 AGATACAAGA GTTCTCAGAA GTCAACCGAT TGGTCTGGAG TAAAGAAGCC AATTTACTTA
 4441 AGTAAATTGG GTAGTAACTT TGCAGAATGG TCAGCATCTT GGGCAGGTTA TCTTATTACA
 4501 AAGGTTCGAC ATGATCTTGC CAGTAAAATT TTCACCTGCT GTAGCATTAT GATGAAGCAT
 4561 GATTTCAAAG TGACCATCTA TCTTCTTCCA CATATTCTGG TGTATGTCTT ACTGGGTTGT
 4621 AATCAAGAAG ATCAGCAGGA GGTTTATGCA GAAATTATGG CAGTTCTAAA GCATGACGAT
 4681 CAGCATACCA TAAATACCCA AGACATTGCA TCTGATCTGT GTCAACTCAG TACACAGACT
 4741 GTGTTCTCCA TGCTTGACCA TCTCACACAG TGGGCAAGGC ACAAATTTCA GGCACTGAAA
 4801 GCTGAGAAAT GTCCACACAG CAAATCAAAC AGAAATAAGG TAGACTCAAT GGTATCTACT
 4861 GTGGATTATG AAGACTATCA GAGTGTAACC CGTTTTCTAG ACCTCATACC CCAGGATACT
 4921 CTGGCAGTAG CTTCCTTTCG CTCCAAAGCA TACACACGAG CTGTAATGCA CTTTGAATCA
 4981 TTTATTACAG AAAAGAAGCA AAATATTCAG GAACATCTTG GATTTTTACA GAAATTGTAT
 5041 GCTGCTATGC ATGAACCTGA TGGAGTGGCC GGAGTCAGTG CAATTAGAAA GGCAGAACCA
 5101 TCTCTAAAAG AACAGATCCT TGAACATGAA AGCCTTGGCT TGCTGAGGGA TGCCACTGCT
 5161 TGTTATGACA GGGCTATTCA GCTAGAACCA GACCAGATCA TTCATTATCA TGGTGTAGTA
 5221 AAGTCCATGT TAGGTCTTGG TCAGCTGTCT ACTGTTATCA CTCAGGTGAA TGGAGTGCAT
 5281 GCTAACAGGT CCGAGTGGAC AGATGAATTA AACACGTACA GAGTGGAAGC AGCTTGGAAA
 5341 TTGTCACAGT GGGATTTGGT GGAAAACTAT TTGGCAGCAG ATGGAAAATC TACAACATGG
 5401 AGTGTCAGAC TGGGACAGCT ATTATTATCA GCCAAAAAAA GAGATATCAC AGCTTTTTAT
 5461 GACTCACTGA AACTAGTGAG AGCAGAACAA ATTGTACCTC TTTCAGCTGC AAGCTTTGAA
 5521 AGAGGCTCCT ACCAACGAGG ATATGAATAT ATTGTGAGAT TGCACATGTT ATGTGAGTTG
 5581 GAGCATAGCA TCAAACCACT TTTCCAGCAT TCTCCAGGTG ACAGTTCTCA AGAAGATTCT
 5641 CTAAACTGGG TAGCTCGACT AGAAATGACC CAGAATTCCT ACAGAGCCAA GGAGCCTATC
 5701 CTGGCTCTCC GGAGGGCTTT ACTAAGCCTC AACAAAAGAC CAGATTACAA TGAAATGGTT
 5761 GGAGAATGCT GGCTGCAGAG TGCCAGGGTA GCTAGAAAGG CTGGTCACCA CCAGACAGCC
 5821 TACAATGCTC TCCTTAATGC AGGGGAATCA CGACTCGCTG AACTGTACGT GGAAAGGGCA
 5881 AAGTGGCTCT GGTCCAAGGG TGATGTTCAC CAGGCACTAA TTGTTCTTCA AAAAGGTGTT
 5941 GAATTATGTT TTCCTGAAAA TGAAACCCCA CCTGAGGGTA AGAACATGTT AATCCATGGT
 6001 CGAGCTATGC TACTAGTGGG CCGATTTATG GAAGAAACAG CTAACTTTGA AAGCAATGCA
 6061 ATTATGAAAA AATATAAGGA TGTGACCGCG TGCCTGCCAG AATGGGAGGA TGGGCATTTT
 6121 TACCTTGCCA AGTACTATGA CAAATTGATG CCCATGGTCA CAGACAACAA AATGGAAAAG
 6181 CAAGGTGATC TCATCCGGTA TATAGTTCTT CATTTTGGCA GATCTCTACA ATATGGAAAT
 6241 CAGTTCATAT ATCAGTCAAT GCCACGAATG TTAACTCTAT GGCTTGATTA TGGTACAAAG
 6301 GCATATGAAT GGGAAAAAGC TGGCCGCTCC GATCGTGTAC AAATGAGGAA TGATTTGGGT
 6361 AAAATAAACA AGGTTATCAC AGAGCATACA AACTATTTAG CTCCATATCA ATTTTTGACT
 6421 GCTTTTTCAC AATTGATCTC TCGAATTTGT CATTCTCACG ATGAAGTTTT TGTTGTCTTG
 6481 ATGGAAATAA TAGCCAAAGT ATTTCTAGCC TATCCTCAAC AAGCAATGTG GATGATGACA
 6541 GCTGTGTCAA AGTCATCTTA TCCCATGCGT GTGAACAGAT GCAAGGAAAT CCTCAATAAA
 6601 GCTATTCATA TGAAAAAATC CTTAGAGAAG TTTGTTGGAG ATGCAACTCG CCTAACAGAT
 6661 AAGCTTCTAG AATTGTGCAA TAAACCGGTT GATGGAAGTA GTTCCACATT AAGCATGAGC
 6721 ACTCATTTTA AAATGCTTAA AAAGCTGGTA GAAGAAGCAA CATTTAGTGA AATCCTCATT
 6781 CCTCTACAAT CAGTCATGAT ACCTACACTT CCATCAATTC TGGGTACCCA TGCTAACCAT
 6841 GCTAGCCATG AACCATTTCC TGGACATTGG GCCTATATTG CAGGGTTTGA TGATATGGTG
 6901 GAAATTCTTG CTTCTCTTCA GAAACCAAAG AAGATTTCTT TAAAAGGCTC AGATGGAAAG
 6961 TTCTACATCA TGATGTGTAA GCCAAAAGAT GACCTGAGAA AGGATTGTAG ACTAATGGAA
 7021 TTCAATTCCT TGATTAATAA GTGCTTAAGA AAAGATGCAG AGTCTCGTAG AAGAGAACTT
 7081 CATATTCGAA CATATGCAGT TATTCCACTA AATGATGAAT GTGGGATTAT TGAATGGGTG
 7141 AACAACACTG CTGGTTTGAG ACCTATTCTG ACCAAACTAT ATAAAGAAAA GGGAGTGTAT
 7201 ATGACAGGAA AAGAACTTCG CCAGTGTATG CTACCAAAGT CAGCAGCTTT ATCTGAAAAA
 7261 CTCAAAGTAT TCCGAGAATT TCTCCTGCCC AGGCATCCTC CTATTTTTCA TGAGTGGTTT
 7321 CTGAGAACAT TCCCTGATCC TACATCATGG TACAGTAGTA GATCAGCTTA CTGCCGTTCC
 7381 ACTGCAGTAA TGTCAATGGT TGGTTATATT CTGGGGCTTG GAGACCGTCA TGGTGAAAAT
 7441 ATTCTCTTTG ATTCTTTGAC TGGTGAATGC GTACATGTAG ATTTCAATTG TCTTTTCAAT
 7501 AAGGGAGAAA CCTTTGAAGT TCCAGAAATT GTGCCATTTC GCCTGACTCA TAATATGGTT
 7561 AATGGAATGG GTCCTATGGG AACAGAGGGT CTTTTTCGAA GAGCATGTGA AGTTACAATG
 7621 AGGCTGATGC GTGATCAGCG AGAGCCTTTA ATGAGTGTCT TAAAGACTTT TCTACATGAT
 7681 CCTCTTGTGG AATGGAGTAA ACCAGTGAAA GGGCATTCCA AAGCGCCACT GAATGAAACT
 7741 GGAGAAGTTG TCAATGAAAA GGCCAAGACC CATGTTCTTG ACATTGAGCA GCGACTACAA
 7801 GGTGTAATCA AGACTCGAAA TAGAGTGACA GGACTGCCGT TATCTATTGA AGGACATGTG
 7861 CATTACCTTA TACAAGAAGC TACTGATGAA AACTTACTAT GCCAGATGTA TCTTGGTTGG
 7921 ACTCCATATA TGTGA  
Download sequence as FASTA