Open reading frame for HAGRID 22 (STAT3) for HAGRID 22 (STAT3)


Gene information

HGNC symbolSTAT3
Common namesignal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor)

Open reading frame for HAGRID 22 (STAT3)

Open reading frame for HAGRID 22 (STAT3) source (RefSeq)NM_003150
Sequence length2310 bp

Sequence

   1 ATGGCCCAAT GGAATCAGCT ACAGCAGCTT GACACACGGT ACCTGGAGCA GCTCCATCAG
  61 CTCTACAGTG ACAGCTTCCC AATGGAGCTG CGGCAGTTTC TGGCCCCTTG GATTGAGAGT
  121 CAAGATTGGG CATATGCGGC CAGCAAAGAA TCACATGCCA CTTTGGTGTT TCATAATCTC
  181 CTGGGAGAGA TTGACCAGCA GTATAGCCGC TTCCTGCAAG AGTCGAATGT TCTCTATCAG
  241 CACAATCTAC GAAGAATCAA GCAGTTTCTT CAGAGCAGGT ATCTTGAGAA GCCAATGGAG
  301 ATTGCCCGGA TTGTGGCCCG GTGCCTGTGG GAAGAATCAC GCCTTCTACA GACTGCAGCC
  361 ACTGCGGCCC AGCAAGGGGG CCAGGCCAAC CACCCCACAG CAGCCGTGGT GACGGAGAAG
  421 CAGCAGATGC TGGAGCAGCA CCTTCAGGAT GTCCGGAAGA GAGTGCAGGA TCTAGAACAG
  481 AAAATGAAAG TGGTAGAGAA TCTCCAGGAT GACTTTGATT TCAACTATAA AACCCTCAAG
  541 AGTCAAGGAG ACATGCAAGA TCTGAATGGA AACAACCAGT CAGTGACCAG GCAGAAGATG
  601 CAGCAGCTGG AACAGATGCT CACTGCGCTG GACCAGATGC GGAGAAGCAT CGTGAGTGAG
  661 CTGGCGGGGC TTTTGTCAGC GATGGAGTAC GTGCAGAAAA CTCTCACGGA CGAGGAGCTG
  721 GCTGACTGGA AGAGGCGGCA ACAGATTGCC TGCATTGGAG GCCCGCCCAA CATCTGCCTA
  781 GATCGGCTAG AAAACTGGAT AACGTCATTA GCAGAATCTC AACTTCAGAC CCGTCAACAA
  841 ATTAAGAAAC TGGAGGAGTT GCAGCAAAAA GTTTCCTACA AAGGGGACCC CATTGTACAG
  901 CACCGGCCGA TGCTGGAGGA GAGAATCGTG GAGCTGTTTA GAAACTTAAT GAAAAGTGCC
  961 TTTGTGGTGG AGCGGCAGCC CTGCATGCCC ATGCATCCTG ACCGGCCCCT CGTCATCAAG
 1021 ACCGGCGTCC AGTTCACTAC TAAAGTCAGG TTGCTGGTCA AATTCCCTGA GTTGAATTAT
 1081 CAGCTTAAAA TTAAAGTGTG CATTGACAAA GACTCTGGGG ACGTTGCAGC TCTCAGAGGA
 1141 TCCCGGAAAT TTAACATTCT GGGCACAAAC ACAAAAGTGA TGAACATGGA AGAATCCAAC
 1201 AACGGCAGCC TCTCTGCAGA ATTCAAACAC TTGACCCTGA GGGAGCAGAG ATGTGGGAAT
 1261 GGGGGCCGAG CCAATTGTGA TGCTTCCCTG ATTGTGACTG AGGAGCTGCA CCTGATCACC
 1321 TTTGAGACCG AGGTGTATCA CCAAGGCCTC AAGATTGACC TAGAGACCCA CTCCTTGCCA
 1381 GTTGTGGTGA TCTCCAACAT CTGTCAGATG CCAAATGCCT GGGCGTCCAT CCTGTGGTAC
 1441 AACATGCTGA CCAACAATCC CAAGAATGTA AACTTTTTTA CCAAGCCCCC AATTGGAACC
 1501 TGGGATCAAG TGGCCGAGGT CCTGAGCTGG CAGTTCTCCT CCACCACCAA GCGAGGACTG
 1561 AGCATCGAGC AGCTGACTAC ACTGGCAGAG AAACTCTTGG GACCTGGTGT GAATTATTCA
 1621 GGGTGTCAGA TCACATGGGC TAAATTTTGC AAAGAAAACA TGGCTGGCAA GGGCTTCTCC
 1681 TTCTGGGTCT GGCTGGACAA TATCATTGAC CTTGTGAAAA AGTACATCCT GGCCCTTTGG
 1741 AACGAAGGGT ACATCATGGG CTTTATCAGT AAGGAGCGGG AGCGGGCCAT CTTGAGCACT
 1801 AAGCCTCCAG GCACCTTCCT GCTAAGATTC AGTGAAAGCA GCAAAGAAGG AGGCGTCACT
 1861 TTCACTTGGG TGGAGAAGGA CATCAGCGGT AAGACCCAGA TCCAGTCCGT GGAACCATAC
 1921 ACAAAGCAGC AGCTGAACAA CATGTCATTT GCTGAAATCA TCATGGGCTA TAAGATCATG
 1981 GATGCTACCA ATATCCTGGT GTCTCCACTG GTCTATCTCT ATCCTGACAT TCCCAAGGAG
 2041 GAGGCATTCG GAAAGTATTG TCGGCCAGAG AGCCAGGAGC ATCCTGAAGC TGACCCAGGC
 2101 GCTGCCCCAT ACCTGAAGAC CAAGTTTATC TGTGTGACAC CAACGACCTG CAGCAATACC
 2161 ATTGACCTGC CGATGTCCCC CCGCACTTTA GATTCATTGA TGCAGTTTGG AAATAATGGT
 2221 GAAGGTGCTG AACCCTCAGC AGGAGGGCAG TTTGAGTCCC TCACCTTTGA CATGGAGTTG
 2281 ACCTCGGAGT GCGCTACCTC CCCCATGTGA  
Download sequence as FASTA