Open reading frame for HAGRID 218 (LEPR) for HAGRID 218 (LEPR)


Gene information

HGNC symbolLEPR
Common nameleptin receptor

Open reading frame for HAGRID 218 (LEPR)

Open reading frame for HAGRID 218 (LEPR) source (RefSeq)NM_002303
Sequence length3498 bp

Sequence

   1 ATGATTTGTC AAAAATTCTG TGTGGTTTTG TTACATTGGG AATTTATTTA TGTGATAACT
  61 GCGTTTAACT TGTCATATCC AATTACTCCT TGGAGATTTA AGTTGTCTTG CATGCCACCA
  121 AATTCAACCT ATGACTACTT CCTTTTGCCT GCTGGACTCT CAAAGAATAC TTCAAATTCG
  181 AATGGACATT ATGAGACAGC TGTTGAACCT AAGTTTAATT CAAGTGGTAC TCACTTTTCT
  241 AACTTATCCA AAACAACTTT CCACTGTTGC TTTCGGAGTG AGCAAGATAG AAACTGCTCC
  301 TTATGTGCAG ACAACATTGA AGGAAAGACA TTTGTTTCAA CAGTAAATTC TTTAGTTTTT
  361 CAACAAATAG ATGCAAACTG GAACATACAG TGCTGGCTAA AAGGAGACTT AAAATTATTC
  421 ATCTGTTATG TGGAGTCATT ATTTAAGAAT CTATTCAGGA ATTATAACTA TAAGGTCCAT
  481 CTTTTATATG TTCTGCCTGA AGTGTTAGAA GATTCACCTC TGGTTCCCCA AAAAGGCAGT
  541 TTTCAGATGG TTCACTGCAA TTGCAGTGTT CATGAATGTT GTGAATGTCT TGTGCCTGTG
  601 CCAACAGCCA AACTCAACGA CACTCTCCTT ATGTGTTTGA AAATCACATC TGGTGGAGTA
  661 ATTTTCCAGT CACCTCTAAT GTCAGTTCAG CCCATAAATA TGGTGAAGCC TGATCCACCA
  721 TTAGGTTTGC ATATGGAAAT CACAGATGAT GGTAATTTAA AGATTTCTTG GTCCAGCCCA
  781 CCATTGGTAC CATTTCCACT TCAATATCAA GTGAAATATT CAGAGAATTC TACAACAGTT
  841 ATCAGAGAAG CTGACAAGAT TGTCTCAGCT ACATCCCTGC TAGTAGACAG TATACTTCCT
  901 GGGTCTTCGT ATGAGGTTCA GGTGAGGGGC AAGAGACTGG ATGGCCCAGG AATCTGGAGT
  961 GACTGGAGTA CTCCTCGTGT CTTTACCACA CAAGATGTCA TATACTTTCC ACCTAAAATT
 1021 CTGACAAGTG TTGGGTCTAA TGTTTCTTTT CACTGCATCT ATAAGAAGGA AAACAAGATT
 1081 GTTCCCTCAA AAGAGATTGT TTGGTGGATG AATTTAGCTG AGAAAATTCC TCAAAGCCAG
 1141 TATGATGTTG TGAGTGATCA TGTTAGCAAA GTTACTTTTT TCAATCTGAA TGAAACCAAA
 1201 CCTCGAGGAA AGTTTACCTA TGATGCAGTG TACTGCTGCA ATGAACATGA ATGCCATCAT
 1261 CGCTATGCTG AATTATATGT GATTGATGTC AATATCAATA TCTCATGTGA AACTGATGGG
 1321 TACTTAACTA AAATGACTTG CAGATGGTCA ACCAGTACAA TCCAGTCACT TGCGGAAAGC
 1381 ACTTTGCAAT TGAGGTATCA TAGGAGCAGC CTTTACTGTT CTGATATTCC ATCTATTCAT
 1441 CCCATATCTG AGCCCAAAGA TTGCTATTTG CAGAGTGATG GTTTTTATGA ATGCATTTTC
 1501 CAGCCAATCT TCCTATTATC TGGCTACACA ATGTGGATTA GGATCAATCA CTCTCTAGGT
 1561 TCACTTGACT CTCCACCAAC ATGTGTCCTT CCTGATTCTG TGGTGAAGCC ACTGCCTCCA
 1621 TCCAGTGTGA AAGCAGAAAT TACTATAAAC ATTGGATTAT TGAAAATATC TTGGGAAAAG
 1681 CCAGTCTTTC CAGAGAATAA CCTTCAATTC CAGATTCGCT ATGGTTTAAG TGGAAAAGAA
 1741 GTACAATGGA AGATGTATGA GGTTTATGAT GCAAAATCAA AATCTGTCAG TCTCCCAGTT
 1801 CCAGACTTGT GTGCAGTCTA TGCTGTTCAG GTGCGCTGTA AGAGGCTAGA TGGACTGGGA
 1861 TATTGGAGTA ATTGGAGCAA TCCAGCCTAC ACAGTTGTCA TGGATATAAA AGTTCCTATG
 1921 AGAGGACCTG AATTTTGGAG AATAATTAAT GGAGATACTA TGAAAAAGGA GAAAAATGTC
 1981 ACTTTACTTT GGAAGCCCCT GATGAAAAAT GACTCATTGT GCAGTGTTCA GAGATATGTG
 2041 ATAAACCATC ATACTTCCTG CAATGGAACA TGGTCAGAAG ATGTGGGAAA TCACACGAAA
 2101 TTCACTTTCC TGTGGACAGA GCAAGCACAT ACTGTTACGG TTCTGGCCAT CAATTCAATT
 2161 GGTGCTTCTG TTGCAAATTT TAATTTAACC TTTTCATGGC CTATGAGCAA AGTAAATATC
 2221 GTGCAGTCAC TCAGTGCTTA TCCTTTAAAC AGCAGTTGTG TGATTGTTTC CTGGATACTA
 2281 TCACCCAGTG ATTACAAGCT AATGTATTTT ATTATTGAGT GGAAAAATCT TAATGAAGAT
 2341 GGTGAAATAA AATGGCTTAG AATCTCTTCA TCTGTTAAGA AGTATTATAT CCATGATCAT
 2401 TTTATCCCCA TTGAGAAGTA CCAGTTCAGT CTTTACCCAA TATTTATGGA AGGAGTGGGA
 2461 AAACCAAAGA TAATTAATAG TTTCACTCAA GATGATATTG AAAAACACCA GAGTGATGCA
 2521 GGTTTATATG TAATTGTGCC AGTAATTATT TCCTCTTCCA TCTTATTGCT TGGAACATTA
 2581 TTAATATCAC ACCAAAGAAT GAAAAAGCTA TTTTGGGAAG ATGTTCCGAA CCCCAAGAAT
 2641 TGTTCCTGGG CACAAGGACT TAATTTTCAG AAGCCAGAAA CGTTTGAGCA TCTTTTTATC
 2701 AAGCATACAG CATCAGTGAC ATGTGGTCCT CTTCTTTTGG AGCCTGAAAC AATTTCAGAA
 2761 GATATCAGTG TTGATACATC ATGGAAAAAT AAAGATGAGA TGATGCCAAC AACTGTGGTC
 2821 TCTCTACTTT CAACAACAGA TCTTGAAAAG GGTTCTGTTT GTATTAGTGA CCAGTTCAAC
 2881 AGTGTTAACT TCTCTGAGGC TGAGGGTACT GAGGTAACCT ATGAGGACGA AAGCCAGAGA
 2941 CAACCCTTTG TTAAATACGC CACGCTGATC AGCAACTCTA AACCAAGTGA AACTGGTGAA
 3001 GAACAAGGGC TTATAAATAG TTCAGTCACC AAGTGCTTCT CTAGCAAAAA TTCTCCGTTG
 3061 AAGGATTCTT TCTCTAATAG CTCATGGGAG ATAGAGGCCC AGGCATTTTT TATATTATCA
 3121 GATCAGCATC CCAACATAAT TTCACCACAC CTCACATTCT CAGAAGGATT GGATGAACTT
 3181 TTGAAATTGG AGGGAAATTT CCCTGAAGAA AATAATGATA AAAAGTCTAT CTATTATTTA
 3241 GGGGTCACCT CAATCAAAAA GAGAGAGAGT GGTGTGCTTT TGACTGACAA GTCAAGGGTA
 3301 TCGTGCCCAT TCCCAGCCCC CTGTTTATTC ACGGACATCA GAGTTCTCCA GGACAGTTGC
 3361 TCACACTTTG TAGAAAATAA TATCAACTTA GGAACTTCTA GTAAGAAGAC TTTTGCATCT
 3421 TACATGCCTC AATTCCAAAC TTGTTCTACT CAGACTCATA AGATCATGGA AAACAAGATG
 3481 TGTGACCTAA CTGTGTAA  
Download sequence as FASTA