Open reading frame for HAGRID 215 (JAK2) for HAGRID 215 (JAK2)


Gene information

HGNC symbolJAK2
Common nameJanus kinase 2

Open reading frame for HAGRID 215 (JAK2)

Open reading frame for HAGRID 215 (JAK2) source (RefSeq)NM_004972
Sequence length3399 bp

Sequence

   1 ATGGGAATGG CCTGCCTTAC GATGACAGAA ATGGAGGGAA CATCCACCTC TTCTATATAT
  61 CAGAATGGTG ATATTTCTGG AAATGCCAAT TCTATGAAGC AAATAGATCC AGTTCTTCAG
  121 GTGTATCTTT ACCATTCCCT TGGGAAATCT GAGGCAGATT ATCTGACCTT TCCATCTGGG
  181 GAGTATGTTG CAGAAGAAAT CTGTATTGCT GCTTCTAAAG CTTGTGGTAT CACACCTGTG
  241 TATCATAATA TGTTTGCTTT AATGAGTGAA ACAGAAAGGA TCTGGTATCC ACCCAACCAT
  301 GTCTTCCATA TAGATGAGTC AACCAGGCAT AATGTACTCT ACAGAATAAG ATTTTACTTT
  361 CCTCGTTGGT ATTGCAGTGG CAGCAACAGA GCCTATCGGC ATGGAATATC TCGAGGTGCT
  421 GAAGCTCCTC TTCTTGATGA CTTTGTCATG TCTTACCTCT TTGCTCAGTG GCGGCATGAT
  481 TTTGTGCACG GATGGATAAA AGTACCTGTG ACTCATGAAA CACAGGAAGA ATGTCTTGGG
  541 ATGGCAGTGT TAGATATGAT GAGAATAGCC AAAGAAAACG ATCAAACCCC ACTGGCCATC
  601 TATAACTCTA TCAGCTACAA GACATTCTTA CCAAAATGTA TTCGAGCAAA GATCCAAGAC
  661 TATCATATTT TGACAAGGAA GCGAATAAGG TACAGATTTC GCAGATTTAT TCAGCAATTC
  721 AGCCAATGCA AAGCCACTGC CAGAAACTTG AAACTTAAGT ATCTTATAAA TCTGGAAACT
  781 CTGCAGTCTG CCTTCTACAC AGAGAAATTT GAAGTAAAAG AACCTGGAAG TGGTCCTTCA
  841 GGTGAGGAGA TTTTTGCAAC CATTATAATA ACTGGAAACG GTGGAATTCA GTGGTCAAGA
  901 GGGAAACATA AAGAAAGTGA GACACTGACA GAACAGGATT TACAGTTATA TTGCGATTTT
  961 CCTAATATTA TTGATGTCAG TATTAAGCAA GCAAACCAAG AGGGTTCAAA TGAAAGCCGA
 1021 GTTGTAACTA TCCATAAGCA AGATGGTAAA AATCTGGAAA TTGAACTTAG CTCATTAAGG
 1081 GAAGCTTTGT CTTTCGTGTC ATTAATTGAT GGATATTATA GATTAACTGC AGATGCACAT
 1141 CATTACCTCT GTAAAGAAGT AGCACCTCCA GCCGTGCTTG AAAATATACA AAGCAACTGT
 1201 CATGGCCCAA TTTCGATGGA TTTTGCCATT AGTAAACTGA AGAAAGCAGG TAATCAGACT
 1261 GGACTGTATG TACTTCGATG CAGTCCTAAG GACTTTAATA AATATTTTTT GACTTTTGCT
 1321 GTCGAGCGAG AAAATGTCAT TGAATATAAA CACTGTTTGA TTACAAAAAA TGAGAATGAA
 1381 GAGTACAACC TCAGTGGGAC AAAGAAGAAC TTCAGCAGTC TTAAAGATCT TTTGAATTGT
 1441 TACCAGATGG AAACTGTTCG CTCAGACAAT ATAATTTTCC AGTTTACTAA ATGCTGTCCC
 1501 CCAAAGCCAA AAGATAAATC AAACCTTCTA GTCTTCAGAA CGAATGGTGT TTCTGATGTA
 1561 CCAACCTCAC CAACATTACA GAGGCCTACT CATATGAACC AAATGGTGTT TCACAAAATC
 1621 AGAAATGAAG ATTTGATATT TAATGAAAGC CTTGGCCAAG GCACTTTTAC AAAGATTTTT
 1681 AAAGGCGTAC GAAGAGAAGT AGGAGACTAC GGTCAACTGC ATGAAACAGA AGTTCTTTTA
 1741 AAAGTTCTGG ATAAAGCACA CAGAAACTAT TCAGAGTCTT TCTTTGAAGC AGCAAGTATG
 1801 ATGAGCAAGC TTTCTCACAA GCATTTGGTT TTAAATTATG GAGTATGTGT CTGTGGAGAC
 1861 GAGAATATTC TGGTTCAGGA GTTTGTAAAA TTTGGATCAC TAGATACATA TCTGAAAAAG
 1921 AATAAAAATT GTATAAATAT ATTATGGAAA CTTGAAGTTG CTAAACAGTT GGCATGGGCC
 1981 ATGCATTTTC TAGAAGAAAA CACCCTTATT CATGGGAATG TATGTGCCAA AAATATTCTG
 2041 CTTATCAGAG AAGAAGACAG GAAGACAGGA AATCCTCCTT TCATCAAACT TAGTGATCCT
 2101 GGCATTAGTA TTACAGTTTT GCCAAAGGAC ATTCTTCAGG AGAGAATACC ATGGGTACCA
 2161 CCTGAATGCA TTGAAAATCC TAAAAATTTA AATTTGGCAA CAGACAAATG GAGTTTTGGT
 2221 ACCACTTTGT GGGAAATCTG CAGTGGAGGA GATAAACCTC TAAGTGCTCT GGATTCTCAA
 2281 AGAAAGCTAC AATTTTATGA AGATAGGCAT CAGCTTCCTG CACCAAAGTG GGCAGAATTA
 2341 GCAAACCTTA TAAATAATTG TATGGATTAT GAACCAGATT TCAGGCCTTC TTTCAGAGCC
 2401 ATCATACGAG ATCTTAACAG TTTGTTTACT CCAGATTATG AACTATTAAC AGAAAATGAC
 2461 ATGTTACCAA ATATGAGGAT AGGTGCCCTA GGGTTTTCTG GTGCCTTTGA AGACCGGGAT
 2521 CCTACACAGT TTGAAGAGAG ACATTTGAAA TTTCTACAGC AACTTGGCAA GGGTAATTTT
 2581 GGGAGTGTGG AGATGTGCCG GTATGACCCT CTACAGGACA ACACTGGGGA GGTGGTCGCT
 2641 GTAAAAAAGC TTCAGCATAG TACTGAAGAG CACCTAAGAG ACTTTGAAAG GGAAATTGAA
 2701 ATCCTGAAAT CCCTACAGCA TGACAACATT GTAAAGTACA AGGGAGTGTG CTACAGTGCT
 2761 GGTCGGCGTA ATCTAAAATT AATTATGGAA TATTTACCAT ATGGAAGTTT ACGAGACTAT
 2821 CTTCAAAAAC ATAAAGAACG GATAGATCAC ATAAAACTTC TGCAGTACAC ATCTCAGATA
 2881 TGCAAGGGTA TGGAGTATCT TGGTACAAAA AGGTATATCC ACAGGGATCT GGCAACGAGA
 2941 AATATATTGG TGGAGAACGA GAACAGAGTT AAAATTGGAG ATTTTGGGTT AACCAAAGTC
 3001 TTGCCACAAG ACAAAGAATA CTATAAAGTA AAAGAACCTG GTGAAAGTCC CATATTCTGG
 3061 TATGCTCCAG AATCACTGAC AGAGAGCAAG TTTTCTGTGG CCTCAGATGT TTGGAGCTTT
 3121 GGAGTGGTTC TGTATGAACT TTTCACATAC ATTGAGAAGA GTAAAAGTCC ACCAGCGGAA
 3181 TTTATGCGTA TGATTGGCAA TGACAAACAA GGACAGATGA TCGTGTTCCA TTTGATAGAA
 3241 CTTTTGAAGA ATAATGGAAG ATTACCAAGA CCAGATGGAT GCCCAGATGA GATCTATATG
 3301 ATCATGACAG AATGCTGGAA CAATAATGTA AATCAACGCC CCTCCTTTAG GGATCTAGCT
 3361 CTTCGAGTGG ATCAAATAAG GGATAACATG GCTGGATGA 
Download sequence as FASTA